Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0066

Οδηγία 96/66/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 272, 25.10.1996, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 470 - 473

No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/66/oj

31996L0066

Οδηγία 96/66/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 272 της 25/10/1996 σ. 0032 - 0035


ΟΔΗΓΙΑ 96/66/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/51/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας:

ότι οι διατάξεις της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ προβλέπουν ότι το περιεχόμενο των παραρτημάτων πρέπει να προσαρμόζεται διαρκώς στις εξελίξεις των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων 7 ότι τα παραρτήματα έχουν κωδικοποιηθεί από την οδηγία 91/248/ΕΟΚ της Επιτροπής (3) 7 ότι έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε ορισμένα κράτη μέλη νέες χρήσεις προσθέτων υλών που ανήκουν στην ομάδα των «κοκκιδιοστατικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών» 7 ότι πρέπει να επιτραπούν προσωρινά αυτές οι νέες χρήσεις σε εθνικό επίπεδο εν αναμονή της δυνατότητας να γίνουν αποδεκτές σε κοινοτικό επίπεδο 7 ότι το ατύχημα του Τσερνομπίλ προκάλεσε ραδιενεργές καταπτώσεις κεσίου που μόλυναν τις χορτονομές σε ορισμένες περιοχές της Βορείου Ευρώπης 7 ότι, για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων και για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων έναντι μιας μόλυνσης από τα ραδιενεργά νουκλεΐδια του κεσίου, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα προσθέτων υλών, δηλαδή οι «συνδετικοί παράγοντες των ραδιονουκλεϊδίων» 7 ότι μία νέα πρόσθετη ύλη που ανήκει σε αυτήν την ομάδα και επιτρέπει να μειώνεται σημαντικά η απορρόφηση νουκλεϊδίων κεσίου από τα ζώα δοκιμάστηκε με επιτυχία σε ορισμένα κράτη μέλη 7 ότι πρέπει να επιτραπεί προσωρινά αυτή η νέα πρόσθετη ύλη σε εθνικό επίπεδο εν αναμονή της δυνατότητας να γίνει αποδεκτή σε κοινοτικό επίπεδο 7 ότι η μελέτη των διαφόρων προσθέτων υλών που είναι εγγεγραμμένες στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ και οι οποίες μπορούν στο πλαίσιο αυτό να εγκριθούν σε εθνικό επίπεδο δεν έχει ολοκληρωθεί 7 ότι, για το λόγο αυτό, πρέπει να παραταθεί η προθεσμία έγκρισης των εν λόγω ουσιών για μία ορισμένη χρονική περίοδο 7 ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το παράρτημα της παρούσας οδηγίας το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 1997. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, που θεσπίζουν, στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 1996.

Για την Επιτροπή Franz FISCHLER Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Στο παράρτημα I:

1.1. «Αφορά μόνο το αγγλικό κείμενο».

2. Στο παράρτημα II:

2.1. Στο μέρος Α «Αντιβιοτικά»:

2.1.1. Στη θέση αριθ. 30 «Virginiamycine», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται, από την ημερομηνία «30. 11. 1997» σε ό,τι αφορά την κατηγορία ζώων «Θηλυκοί χοίροι».

2.1.2. Στη θέση αριθ. 31 «Βακιτρακίνη, άλας με ψευδάργυρο», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται, κάθε φορά, από την ημερομηνία «30. 11. 1997», σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες των ζώων «Κοτόπουλα προς πάχυνση και χοίροι».

2.1.3. Στη θέση αριθ. 32 «Ardacin», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται, από την ημερομηνία «30. 11. 1997» σε ό,τι αφορά την κατηγορία ζώων «Κοτόπουλα προς πάχυνση».

2.2. Στο μέρος Δ «Κοκκιοδιοστατικά και λοιπές φαρμακευτικές ουσίες»:

2.2.1. Στη θέση αριθ. 25 «Halofuginone», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται, από την ημερομηνία «12. 7. 1997» σε ό,τι αφορά την κατηγορία ζώων «Πουλάδες προορισμένες για την ωοτοκία».

2.2.2. α) Στη θέση αριθ. 26 «Salinomycine-sodium», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται, από την ημερομηνία «30. 11. 1997» σε ό,τι αφορά την κατηγορία ζώων «Κουνέλια προς πάχυνση» 7 β) η θέση αριθ. 26 «Salinomycine-sodium» συμπληρώνεται ως εξής:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

γ) «αφορά μόνο το αγγλικό κείμενο».

2.2.3. Στη θέση αριθ. 27 «Diclazuril», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται, από την ημερομηνία «30. 11. 1997» σε ό,τι αφορά την κατηγορία ζώων «Ινδιάνοι».

2.2.4. Προστίθεται η ακόλουθη νέα θέση:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

3. Στο μέρος ΣΤ «Χρωστικές ύλες συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων επιστρώσεως (pigments)» στη θέση αριθ. 11 «Phaffia rhodozyma πλούσια σε astaxanthine», η ημερομηνία «30. 11. 1996», που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια της έγκρισης» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30. 11. 1997», σε ό,τι αφορά την κατηγορία ζώων «Σολομοί και πέστροφες».

4. Στο μέρος ΙΒ «Συνδετικές, λυτικές και πτητικές ουσίες»:

4.1. Στη θέση αριθ. 1 «Συνθετικές αργιλικές ενώσεις του ασβεστίου», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «12. 7. 1997» σε ό,τι αφορά την κατηγορία ζώων «Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, βοοειδή για πάχυνση, μοσχάρια, αρνιά, κατσίκια».

4.2. Στη θέση αριθ. 2 «Natrolite-phonolite», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30. 11. 1997».

5. Στο μέρος ΙΔ «Ένζυμα», στη θέση αριθ. 1 «3-Φυτάση (EC 3.1.3.8.)», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται, κάθε φορά, από την ημερομηνία «30. 11. 1997» σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες ζώων «Χοίροι» (όλες οι κατηγορίες ζώων) και «Όρνιθες» (όλες οι κατηγορίες ζώων).

6. Στο μέρος ΙΕ «Μικροοργανισμοί»:

6.1. Στη θέση αριθ. 1 «Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112)», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται, κάθε φορά, από την ημερομηνία «30. 11. 1997» σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες ζώων «Χοιρίδια», «Χοίροι» και «Θηλυκοί Χοίροι».

6.2. Στη θέση αριθ. 2 «Bacillus licheniformis (DSM 5749)/Bacillus subtilis (DSM 5750) (σε αναλογία 1/1)», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται, από την ημερομηνία «30. 11. 1997» σε ό,τι αφορά την κατηγορία ζώων «Χοιρίδια».

6.3. Στη θέση αριθ. 3 «Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται, από την ημερομηνία «30. 11. 1997» σε ό,τι αφορά την κατηγορία ζώων «Βοοειδή για πάχυνση».

6.4. Στη θέση αριθ. 4 «Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)», η ημερομηνία «30. 11. 1996» που εμφαίνεται στη στήλη «Διάρκεια έγκρισης» αντικαθίσταται, κάθε φορά, από την ημερομηνία «30. 11. 1997» σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες των ζώων «Κουνέλια για πάχυνση», και «Κουνέλια αναπαραγωγής».

7. Προστίθεται η ακόλουθη ομάδα και η ακόλουθη θέση:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top