Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0952

94/952/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για την έγκριση προγραμμάτων εξάλειψης της αναπλάσμωσης και των πιροπλασμώσεων στη Rιunion και της καουδρίωσης (cowdriose) καθώς και των πυροπλασμώσεων στη Γουαδελούπη και στη Μαρτινίκα, για το έτος 1995, τα οποία υπέβαλε η Γαλλία, και για τον καθορισμό της οικονομικής συμμετοχής της Κοινότητας (Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

OJ L 371, 31.12.1994, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/952/oj

31994D0952

94/952/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για την έγκριση προγραμμάτων εξάλειψης της αναπλάσμωσης και των πιροπλασμώσεων στη Rιunion και της καουδρίωσης (cowdriose) καθώς και των πυροπλασμώσεων στη Γουαδελούπη και στη Μαρτινίκα, για το έτος 1995, τα οποία υπέβαλε η Γαλλία, και για τον καθορισμό της οικονομικής συμμετοχής της Κοινότητας (Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 371 της 31/12/1994 σ. 0012 - 0013


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για την έγκριση προγραμμάτων εξάλειψης της αναπλάσμωσης και των πιροπλασμώσεων στη Reunion και της καουδρίωσης (cowdriose) καθώς και των πιροπλασμώσεων στη Γουαδελούπη και στη Μαρτινίκα, για το έτος 1995, τα οποία υπέβαλε η Γαλλία, και για τον καθορισμό της οικονομικής συμμετοχής της Κοινότητας (Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (94/952/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/370/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 90/424/ΕΟΚ προβλέπει ιδίως τη δυνατότητα χρηματοδοτικής δράσης της Κοινότητας για την εξάλειψη και την παρακολούθηση της καουδρίωσης (cowdriose), των πιροπλασμώσεων και της αναπλάσμωσης, οι οποίες μεταδίδονται από έντομα φορείς στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα-

ότι, βάσει της επιστολής της 13ης Ιουλίου 1994, η Γαλλία υπέβαλε πρόγραμμα εξάλειψης της αναπλάσμωσης και των πιροπλασμώσεων στη Reunion και πρόγραμμα εξάλειψης της καουδρίωσης και των πιροπλασμώσεων στη Γουδελούπη και στη Μαρτινίκα-

ότι, μετά από εξέταση, αποδείχθηκε ότι τα προγράμματα αυτά πληρούν όλα τα κοινοτικά κριτήρια σχετικά με την εξάλειψη των νόσων, σύμφωνα με την απόφαση 90/638/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τον καθορισμό κοινοτικών κριτηρίων που εφαρμόζονται στις ενέργειες εξάλειψης και παρακολούθησης ορισμένων νόσων των ζώων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/65/ΕΟΚ (4)-

ότι τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προγραμμάτων εξάλειψης και παρακολούθησης των νόσων των ζώων που μπορούν να τύχουν χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας το 1995, όπως καθορίστηκε από την απόφαση 94/769/ΕΚ της Επιτροπής (5)-

ότι, λόγω της σημασίας του προγράμματος για την πραγματοποίηση των στόχων που έχει θέσει η Κοινότητα σε θέματα υγείας των ζώων, πρέπει να καθοριστεί η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας σε 50 % των εξόδων που αναλαμβάνει η Γαλλία με ανώτατο όριο 1 300 000 Ecu-

ότι η οικονομική συμμετοχή της Κοινοτήτας χορηγείται εφόσον οι προβλεπόμενες ενέργειες πραγματοποιούνται και οι αρχές παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στις προθεσμίες που προβλέπονται-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνινης Κτηνιατρικής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Το πρόγραμμα εξάλειψης της αναπλάσμωσης και των πιροπλασμώσεων στη Reunion, το οποίο υποβλήθηκε από τη Γαλλία, εγκρίνεται για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995.

2. Το πρόγραμμα εξάλειψης της καουδρίωσης και των πιροπλασμώσεων στη Γουαδελούπη και τη Μαρτινίκα, το οποίο υποβλήθηκε από τη Γαλλία, εγκρίνεται για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1995.

Άρθρο 2

Η Γαλλία θέτει σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995 τις νομοθετικές ρυθμιστικές και διοικητικές διατάξεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 3

1. Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας καθορίζεται σε 50 % των δαπανών που βαρύνουν τη Γαλλία για την εφαρμογή των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 με ανώτατο όριο:

- 205 000 Ecu για το πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1,

- 1 095 000 Ecu για το πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας χορηγείται μετά από:

- τρίμηνη υποβολή στην Επιτροπή έκθεσης σχετικά με την πρόοδο του κάθε προγράμματος καθώς και τις δαπάνες που έχουν αναληφθεί,

- υποβολή στην Επιτροπή το αργότερο την 1η Ιουνίου 1996 τελικής έκθεσης σχετικά με την τεχνική εκτέλεση κάθε προγράμματος που συνοδεύεται από δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τις δαπάνες που έχουν αναληφθεί.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1994.

Για την Επιτροπή

Rene STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 19.(2) ΕΕ αριθ. L 168 της 2. 7. 1994, σ. 31.(3) ΕΕ αριθ. L 347 της 12. 12. 1990, σ. 27.(4) ΕΕ αριθ. L 268 της 13. 7. 1992, σ. 54.(5) ΕΕ αριθ. L 305 της 30. 11. 1994, σ. 38.

Top