Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0500

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των αλιευμάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοικτή θάλασσα

OJ L 73, 15.3.2001, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 41 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 48 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 48 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 111 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2015; καταργήθηκε από 32015R1962

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/500/oj

32001R0500

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των αλιευμάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοικτή θάλασσα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 073 της 15/03/2001 σ. 0008 - 0012


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής

της 14ης Μαρτίου 2001

για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των αλιευμάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοικτή θάλασσα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση καθεστώτος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2846/1998(2) και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τα κράτη μέλη υποχρεούνται, δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, να κοινοποιούν με μέσα της πληροφορικής στην Επιτροπή τις ποσότητες κάθε αποθέματος που αλιεύονται από τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτης χώρας και στην ανοικτή θάλασσα, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2.

(2) Πρέπει, κατά συνέπεια, να προσδιοριστούν οι λεπτομερείς πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται, τα χρονικά διαστήματα κοινοποίησής τους, καθώς και η μορφή κοινοποίησης των εν λόγω πληροφοριών.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρησης αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί με μέσα της πληροφορικής στην Επιτροπή, πριν το τέλος του πρώτου μήνα κάθε τριμήνου, τις ποσότητες κάθε αποθέματος που δεν υπόκεινται σε TAC ή ποσοστώσεις, οι οποίες αλιεύθηκαν από τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτης χώρας, καθώς και στην ανοικτή θάλασσα, οι οποίες και:

- εκφορτώθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου απευθείας στο έδαφος του,

- εκφορτώθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου απευθείας σε τρίτες χώρες,

- μεταφορτώθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου σε σκάφη τρίτων χωρών.

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί με μέσα της πληροφορικής στην Επιτροπή, πριν το τέλος του πρώτου μήνα κάθε τριμήνου, τις ποσότητες που αλιεύθηκαν από τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτης χώρας, καθώς και στην ανοικτή θάλασσα, και οι οποίες εκφορτώθηκαν στο έδαφός του κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου.

3. Στην περίπτωση κοινοποίησης των αλιευμάτων, η οποία αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, το κράτος μέλος χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που καθορίζει στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2001.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.

(2) ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. ΕΚΘΕΣΗ Ε

Τριμηνιαία καταχώρηση αλιευμάτων που δεν υπόκεινται σε TAC και ποσοστώσεις, τα οποία αλιεύθηκαν από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη στα ύδατα που υπόκεινται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτης χώρας, καθώς και στην ανοικτή θάλασσα, και τα οποία εκφορτώθηκαν ή/και μεταφορτώθηκαν, εκτός εκείνων που εκφορτώθηκαν στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους

Η έκθεση περιλαμβάνει πέντε τύπους καταχωρήσεων, οι οποίοι περιγράφονται κατωτέρω (σημεία A, B, C, D και E). Όλες οι καταχωρήσεις είναι υποχρεωτικές, εκτός από εκείνη που περιγράφεται στο σημείο Δ.

Γενικές παρατηρήσεις:

- Κάθε πεδίο της ίδιας καταχώρησης καταλήγει σε ένα χαρακτήρα ";" (γαλλική άνω τελεία).

- Για τα αριθμητικά πεδία που εκφράζουν ποσότητες ή ευθυγράμμιση πραγματοποιείται στα δεξιά και το σημείο διαχωρισμού των δεκαδικών είναι η τελεία.

- Εάν ο ανταποκριτής χρησιμοποιεί την προσέγγιση FIDES(1), η οποία καθορίστηκε από την Επιτροπή - ΓΔ Αλιείας - για τη διαβίβαση των δεδομένων, επιτρέπονται εναλλακτικές παρουσιάσεις (δεν μεταβάλλεται το περιεχόμενο).

Α. Τύπος έκθεσης. Πρώτη καταχώρηση έκθεσης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Β. Στοιχεία αναγνώρισης του κράτους μέλους που υποβάλλει την έκθεση. Δεύτερη καταχώρηση έκθεσης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Γ. Στοχεία αναγνώρισης της περιόδου. Τρίτη καταχώρηση έκθεσης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Δ. Σχόλια. Τέταρτη καταχώρηση έκθεσης ή επόμενες, προαιρετική

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Ε. Συγκεντρωτικά δεδομένα αλιευμάτων. Τέταρτη καταχώρηση έκθεσης ή/και επόμενες

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

II. ΕΚΘΕΣΗ ΣΤ

Τριμηνιαία καταχώρηση αλιευμάτων που δεν υπόκεινται σε TAC και ποσοστώσεις, τα οποία αλιεύθηκαν από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη άλλων κρατών μελών στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτης χώρας καθώς και στην ανοικτή θάλασσα και τα οποία εκφορτώθηκαν στο έδαφος του κράτους μέλους που υποβάλλει την έκθεση

Η έκθεση περιλαμβάνει πέντε τύπους καταχωρήσεων, οι οποίοι περιγράφονται κατωτέρω (σημεία A, B, C, D και E). Όλες οι καταχωρήσεις είναι υποχρεωτικές, εκτός από εκείνη που περιγράφεται στο σημείο Δ.

Οι γενικές παρατηρήσεις που εφαρμόζονται στην έκθεση Ε, η οποία περιγράφεται στον τίτλο I, εφαρμόζονται επίσης στην έκθεση ΣΤ.

Α. Τύπος έκθεσης. Πρώτη καταχώρηση έκθεσης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Β. Στοχεία αναγνώρισης του κράτους μέλους που υποβάλλει την έκθεση. Δεύτερη καταχώρηση έκθεσης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Γ. Στοχεία αναγνώρισης της περιόδου. Τρίτη καταχώρηση έκθεσης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Δ. Σχόλια. Τέταρτη καταχώρηση έκθεσης ή επόμενες, προαιρετική

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Ε. Συγκεντρωτικά δεδομένα αλιευμάτων. Τέταρτη καταχώρηση έκθεσης ή/και επόμενες

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

III. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

- YYYYMMDD είναι η ημερομηνία (YYYY - έτος με τέσσερα ψηφία, MM μήνας με δύο ψηφία και DD ημέρα με δύο ψηφία) που αντιστοιχεί με την τελευταία ημέρα της καλυπτόμενης περιόδου.

- P είναι ο τύπος της καλυπτόμενης περιόδου (ένας χαρακτήρας):

D- Ημέρα

W- Εβδομάδα (η τελευταία ημέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή)

M- Μήνας

Q- Τρίμηνο

S- Εξάμηνο

Y- Έτος

IV. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

Η κωδικοποίηση της ζώνης πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτά που προβλέπονται στους κανονισμούς σχετικά με την κοινοποίηση στατιστικών για τα ονομαστικά αλιεύματα των κρατών μελών που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες:

1. στο βορειοανατολικό Ατλαντικό [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συμβουλίου (EE L 365 της 31.12.1991, σ. 1)]

2. στο βορειοδυτικό Ατλαντικό [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93 του Συμβουλίου (EE L 186 της 28.7.1993, σ. 1)]

3. σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βορείου Ατλαντικού [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2597/95 του Συμβουλίου (EE L 270 της 13.11.1995, σ. 1)]

- Οι δύο πρώτες θέσεις αντιστοιχούν στη στατιστική ζώνη αλιείας FAO.

- Οι επτά επόμενες θέσεις αντιστοιχούν στις υποδιαιρέσεις της στατιστικής ζώνης αλιείας FAO.

(1) FIDES: Σύστημα ανταλλαγής αλιευτικών δεδομένων· σχέδιο IDA για τον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης για την ανταλλαγή δεδομένων με ηλεκτρονικό μέσο μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Top