Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000Q0122

Επιτροπή των Περιφερειών - Εσωτερικός κανονισμός

OJ L 18, 22.1.2000, p. 22–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2003; αντικαταστάθηκε από 32003Q0729(01)

32000Q0122

Επιτροπή των Περιφερειών - Εσωτερικός κανονισμός

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 018 της 22/01/2000 σ. 0022 - 0035


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΤΠ υιοθετεί βάσει του άρθρου 264 εδ. 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τον ακόλουθο εσωτερικό κανονισμό (απόφαση της 18ης Νοεμβρίου 1999).

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι όροι που χρησιμοποιούνται όσον αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν για αμφότερα τα φύλα.

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΠ

Άρθρο 1

Όργανα της ΕΤΠ

Τα όργανα της Επιτροπής των Περιφερειών είναι η Ολομέλεια, ο Πρόεδρος, το Προεδρείο και οι επιτροπές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΠ

Άρθρο 2

Θέση των μελών και των αναπληρωτών

Τα μέλη της ΕΤΠ και οι αναπληρωτές τους αντιπροσωπεύουν, βάσει του άρθρου 263 της συνθήκης ΕΚ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν δεσμεύονται από καμία επιτακτική εντολή. Ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία προς το γενικό συμφέρον της Κοινότητας.

Άρθρο 3

Διάρκεια θητείας

1. Η τετραετής διάρκεια της θητείας ενός τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της ΕΤΠ αρχίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος του επίσημου διορισμού του από το Συμβούλιο.

2. Η θητεία ενός τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους λήγει λόγω παραιτήσεως ή θανάτου. Ο διάδοχός του διορίζεται από το Συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας.

3. Η παραίτηση γίνεται εγγράφως, υπογράφεται από το παραιτούμενο τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος και ανακοινώνεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών. Ο Πρόεδρος πληροφορεί σχετικά το Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει την ύπαρξη της κενής θέσης και κινεί τη διαδικασία αντικατάστασης.

Άρθρο 4

Προνόμια και ασυλίες

Τα μέλη και οι δεόντως ορισθέντες αναπληρωτές απολαύουν των προνομίων και των ασυλιών δυνάμει του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που επισυνάπτεται στη συνθήκη ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 8ης Απριλίου 1965.

Άρθρο 5

Συμμετοχή αναπληρωτών

1. Μέλος που κωλύεται να συμμετάσχει σε σύνοδο ολομέλειας, μπορεί να αντικατασταθεί από αναπληρωτή της εθνικής του αντιπροσωπείας.

2. Μέλος που κωλύεται να συμμετάσχει σε συνεδρίαση επιτροπής, σε συνεδρίαση ομάδας εργασίας ή σε οποιαδήποτε συνεδρίαση που έχει εγκριθεί από το Προεδρείο, μπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο μέλος ή από αναπληρωτή της εθνικής του αντιπροσωπείας.

3. Ο αντικαταστάτης ενός μέλους ή ο αναπληρωτής μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο τακτικό μέλος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τακτικού μέλους στη σχετική συνεδρίαση. Η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου γνωστοποιείται γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα πριν από τη σχετική συνεδρίαση.

4. Ο ορισμός των αναπληρωτών περιορίζεται χρονικώς στις ημέρες συνεδριάσεων της συνόδου ολομέλειας. Η αποζημίωση χορηγείται μόνο μία φορά κατά τη σύνοδο ολομέλειας, είτε για το μέλος είτε για τον αναπληρωτή του. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται από τις οδηγίες του Προεδρείου στο κεφάλαιο σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής.

5. Ο αναπληρωτής που έχει ορισθεί εισηγητής μπορεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της συνόδου ολομέλειας στης οποίας την ημερήσια διάταξη έχει εγγραφεί το σχέδιο γνωμοδότησής του, έστω και αν συμμετέχει σ' αυτήν το τακτικό μέλος το οποίο αναπληρώνει. Το τακτικό μέλος μπορεί να εκχωρήσει στον αναπληρωτή την ψήφο του για τη διάρκεια της επεξεργασίας αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης. Η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου ανακοινώνεται γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα πριν από τη σχετική συνεδρίαση.

Άρθρο 6

Εκχώρηση δικαιώματος ψήφου

Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στα άρθρα 5 και 29 περιπτώσεων, το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να εκχωρηθεί.

Άρθρο 7

Εθνικές αντιπροσωπείες και πολιτικές ομάδες

Οι εθνικές αντιπροσωπείες συμβάλλουν με δέοντα τρόπο στις εργασίες της Επιτροπής των Περιφερειών.

Άρθρο 8

Εθνικές αντιπροσωπείες

1. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ενός κράτους μέλους συγκροτούν μια εθνική αντιπροσωπεία. Κάθε εθνική αντιπροσωπεία καθορίζει η ίδια την εσωτερική της οργάνωση και εκλέγει τον πρόεδρό της. Το όνομά του ανακοινώνεται επίσημα στον Πρόεδρο της ΕΤΠ.

2. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΤΠ λαμβάνει όσον αφορά τη διοίκηση της ΕΤΠ κατάλληλα μέτρα ώστε να παρέχεται σε κάθε εθνική αντιπροσωπεία η απαραίτητη υποστήριξη. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες και υποστήριξη στην επίσημη γλώσσα του, μέσω μιας ειδικής υπηρεσίας η οποία αποτελείται από μόνιμους ή άλλους υπαλλήλους της ΕΤΠ και διασφαλίζει στις εθνικές αντιπροσωπείες την κατάλληλη παροχή των διευκολύνσεων που διαθέτει η ΕΤΠ. Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας θέτει στη διάθεση των εθνικών αντιπροσωπειών τα κατάλληλα μέσα για να πραγματοποιούν προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις πριν ή μετά τη σύνοδο Ολομέλειας.

Άρθρο 9

Πολιτικές ομάδες και μέλη που δεν ανήκουν σε πολιτικές ομάδες

1. Τα τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές μπορούν να συνιστούν πολιτικές ομάδες σύμφωνα με τις πολιτικές πεποιθήσεις τους. Κάθε πολιτική ομάδα καθορίζει με τον εσωτερικό της κανονισμό τα κριτήρια για την προσχώρηση ενός μέλους.

2. Για τη σύσταση μιας πολιτικής ομάδας απαιτούνται τουλάχιστον 20 τακτικά μέλη ή αναπληρωτές εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή 18 τακτικά μέλη ή αναπληρωτές εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον τρία κράτη μέλη ή 16 τακτικά μέλη ή αναπληρωτές εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη - εκ των οποίων τουλάχιστον το ήμισυ είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη. Ένα μέλος ή ένας αναπληρωτής μπορεί να ανήκε μόνο σε μία πολιτική ομάδα. Μία ομάδα διαλύεται, όταν ο αριθμός των μελών της είναι μικρότερος από τον αριθμό μελών που απαιτείται για την ίδρυσή της.

3. Η ίδρυση της πολιτικής ομάδας, η διάλυση ή η τροποποίησή της γνωστοποιείται στον Πρόεδρο με σχετική γραπτή δήλωση. Στη δήλωση για την ίδρυση μίας ομάδας αναφέρεται η ονομασία της, τα μέλη της, και το προεδρείο της. Η ίδρυση, το όνομα, το προεδρείο και τα μέλη μίας ομάδας, καθώς και η διάλυσή της δημοσιεύονται από τον Πρόεδρο στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Κάθε πολιτική ομάδα επικουρείται από γραμματεία, της οποίας οι συνεργάτες είναι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας. Οι πολιτικές ομάδες υποβάλλουν προτάσεις προς την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (ΑΔΑ) σχετικά με την επιλογή, το διορισμό, την προαγωγή ή την παράταση της σύμβασης των μελών της γραμματείας τους. Η εν λόγω αρχή αποφασίζει σχετικά μετά από ακρόαση του προέδρου της ομάδας.

