EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0502

2001/502/ΕΚ: Απόφασᄋ της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2001, για την προσωρινή εμπορία σπόρων προς σπορά ενός είδους που δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 1294]

OJ L 182, 5.7.2001, p. 56–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/502/oj

32001D0502

2001/502/ΕΚ: Απόφασᄋ της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2001, για την προσωρινή εμπορία σπόρων προς σπορά ενός είδους που δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 1294]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 182 της 05/07/2001 σ. 0056 - 0057


Απόφαση της Επιτροπής

της 22ας Ιουνίου 2001

για την προσωρινή εμπορία σπόρων προς σπορά ενός είδους που δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 1294]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/502/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1969, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/96/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 16,

τις κοινοποιήσεις σχετικά με τις δυσκολίες εφοδιασμού με σπόρους προς σπορά που διαβίβασε η Ιταλία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στην Ιταλία η ποσότητα των διαθέσιμων σπόρων προς σπορά σόγιας που πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ είναι ανεπαρκής σε σχέση με τη βλαστική ικανότητα και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να καλύψει στις ανάγκες αυτής της χώρας.

(2) Δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί αυτή η ζήτηση ικανοποιητικά με σπόρους προς σπορά από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες, που πληρούν όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία.

(3) Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέψουν, για περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2001 την εμπορία σπόρων προς σπορά που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις.

(4) Η Ιταλία πρέπει να ενεργήσει ως συντονιστής για να διασφαλίσει ότι το συνολικό ποσό που καλύπτεται από την άδεια δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού για τη γεωργία, τα κηπευτικά και τη δασοκομία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2001, με τους όρους που καθορίζονται στο συνημμένο παράρτημα, την εμπορία σε όλη την Κοινότητα σπόρων προς σπορά σόγιας που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 69/208/ΕΟΚ σχετικά με την ελάχιστη βλαστική ικανότητα, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) ο σπόρος προς σπορά διατέθηκε για πρώτη φορά στην αγορά από ένα πρόσωπο που είναι εγκεκριμένο γι' αυτό το σκοπό σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο 2·

β) η βλαστική ικανότητα είναι τουλάχιστον 70 %.

Άρθρο 2

Κάθε παραγωγός σπόρων προς σπορά που επιθυμεί να επωφεληθεί από παρέκκλιση για να διαθέσει σπόρους προς σπορά στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 1 υποβάλλει αίτηση στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Το σχετικό κράτος μέλος επιτρέπει στον παραγωγό να διαθέσει αυτούς τους σπόρους προς σπορά στην αγορά, εκτός:

α) αν έχει βάσιμες αμφιβολίες για το ότι ο παραγωγός θα είναι σε θέση να διαθέσει στην αγορά την ποσότητα των σπόρων προς σπορά για την οποία έχει ζητήσει άδεια ή

β) αν η συνολική ποσότητα για την οποία έχει επιτραπεί να διατεθεί σε εμπορία σύμφωνα με τη σχετική παρέκκλιση θα υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Για το σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 1, τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία διοικητική βοήθεια.

Η Ιταλία (η οποία κοινοποίησε τις δυσκολίες εφοδιασμού με σπόρους προς σπορά) δρα ως συντονιστής των αδειών που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 2, για να εξασφαλίσει ότι η συνολική ποσότητα δεν υπερβαίνει τις μέγιστες ποσότητες που καθορίζονται στο παράρτημα.

Κάθε κράτος μέλος που λαμβάνει αίτηση δυνάμει του άρθρου 2 κοινοποιεί αμέσως στη συντονίστρια χώρα την ποσότητα που καλύπτεται από την αίτηση. Το κράτος μέλος συντονιστής ενημερώνει αμέσως το κοινοποιούν κράτος μέλος σχετικά με το αν η άδεια της αίτησης θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις ποσότητες σπόρων προς σπορά που φέρουν σήμανση και επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά σε όλη την Κοινότητα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2001.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.1969, σ. 3.

(2) ΕΕ L 25 της 1.2.1999, σ. 27.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top