Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2474

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2474/2000 του Συμβουλίου, της 9ης Νοεμβρίου 2000, για την κατάρτιση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, του καταλόγου των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που πρόκειται να ενσωματωθούν στη ΓΣΔΕ 1994 την 1η Ιανουαρίου 2002 και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 και του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3285/94

OJ L 286, 11.11.2000, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 010 P. 118 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 010 P. 118 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 010 P. 118 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 010 P. 118 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 010 P. 118 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 010 P. 118 - 131
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 010 P. 118 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 010 P. 118 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 010 P. 118 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 157 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 157 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 110 P. 108 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2474/oj

32000R2474

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2474/2000 του Συμβουλίου, της 9ης Νοεμβρίου 2000, για την κατάρτιση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, του καταλόγου των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που πρόκειται να ενσωματωθούν στη ΓΣΔΕ 1994 την 1η Ιανουαρίου 2002 και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 και του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3285/94

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 286 της 11/11/2000 σ. 0001 - 0014


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2474/2000 του Συμβουλίου

της 9ης Νοεμβρίου 2000

για την κατάρτιση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, του καταλόγου των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που πρόκειται να ενσωματωθούν στη ΓΣΔΕ 1994 την 1η Ιανουαρίου 2002 και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 και του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3285/94

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

το άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, περί κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών(1),

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνήψε τη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (εφεξής "ΠΟΕ")(2), στην οποία επισυνάπτεται η συμφωνία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης (εφεξής "ΣΚΕ").

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο β) και παράγραφος 11 της ΣΚΕ, η Κοινότητα υποχρεούται, αφενός, να εντάξει, την 1η Ιανουαρίου 2002, τα προϊόντα τα οποία το 1990 αντιπροσώπευαν τουλάχιστον το 18% του συνολικού όγκου των εισαγωγών του 1990 στην Κοινότητα όλων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που καλύπτονται από την ΣΚΕ, στους συνήθεις κανόνες και ρυθμίσεις της ΓΣΔΕ, και, αφετέρου, να κοινοποιήσει τον κατάλογο των προϊόντων αυτών στο Εποπτικό Όργανο Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων του ΠΟΕ, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2001.

(3) Κατά την επιλογή των προϊόντων που πρόκειται να ενταχθούν, το Συμβούλιο βασίστηκε σε ορισμένους παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι η ευαισθησία του προϊόντος για την κοινοτική βιομηχανία και τις περιφερειακές της συνιστώσες, όσον αφορά ιδίως την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την κατάσταση της απασχόλησης, η αποτελεσματικότητα ενδεχόμενων ποσοτικών περιορισμών επί του προϊόντος, η ικανότητα της κοινοτικής βιομηχανίας να συνεχίσει τη διαδιακασία προσαρμογής της στον αυξημένο ανταγωνισμό για τα προϊόντα που υπόκεινται σήμερα σε ποσοτικό περιορισμό σε σχέση με μία ή περισσότερες χώρες προμηθευτές, η επιθυμία να ενθαρρυνθεί η βιομηχανική προσαρμογή με αποδεκτό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετούς μεταβατικής περιόδου, οι επιπτώσεις στους καταναλωτές, οι επιπτώσεις σε τρίτες χώρες και η δυνατότητα να απλουστευθεί το εισαγωγικό καθεστώς της Κοινότητας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης.

(4) Σχετικά με το θέμα αυτό έχουν ληφθεί υπόψη οι απαντήσεις που έστειλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Επιτροπής για την υποβολή προτάσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3).

(5) Ο κατάλογος των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Χ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξαιρεθούν τα προϊόντα που πρόκειται να ενταχθούν την 1η Ιανουαρίου 2002.

(6) Ο κατάλογος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που διέπονται από τους συνήθεις κανόνες και ρυθμίσεις της ΓΣΔΕ και που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3285/94 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 518/94(4), πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να συμπεριλάβει, από την 1η Ιανουαρίου 2002, τα προϊόντα που θα ενταχθούν βάσει των συνήθων κανόνων της ΓΣΔΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Τα προϊόντα που πρόκειται να ενταχθούν βάσει των συνήθων κανόνων της ΓΣΔΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2002, απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

2. Το παράρτημα Χ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 αντικαθίσταται, από την 1η Ιανουαρίου 2002, από το παράρτημα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

3. Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3285/94 αντικαθίσταται από την 1η Ιανουαρίου 2002, από το παράρτημα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2000.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Lang

(1) ΕΕ L 275 της 8.11.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/99 της Επιτροπής (ΕΕ L 134 της 28.5.1999, σ. 1).

(2) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 3.

(3) ΕΕ C 88 της 25.3.2000, σ. 18.

(4) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 53· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2315/96 (ΕΕ L 314 της 4.12.1996, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που θα ενταχθούν στους συνήθεις κανόνες της ΓΔΣΕ 1994 (τρίτο στάδιο)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

Κατάλογος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στους συνήθεις κανόνες της ΓΣΔΕ 1994

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που έχουν ενταχθεί στους συνήθεις κανόνες της ΓΣΔΕ 1994

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Top