5. Ο Γενικός Γραμματέας παρέχει στις πολιτικές ομάδες και στα όργανά τους κατάλληλους πόρους σε προσωπικό, υλικό και εγκαταστάσεις για τις συνεδριάσεις, τη δραστηριότητα της ομάδας, τις δημοσιεύσεις και τις δραστηριότητες της γραμματείας. Οι πόροι για κάθε πολιτική ομάδα εγγράφονται στο γενικό προϋπολογισμό. Οι πολιτικές ομάδες και οι γραμματείες τους μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις εγκαταστάσεις της ΕΤΠ.

6. Οι πολιτικές ομάδες και τα προεδρεία τους μπορούν να συνεδριάζουν αμέσως πριν ή κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας. Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να συγκαλούν έκτακτες συνεδριάσεις δύο φορές το χρόνο. Ένας αναπληρωτής έχει δικαίωμα αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτές, για τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, μόνο αν αντικαθιστά ένα μέλος της εθνικής του αντιπροσωπείας.

7. Στα ανεξάρτητα μέλη παρέχεται διοικητική υποστήριξη. Λεπτομερείς ρυθμίσεις θα θεσπισθούν από το Προεδρείο κατόπιν προτάσεως του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 10

Διαπεριφερειακές ομάδες

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη μπορούν να συνιστούν διαπεριφερειακές ομάδες. Η σύσταση διαπεριφερειακής ομάδας δηλώνεται στον Πρόεδρο της ΕΤΠ.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΠ

Άρθρο 11

Σύγκληση της πρώτης συνόδου

Η ΕΤΠ συγκαλείται από το πρεσβύτερο μέλος, μετά από κάθε ανανέωση της τετραετούς θητείας και συνέρχεται το αργότερο ένα μήνα μετά το διορισμό των μελών της από το Συμβούλιο. Η πρώτη συνεδρίαση διευθύνεται από το πρεσβύτερο μέλος μεταξύ των παρόντων, το οποίο επικουρείται από τα τέσσερα νεότερα μέλη μεταξύ των παρόντων και από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΤΠ, που συνιστούν το προσωρινό Προεδρείο.

Άρθρο 12

Σύσταση της ΕΤΠ και εξακρίβωση των εντολών

1. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, ο προσωρινός Πρόεδρος γνωστοποιεί στην ΕΤΠ την ανακοίνωση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό των μελών. Ο προσωρινός Πρόεδρος μπορεί, κατόπιν αιτήσεως να εξακριβώσει το διορισμό και τις εντολές και κηρύσσει την ΕΤΠ ως συσταθείσα για τη νέα τετραετή θητεία.

2. Το προσωρινό Προεδρείο συνεχίζει την αποστολή του μέχρι την κήρυξη των αποτελεσμάτων των εκλογών για τον Πρόεδρο, τον πρώτο Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Άρθρο 13

Καθήκοντα και αποστολή της συνόδου Ολομέλειας

Η ΕΤΠ συνέρχεται σε σύνοδο Ολομέλειας. Στην τελευταία ανατίθενται, ιδιαίτερα, τα εξής κύρια καθήκοντα:

α) υιοθέτηση των γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτωνŽG

β) έγκριση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπομένων δαπανών και εσόδων της ΕΤЎG

γ) εκλογή του Προέδρου, του Πρώτου Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του ΠροεδρείουŽG

δ) σύσταση των επιτροπών.

ε) έγκριση και αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού της ΕΤΠ.

Άρθρο 14

Σύγκληση της Ολομέλειας

1. Ο Πρόεδρος της ΕΤΠ συγκαλεί την ολομέλεια τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο. Το χρονοδιάγραμμα των συνόδων καθορίζεται από το Προεδρείο κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του προηγούμενου έτους. Οι συνεδριάσεις της συνόδου ολομέλειας διαρκούν μια ή περισσότερες ημέρες.

2. Ύστερα από γραπτή αίτηση ενός τετάρτου των μελών της ΕΤΠ, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί εκτάκτως την Ολομέλεια, εντός διαστήματος μίας εβδομάδας το ενωρίτερο και ενός μήνα το αργότερο από την ημερομηνία της αίτησης. Στην γραπτή αίτηση αναφέρεται το θέμα που θα συζητηθεί κατά την έκτακτη σύνοδο. Κανένα άλλο θέμα δεν επιτρέπεται να συζητηθεί κατά τη σύνοδο αυτή.

Άρθρο 15

Ημερήσια διάταξη της συνόδου Ολομέλειας

1. Το προσχέδιο ημερήσιας διάταξης, το οποίο περιλαμβάνει προσωρινό κατάλογο των σχεδίων γνωμοδοτήσεων και ψηφισμάτων καθώς και όλων των άλλων προς απόφαση προβλεπόμενων εγγράφων (έγγραφα προς απόφαση) που θα εξετασθούν κατά τη μεθεπομένη σύνοδο Ολομέλειας, καταρτίζεται από το Προεδρείο.

2. Ο Πρόεδρος, διαβιβάζει στα μέλη και στους αναπληρωτές, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη της συνόδου, το σχέδιο ημερήσιας διάταξης με συνημμένα τα σχετικά με την υιοθέτηση απόφασης προβλεπόμενα έγγραφα στην αντίστοιχη επίσημη γλώσσα τους.

3. Τα σχέδια γνωμοδότησης και ψηφισμάτων εγγράφονται και εξετάζονται πάντοτε με τη σειρά κατά την οποία εγκρίνονται από τη σχετική επιτροπή ή σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, βάσει του οποίου πρέπει να συνεκτιμάται η συνάφεια από πλευράς περιεχομένου των σημείων της ημερήσιας διάταξης.

4. Σε ορισμένες εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να εγγράψει στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης ένα έγγραφο για απόφαση, εάν τούτο δεν μπορεί να είναι διαθέσιμο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο και εφόσον αυτό έχει παραληφθεί από τα μέλη και τους αναπληρωτές τους, στην επίσημη γλώσσα τους, το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της συνόδου Ολομέλειας.

5. Οι προτάσεις τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης πρέπει να περιέρχονται γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα τρεις εργάσιμες ημέρες το αργότερο πριν από την έναρξη της συνόδου Ολομέλειας.

6. Κατά τη συνεδρίαση του Προεδρείου, η οποία πραγματοποιείται αμέσως πριν από την έναρξη της συνόδου, καθορίζεται το οριστικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Το Προεδρείο μπορεί να εγγράψει με τα 2/3 των εκπεφρασμένων ψήφων κατά τη συνεδρίαση αυτή στην ημερήσια διάταξη επείγοντα ή επίκαιρα θέματα των οποίων η εξέταση δεν είναι δεκτική αναβολής μέχρι την επόμενη σύνοδο.

Άρθρο 16

Έναρξη της συνόδου Ολομέλειας

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνόδου Ολομέλειας και υποβάλλει προς έγκριση το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 17

Δημοσιότητα, εξωτερικές προσωπικότητες και προσκεκλημένοι ομιλητές

1. Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας είναι δημόσιες εκτός αν η Ολομέλεια λάβει, σχετικά με ολόκληρη τη συνεδρίαση ή ένα συγκεκριμένο σημείο της ημερήσιας διάταξης, αντίθετη απόφαση.

