Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2570

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2570/97 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη διακοπή της αλιείας σκουμπριού από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Δανίας

OJ L 350, 20.12.1997, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2570/oj

31997R2570

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2570/97 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη διακοπή της αλιείας σκουμπριού από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Δανίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 350 της 20/12/1997 σ. 0002 - 0002


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2570/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη διακοπή της αλιείας σκουμπριού από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Δανίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2205/97 (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/97 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, για την κατανομή, για το έτος 1997, ορισμένων ποσοστώσεων αλιευμάτων μεταξύ των κρατών μελών για τα σκάφη που αλιεύουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Νορβηγίας και στη ζώνη που βρίσκεται γύρω από το Jan Mayen (3), προβλέπει ποσοστώσεις σκουμπριού για το 1997 7

ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις διατάξεις σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς για τα αλιεύματα των αποθεμάτων που υπόκεινται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο για την Επιτροπή να ορίσει την ημερομηνία μέχρι την οποία τα αλιεύματα, τα οποία πραγματοποιούνται από σκάφη που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει τις ποσοστώσεις που έχουν χορηγηθεί 7

ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύματα σκουμπριού στα ύδατα της υποδιαίρεσης CIEM IIa (νορβηγικά ύδατα βορείως των 62° Β) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Δανίας ή είναι νηολογημένα στη Δανία προσέγγισαν το όριο των ποσοστώσεων που χορηγήθηκαν για το 1997 7 ότι η Δανία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέματος αυτού από τις 23 Νοεμβρίου 1997 7 ότι, κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τηρηθεί η ημερομηνία αυτή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα αλιεύματα σκουμπριού στα ύδατα της υποδιαίρεσης CIEM IIa (νορβηγικά ύδατα βορείως των 62° Β) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Δανίας ή είναι νηολογημένα στη Δανία θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στη Δανία για το 1997.

Απαγορεύεται η αλιεία σκουμπριού στα ύδατα της υποδιαίρεσης CIEM IIa (νορβηγικά ύδατα βορείως των 62° Β) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Δανίας ή είναι νηολογημένα στη Δανία καθώς επίσης και η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που αλιεύθηκε από τα προαναφερθέντα σκάφη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 23 Νοεμβρίου 1997.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1997.

Για την Επιτροπή

Emma BONINO

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 261 της 20. 10. 1993, σ. 1.

(2) ΕΕ L 304 της 7. 11. 1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 66 της 6. 3. 1997, σ. 57.

Top