Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3817

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3817/92 του Συμβουλίου της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού που εφαρμόζεται στις παραδόσεις προϊόντων στην Ισπανία πλην των οπωροκηπευτικών

OJ L 387, 31.12.1992, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 047 P. 47 - 49
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 047 P. 47 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3817/oj

31992R3817

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3817/92 του Συμβουλίου της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού που εφαρμόζεται στις παραδόσεις προϊόντων στην Ισπανία πλην των οπωροκηπευτικών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 387 της 31/12/1992 σ. 0012 - 0014
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 47 σ. 0047
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 47 σ. 0047


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3817/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού που εφαρμόζεται στις παραδόσεις προϊόντων στην Ισπανία πλην των οπωροκηπευτικών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 569/86 (2) έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού που εφαρμόζεται στις συναλλαγές-

ότι, στα πλαίσια του εν λόγω κανονισμού, ο έλεγχος των συναλλαγών γίνεται στα σύνορα με βάση ένα καθεστώς πιστοποιητικών- ότι η πραγματοποίηση, την 1η Ιανουαρίου 1993, ενιαίας αγοράς χωρίς εσωτερικά σύνορα, στην οποία η Ισπανία εντάσσεται σε μεγάλο βαθμό, καθιστά αναγκαία την καθιέρωση ενός νέου συστήματος ελέγχου που θα εφαρμόζεται στις χώρες προορισμού-

ότι η υποχρέωση να αναφέρεται ο αριθμός του πιστοποιητικού ΣΜΣ που χρησιμοποιείται στα εμπορικά έγγραφα για τα προϊόντα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη στην Ισπανία, σε συνδυασμό με την εφαρμογή στη χώρα αυτή ενός επιτόπιου ελέγχου και άλλων μέτρων που θα θεωρούσε, ενδεχομένως, κατάλληλα, καθώς και η εφαρμογή, σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων διατάξεων, αποτρεπτικών κυρώσεων, είναι δυνατό να συμβάλουν στη σωστή εφαρμογή του ΣΜΣ- ότι ο επιτόπιος έλεγχος μπορεί ειδικότερα να διευκολυνθεί από τις σχετικές ενδείξεις ως προς την καταγωγή ή την προέλευση οι οποίες, βάσει των κοινοτικών διατάξεων, πρέπει να εμφαίνονται επί των προϊόντων που υπόκεινται στο ΣΜΣ ή επί των συσκευασιών τους- ότι η συνεργασία των κρατών μελών αποστολής μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του καθεστώτος-

ότι, για τις περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών των αγορών που εξακολουθούν να υπάρχουν παρά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 85 παράγραφοι 2 και 3 της πράξης προσχώρησης, θα πρέπει να προβλεφθεί η εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων, ενδεχομένως, κατά παρέκκλιση των μέτρων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κοινής οργανώσεως των αγορών για τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές-

ότι τα ανωτέρω στοιχεία οδηγούν, καθόσον αφορά την Ισπανία, στην τροποποίηση του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 569/86 και την αντικατάσταση του εν λόγω κανονισμού από ένα νέο κανονισμό- ότι, για λόγους σαφήνειας, ενδείκνυται με την ευκαιρία αυτή να προβλεφθεί ένα καθεστώς για την Ισπανία το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από το προβλεπόμενο στον προαναφερθέντα κανονισμό και το οποίο θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις επελθούσες από το 1986 τροποποιήσεις στη διαχείριση του ΣΜΣ καθώς και το γεγονός ότι, συνεπεία της μείωσης του καταλόγου των προϊόντων που υπόκεινται στο μηχανισμό αυτό και στην εφαρμογή ειδικών κανόνων στον τομέα των οπωροκηπευτικών, το εν λόγω καθεστώς εφεξής θα εφαρμόζεται μόνο για την προστασία της ισπανικής αγοράς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΤΙΤΛΟΣ Ι Διαχείριση του ΣΜΣ

Άρθρο 1

1. Τα προϊόντα, πλην εκείνων που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 (3), που προέρχονται από ένα κράτος μέλος και υπόκεινται όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ισπανία, στο συμπληρωματικό μηχανισμό κατά τις συναλλαγές εφεξής, καλούμενος "ΣΜΣ", μπορούν να κυκλοφορούν στην Ισπανία και να διατεθούν στην κατανάλωση στο κράτος μέλος αυτού μόνον κατόπιν υποβολής πιστοποιητικού ΣΜΣ.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου, όσον αφορά την κυκλοφορία στην Ισπανία και την Πορτογαλία, δεν εφαρμόζονται αν ο κάτοχος των προϊόντων μπορεί να αποδείξει ότι αυτά δεν προορίζονται για την ισπανική αγορά.