2. Στις συνόδους Ολομέλειας μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής οι οποίοι ενδέχεται να κληθούν να λάβουν το λόγο.

3. Ο Πρόεδρος, μπορεί να προσκαλεί στις συνόδους Ολομέλειας εξωτερικές προσωπικότητες για να ομιλήσουν. Εάν ακολουθήσει γενική συζήτηση, εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες για τη χρονική διάρκεια της ομιλίας.

Άρθρο 18

Διάρκεια ομιλίας

1. Στην αρχή της συνόδου, η Ολομέλεια προσδιορίζει, κατόπιν προτάσεως του Προεδρείου, τη διάρκεια ομιλίας για κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη σύνοδο Ολομέλειας, ο Πρόεδρος αποφασίζει, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως ενός μέλους, να περιορίσει τη διάρκεια της ομιλίας.

2. Κατόπιν προτάσεως του Προεδρείου, ο Πρόεδρος μπορεί να προτείνει στην Ολομέλεια την κατανομή του προβλεπόμενου χρόνου ομιλίας μεταξύ των πολιτικών ομάδων και των εθνικών αντιπροσωπειών όσον αφορά συζητήσεις για γενικά θέματα ή ειδικά σημεία.

3. Κατά κανόνα, η διάρκεια ομιλίας περιορίζεται σε δύο λεπτά για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στα πρακτικά, τις ενστάσεις για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού και τις παρεμβάσεις για τις τροποποιήσεις του οριστικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης ή της ημερήσιας διάταξης.

4. Αν ένας ομιλητής υπερβεί την επιτρεπόμενη διάρκεια ομιλίας του, ο Πρόεδρος μπορεί να του αφαιρέσει το λόγο ύστερα από μια και μοναδική προειδοποίηση.

5. Ένα μέλος μπορεί να υποβάλει ένσταση για τη λήξη της συζήτησης, η οποία τίθεται σε ψηφοφορία από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 19

Κατάλογος ομιλητών

1. Τα ονόματα των μελών που ζητούν το λόγο εγγράφονται στον κατάλογο ομιλητών κατά τη σειρά που τον ζήτησαν, βάσει της οποίας ο Πρόεδρος δίνει το λόγο μεριμνώντας να ακούονται, κατά το δυνατόν εναλλάξ, οι ομιλητές διαφόρων πολιτικών τάσεων και διαφόρων εθνικών αντιπροσωπειών.

2. Προτεραιότητα λόγου μπορεί πάντως να δοθεί, εφόσον το ζητήσουν, στον εισηγητή της ενδιαφερόμενης επιτροπής και στους προέδρους των πολιτικών ομάδων και των εθνικών αντιπροσωπειών που εκφράζονται εξ ονόματος της ομάδας ή της αντιπροσωπείας τους ή στους ομιλητές που τους αναπληρούν.

3. Κανένας δεν μπορεί να λάβει το λόγο περισσότερες από δύο φορές επί του αυτού θέματος, εκτός αν του το επιτρέψει ο Πρόεδρος. Πάντως, ο πρόεδρος και ο εισηγητής των ενδιαφερομένων επιτροπών λαμβάνουν το λόγο, εφόσον τον ζητήσουν, για διάρκεια που καθορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 20

Ενστάσεις για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού

1. Ο λόγος δίδεται σε ένα μέλος όταν τούτο υποβάλλει ενστάσεις για διαδικαστικά θέματα ή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του Προέδρου στην μη τήρηση του εσωτερικού κανονισμού. Οι ενστάσεις πρέπει να αφορούν το θέμα που αποτελεί αντικείμενο των συζητήσεων ή την ημερήσια διάταξη.

2. Μια παρέμβαση για διαδικαστικό θέμα προηγείται όλων των άλλων παρεμβάσεων.

3. Για ενστάσεις σχετικά με διαδικαστικά θέματα ο Πρόεδρος αποφασίζει αμέσως, σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού. Ανακοινώνει την απόφασή του χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να θέσει το θέμα σε ψηφοφορία.

Άρθρο 21

Απαρτία

1. Η Ολομέλεια αποφασίζει εγκύρως όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών της. Η ύπαρξη απαρτίας διαπιστώνεται μόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και ύστερα από αίτημα δέκα, τουλάχιστον, μελών. Εφόσον η διαπίστωση της απαρτίας δεν αμφισβητείται, κάθε ψηφοφορία, μη λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των απόντων, είναι έγκυρη. Ο Πρόεδρος μπορεί να προβεί σε διακοπή της συνεδρίασης μέχρι δέκα λεπτά πριν να προβεί στη διαπίστωση της απαρτίας. Τα μέλη που ζήτησαν τη διαπίστωση αυτή λαμβάνονται υπόψη κατά την εξακρίβωση των παρουσιών, έστω και αν δεν παρευρίσκονται πλέον στην αίθουσα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών είναι μικρότερος των δέκα, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας.

2. Αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απαρτία, η ψηφοφορία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που απαιτούν ψήφιση αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση, κατά την οποία η Ολομέλεια, εγκύρως και ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών, μπορεί να προβεί σε ψηφοφορία για τα θέματα για τα οποία η τελευταία αναβλήθηκε.

3. Όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση καθώς και άλλα παριστάμενα άτομα εγγράφονται σε κατάλογο παρουσιών.

Άρθρο 22

Ψηφοφορία

1. Η Ολομέλεια αποφασίζει δια της πλειοψηφίας των εκπεφρασμένων ψήφων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα κανονισμό.

2. Έγκυρες μορφές ψηφοφορίας είναι η υπερψήφιση, η καταψήφιση και η αποχή. Για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ψήφοι "υπέρ" και "κατά". Σε περίπτωση ισοψηφίας, θεωρείται ότι το κείμενο ή η πρόταση καταψηφίσθηκε.

3. Ο Πρόεδρος ή δέκα τουλάχιστον μέλη μπορούν να ζητήσουν επανάληψη της ψηφοφορίας, εάν αμφισβητείται το αποτέλεσμα της καταμέτρησης των ψήφων.

4. Η ψηφοφορία η οποία αφορά πρόσωπα είναι μυστική.

Άρθρο 23

Υποβολή τροπολογιών

1. Μόνο τα τακτικά μέλη και οι δεόντως ορισθέντες αναπληρωτές, μπορούν να υποβάλλουν γραπτές τροπολογίες σε έγγραφα που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.

2. Οι τροπολογίες επί εγγράφων που αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων υποβάλλονται από έξι μέλη τουλάχιστον και αναφέρουν τα ονόματά τουςŽG εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 πρώτο εδάφιο.

3. Οι τροπολογίες πρέπει να περιέλθουν στο Γενικό Γραμματέα το αργότερο επτά εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της συνόδου Ολομέλειας και πρέπει να διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη μετάφρασή τους και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την έναρξη της συνόδου. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών μπορεί να επιβραχυνθεί από τον Πρόεδρο για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 15 τέταρτο εδάφιο σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για τροπολογίες σε επείγοντα θέματα σύμφωνα με το άρθρο 15 έκτο εδάφιο δεύτερη περίοδος.

4. Διανέμονται στα μέλη πριν από την αρχή της συνόδου.

Άρθρο 24

Εξέταση των τροπολογιών

1. Αν έχουν κατατεθεί περισσότερες από 20 τροπολογίες για ένα έγγραφο συζήτησης το Προεδρείο ή η Ολομέλεια μπορεί να αναπέμψουν το έγγραφο στην αρμόδια επιτροπή, για περαιτέρω εξέταση. Τούτο δεν ισχύει για κείμενα η έγκριση των οποίων δεν μπορεί να αναβληθεί.

