Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3818

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3818/92 του Συμβουλίου της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού κατά τις συναλλαγές νωπών οπωροκηπευτικών

OJ L 387, 31.12.1992, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 047 P. 50 - 51
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 047 P. 50 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3818/oj

31992R3818

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3818/92 του Συμβουλίου της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού κατά τις συναλλαγές νωπών οπωροκηπευτικών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 387 της 31/12/1992 σ. 0015 - 0016
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 47 σ. 0050
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 47 σ. 0050


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3818/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού κατά τις συναλλαγές νωπών οπωροκηπευτικών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

την γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 (2) προέβλεψε ότι, κατά τις ευαίσθητες και πολύ ευαίσθητες περιόδους, η διαχείριση του συμπληρωματικού μηχανισμού κατά τις συναλλαγές πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εγγράφων εξόδου που εκδίδονται από τις ισπανικές αρχές για κάθε αποστολή οπωροκηπευτικών προς τα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985-

ότι ο έλεγχος της τήρησης του εν λόγω καθεστώτος πραγματοποιείτο, μέχρι σήμερα, στα σύνορα- ότι η δημιουργία, την 1η Ιανουαρίου 1993, ενιαίας αγοράς χωρίς εσωτερικά σύνορα καθιστά αναγκαία την καθιέρωση ενός νέου συστήματος ελέγχου που θα εφαρμόζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στις χώρες προορισμού-

ότι η υποχρέωση να αναφέρεται ο αριθμός του εγγράφου εξόδου που χρησιμοποιήθηκε στα εμπορικά έγγραφα που αφορούν τις αποστολές προϊόντων από την Ισπανία προς τα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, σε συνδυασμό με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις χώρες αυτές και άλλων μέτρων που, ενδεχομένως, θα μπορούσαν να θεωρηθούν κατάλληλα, καθώς και η εφαρμογή, σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων διατάξεων, αποτρεπτικών κυρώσεων, μπορούν να συμβάλουν στην καλή λειτουργία του συμπληρωματικού μηχανισμού κατά τις συναλλαγές- ότι ο επιτόπιος έλεγχος μπορεί να διευκολυνθεί ιδιαίτερα μέσω των ενδείξεων σχετικά με την καταγωγή ή την προέλευση οι οποίες, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις, πρέπει να εμφαίνονται στις συσκευασίες των προϊόντων που υπόκεινται στο συμπληρωματικό μηχανισμό κατά τις συναλλαγές-

ότι για τις περιπτώσεις σοβαρής διαταραχής των αγορών που εξακολουθούν να υφίστανται παρά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 ενδείκνυται η εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων και, ενδεχομένως, μέτρων που επιτρέπουν την παρέκκλιση από αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις της κοινής οργάνωσης αγοράς για τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές-

ότι το σύνολο των προαναφερθέντων στοιχείων συνεπάγεται την τροποποίηση, ανάλογα, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3210/90,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 7:

- το υπάρχον κείμενο γίνεται παράγραφος 1,

- προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"2. Κατά την περίοδο ΙΙΙ, αν προκύψουν σοβαρές διαταραχές και αν εμμένουν παρά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6, μπορούν να ληφθούν, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 85 της πράξης προσχώρησης, κατάλληλα μέτρα, διαφορετικά από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 6 και συμπληρωματικά αυτών. Τα μέτρα αυτά μπορούν, ειδικότερα, να συνεπάγονται για τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της κοινής οργάνωσης αγορών."

2. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

"Άρθρο 8α

1. Με εξαίρεση τα τιμολόγια που εκδίδονται κατά τη λιανική πώληση, τα τιμολόγια πώλησης και τα άλλα εμπορικά έγγραφα, που πρόκειται να καθοριστούν και αφορούν προϊόντα που αποστέλλονται από την Ισπανία προς τα άλλα κράτη μέλη κατά τις περιόδους ΙΙ και ΙΙΙ, αναφέρουν τον αριθμό του πιστοποιητικού εξόδου που προσκομίζεται κατά την αποστολή, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε κάτοχος ποσοτήτων των εν λόγω προϊόντων στα κράτη μέλη εκτός της Ισπανίας πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάζει τα έγγραφα αυτά ανά πάσα στιγμή.

2. Οι αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας, με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, εφαρμόζουν, κυρίως στις αγορές χονδρικής πώλησης, επιτόπιους ελέγχους για να εξακριβώσουν, με τη βοήθεια των εμπορικών εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και των επιδείξεων που εμφαίνονται στις συσκευασίες, αν, κατά τις περιόδους ΙΙ και ΙΙΙ, τα προϊόντα προέλευσης Ισπανίας έχουν αποσταλεί από τη χώρα αυτή κατόπιν υποβολής του εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 5.

Αυτές οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συμπληρώνουν τους εν λόγω ελέγχους με την εφαρμογή άλλων μέτρων. Για το σκοπό αυτό, μπορούν, ιδίως να προβλέπουν ότι:

- οι έμποροι που αγοράζουν ή πωλούν τα εν λόγω προϊόντα, εκτός του λιανικού εμπορίου, τηρούν βιβλία αποθήκης στα οποία αναφέρονται ιδίως το όνομα και ο τόπος εγκατάστασης των προμηθευτών των προϊόντων αυτών,

- οι άλλοι έμποροι πρέπει να μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να δηλώσουν σε ποιον ανήκουν τα εν λόγω προϊόντα.

3. Οι ισπανικές αρχές συνεργάζονται με τα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, για τη διερεύνηση και την καταστολή των διαπραττομένων παρατυπιών.

4. Κανένας από τους ελέγχους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 δεν μπορεί να λάβει χώρα στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών.

Άρθρο 8β

Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ή των λεπτομερειών εφαρμογής του, οι ισπανικές και πορτογαλικές αρχές, καθώς και εκείνες των άλλων κρατών μελών επιβάλλουν κυρώσεις ανάλογες προς τη σοβαρότητα των παραβάσεων που διαπράχθηκαν. Για τους συναλλασσομένους που έχουν προβεί σε αποστολές από την Ισπανία, κατά τις περιόδους ΙΙ και ΙΙΙ, προϊόντων που υπόκεινται στο ΣΜΣ χωρίς να αποκτήσουν το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 5, οι εν λόγω κυρώσεις δεν μπορούν να είναι κατώτερες από το διπλάσιο της αξίας των προϊόντων που απεστάλησαν χωρίς έγγραφα εξόδου."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Δεκεμβρίου 1992. Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. GUMMER

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1992 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (2) ΕΕ αριθ. L 312 της 27. 10. 1989, σ. 6.

Top