2. Το πιστοποιτικό ΣΜΣ εκδίδεται για κάθε ενδιαφερόμενο που το ζητεί, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα.

3. Η έκδοση πιστοποιητικού ΣΜΣ μπορεί να υπόκειται στη σύσταση εγγύησης που εξασφαλίζει την εκπλήρωση της ανειλημμένης υποχρέωσης για τη διάθεση του προϊόντος για κατανάλωση κατά τη διάρκεια τής ισχύος του πιστοποιητικού ΣΜΣ- η εγγύηση αυτή καταπίπτει ολικώς ή μερικώς, αν η ενέργεια δεν πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας αυτής ή πραγματοποιηθεί μόνον εν μέρει.

4. Το πιστοποιητικό ΣΜΣ δύναται να εκδοθεί μόνον από άλλο κράτος μέλος από εκείνο που διαθέτει το προϊόν για κατανάλωση.

Άρθρο 2

1. Εάν προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο κράτος μέλος όπου εφαρμόζεται ο ΣΜΣ, τα εν λόγω προϊόντα μπορούν να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνον κατόπιν υποβολής πιστοποιητικού εισαγωγής ΣΜΣ. Το πιστοποιητικό εισαγωγής ΣΜΣ ισχύει μόνο για το κράτος μέλος στο οποίο εφαρμόζεται ο ΣΜΣ.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν στις δασμολογικές κλάσεις για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 1.

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και τα οποία υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς στο κράτος μέλος που εφαρμόζεται ο ΣΜΣ.

4. Το πιστοποιητικό εισαγωγής ΣΜΣ εκδίδεται για κάθε ενδιαφερόμενο που θα το ζητήσει, ανεξάρτητα από τον τόπο της εγκατάστασής του στην Κοινότητα.

5. Η έκδοση του πιστοποιητικού εισαγωγής ΣΜΣ μπορεί να προϋποθέτει τη σύσταση εγγύησης η οποία εξασφαλίζει την εκπλήρωση της ανειλημμένης υποχρέωσης να τεθεί το προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού- η εγγύηση αυτή καταπίπτει ολικώς ή μερικώς, σε περίπτωση που η ενέργεια δεν πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας αυτής ή πραγματοποιηθεί μόνον εν μέρει.

6. Το πιστοποιητικό εισαγωγής ΣΜΣ εκδίδεται από κάθε κράτος μέλος.

7. Εκτός αν ισχύουν ειδικές διατάξεις, το πιστοποιητικό εισαγωγής ΣΜΣ αντικαθιστά το πιστοποιητικό εισαγωγής που προβλέπεται από τις κοινοτικές ρυθμίσεις για ορισμένα προϊόντα.

Άρθρο 3

1. Η έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ και πιστοποιητικών εισαγωγής ΣΜΣ δύναται:

- να περιορίζεται σε ορισμένα προϊόντα ενός τομέα,

- να καλύπτει τμηματικά τη διάρκεια του έτους.

2. Για την έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ και πιστοποιητικών εισαγωγής ΣΜΣ μπορεί να καθορίζεται προθεσμία.

Άρθρο 4

Εφόσον η κατάσταση της αγοράς απαιτεί τον περιορισμό ή την αποστολή των εισαγωγών στην αγορά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, η έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ δύναται να περιοριστεί ή να ανασταλεί.

Άρθρο 5

1. Για την εκτίμηση της κατάστασης της αγοράς κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζεται ο ΣΜΣ, λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

- η εξέλιξη των τιμών στην εσωτερική αγορά αυτού του κράτους μέλους,

- η εξέλιξη της εσωτερικής ζήτησης στο κράτος μέλος αυτό,

- οι ποσότητες προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών, είτε ως έχουν είτε μετά από μεταποίηση, μεταξύ του κράτους μέλους αυτού και των λοιπών κρατών μελών και των τρίτων χωρών.

2. Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκτιμάται επίσης η κατάσταση των διαφορετικών περιοχών ή αγορών του κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζεται ο ΣΜΣ.

