EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1364

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1364/2001 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1310/2001 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

OJ L 182, 5.7.2001, p. 53–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1364/oj

32001R1364

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1364/2001 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1310/2001 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 182 της 05/07/2001 σ. 0053 - 0053


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1364/2001 της Επιτροπής

της 4ης Ιουλίου 2001

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1310/2001 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης(1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1464/95 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 1995, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα της ζάχαρης(2), τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται σ' αυτόν ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσής τους μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα που έπεται της ημερομηνίας αυτής.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1310/2001 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2001, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης(3), καθόρισε τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά από την 1η Ιουλίου 2001, περιορίζοντας τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής στις 30 Σεπτεμβρίου 2001, προκειμένου να μην υπάρξει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των συναλλασσόμενων και χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2001 και αυτών που τα χρησιμοποιούν μετά την ημερομηνία αυτή.

(3) Για να καταστεί δυνατή για τους συναλλασσομένους η σύναψη συμβάσεων μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2001, χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιητικό εξαγωγής που έχει χορηγηθεί τον Ιούλιο 2001, πρέπει να καθοριστεί το ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται τον Ιούλιο 2001, όταν η χρησιμοποίησή τους επέρχεται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2001. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1310/2001 όσον αφορά τον περιορισμό της διάρκειας ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής.

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 δεν προβλέπει την παράταση του καθεστώτος εξίσωσης των εξόδων αποθεματοποίησης από την 1η Ιουλίου 2001. Πρέπει, κατά συνέπεια, να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό των επιστροφών, που χορηγούνται, όταν η εξαγωγή επέρχεται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2001.

(5) Προκειμένου να μην υπάρξει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των πιστοποιητικών εξαγωγής που εκδίδονται πριν και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εφαρμοσθεί ο παρών κανονισμός στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1310/2001.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1310/2001 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Στην περίπτωση που η χρησιμοποίηση ενός πιστοποιητικού εξαγωγής, του οποίου το ποσό της επιστροφής έχει καθοριστεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, επέρχεται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2001, η εν λόγω επιστροφή μειώνεται κατά 2 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους εκφραζόμενα σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης."

2. Καταργείται το άρθρο 2.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2001. Εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται από την 1η Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2001.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.

(2) ΕΕ L 144 της 28.6.1995, σ. 14.

(3) ΕΕ L 177 της 30.6.2001, σ. 23.

Top