Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0195

2001/195/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2001, για την παράταση για πέμπτη φορά της ισχύος της απόφασης 1999/815/ΕΚ σχετικά με τα μέτρα που απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά παιχνιδιών και προϊόντων παιδικής φροντίδας κατασκευασμένων από μαλακό PVC που περιέχει ορισμένους φθαλικούς εστέρες τα οποία κατά τη χρήση μπαίνουν στο στόμα παιδιών ηλικίας μικρότερης από τριών ετών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 501]

OJ L 69, 10.3.2001, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/195/oj

32001D0195

2001/195/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2001, για την παράταση για πέμπτη φορά της ισχύος της απόφασης 1999/815/ΕΚ σχετικά με τα μέτρα που απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά παιχνιδιών και προϊόντων παιδικής φροντίδας κατασκευασμένων από μαλακό PVC που περιέχει ορισμένους φθαλικούς εστέρες τα οποία κατά τη χρήση μπαίνουν στο στόμα παιδιών ηλικίας μικρότερης από τριών ετών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 501]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 069 της 10/03/2001 σ. 0037 - 0037


Απόφαση της Επιτροπής

της 5ης Μαρτίου 2001

για την παράταση για πέμπτη φορά της ισχύος της απόφασης 1999/815/ΕΚ σχετικά με τα μέτρα που απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά παιχνιδιών και προϊόντων παιδικής φροντίδας κατασκευασμένων από μαλακό PVC που περιέχει ορισμένους φθαλικούς εστέρες τα οποία κατά τη χρήση μπαίνουν στο στόμα παιδιών ηλικίας μικρότερης από τριών ετών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 501]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/195/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1992, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων(1), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Επιτροπή υιοθέτησε, στις 7 Δεκεμβρίου 1999, την απόφαση 1999/815/ΕΚ(2) βασισμένη στο άρθρο 9 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ η οποία επιβάλλει στα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά των παιχνιδιών και των προϊόντων φροντίδας κατασκευασμένων από μαλακό PVC που περιέχει έναν ή περισσότερους από τις ουσίες φθαλικό δι-ισο-εννεϋλεστέρα (DINP), φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλ)εστέρα (DEHP), φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP), φθαλικό δι-ισο-δεκυλεστέρα (DIDP), φθαλικό δι-η-οκτυλεστέρα (DNOP) και φθαλικό βουτυλβενζυλεστέρα (BBP), τα οποία κατά τη χρήση μπαίνουν στο στόμα παιδιών ηλικίας μικρότερης από τριών ετών.

(2) Η ισχύς της απόφασης 1999/815/ΕΚ περιορίστηκε σε τρεις μήνες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ. Επομένως, η ισχύς της απόφασης επρόκειτο να λήξει στις 8 Μαρτίου 2000.

(3) Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ δηλώνει ότι η ισχύς των μέτρων που υιοθετούνται βάσει του άρθρου 9 της εν λόγω οδηγίας περιορίζεται σε τρεις μήνες, αλλά μπορεί να παραταθεί κάτω από την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για έγκριση αυτών των μέτρων.

(4) Κατά την υιοθέτηση της απόφασης 1999/815/ΕΚ προβλέφτηκε να παραταθεί η ισχύς της εάν είναι απαραίτητο. Η ισχύς των μέτρων που εγκρίθηκαν με την απόφαση 1999/815/ΕΚ με βάση το άρθρο 9 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ παρατάθηκε με τις αποφάσεις 2000/217/ΕΚ, 2000/381/ΕΚ, 2000/535/ΕΚ και 2000/769/ΕΚ για μια πρόσθετη περίοδο τριών μηνών την κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας. Συνεπώς, η ισχύς της απόφασης έπρεπε να λήξει στις 6 Μαρτίου 2001.

(5) Οι λόγοι που προκάλεσαν την απόφαση 1999/815/ΕΚ και την παράτασή της σύμφωνα με τις αποφάσεις 2000/217/ΕΚ, 2000/381/ΕΚ, 2000/535/ΕΚ και 2000/769/ΕΚ υφίστανται ακόμα και είναι επομένως απαραίτητο να διατηρηθεί η απαγόρευση της τοποθέτησης στην αγορά των αναφερόμενων προϊόντων.

(6) Ορισμένα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει την απόφαση 1999/815/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 2000/217/ΕΚ, 2000/381/ΕΚ, 2000/535/ΕΚ και 2000/769/ΕΚ, με μέτρα εφαρμόσιμα μέχρι τις 6 Μαρτίου 2001. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η ισχύς αυτών των μέτρων παρατείνεται.

(7) Είναι επομένως απαραίτητο να παραταθεί η ισχύς της απόφασης 1999/815/ΕΚ για πέμπτη φορά προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη διατηρούν την απαγόρευση που προβλέπεται με εκείνη την απόφαση. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ, η ισχύς μπορεί να παραταθεί για μια περίοδο τριών μηνών.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής εκτάκτων αναγκών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/815/ΕΚ οι όροι "6 Μαρτίου 2001" αντικαθίστανται από τους όρους "5 Ιουνίου 2001".

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση μέσα σε λιγότερο από δέκα ημέρες από την ανακοίνωσή της. Θα ενημερώσουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2001.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24.

(2) ΕΕ L 315 της 9.12.1999, σ. 46.

Top