2. Μία τροπολογία που έχει κατατεθεί δεόντως και δεν υποστηρίζεται κατά τη συνεδρίαση από τους συντάκτες της ή ένα άλλο μέλος δεν θα εξετάζεται.

3. Στην περίπτωση που υποβληθούν μια ή περισσότερες τροπολογίες για το ίδιο σημείο του κειμένου, ο Πρόεδρος, ο εισηγητής ή οι συντάκτες αυτών των τροπολογιών μπορούν να προτείνουν συμβιβαστικές τροπολογίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η πρόταση συμβιβαστικής τροπολογίας είναι δυνατή μόνον με την έγκριση των συντακτών των αρχικών τροπολογιών. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί συμβιβαστική τροπολογία, δίνεται προτεραιότητα στην ψήφισή της η υιοθέτησή της ακυρώνει τις τροπολογίες που απετέλεσαν αντικείμενο του συμβιβασμού.

4. Η ψηφοφορία επί των τροπολογιών διεξάγεται σύμφωνα με την σειρά αρίθμησης του συνολικού κειμένου. Ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία πολλές τροπολογίες μαζί εάν έχουν το ίδιο περιεχόμενο ή παρόμοιους στόχους.

5. Οι τροπολογίες έχουν προτεραιότητα επί του κειμένου το οποίο αφορούν και τίθενται σε ψηφοφορία πριν από αυτό.

6. Αν δύο ή περισσότερες τροπολογίες σχετίζονται, και αποκλείονται αμοιβαίως, επί του ιδίου μέρους του κειμένου, η τροπολογία που απομακρύνεται περισσότερο από το αρχικό κείμενο έχει προτεραιότητα και τίθεται πρώτη σε ψηφοφορία.

7. Εν κατακλείδι, γίνεται ψηφοφορία επί του συνολικού κειμένου, ενδεχομένως με τροποποιημένη διατύπωση.

Άρθρο 25

Επείγουσες γνωμοδοτήσεις

Σε επείγουσες περιπτώσεις όταν η προθεσμία που τάσσεται από το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιτρέπει να εφαρμοσθεί η τακτική διαδικασία και η αρμόδια επιτροπή έχει υιοθετήσει το σχέδιο γνωμοδότησης ομόφωνα, ο Πρόεδρος διαβιβάζει το έγγραφο αυτό στο Συμβούλιο, την Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωσή τους. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται προς έγκριση χωρίς τροποποιήσεις στην επόμεν;η Ολομέλεια. Όλα τα σχετικά με τη γνωμοδότηση έγγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη ότι πρόκειται για γνωμοδότηση που αποτελεί αντικείμενο επείγουσας διαδικασίας.

Άρθρο 26

Απλοποιημένη διαδικασία

1. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων που έχουν εγκριθεί ομόφωνα από τα μέλη της (κυρίως, ενδεχομένως) αρμόδιας επιτροπής υιοθετούνται από τη σύνοδο Ολομέλειας χωρίς συζήτηση, εκτός εάν τουλάχιστον 32 μέλη έχουν υποβάλει τροπολογία, σύμφωνα με το άρθρο 23 τρίτο εδάφιο πρώτη φράση. Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο γνωμοδότησης συζητείται τη συνοδο Ολομέλειας. Η γνωμοδότηση της επιτροπής διαβιβάζεται στα μέλη, από κοινού με το σχέδιο ;ημερήσιας διάταξης και με τη μνεία της εν λόγω διαδικασίας.

2. Εάν η αρμόδια (ενδεχομένως κατά κύριο λόγο) επιτροπή κρίνει ότι ένα έγγραφο που της έχει ανατεθεί από το Προεδρείο, δεν αποτελεί αντικείμενο παρατηρήσεων ή τροπολογιών εκ μέρους της Επιτροπής των Περιφερειών, μπορεί να προτείνει τη μη διατύπωση επιφυλάξεων. Η σχετική πρόταση υποβάλλεται στη σύνοδο Ολομέλειας για υιοθέτηση χωρίς συζήτηση.

Άρθρο 27

Λήξη της συνόδου Ολομέλειας

Πριν λήξουν οι εργασίες της συνόδου Ολομέλειας, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τον τόπο και την ημερομηνία της επόμενης συνόδου, καθώς και τα σημεία της ημερήσιας διάταξης που ενδεχομένως είναι ήδη γνωστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 28

Σύνθεση του Προεδρείου

Το Προεδρείο απαρτίζεται από:

α) τον ΠρόεδροŽG

β) τον πρώτο ΑντιπρόεδροŽG

γ) 14 αντιπροέδρουςŽG

δ) 20 άλλα μέληŽG

ε) τους προέδρους πολιτικών ομάδων.

Ένα μέλος ανά χώρα θα έχει το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

Οι έδρες του Προεδρείου εξαιρουμένης εκείνης του Προέδρου και των εδρών των προέδρων των πολιτικών ομάδων, κατανέμονται ως εξής μεταξύ των εθνικών αντιπροσωπειών:

- τρεις έδρες: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο,

- δύο έδρες: Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Σουηδία.

Άρθρο 29

Εκπροσώπηση στο Προεδρείο

1. Για κάθε μέλος του Προεδρείου, με εξαίρεση τον Πρόεδρο, ορίζεται ταυτόχρονα ένα μέλος ή αναπληρωτής από την ίδια εθνική αντιπροσωπεία ως εκπρόσωπος ad personam. Ο τελευταίος έχει δικαίωμα συμμετοχής, ομιλίας και ψήφου μόνον όταν εκπροσωπεί το μέλος του Προεδρείου. Η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου ανακοινώνεται γραπτώς στον Γενικό Γραμματέα πριν από τη σχετική συνεδρίαση.

2. Για κάθε πρόεδρο πολιτικής ομάδας η αντίστοιχη ομάδα ορίζει έναν εκπρόσωπο από τα μέλη της στον οποίο εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις της δεύτερης και τρίτης φράσης του εδαφίου 1.

Άρθρο 30

Διαδικασία εκλογής

1. Το Προεδρείο εκλέγεται από την Ολομέλεια για δύο έτη.

2. Η εκλογή του Προέδρου, του πρώτου Αντιπροέδρου, των 14 αντιπροέδρων, των μελών του Προεδρείου, καθώς και των προέδρων ομάδων ως μελών του Προεδρείου, διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 υπό την προεδρία του πρεσβύτερου μέλους. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων γνωστοποιούνται γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της συνόδου Ολομέλειας. Η εκλογή δεν μπορεί να διεξαχθεί παρά μόνο εάν είνα& iota; παρόντα τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών.

Άρθρο 31

Η εκλογή του Προέδρου και του πρώτου Αντιπροέδρου

1. Πριν από τις εκλογές οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου και του πρώτου Αντιπροέδρου, προβαίνουν σε σύντομη δήλωση προς την Ολομέλεια. Ο χρόνος ομιλίας είναι ίδιος για όλους τους υποψήφιους και καθορίζεται από το πρεσβύτερο μέλος που διευθύνει τη συνεδρίαση.

2. Η εκλογή του Προέδρου και του πρώτου Αντιπροέδρου γίνεται χωριστά. Εκλέγονται με πλειοψηφία που υπερβαίνει το 50 % των εκπεφρασμένων ψήφων.

3. Έγκυρες μορφές ψηφοφορίας είναι η υπερψήφιση και η αποχή. Οι ψήφοι υπέρ μόνο λαμβάνονται υπόψη για να διαπιστωθεί εάν έχει επιτευχθεί πλειοψηφία.