3. Εάν, παρά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 85 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της πράξης προσχώρησης εκδηλώνονται σοβαρές διαταραχές των αγορών οι οποίες διαρκούν, μπορούν να θεσπιστούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, κατάλληλα μέτρα που είναι διαφορετικά από εκείνα που προβλέπονται από το εν λόγω άρθρο.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, για τις τοπικές και περιφερειακές αγορές, παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της κοινής οργανώσεως των αγορών. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Έλεγχοι και κυρώσεις

Άρθρο 6

Με εξαίρεση τα τιμολόγια στο στάδιο της λιανικής πώλησης, τα τιμολόγια πώλησης και τα άλλα εμπορικά έγγραφα που θα καθοριστούν σχετικά με τα προϊόντα που αναφέρονται από τον παρόντα κανονισμό και εισάγονται από άλλα κράτη μέλη στην Ισπανία, αναφέρουν τον αριθμό του πιστοποιητικού ΣΜΣ που χρησιμοποιήθηκε για τη θέση στην κατανάλωση στη χώρα αυτή καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία πληροφορία.

Άρθρο 7

1. Οι ισπανικές αρχές εφαρμόζουν, για κάθε έμπορο που είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια τους, εκτός από τους λιανικούς πωλητές, και που έχει στην κατοχή του προϊόντα των οποίων η εισαγωγή από τα άλλα κράτη μέλη υπόκεινται στο πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 1, επιτόπιο έλεγχο για να επαληθεύσουν, με τη βοήθεια των εμπορικών εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 6 καθώς και των στοιχείων που αναγράφονται επί των εμπορευμάτων και της συσκευασίας τους, αν τα αποθέματα αυτών των εμπορευμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη έχουν εισαχθεί με πιστοποιητικό ΣΜΣ.

2. Για να τηρηθεί σωστά το καθεστώς του ΣΜΣ, οι ισπανικές αρχές μπορούν να συμπληρώσουν τον έλεγχο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 με την εφαρμογή άλλων μέτρων.

Για το σκοπό αυτό μπορούν επίσης να προβλέψουν ότι:

- οι έμποροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίοι αγοράζουν ή πωλούν τα εν λόγω προϊόντα, τηρούν βιβλία αποθήκης στα οποία αναγράφονται, το όνομα και ο τόπος εγκατάστασης των προμηθειών αυτών των προϊόντων,

- οι άλλοι έμποροι πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να δηλώσουν σε ποιόν ανήκουν τα εν λόγω προϊόντα.

3. Οι αρχές των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1468/81 (4), παρέχουν στις ισπανικές αρχές την απαραίτητη συνεργασία, και ιδίως στις περιπτώσεις που από τους ελέγχους οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 προκύπτουν ευθύνες για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην επικράτειά τους. Για το σκοπό αυτό, μπορούν επίσης να προβλέψουν να τηρούν οι επιχειρήσεις των εξεταζομένων τομέων τα σχετικά λογιστικά βιβλία.

4. Κανένας από τους ελέγχους που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν είναι δυνατόν να γίνεται στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών.

Άρθρο 8

Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ή των λεπτομερειών που καθορίζονται για την εφαρμογή του, οι ισπανικές αρχές καθώς και οι αρχές των άλλων κρατών μελών εφαρμόζουν κυρώσεις ανάλογες με τη σοβαρότητα των παραβάσεων που διαπράττονται. Για τους εμπορευόμενους που έχουν θέσει στην αγορά, χωρίς πιστοποιητικό ΣΜΣ, από άλλα κράτη μέλη, προϊόντα που υπόκεινται στο μηχανισμό αυτό, οι εν λόγω κυρώσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το διπλάσιο της αξίας των προϊόντων που έχουν τεθεί στην αγορά χωρίς πιστοποιητικό ΣΜΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 9

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εκδίδονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (5) ή, κατά περίπτωση, με τα αντίστοιχα άρθρα των άλλων κανονισμών περί κοινής οργανώσεων των γεωργικών αγορών.

Άρθρο 10

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 569/86 δεν εφαρμόζεται πλέον στις παραδόσεις στην Ισπανία προϊόντων που υπόκεινται στο ΣΜΣ.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Δεκεμβρίου 1992. Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. GUMMER

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1992 (δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (2) ΕΕ αριθ. L 55 της 1. 3. 1986, σ. 106. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3296/88 (ΕΕ αριθ. L 293 της 27. 10. 1988, σ. 7). (3) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1754/92 (ΕΕ αριθ. L 180 της 1. 7. 1992, σ. 23). (4) ΕΕ αριθ. L 144 της 2. 6. 1981, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 945/87 (ΕΕ αριθ. L 90 της 2. 4. 1987, σ. 3). (5) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2068/92 (ΕΕ αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 58).

Top