Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0471

1999/471/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις συσκευές θέρμανσης χώρων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 1479] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 184, 17.7.1999, p. 37–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 73 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 73 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 73 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 73 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 73 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 73 - 78
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 73 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 73 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 73 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 269 - 274
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 269 - 274
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 139 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/471/oj

31999D0471

1999/471/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις συσκευές θέρμανσης χώρων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 1479] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 184 της 17/07/1999 σ. 0037 - 0041


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουνίου 1999

σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις συσκευές θέρμανσης χώρων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 1479]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/471/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών(1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ(2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

(1) ότι η Επιτροπή καλείται να επιλέξει μεταξύ των δύο διαδικασιών βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, την "εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας"· ότι δηλαδή πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον για τη βεβαίωση της πιστότητας συγκεκριμένου προϊόντος ή οικογένειας προϊόντων είναι αναγκαίο και επαρκές σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ή κατά πόσον, για λόγους που συνδέονται με την τηρηση των αναφερομένων στο άρθρο 13 παράγραφος 4 κριτηρίων, απαιτείται η παρέμβαση αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης·

(2) ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να αναφέρεται η διαδικασία που καθορίζεται με αυτό τον τρόπο· ότι, κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να ορισθούν οι έννοιες των προϊόντων ή οικογενειών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές·

(3) ότι οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ· ότι, κατά συνέπεια, για κάθε προϊόν ή οικογένεια προϊόντων πρέπει να καθορισθούν σαφώς, με βάση το παράρτημα ΙΙΙ, οι μέθοδοι εφαρμογής των διαδικασιών, δεδομένου ότι στο παράρτημα ΙΙΙ διατυπώνονται προτιμήσεις για ορισμένα συστήματα·

(4) ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ii) πρώτη δυνατότητα, χωρίς συνεχή επιθεώρηση, καθώς και δεύτερη και τρίτη δυνατότητα, ενώ η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 i) και στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ii) πρώτη δυνατότητα με συνεχή επιθεώρηση·

(5) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τεχνικών έργων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η πιστότητα των προϊόντων και οικογενειών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι βεβαιούται με διαδικασία που συνίσταται σε σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2

Η πιστότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ βεβαιούται με διαδικασία κατά την οποία, πέραν του συστήματος ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, παρεμβαίνει στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, παρεμβαίνει αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης στην αξιολόγηση και επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής ή του ίδιου του προϊόντος.

Άρθρο 3

Η διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ προσδιορίζεται στις εντολές για τα εναρμονισμένα πρότυπα.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 1999.

Για την Επιτροπή

Martin BANGEMANN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12.

(2) ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Συσκευές θέρμανσης χώρων χωρίς εσωτερική πηγή ενέργειας(1) (ιδίως θερμαντικά σώματα θερμοπομποί με ανεμιστήρα καθώς και μονάδες θέρμανσης με ανεμιστήρα, θερμαντικές ταινίες-σοβατεπιά, θερμαντικά πλαίσια οροφής και άλλα στατικά συστήματα εκπομπής θερμότητας έτοιμα θερμαντικά συστήματα τοίχου και ενδοδαπέδια)

Για χρήσεις σε κτίρια εξαιρουμένων όσων υπόκεινται στους κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά για τα προϊόντα από υλικά που υπάγονται στις κλάσεις Α(2), Β(3), C(4).

Συσκευές θέρμανσης χώρων που καταναλώνουν στερεά και υγρά καύσιμα(5) (ιδίως θερμάστρες πετρελαίου με απαγωγή καπνού, οικιακές κουζίνες μαγειρέματος, αυτόνομα θερμαντικά στοιχεία δωματίου, θερμάστρες τζακιών, εντοιχιζόμενεα θερμαντικά σώματα, θερμάστρες για σάουνα)

Για χρήσεις σε κτίρια εξαιρουμένων όσων υπόκεινται στους κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά για τα προϊόντα από υλικά που υπάγονται στις κλάσεις Α(6), Β(7), C(8).

(1) Εξαιρούνται οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης χώρων.

(2) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

(3) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

(4) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

(5) Εξαιρούνται συσκευές που καταναλώνουν αέρια καύσιμα και συσκευές ειδικά σχεδιασμένες προς χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες οι οποίες εκτελούνται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

(6) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

(7) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

(8) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Συσκευές θέρμανσης χώρων χωρίς εσωτερική πηγή ενέργειας(1) (ιδίως θερμαντικά σώματα θερμοπομποί με ανεμιστήρα καθώς και μονάδες θέρμανσης με ανεμιστήρα, θερμαντικές ταινίες-σοβατεπιά, θερμαντικά πλαίσια οροφής και άλλα στατικά συστήματα εκπομπής θερμότητας έτοιμα θερμαντικά συστήματα τοίχου και ενδοδαπέδια)

Για χρήσεις σε κτίρια εξαιρουμένων όσων υπόκεινται στους κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά για τα προϊόντα από υλικά που υπάγονται στις κλάσεις Α(2), Β(3), C(4).

Συσκευές θέρμανσης χώρων που καταναλώνουν στερεά και υγρά καύσιμα(5) (ιδίως θερμάστρες πετρελαίου με απαγωγή καπνού, οικιακές κουζίνες μαγειρέματος, αυτόνομα θερμαντικά στοιχεία δωματίου, θερμάστρες τζακιών, εντοιχιζόμενεα θερμαντικά σώματα, θερμάστρες για σάουνα)

Για χρήσεις σε κτίρια που υπόκεινται στους κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά για τα προϊόντα από υλικά που υπάγονται στις κλάσεις Α(6), Β(7), C(8).

(1) Εξαιρούνται οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης χώρων.

(2) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

(3) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

(4) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

(5) Εξαιρούνται συσκευές που καταναλώνουν αέρια καύσιμα και συσκευές ειδικά σχεδιασμένες προς χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες οι οποίες εκτελούνται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

(6) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

(7) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

(8) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Σημείωση:

Οι αρμοδιότητες του αναγνωρισμένου οργανισμού, όπως προκύπτουν από τα σχετικά συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας, είναι σωρευτικές για σύνολα προοριζόμενα για περισσότερες από μία χρήσεις που καθορίζονται στις ακόλουθες οικογένειες προϊόντων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ (1/2)

1. Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) σκοπούμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, οι CEN/CENELEC καλούνται να προσδιορίσουν το (τα) ακόλουθο(α) σύστημα(-τα) βεβαίωσης της πιστότητας στο σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σύστημα 3: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα III σημείο 2.ii) δεύτερη δυνατότητα.

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ (2/2)

1. Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) σκοπούμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, οι CEN/CENELEC καλούνται να προσδιορίσουν το (τα) ακόλουθο(α) σύστημα(-τα) βεβαίωσης της πιστότητας στο σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σύστημα 1: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα III σημείο 2.i), χωρίς δειγματοληπτική δοκιμή ελέγχου.

Σύστημα 3: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα III σημείο 2.ii) δεύτερη δυνατότητα.

Σύστημα 4: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα III σημείο 2.ii) τρίτη δυνατότητα.

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

Top