Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0030

2000/30/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, περί χρηματοδότησης των εκτελεστικών μέτρων για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 4428]

OJ L 11, 15.1.2000, p. 41–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/30(1)/oj

32000D0030

2000/30/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, περί χρηματοδότησης των εκτελεστικών μέτρων για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 4428]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 011 της 15/01/2000 σ. 0041 - 0047


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 1999

περί χρηματοδότησης των εκτελεστικών μέτρων για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 4428]

(2000/30/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή(1), και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να καταρτίζει έναν εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), αρχίζοντας από το δείκτη του Ιανουαρίου 1997 και θεσπίζοντας εκτελεστικά μέτρα για την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας των ΕνΔΤΚ και για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της καταλληλότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου·

(2) τα αρχικά εκτελεστικά μέτρα απαίτησαν πρόσθετους πόρους στα κράτη μέλη με κόστος που εκτιμήθηκε σε 4,5 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων, και η Επιτροπή ανέλαβε εν προκειμένω τα 2/3 των πρόσθετων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95·

(3) περαιτέρω εκτελεστικά μέτρα απαιτούν πρόσθετους πόρους στα κράτη μέλη με κόστος που εκτιμάται σε 1012500 ευρώ μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων, και η Επιτροπή θα πρέπει εν προκειμένω να αναλάβει τα 2/3 των πρόσθετων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στόχος της απόφασης είναι να κατανείμει κεφάλαια στα κράτη μέλη για το οικονομικό έτος 1999, προκειμένου να καλυφθούν τα 2/3 των πρόσθετων δαπανών των εκτελεστικών μέτρων που απορρέουν απευθείας από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν με το δείκτη για τον Ιανουάριο 2000 και το δείκτη για τον Ιανουάριο 2001. Η χρηματοδότηση καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες μέχρι το τέλος του 2001.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη χρηματοδοτική συμβολή αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των ακόλουθων δράσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95, και ειδικότερα:

α) κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1749/96 της Επιτροπής, της 9ης Σεπτεμβρίου 1996, επί των αρχικών μέτρων για την υλοποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή(2), όπως τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1687/98(3) και (ΕΚ) αριθ. 1688/98(4)·

β) κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1749/1999 της Επιτροπής(5) για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2214/96 όσον αφορά τη διαβίβαση και τη διάδοση των υποδεικτών των ΕνΔΤΚ και

γ) κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/1999 του Συμβουλίου(6) όσον αφορά την αντιμετώπιση των προϊόντων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας στον ΕνΔΤΚ.

Άρθρο 3

1. Η κατανομή των κεφαλαίων σχετικά με τα 2/3 των δαπανών που αναλαμβάνει η Επιτροπή έχει ως εξής:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Η χρηματοδοτική συμβολή που κατανέμεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 διατίθεται στους οργανισμούς και τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση των εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή σε εθνικό επίπεδο, οι διευθύνσεις των οποίων παρατίθενται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

1. Επιτρεπτές δαπάνες είναι οι δαπάνες εκείνες που είναι απαραίτητες και πρόσθετες κατά την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 και υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης.

2. Οι συνολικές πληρωμές προς κάθε κράτος μέλος δεν υπερβαίνουν το ποσό που ορίζει η κατανομή του άρθρου 3.

3. Στην περίπτωση δαπανών μικρότερων από εκείνες που έχουν εκτιμηθεί, η συμβολή της Επιτροπής περιορίζεται στα 2/3 των πραγματικών επιτρεπτών δαπανών του εκάστοτε κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95.

4. Όταν τα λογιστικά αρχεία δεν δικαιολογούν τη χρήση της χρηματοδοτικής συμβολής η οποία έγινε, τα κράτη μέλη επιστρέφουν στην Επιτροπή, έπειτα από αίτησή της, όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν ήδη και τα οποία υπερβαίνουν το ποσό που δικαιολογούν τα αρχεία.

