EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0447

1999/447/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 1999 για τροποποίηση της απόφασης 98/122/ΕΚ για την έγκριση του πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού του αλιευτικού στόλου της Γερμανίας για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1997 έως 31 Δεκεμβρίου 2001 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 1533] (Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

OJ L 175, 10.7.1999, p. 66–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/447/oj

31999D0447

1999/447/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 1999 για τροποποίηση της απόφασης 98/122/ΕΚ για την έγκριση του πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού του αλιευτικού στόλου της Γερμανίας για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1997 έως 31 Δεκεμβρίου 2001 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 1533] (Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 175 της 10/07/1999 σ. 0066 - 0067


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουνίου 1999

για τροποποίηση της απόφασης 98/122/ΕΚ για την έγκριση του πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού του αλιευτικού στόλου της Γερμανίας για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1997 έως 31 Δεκεμβρίου 2001

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 1533]

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(1999/447/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2468/98 του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, για τον καθορισμό των κριτηρίων και όρων των κοινοτικών παρεμβάσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων τους(1), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

την απόφαση 97/413/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1997, σχετικά με τους όρους και τους λεπτομερείς κανόνες για την αναδιάρθρωση, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1997 έως 31 Δεκεμβρίου 2001, του τομέα της κοινοτικής αλιείας με σκοπό την επίτευξη μιας διαρκούς ισορροπίας μεταξύ των πόρων και της εκμετάλλευσής τους(2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας:

(1) ότι οι στόχοι που καθορίστηκαν από την απόφαση 98/122/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την έγκριση του πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού του αλιευτικού στόλου της Γερμανίας για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1997 έως 31 Δεκεμβρίου 2001(3) υπολογίστηκαν με τη χρήση των διαθέσιμων κατά το χρόνο εκείνο στοιχείων·

(2) ότι, υπό το φως νέων στοιχείων που παρασχέθηκαν από τη Γερμανία σχετικά με τα επίπεδα δραστηριότητας κατά το παρελθόν του στόλου, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι στόχοι για ορισμένα τμήματα του στόλου·

(3) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο πίνακας των στόχων για τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού για τον αλιευτικό στόλο της Γερμανίας όσον αφορά την περίοδο 1997 έως 2001, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, ακυρώνει και αντικαθιστά τον πίνακα του παραρτήματος της απόφασης 98/122/ΕΚ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 1999.

Για την Επιτροπή

Emma BONINO

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 312 της 20.11.1998, σ. 19.

(2) ΕΕ L 175 της 30.7.1997, σ. 27.

(3) ΕΕ L 39 της 12.2.1998, σ. 21.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΚΑ: Κίνδυνος αφανισμού.

ΥΑ: Υπεραλιευόμενα.

Top