4. Σε περίπτωση που κατά τον πρώτο γύρο κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, διεξάγεται δεύτερος γύρος κατά τον οποίο θεωρείται ότι έχει εκλεγεί ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την πλειόψηφία των εκπεφρασμένων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 32

Η εκλογή των 14 Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Προεδρείου καθώς και των προέδρων πολιτικών ομάδων ως μελών του Προεδρείου

1. Για την εκλογή των 14 αντιπροέδρων και των 20 άλλων μελών του Προεδρείου, οι υποψήφιοι κάθε εθνικής αντιπροσωπείας που προτείνουν έναν μόνον υποψήφιο για την έδρα που της διατίθεται στο Προεδρείο, μπορούν να καταρτίσουν ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο αυτό τίθεται σε ψηφοφορία και υιοθετείται εάν συγκεντρώσει άνω του 50 % των εκπεφρασμένων ψήφων.

2. Αν καταψηφισθεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο ή εάν για κάθε εθνική αντιπροσωπεία ο αριθμός των υποψηφίων που προτείνονται υπερβαίνει τον αριθμό των εδρών που διαθέτει η αντιπροσωπεία αυτή στο Προεδρείο, τότε για κάθε παρόμοια έδρα διεξάγεται χωριστή ψηφοφορία. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται η διαδικασία εκλογής του Προέδρου και του πρώτου Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 εδάφια 2 έως 4 του εσωτερικού κανονισμού.

3. Για την εκλογή των προέδρων των πολιτικών ομάδων ως μελών του Προεδρείου, ο Πρόεδρος προτείνει στην Ολομέλεια κατάλογο με τα ονόματα εκείνων που προορίζονται για εκλογή, επί του οποίου η Ολομέλεια αποφαίνεται με τρόπο συνολικό.

Άρθρο 33

Εκλογή των αντιπροσώπων

Με την εκλογή των υποψηφίων για μία θέση στο Προεδρείο εκλέγεται και ο αντιπρόσωπός του.

Άρθρο 34

Μεταγενέστερη πλήρωση κενής έδρας του Προεδρείου

Όταν μέλος του Προεδρείου παύσει να είναι μέλος της ΕΤΠ ή αποχωρεί του Προεδρείου, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 28 έως 33 του εσωτερικού κανονισμού.

Άρθρο 35

Τα καθήκοντα του Προεδρείου

Στο Προεδρείο ανατίθενται τα καθήκοντά του:

α) κατάρτισης του πολιτικού προγράμματος στην αρχή κάθε θητείας, ελέγχου της εκτέλεσης του και παρουσίασης των ετήσιων εκτιμήσεων και εκείνης για το τέλος της θητείαςŽG

β) προετοιμασίας, διοργάνωσης και συντονισμού των εργασιών της Ολομέλειας και των επιτροπών.

Για το σκοπό αυτό το Προεδρείο:

- συγκροτεί ομάδες εργασίας από μέλη του ή από μέλη της ΕΤΠ για να το συμβουλεύουν σε ειδικούς τομείς,

- προσκαλεί άλλα μέλη της ΕΤΠ, λόγω της εμπειρίας τους ή της εντολής τους, καθώς και προσωπικότητες εκτός ΕΤΠ, να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις τουŽG

γ) γενικής αρμοδιότητας για θέματα δημοσιονομικού, οργανωτικού και διοικητικού χαρακτήρα που αφορούν τα μέλη και τους αναπληρωτές τους, την εσωτερική οργάνωση της ΕΤΠ και της γενικής γραμματείας, της συμπεριλαμβανομένου του οργανογράμματος και των υπηρεσιών της, και

δ) του διορισμού του Γενικού Γραμματέα καθώς κα των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 62 σημεία 1 και 2, καθώς επίσης και της

ε) υποβολής στην ολομέλεια του προσωρινού σχεδίου της κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 63 του εσωτερικού κανονισμούŽG

στ) έγκρισης των συνεδριάσεων εκτός έδραςŽG

ζ) θέσπισης των διατάξεων σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού και διαμονής των μελών, των δεόντως ορισθέντων αναπληρωτών και των εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδικασίας περί του προϋπολογισμού.

Άρθρο 36

Σύγκληση του Προεδρείου/Απαρτία

1. Το Προεδρείο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ο οποίος, με τη σύμφωνη γνώμη του πρώτου Αντιπροέδρου, καθορίζει την ημερομηνία της συνεδρίασης και την ημερήσια διάταξη. Το Προεδρείο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, ή εντός 14 ημερών μετά την υποβολή γραπτής αιτήσεως δέκα τουλάχιστον μελών του.

2. Υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των εκπεφρασμένων ψήφων, εφόσον δεν προβλέπει διαφορετικά ο εσωτερικός κανονισμός. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύει το άρθρο 22 δεύτερο εδάφιο, ανάλογα.

3. Για την προετοιμασία των αποφάσεων του Προεδρείου ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει έγγραφα συζήτησης και συστάσεις προς απόφαση για κάθε ένα από τα υπό εξέταση θέματα και τα προσθέτει στην ημερήσια διάταξη. Εάν κρίνεται απαραίτητο το Προεδρείο αναθέτει μετά από διερευνητική συζήτηση στο Γενικό Γραμματέα ή μία ομάδα εργασίας, περαιτέρω αποστολές με σαφείς υποδείξεις από πλευράς περιεχομένου ;και χρόνου. Η σχετική ομάδα εργασίας ή ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλουν στη συνέχεια έγγραφα συζήτησης που συνοδεύονται από συστάσεις για απόφαση. Οι τροπολογίες επί εγγράφων για απόφαση περιέρχονται γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της συνόδου Ολομέλειας και καθίστανται, μόλις μεταφραστούν, ηλεκτρονικώς βατές.

Άρθρο 37

Ο Πρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της ΕΤΠ.

2. Η ΕΤΠ εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ο οποίος μπορεί να εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο εκπροσωπεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος αν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, τον Πρόεδρο εκπροσωπεί ένας από τους λοιπούς αντιπροέδρους.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΨΙΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Άρθρο 38

Γνωμοδοτήσεις - Νομική βάση

Η ΕΤΠ υιοθετεί τις γνωμοδοτήσεις της σύμφωνα με το άρθρο 265 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

α) βάσει αίτησης της Επιτροπής, ή του Συμβουλίου στις προβλεπόμενες από τη συνθήκη ΕΚ περιπτώσεις καθώς και βάσει αίτησης των ανωτέρω οργάνων ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις άλλες περιπτώσειςŽG

β) με δική της πρωτοβουλίαŽG

γ) όταν σε περίπτωση που έχει ζητηθεί η γνωμοδότηση της ΟΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 262 της συνθήκης, θεωρεί ότι θίγονται συγκεκριμένα περιφερειακά συμφέροντα.

Άρθρο 39

Γνωμοδοτήσεις - Ορισμός επιτροπής

1. Μετά από συνεννόηση με τις επιτροπές, το Προεδρείο αποφασίζει για το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών τους. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι αναθέσεις των αναμενόμενων αιτήσεων στις αρμόδιες επιτροπές. Το Προεδρείο, μετά από την παραλαβή των προβλεπόμενων στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εγγράφων, τάσσει στις επιτροπές προθεσμία για τη σύνταξη των σχεδίων γνωμοδοτήσεων.

2. Τα μη συμπεριλαμβανόμενα στο πρόγραμμα εργασιών έγγραφα του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανατίθενται από το Προεδρείο στην αρμόδια επιτροπή στην οποία τάσσεται προθεσμία για τη σύνταξη των σχεδίων γνωμοδοτήσεων. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει την αρμόδια επιτροπή και η ενημέρωση του Προεδρείου πραγματοποιείται στην επόμενη συνεδρίαση.