Άρθρο 5

1. Σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής αυτής συμβολής, η Επιτροπή αναλαμβάνει να καταβάλει σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

- το 50 %, κατά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης,

- σε περίπτωση δόσεων, η κάθε δόση καταβάλλεται μετά τη λήψη και την έγκριση από την Επιτροπή των αντίστοιχων περιοδικών εκθέσεων προόδου και των αντίστοιχων δηλώσεων δαπανών. Η προκαταβολή και οι δόσεις δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 90 % της μέγιστης συμβολής της Επιτροπής προς κάθε κράτος μέλος την οποία ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 3,

- το υπόλοιπο, μετά τη λήψη και έγκριση από την Επιτροπή των τελικών δηλώσεων δαπανών και των τελικών εκθέσεων.

2. Οι τελικές δηλώσεις δαπανών και οι τελικές εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους της εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2.

3. Οι πληρωμές γίνονται εντός 60 ημερών έπειτα από αίτηση πληρωμής από τα κράτη μέλη και έγκριση των εκθέσεων από την Επιτροπή. Οι πληρωμές θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί την ημέρα κατά την οποία χρεώνεται ο λογαριασμός της Επιτροπής.

Άρθρο 6

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Το πρωτότυπο όλων των δικαιολογητικών εγγράφων φυλάσσεται για σκοπούς επαλήθευσης επί πενταετία μετά τη πλήρη πληρωμή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιούν ενέργειες παρακολούθησης και ελέγχου. Η χρήση των ποσών που κατανέμονται με βάση την παρούσα απόφαση υπόκειται επίσης σε έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 1999.

Για την Επιτροπή

Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1.

(2) ΕΕ L 229 της 10.9.1996, σ. 3.

(3) ΕΕ L 214 της 31.7.1998, σ. 12.

(4) ΕΕ L 214 της 31.7.1998, σ. 23.

(5) ΕΕ L 214 της 13.8.1999, σ. 1.

(6) ΕΕ L 266 της 14.10.1999, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οργανισμοί και υπηρεσίες που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)

BELGIQUE/BELGIË

Ministry of Economic Affairs

Administration de la politique commerciale

M. Lucien VAN BOXSTAEL

Director General

North Gate III

Boulevard du Roi Albert II 16

B - 1000 Bruxelles Τραπεζικός λογαριασμός: 679-2005871-08, Banque de la Poste/Bank van de Post

DANMARK

Danmarks Statistik

Hr. Jan Plovsing

Rigsstatistiker

Sejrøgade 11

Postboks 2550 DK - 2100 København Ø Τραπεζικός λογαριασμός: 1005-8611-8, Danmarks Nationalbank, Havnegade 5, DK-1093 København K

DEUTSCHLAND

Statistisches Bundesamt

Mr. Johann HAHLEN

Präsident

Gustav-Stresemann-Ring 11

Postfach 5528 D - 65189 Wiesbaden Τραπεζικός λογαριασμός: 500 010 20, Bundeskasse Frankfurt/Main (BLZ 500 000 00)

ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Κ. Νίκος ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

Γενικός Γραμματέας

Λυκούργου 14-16

GR - 101 66 Αθήνα Τραπεζικός λογαριασμός: 234-186/5, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα

ESPAÑA

Instituto Nacional de Estadística

Sra. Pilar MARTÍN-GUZMÁN

Presidenta

Paseo de la Castellana, 183

E - 28046 Madrid Τραπεζικός λογαριασμός: 9000-0001-20-0253107033, Banco de España

FRANCE

Institut national de la statistique et des études économiques

Mr. Paul CHAMPSAUR

Directeur Général

18, boulevard Adolphe-Pinard

F - 75675 Paris-Cedex 14 Τραπεζικός λογαριασμός: 30081 75000-00001005585-39, RGFIN Paris siège

IRELAND

Central Statistics Office

Mr. Donal MURPHY

Director

Ardee Road

Dublin 6 Ireland Τραπεζικός λογαριασμός: The Central Bank, Dublin 2, Ireland, Paymaster General's supply A/C, Credit of Central Statistics Office

