Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3820

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/92 της Επιτροπής της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων ενόψει της εφαρμογής των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 γεωργονομισματικών διατάξεων

OJ L 387, 31.12.1992, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 047 P. 52 - 53
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 047 P. 52 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3820/oj

31992R3820

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/92 της Επιτροπής της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων ενόψει της εφαρμογής των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 γεωργονομισματικών διατάξεων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 387 της 31/12/1992 σ. 0022 - 0023
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 47 σ. 0052
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 47 σ. 0052


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3820/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων ενόψει της εφαρμογής των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 γεωργονομισματικών διατάξεων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της 28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την λογιστική μονάδα και τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 καταργείται, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1993, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (3)- ότι, για να διευκολυνθεί η μετάβαση από το μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 γεωργονομισματικό καθεστώς σ' εκείνο που θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 1993, θα πρέπει να εξασφαλιστεί προσωρινά κάποια αντιστοιχία μεταξύ των διατάξεων των δύο καθεστώτων, κυρίως, όσον αφορά το γενεσιουργό αίτιο των γεωργικών ισοτιμιών-

ότι στο άρθρο 26α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3540/85 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 1985 για λεπτομέρειες εφαρμογής των ειδικών μέτρων για τα πίσα, τα κουκιά, τα φούλια και τα γλυκά λούπινα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1734/92 (5), προβλέπεται ότι, μέχρι τις 30 Ιουνίου 1993, η εκφρασμένη σε Ecu μεικτή ενίσχυση καθώς και η εκφρασμένη σε Ecu προθεσμιακή ενίσχυση διορθώνονται κατά το νομισματικό διαφορικό ποσό και ακολούθως μετατρέπεται σε τελική ενίσχυση στο νόμισμα του κράτους μέλους όπου συγκομίζονται τα προϊόντα βάσει της γεωργικής τιμής μετατροπής αυτού του κράτους μέλους-

ότι, ως συνέπεια των λεπτομερειών καθορισμού της γεωργικής τιμής μετατροπής από 1ης Ιανουαρίου 1993 και του περιθωρίου των πέντε ποσοστιαίων μονάδων που εφαρμόζεται στο νομισματικό διορθωτικό ποσό, η τιμή του ποσού αυτού είναι πάντοτε μηδενική- ότι, ως εκ τούτου, η καθορισμένη σε Ecu μεικτή ενίσχυση πρέπει να μετατρέπεται απευθείας σε εθνικό νόμισμα βάσει της γεωργικής τιμής μετατροπής του κράτους μέλους όπου μεταποιούνται τα προϊόντα-

ότι οι ενισχύσεις που προκαθορίστηκαν το 1992 και εφαρμόζονται σε προϊόντα που αναγνωρίστηκαν το 1993 πρέπει να εφαρμοστούν λαμβάνοντας υπόψη τις γεωργικές ισοτιμίες που ισχύουν τη στιγμή της αναγνώρισης της ταυτότητάς τους- ότι στις περιπτώσεις αυτές τα νομισματικά διαφορικά ποσά πρέπει να μηδενίζονται, ώστε να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις της αγοράς- ότι, συνεπώς, η προκαθορισμένη σε Ecu μεικτή ενίσχυση πρέπει να μετατρέπεται απευθείας σε εθνικό νόμισμα βάσει της γεωργικής τιμής μετατροπής του κράτους μέλους όπου μεταποιούνται τα προϊόντα-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη των οικείων διαχειριστικών επιτροπών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μέχρι το τέλος της περιόδου εμπορίας 1992/93, προκειμένου δε για τα προϊόντα των τομέων "αίγειο και πρόβειο κρέας" "προϊόντα της αλιείας", "τομάτες, αγγούρια, κολοκυθάκια και μελιτζάνες" μέχρι το τέλος της περιόδου εμπορίας 1992/93, οι διατάξεις που παραπέμπουν στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 εφαρμόζονται mutatis mutandis σαν να παρέπεμπαν στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92.

Άρθρο 2

1. Το νομισματικό διαφορικό ποσό για τα πίσα, τα κουκιά, τα φούλια και τα γλυκά λούπινα, η ταυτότητα των οποίων αναγνωρίζεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 και εξής, ορίζεται μηδενικό.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3540/85:

α) η Επιτροπή δημοσιεύει, στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μόλις το καθορίσει, μόνο το ποσό της χορηγητέας ανά 100 kg προϊόντων μεικτής ενίσχυσης-

β) η χορηγητέα τελική ενίσχυση ισούται με το ποσό της μεικτής ενίσχυσης σε Ecu, ή ενδεχομένως της προθεσμιακής ενίσχυσης σε Ecu- η μετατροπή της στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους όπου μεταποιούνται τα προϊόντα γίνεται βάσει της γεωργικής τιμής μετατροπής που εφαρμόζεται σ' αυτό το κράτος μέλος την ημέρα της αναγνώρισης.

3. Αν η ενίσχυση έχει προκαθοριστεί το 1992 και εφαρμόζεται σε προϊόντα που αναγνωρίστηκαν το 1993, το ποσό της τελικής χορηγητέας ενίσχυσης ισούται με το ποσό της μεικτής προκαθορισθείσας ενίσχυσης σε Ecu, η οποία μετατρέπεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους όπου μεταποιούνται τα προϊόντα , η δε μετατροπή γίνεται βάσει της γεωργικής ισοτιμίας που εφαρμόζεται σ' αυτό το κράτος μέλος την ημέρα της αναγνώρισης.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Δεκεμβρίου 1992. Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(1) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. (2) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1. (3) ΕΕ αριθ. L 201 της 31. 7. 1990, σ. 9. (4) ΕΕ αριθ. L 342 της 19. 12. 1985, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 179 της 30. 6. 1992, σ. 120.

Top