3. Εάν το θέμα της γνωμοδότησης αφορά περισσότερες επιτροπές, το Προεδρείο ορίζει την κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή και αν χρειάζεται μία ή περισσότερες επιτροπές. Στην περίπτωση αυτή, το Προεδρείο μπορεί είτε:

α) να αποφασίσει τη συγκρότηση ομάδας εργασίας στην οποία συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων επιτροπών, είτε

β) κατ' εξαίρεση, να ορίσει μία ή περισσότερες επιτροπές, εκτός της κατά κύριο λόγο αρμόδιας, για να καταρτίσει συμπληρωματικό σχέδιο γνωμοδότησης. Η κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή προβαίνει στη διεξαγωγή ψηφοφορίας σχετικά με τα συμπεράσματα των άλλων επιτροπών, και στη συνέχεια ενσωματώνει τα συμπεράσματα που εγκρίνονται στην κύρια γνωμοδότηση. Πάντως, μόνο η επιτροπή, στην οποία έχει ανατεθεί κατ;ά κύριο λόγο η επεξεργασία γνωμοδότησης είναι αρμόδια να εισηγηθεί το θέμα στην ολομέλεια.

Άρθρο 40

Ορισμός γενικού εισηγητή

1. Αν η αρμόδια επιτροπή αδυνατεί να επεξεργασθεί ένα σχέδιο γνωμοδότησης εντός της προθεσμίας που τάσσει το Συμβούλιο, η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Προεδρείο μπορεί να προτείνει τον ορισμό από την Ολομέλεια γενικού εισηγητή ο οποίος της υποβάλλει κατευθείαν ένα σχέδιο γνωμοδότησης.

2. Όταν όμως η προθεσμία που τάσσεται από το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ανεπαρκής για να ορισθεί γενικός εισηγητής από την ολομέλεια κατά τη διάρκεια της, συνόδου της, ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει τον γενικό εισηγητή και ενημερώνει σχετικά την Ολομέλεια στην επόμενη σύνοδο.

3. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει στο μέτρο του δυνατού, η αρμόδια επιτροπή να πραγματοποιεί γενική συζήτηση προσανατολισμού επί του θέματος.

Άρθρο 41

Γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας

1. Προτάσεις για την κατάρτιση γνωμοδότησης πρωτοβουλίας μπορεί να υποβάλλονται προς έγκριση στο Προεδρείο από τρία μέλη του, από μία επιτροπή, μέσω του Προέδρου της ή από 32 μέλη της ΕΤΠ. Οι προτάσεις υποβάλλονται αιτιολογημένες το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Προεδρείου, και στο μέτρο του δυνατού, πριν από την υιοθέτηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

2. Το Προεδρείο αποφασίζει επί προτάσεων για την κατάρτιση γνωμοδοτήσεων πρωτοβουλίας με την πλειοψηφία των μελών του και αναθέτει την επεξεργασία των γνωμοδοτήσεων στην αρμόδια επιτροπή με βάση το άρθρο 39. Ο Πρόεδρος πληροφορεί την Ολομέλεια για όλες τις αποφάσεις του Προεδρείου σχετικά με την υιοθέτηση προτάσεων για γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας.

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατ' αναλογία στις γνωμοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 38 στοιχείο γ).

Άρθρο 42

Υποβολή ψηφισμάτων

1. Ψηφίσματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της ΕΤΠ μόνον όταν σχετίζονται με τον τομέα δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν αντικείμενο ουσιώδη αιτήματα των περιφερειακών και τοπικών οργανισμών και είναι επίκαιρης σημασίας.

2. Οι προτάσεις που περιλαμβάνουν σχέδια ψηφισμάτων ή οι αιτήσεις για την επεξεργασία ενός ψηφίσματος, μπορούν να κατατεθούν στην ΕΤΠ από μια πολιτική ομάδα ή από 32, τουλάχιστον, μέλη. Όλες οι προτάσεις ή αιτήσεις υποβάλλονται γραπτώς στο Προεδρείο με αναγραφή των ονομάτων των μελών που τις υποστηρίζουν. Πρέπει να περιέλθουν στο Γενικό Γραμματέα το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Π& rho;οεδρείου.

3. Αν το Προεδρείο αποφασίσει ότι η ΕΤΠ επιβάλλεται να εξετάσει περαιτέρω ένα σχέδιο ψηφίσματος ή ένα αίτημα για την επεξεργασία ενός ψηφίσματος μπορεί:

a) να εγγράψει, σύμφωνα με το άρθρο 14 σημείο 1, το σχέδιο ψηφίσματος στο προσχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνόδου Ολομέλειας, ή

b) να ορίσει μια επιτροπή αρμόδια για το θέμα στην οποία τάσσει προθεσμία για την επεξεργασία του σχεδίου ψηφίσματος. Η αρμόδια επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο ψηφίσματος σύμφωνα με τη διαδικασία για την επεξεργασία σχεδίων γνωμοδοτήσεων. Το άρθρο 51 δεν εφαρμόζεται στη περίπτωση αυτή.

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις, το Προεδρείο μπορεί, βάσει του άρθρου 15 σημείο 6 2η περίοδος να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνόδου Ολομέλειας ένα σχέδιο ψηφίσματος. Αυτού του είδους τα σχέδια ψηφισμάτων θα εξετάζονται κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου.

Άρθρο 43

Προβολή γνωμοδοτήσεων και ψηφισμάτων

Στο Προεδρείο ανατίθεται η προβολή των γνωμοδοτήσεων και ψηφισμάτων που εκδίδει η ΕΤΠ. Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Ολομέλεια μία φορά το χρόνο καθώς και στο τέλος κάθε θητείας σχετικά με τον αντίκτυπο των εργασιών της ΕΤΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 44

Σύνθεση και καθήκοντα

1. Στην αρχή κάθε τετραετούς θητείας η Ολομέλεια συγκροτεί επιτροπές, στις οποίες ανατίθεται η προετοιμασία των εργασιών. Αποφασίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντά τους, κατόπιν προτάσεως του Προεδρείου.

2. Η σύνθεση των επιτροπών πρέπει να αντανακλά την εκπροσώπηση των κρατών μελών στην ΕΤΠ.

3. Τα μέλη της ΕΤΠ πρέπει να συμμετέχουν σε μια τουλάχιστον επιτροπή και όχι σε περισσότερες από δύο. Το Προεδρείο μπορεί να δεχθεί παρεκκλίσεις για μέλη που ανήκουν σε ολιγάριθμες εθνικές αντιπροσωπείες.

Άρθρο 45

Πρόεδρος και αντιπρόεδροι

1. Κάθε επιτροπή εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίασή της μεταξύ των μελών της έναν πρόεδρο, έναν πρώτο αντιπρόεδρο κατ' ανώτατο όριο δύο αντιπροέδρους (Προεδρείο).

2. Αν ο αριθμός των υποψηφίων αντιστοιχεί στον αριθμό των εδρών προς πλήρωση η εκλογή μπορεί να πραγματοποιηθεί δια βοής. Διαφορετικά ή ύστερα από αίτημα του 1/6 των μελών της επιτροπής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 εδάφια 2 έως 4 σχετικά με την εκλογή του Προέδρου και του Πρώτου Αντιπροέδρου.