ITALIA

ISTAT

Egr. Prof. A. ZULIANI

Presidente

Via Cesare Balbo, 16

I - 00100 Roma Τραπεζικός λογαριασμός: 10058 033829 218050, Tesoria della Banca Nazionale del Lavoro, Roma

LUXEMBOURG

Service central de la Statistique et des études économiques (STATEC)

Mr. Robert WEIDES

Directeur

6, boulevard Royal

L - 2449 Luxembourg Τραπεζικός λογαριασμός: CCP Luxembourg 25034-08, Service central de la statistique et des études économiques (STATEC)

NEDERLAND

Centraal Bureau voor de Statistiek

Der heer Ir. Drs. R.B.J.C. VAN NOORT

Directeur-Generaal van de Statistiek

Prinses Beatrixlaan 428

Postbus 959 2273 XZ Voorburg Nederland Τραπεζικός λογαριασμός: 19 23 24 209, Rabo Bank NL, Croeselaan 18, 3500 HG Utrecht, Nederland

ÖSTERREICH

Österreichisches Statistisches Zentralamt

represented by Mr. Erich BADER, Präsident

Hintere Zollamtsstraße 2b

Postfach 9000 A - 1033 Wien Τραπεζικός λογαριασμός: 60000 05010002, Österreichischen Postsparkasse

PORTUGAL

Instituto Nacional de Estatística

Mr. Carlos CORREA GAGO

Presidente

Avenida António José de Almeida, 2

P - 1000-043 Lisboa Τραπεζικός λογαριασμός: 00 17 0507 000 1238697 84, Banco Português do Atlântico, Lisboa

SUOMI/FINLAND

Statistics Finland

Mr. Timo RELANDER

Director General

Työpajakatu 13

FIN - 00022 Helsinki Τραπεζικός λογαριασμός: 800014-11772, Leonia Bank plc

SVERIGE

Statistics Sweden

Mr. Svante ÖBERG

Director General

Box 24 300 S - 104 51 Stockholm Τραπεζικός λογαριασμός: Postal Giro Sweden, SWIFT: PGSI SE SS, account No 15700-8

UNITED KINGDOM

Office for National Statistics

Dr Tim HOLT

Director

1 Drummond Gate

United Kingdom London SW1V 2 QQ Τραπεζικός λογαριασμός: Bank of England, Threadneedle Street, London, EC2R 8AH; Sort code: 10 - 16 - 16; Destination account name: 55000 ONS; Account number: 26666626

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

1. Επιτρεπτές δαπάνες

1.1. Οι επιτρεπτές δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης, είναι οι πρόσθετες εκείνες πραγματικές δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατάρτιση και την ανάπτυξη του ΕνΔΤΚ, που στο εξής αναφέρεται ως "το σχέδιο", μπορούν να τεκμηριωθούν και πραγματοποιούνται από τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες, που στο εξής αναφέρονται ως "η υπηρεσία", κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

1.2. Οι δαπάνες αυτές είναι i) οι άμεσες δαπάνες που ορίζονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος και πραγματοποιούνται για το σχέδιο ΕνΔΤΚ και για τις οποίες η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει άλλη δέσμευση, και ii) οι έμμεσες δαπάνες σύμφωνα με το σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος.

1.3. Οι δαπάνες δεν περιλαμβάνουν κέρδος και ορίζονται σύμφωνα με γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές σε σχέση με τις ιστορικές δαπάνες και τους εσωτερικούς κανόνες της υπηρεσίας.

1.4. Δεν αιτιολογούνται δαπάνες για εμπορική προώθηση, πωλήσεις, διανομή προϊόντων και υπηρεσιών, τόκους, απόδοση χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων, προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες και τυχόν δαπάνες που σχετίζονται με άλλα σχέδια.

