Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0447

2000/447/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2000, σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με βάση το ξύλο με τεταμένη επιφάνεια και αυτοφερόμενα σύνθετα ελαφρά πετάσματα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 804] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 180, 19.7.2000, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 12 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 12 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 82 - 87

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/447/oj

32000D0447

2000/447/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2000, σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με βάση το ξύλο με τεταμένη επιφάνεια και αυτοφερόμενα σύνθετα ελαφρά πετάσματα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 804] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 180 της 19/07/2000 σ. 0040 - 0045


Απόφαση της Επιτροπής

της 13ης Ιουνίου 2000

σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με βάση το ξύλο με τεταμένη επιφάνεια και αυτοφερόμενα σύνθετα ελαφρά πετάσματα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 804]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/447/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών(1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ(2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για τη βεβαίωση της πιστότητας η Επιτροπή καλείται να επιλέξει, μεταξύ των δύο διαδικασιών βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, την "εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας". Πρέπει δηλαδή να αποφασίσει κατά πόσον για τη βεβαίωση της πιστότητας συγκεκριμένου προϊόντος ή οικογένειας προϊόντων είναι αναγκαίο και επαρκές σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ή κατά πόσον, για λόγους που συνδέονται με την τήρηση των αναφερομένων στο άρθρο 13 παράγραφος 4 κριτηρίων, απαιτείται η παρέμβαση αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4, στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να αναφέρεται η διαδικασία που καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο. Κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να ορισθούν οι έννοιες των προϊόντων ή οικογενειών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές.

(3) Οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, για κάθε προϊόν ή οικογένεια προϊόντων πρέπει να καθορισθούν σαφώς, με βάση το παράρτημα ΙΙΙ, οι μέθοδοι εφαρμογής των δύο διαδικασιών, δεδομένου ότι στο παράρτημα ΙΙΙ διατυπώνονται προτιμήσεις για ορισμένα συστήματα.

(4) Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2) περίπτωση ii) πρώτη δυνατότητα χωρίς συνεχή επιθεώρηση, καθώς και δεύτερη και τρίτη δυνατότητα. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2) περίπτωση i) και στο παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2) περίπτωση ii) πρώτη δυνατότητα με συνεχή επιθεώρηση.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τεχνικών έργων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η πιστότητα των προϊόντων και οικογενειών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι βεβαιώνεται με διαδικασία που συνίσταται σε σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2

Η πιστότητα των προϊόντων και οικογενειών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ βεβαιώνεται με διαδικασία κατά την οποία, πέραν του συστήματος ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, παρεμβαίνει αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης στην αξιολόγηση και επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής ή του ιδίου του προϊόντος.

Άρθρο 3

Η διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ προσδιορίζεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2000.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12.

(2) ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με βάση το ξύλο με τεταμένη επιφάνεια:

Για χρήσεις σε κτίρια εκτός από αυτές που συμβάλλουν στη φέρουσα ικανότητα της κατασκευής ή/και αυτές που υπόκεινται σε κανονισμούς όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά, για προϊόντα κατασκευασμένα από υλικά (που εμπίπτουν στις κλάσεις Α(1), Β(2), C(3), AFL(4), ΒFL(5), CFL(6).

Αυτοφερόμενα σύνθετα ελαφρά πετάσματα:

Για χρήσεις σε κτίρια εκτός από αυτές που υπόκεινται σε κανονισμούς όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά, για προϊόντα κατασκευασμένα από υλικά που εμπίπτουν στις κλάσεις Α(7), Β(8), C(9).

(1) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(2) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(3) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(4) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(5) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(6) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(7) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(8) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(9) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με βάση το ξύλο με τεταμένη επιφάνεια:

Για χρήσεις που συμβάλλουν στην φέρουσα ικανότητα των κτιρίων ή/και αυτές που υπόκεινται σε κανονισμούς όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά, για προϊόντα κατασκευασμένα από υλικά (που εμπίπτουν στις κλάσεις Α(1), Β(2), C(3), AFL(4), ΒFL(5) και CFL(6).

Αυτοφερόμενα σύνθετα ελαφρά πετάσματα:

Για χρήσεις σε κτίρια εκτός από αυτές που υπόκεινται σε κανονισμούς όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά, για προϊόντα κατασκευασμένα από υλικά που εμπίπτουν στις κλάσεις Α(7), Β(8) και C(9).

(1) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(2) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(3) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(4) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(5) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(6) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(7) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(8) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

(9) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει εκείνα που υφίστανται χημικές μεταβολές, π.χ. επιβραδυντικά πυρκαγιάς, ή όπου οι μεταβολές στη σύνθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή των επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Σημείωση:

Για προϊόντα με δύο ή περισσότερες προβλεπόμενες χρήσεις που καθορίζονται για τις ακόλουθες οικογένειες, τα καθήκοντα του εγκεκριμένου οργανισμού τα οποία απορρέουν από τα σχετικά συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας, είναι σωρευτικά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (1/6)

Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, καλείται ο ΕΟΤΕ να προσδιορίσει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα (συστήματα) βεβαίωσης της πιστότητας στη σχετική κατευθυντήρια γραμμή για ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές, η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (2/6)

Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, καλείται ο ΕΟΤΕ να προσδιορίσει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα (συστήματα) βεβαίωσης της πιστότητας στη σχετική κατευθυντήρια γραμμή για ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές, η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (3/6)

Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, καλείται ο ΕΟΤΕ να προσδιορίσει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα (συστήματα) βεβαίωσης της πιστότητας στη σχετική κατευθυντήρια γραμμή για ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές, η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (4/6)

Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, καλείται ο ΕΟΤΕ να προσδιορίσει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα (συστήματα) βεβαίωσης της πιστότητας στη σχετική κατευθυντήρια γραμμή για ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές, η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (5/6)

Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, καλείται ο ΕΟΤΕ να προσδιορίσει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα (συστήματα) βεβαίωσης της πιστότητας στη σχετική κατευθυντήρια γραμμή για ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές, η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (6/6)

Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, καλείται ο ΕΟΤΕ να προσδιορίσει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα (συστήματα) βεβαίωσης της πιστότητας στη σχετική κατευθυντήρια γραμμή για ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές, η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

Top