3. Σε περίπτωση λήξης της ιδιότητας του μέλους της ΕΤΠ ή παραίτησης μέλους του προεδρείου μιας επιτροπής, η θέση που έχει κενωθεί καλύπτεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 46

Καθήκοντα των επιτροπών

Οι επιτροπές επεξεργάζονται, ιδίως, σχέδια γνωμοδοτήσεων και ψηφισμάτων, που υποβάλλονται στην Ολομέλεια για υιοθέτηση.

Άρθρο 47

Σύγκληση και ημερήσιες διατάξεις των επιτροπών

1. Η ημερομηνία της συνεδρίασης και η ημερήσια διάταξη καθορίζονται από τον πρόεδρο της επιτροπής με τη σύμφωνη γνώμη του πρώτου αντιπροέδρου.

2. Μια επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο. Η πρόσκληση για μία τακτική συνεδρίαση πρέπει να περιέρχεται μαζί με την ημερήσια διάταξη στα μέλη το αργότερο τέσσερις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

3. Εάν υπάρχει γραπτή αίτηση τουλάχιστον ενός τετάρτου των μελών της επιτροπής, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση το πολύ εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά την υποβολή της αίτησης. Η ημερήσια διάταξη της έκτακτης συνεδρίασης καθορίζεται από τα μέλη που υποβάλλουν την αίτηση σύγκλησης. Η ημερήσια διάταξη αποστέλλεται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση για τη συνεδρίαση.

4. Όλα τα σχέδια γνωμοδότησης και τα άλλα έγγραφα που χρήζουν μετάφρασης και διανομής πριν από μία συνεδρίαση περιέρχονται στη γραμματεία της σχετικής επιτροπής πέντε τουλάχιστον εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίασης. Στη συνέχεια διαβιβάζονται στα μέλη δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ανωτέρω προθεσμίες μπορούν να τροποποιηθούν από τον πρόεδρο.

Άρθρο 48

Δημοσιότητα των συνεδριάσεων

1. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι δημόσιες, εκτός αν μία επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά σε σχέση με ολόκληρη τη συνεδρίαση ή με ένα συγκεκριμένο σημείο της ημερήσιας διάταξης.

2. Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται στις συζητήσεις των επιτροπών και να απαντούν σε ερωτήσεις που υποβάλλουν τα μέλη τους.

Άρθρο 49

Δημόσιες ακροάσεις

Σε ειδικές περιπτώσεις και με την εξουσιοδότηση του Προεδρείου, μια επιτροπή μπορεί να οργανώσει δημόσια ακρόαση ή να προσκαλέσει εξωτερικούς ομιλητές λόγω των ειδικών γνώσεών τους σχετικά με ένα ή περισσότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 50

Προθεσμίες για την κατάρτιση των γνωμοδοτήσεων

1. Οι επιτροπές καταρτίζουν τα σχέδια γνωμοδοτήσεών τους εντός της προθεσμίας που τους τάσσει το Προεδρείο. Καταρτίζουν τα σχέδια γνωμοδοτήσεών τους σε δύο το πολύ συνεδριάσεις, χωρίς να συνυπολογίζεται η πρώτη συνεδρίαση, που είναι αφιερωμένη στην οργάνωση των εργασιών.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Προεδρείο μπορεί να επιτρέψει τη συζήτηση ενός σχεδίου γνωμοδότησης σε περισσότερες συνεδριάσεις ή να παρατείνει την προθεσμία υποβολής του σχεδίου γνωμοδότησης.

Άρθρο 51

Η παρουσίαση των γνωμοδοτήσεων

1. Μια γνωμοδότηση της ΕΤΠ περιλαμβάνει:

- ένα προοίμιο, όπου εκτίθενται οι νομικές βάσεις της γνωμοδότησης και της διαδικασίας που εφαρμόσθηκε για την επεξεργασία της και περιέχει ενδεχομένως εισαγωγικά σχόλια, και

- το κύριο σώμα το οποίο περιλαμβάνει τη θέση της ΕΤΠ και τις συστάσεις της για το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

2. Για κάθε γνωμοδότηση καταρτίζεται ιδιαίτερη αιτιολογική έκθεση όπου διευκρινίζεται το σύνολο των απόψεών της και γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε συγκεκριμένα σημεία. Υπεύθυνος για την κατάρτιση της αιτιολογικής έκθεσης είναι ο εκάστοτε εισηγητής. Επί της αιτιολογικής έκθεσης δεν διεξάγεται ψηφοφορία. Ωστόσο, το περιεχόμενό της πρέπει να αντιστοιχεί στο πνεύμα και το γράμμα της γνωμοδότησης, επί της οποίας διεξάγεται ψηφοφορία. Σε διαφορετική περίπτωση, ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να διαγράψει την αιτιολογική έκθεση.

Άρθρο 52

Εισηγητές

1. Ύστερα από πρόταση του προέδρου της, κάθε επιτροπή ορίζει έναν ή, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, δύο εισηγητές για την επεξεργασία κάθε σχεδίου γνωμοδότησης. Σε επείγουσες περιπτώσεις ο πρόεδρος μπορεί, αφού ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα, να εφαρμόσει τη γραπτή διαδικασία για τον ορισμό του εισηγητή.

2. Ο πρόεδρος απευθύνει σχετικά μία ανακοίνωση, εντός τριών εργάσιμων ημερών, στα μέλη της Επιτροπής, με την οποία τα καλεί να υποβάλουν γραπτώς ενδεχόμενες αντιρρήσεις κατά του ορισμού του προτεινόμενου εισηγητή. Σε αυτή την περίπτωση ο πρόεδρος και ο πρώτος αντιπρόεδρος αποφασίζουν από κοινού.

Άρθρο 53

Οι ομάδες εργασίας

1. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι επιτροπές μπορούν να συνιστούν, ύστερα από έγκριση του προεδρείου, ομάδες εργασίας. Τα μέλη των ομάδων αυτών μπορεί να προέρχονται και από άλλη επιτροπή.

2. Κάθε ομάδα εργασίας μπορεί να ορίζει έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο από τα μέλη της.

Άρθρο 54

Εμπειρογνώμονες

1. Τα μέλη των επιτροπών μπορούν να ζητούν τη συνδρομή ενός εμπειρογνώμονα.

2. Μια επιτροπή μπορεί για την εκτέλεση των εργασιών της, καθώς και για την υποστήριξη των ομάδων εργασίας που έχει συστήσει, να ζητά τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί δύνανται, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου, να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της επιτροπής ή μιας εκ των ομάδων εργασίας, κατά τις οποίες είναι δυνατό να λαμβάνουν το λόγο, όπως άλλωστε και ο εμπειρογνώμονας του εισηγητή.

3. Επιστρέφονται μόνο τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των εμπειρογνωμόνων των εισηγητών και των εμπειρογνωμόνων που έχουν προσκληθεί από την επιτροπή.

Άρθρο 55

Απαρτία

1. Στις επιτροπές υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη.

2. Η απαρτία εξακριβώνεται μόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ύστερα από αίτηση έξι τουλάχιστον μελών. Αν δεν ζητηθεί εξακρίβωση της απαρτίας, όλες οι ψηφοφορίες είναι έγκυρες ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψηφιζόντων. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η επιτροπή μπορεί να συνεχίσει τις συζητήσεις της, αλλά η ψηφοφορία αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση.

3. Όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που συμμετέχουν σε μια συνεδρίαση, καθώς και άλλα παριστάμενα άτομα εγγράφουν το ονοματεπώνυμό τους σε έναν κατάλογο παρουσιών.

Άρθρο 56

Ψηφοφορία

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των εκπεφρασμένων ψήφων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 57

Τροπολογίες

1. Οι τροπολογίες πρέπει να περιέρχονται στη γραμματεία της επιτροπής το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ανωτέρω προθεσμίες μπορούν να τροποποιηθούν από τον πρόεδρο.