1.5. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του πρωτοκόλλου σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή απαλλάσσεται φόρων και τελών, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου προστιθέμενης αξίας, ως προς τη χρηματοδοτική συμβολή της βάσει των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, τα εμπλεκόμενα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Επιτροπής. Τα εμπλεκόμενα τρίτα μέρη δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

2. Άμεσες δαπάνες

2.1. Προσωπικό

2.1.1. Οι δαπάνες του προσωπικού που απασχολείται άμεσα από την υπηρεσία μπορούν να καλυφθούν. Οι δαπάνες προσωπικού είναι:

- το πραγματικό κόστος εργασίας (όπως μισθοί, ημερομίσθια, κοινωνικές εισφορές και συνταξιοδοτικές δαπάνες), ή

- το μέσο κόστος εργασίας κατά κατηγορία προσωπικού (ποσοστά) σύμφωνα με τις κανονικές πρακτικές της σχετικής υπηρεσίας.

2.1.2. Ο χρόνος απασχόλησης του προσωπικού καταγράφεται και πιστοποιείται. Η απαίτηση αυτή ικανοποιείται με την τήρηση σχετικών μητρώων χρονικής απασχόλησης, τα οποία πιστοποιούνται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας.

2.2. Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός που αγοράζεται ή μισθώνεται μπορεί να καλυφθεί ως άμεση δαπάνη. Οι επιτρεπτές δαπάνες υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ>

Α= το χρονικό διάστημα σε μήνες για το οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός για το σχέδιο μετά την παράδοσή του

Β= περίοδος απόσβεσης 60 μηνών (36 μήνες για εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων με κόστος μικρότερο των 25000 EUR)

C= κόστος του εξοπλισμού

D= ποσοστιαία (%) χρήση του εξοπλισμού στο σχέδιο

2.3. Παροχή βοήθειας από τρίτους

Οι δαπάνες υπεργολαβιών και εξωτερικών υπηρεσιών αποτελούν επιτρεπτό κόστος και μπορούν να καλυφθούν.

2.4. Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής

Οι δαπάνες ταξιδιού και διαμονής μπορούν να καλυφθούν και υπολογίζονται σύμφωνα με τους κανόνες και το τιμολόγιο περί επιστροφής δαπανών που εφαρμόζει η υπηρεσία. Για την κάλυψη δαπανών ταξιδιού και διαμονής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται γραπτή έγκριση της Επιτροπής.

2.5. Αναλώσιμα και υπηρεσίες ηλεκτρονικού υπολογιστή

Τα αναλώσιμα και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού υπολογιστή (με βάση την καταγεγραμμένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή) μπορούν να καλυφθούν ως άμεσες δαπάνες ή, όπου είναι σκόπιμο και σύμφωνα με τους συνήθεις λογιστικούς κανόνες της υπηρεσίας, ως έμμεσα γενικά έξοδα.

2.6. Άλλες ειδικές δαπάνες σχετικά με το σχέδιο

Οι ειδικές δαπάνες σχετικά με το σχέδιο, όπως συνεδριάσεις που διοργανώνει η υπηρεσία, μπορούν να καλυφθούν.

3. Έμμεσες δαπάνες: Γενικά έξοδα

3.1. Τα γενικά έξοδα (έμμεσα γενικά έξοδα), υπολογιζόμενα σύμφωνα με τους συνήθεις λογιστικούς κανόνες, τις πολιτικές και τις αρχές της υπηρεσίας, μπορούν να καλυφθούν για τομείς όπως ιδιοχρηματοδοτούμενη έρευνα, διαχείριση, προσωπικό υποστήριξης, προμήθειες γραφείου, υποδομή, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

3.2. Τα γενικά έξοδα δεν περιλαμβάνουν τομείς που μπορούν να καλυφθούν άμεσα σύμφωνα με το σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος και τους συνήθεις λογιστικούς κανόνες της υπηρεσίας, καθώς και τις δαπάνες που καλύπτονται από τρίτους.

4. Δηλώσεις δαπανών

4.1. Οι δηλώσεις δαπανών εκφράζονται σε ευρώ. Οι εφαρμοστέες τιμές μετατροπής είναι εκείνες που ισχύουν την ημέρα αποστολής των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

4.2. Οι υπηρεσίες υποβάλλουν τις δηλώσεις δαπανών σύμφωνα με το ακόλουθο έντυπο:

>PIC FILE= "L_2000011EL.004701.EPS">

Top