2. Η ψηφοφορία επί των τροπολογιών ακολουθεί τη σειρά των σημείων του κειμένου του εξετασθέντος σχεδίου γνωμοδότησης. Αν έχουν κατατεθεί δύο ή περισσότερες τροπολογίες που αποκλείονται αμοιβαίως, επί του ιδίου μέρους του κειμένου, η τροπολογία που απομακρύνεται περισσότερο από το αρχικό κείμενο, έχει προτεραιότητα και τίθεται πρώτη σε ψηφοφορία.

3. Μετά την υιοθέτηση του σχεδίου γνωμοδότησης από την επιτροπή, ο πρόεδρός της το διαβιβάζει στον Πρόεδρο της ΕΤΠ.

Άρθρο 58

Απόφαση για την μη κατάρτιση γνωμοδότησης

Αν η κυρίως αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι ένα θέμα που της παρέπεμψε το Προεδρείο δεν έχει περιφερειακό ή τοπικό ενδιαφέρον ή δεν είναι σημαντικό από πολιτική άποψη, μπορεί να αποφασίσει να μην καταρτίσει γνωμοδότηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΠ

Άρθρο 59

Γενική Γραμματεία

1. Η ΕΤΠ επικουρείται από μια Γενική Γραμματεία.

2. Η Γενική Γραμματεία διευθύνεται από ένα Γενικό Γραμματέα.

3. Το Προεδρείο, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα, αποφασίζει για την οργάνωση της Γενικής Γραμματείας, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΤΠ και των οργάνων της, και να επικουρούνται τα μέλη στην άσκηση των καθηκόντων τους. Καθορίζει τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει η Γενική Γραμματεία προς τα μέλη, τις εθνικές αντιπροσωπείες, τις πολιτικές ομάδες και τα ανεξάρτητα μέλη.

4. Η Γενική Γραμματεία τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων της ΕΤΠ.

Άρθρο 60

Ο Γενικός Γραμματέας

1. Ο Γενικός Γραμματέας εκτελεί τις αποφάσεις που λαμβάνουν το Προεδρείο ή ο Πρόεδρος κατ' εφαρμογή του παρόντος εσωτερικού κανονισμού και της ισχύουσας έννομης τάξης. Συμμετέχει με συμβουλευτική ιδιότητα στις συνεδριάσεις του Προεδρείου και τηρεί τα πρακτικά.

2. Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί τα καθήκοντά του υπό την εποπτεία του Προέδρου, ο οποίος εκπροσωπεί το Προεδρείο.

Άρθρο 61

Διορισμός του Γενικού Γραμματέα

1. Το Προεδρείο διορίζει το Γενικό Γραμματέα με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του κατ' εφαρμογή των άρθρων 2 και 8 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Ο Γενικός Γραμματέας προσλαμβάνεται για μια πενταετία. Οι ιδιαίτεροι όροι της σύμβασης πρόσληψης καθορίζονται από το Προεδρείο.

3. Για το διορισμό Γενικού Γραμματέα και σύμφωνα με το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Προεδρείο ασκεί καθήκοντα αρμόδιας αρχής για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας.

Άρθρο 62

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

1. Οι εξουσίες που βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περιέρχονται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, ασκούνται:

- όσον αφορά τους υπαλλήλους των βαθμών 6ου έως 8ου της κατηγορίας Α και του γλωσσικού κλάδου και τους υπαλλήλους των κατηγοριών Β, Γ και Δ, από το Γενικό Γραμματέα,

- όσον αφορά τους άλλους υπαλλήλους, από το Προεδρείο μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα.

2. Οι εξουσίες που, βάσει του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων, περιέρχονται στην αρμόδια να συνάπτει συμβάσεις για πρόσληψη προσωπικού αρχή ασκούνται:

- όσον αφορά τους εκτάκτους υπαλλήλους των βαθμών 6ου έως 8ου κατηγορίας Α και του γλωσσικού κλάδου καθώς και των κατηγοριών Β, Γ και Δ, από το Γενικό Γραμματέα,

- όσον αφορά τους λοιπούς εκτάκτους υπαλλήλους από το Προεδρείο, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα,

- όσον αφορά τους εκτάκτους υπαλλήλους του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου:

- όσον αφορά τους υπαλλήλους των βαθμών 6ου έως 8ου της κατηγορίας Α και του γλωσσικού κλάδου και τους υπαλλήλους των κατηγοριών Β, Γ και Δ, από το Γενικό Γραμματέα κατόπιν προτάσεως του Προέδρου,

- όσον αφορά τους λοιπούς υπαλλήλους, από το Προεδρείο μετά από πρόταση του Προέδρου.

Οι έκτακτοι υπάλληλοι που απασχολούνται στο ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου προσλαμβάνονται έως τη λήξη της θητείας του Προέδρου,

- όσον αφορά τους επικουρικούς και τους τοπικούς υπαλλήλους, από το Γενικό Γραμματέα,

- όσον αφορά τους ειδικούς συμβούλους, από το Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 63

Προσχέδιο προϋπολογισμού

1. Ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει στο Προεδρείο προσωρινό σχέδιο κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της ΕΤΠ για το επόμενο οικονομικό έτος. Το Προεδρείο υποβάλλει το σχέδιο προς έγκριση στην Ολομέλεια.

2. Η Ολομέλεια εγκρίνει το σχέδιο κατάστασης των προβλεπόμενων εξόδων και εσόδων και το διαβιβάζει στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εγκαίρως, ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες που επιβάλλουν οι δημοσιονομικές διαδικασίες.

3. Ο προϋπολογισμός της ΕΤΠ εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις για το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του δημοσιονομικού κανονισμού. Ο Πρόεδρος αποτελεί την ανώτατη αρχή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά την έννοια των άρθρων 28, 29, 39, 48 και 52 του δημοσιονομικού κανονισμού των ΕΚ. Αποφασίζει ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 64

Συμφωνίες διοργανικής συνεργασίας

Στα πλαίσια της διοργανικής συνεργασίας, το Προεδρείο μπορεί, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Γραμματέα, να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με άλλα θεσμικά, επικουρικά ή βοηθητικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 65

Διαβίβαση και δημοσίευση των γνωμοδοτήσεων

1. Οι γνωμοδοτήσεις της ΕΤΠ όπως και οι ανακοινώσεις για τη χρήση απλουστευμένης διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 ή για την μη κατάρτιση γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 58 απευθύνονται στο Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο, όπως επίσης και τα ψηφίσματα.

2. Οι γνωμοδοτήσεις και τα ψηφίσματα της ΕΤΠ δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 66

Αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού

1. Η Ολομέλεια αποφασίζει με πλειοψηφία των μελών της κατά πόσον χρειάζεται γενική ή μερική αναθεώρηση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

2. Αναθέτει σε ειδική επιτροπή τη σύνταξη έκθεσης και σχεδίου κειμένου, βάσει των οποίων προβαίνει στη θέσπιση των νέων διατάξεων με πλειοψηφία των μελών της. Οι νέες διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν από την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 67

Οδηγίες του Προέδρου

Το Προεδρείο δύναται να εκδίδει οδηγίες για τους όρους εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος εσωτερικού κανονισμού και στα πλαίσια της τήρησής του.

Άρθρο 68

Έναρξη της ισχύος του εσωτερικού κανονισμού

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 1999.

Για την Επιτροπή των Περιφερειών

Ο Πρόεδρος

Manfred DAMMEYER

Top