EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3807

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3807/92 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77, (ΕΟΚ) αριθ. 985/81 και (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89 στον τομέα του βοείου κρέατος λόγω της αντικατάστασης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 569/88 από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92

OJ L 384, 30.12.1992, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 047 P. 40 - 41
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 047 P. 40 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3807/oj

31992R3807

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3807/92 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77, (ΕΟΚ) αριθ. 985/81 και (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89 στον τομέα του βοείου κρέατος λόγω της αντικατάστασης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 569/88 από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 384 της 30/12/1992 σ. 0033 - 0034
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 47 σ. 0040
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 47 σ. 0040


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3807/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 1992

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77, (ΕΟΚ) αριθ. 985/81 και (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89 στον τομέα του βοείου κρέατος λόγω της αντικατάστασης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 569/88 από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2066/92 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι ορισμένα προϊόντα που προέρχονται από την παρέμβαση δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιμοποίησης ή/και προορισμού 7

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 569/88 της Επιτροπής (3), αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 (4) σχετικά με τις νέες κοινές λεπτομέρειες για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης ή/και του προορισμού των προϊόντων από την παρέμβαση, εξασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα που προέρχονται από την παρέμβαση, δεν παρεκκλίνουν από τη χρησιμοποίηση ή/και τον προορισμό που προβλέπεται 7

ότι οι εν λόγω νέες λεπτομέρειες καθιστούν αναγκαίες, όσον αφορά την αναφορά στις ενδείξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 569/88, τις τροποποιήσεις των ακόλουθων κανονισμών:

- κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 1977 περί λεπτομερειών εφαρμογής της πωλήσεως κατεψυγμένων βοείων κρεάτων τα οποία προέρχονται από αποθέματα παρεμβάσεως και προορίζονται για μεταποίηση εντός της Κοινότητας (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3988/87 (6),

- κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 985/81 της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 1981 περί των λεπτομερειών εφαρμογής της πωλήσεως κατεψυγμένου βοείου κρέατος προερχομένου από αποθέματα παρεμβάσεως που προορίζεται να εξαχθεί (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1809/87 (8),

- κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89 της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 1989 για την πώληση ορισμένων προϊόντων του τομέα βοείου κρέατος που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης σε ορισμένους κοινωφελείς οργανισμούς και φορείς (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1722/92 (10) 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Βοείου Κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 3 παράγραφος 3, η αναφορά «του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1687/76» αντικαθίσταται από την αναφορά «του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτροπής (*)».

Προστίθεται η αντίστοιχη υποσημείωση [(*) ΕΕ αριθ. L 301 της 17. 10. 1992, σ. 17].

2. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η αναφορά «του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1687/76» αντικαθίσταται από την αναφορά «του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92».

3. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η αναφορά «στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1687/76» αντικαθίσταται από την αναφορά «στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92».

4. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92, το τετραγωνίδιο 104 του αντιτύπου ελέγχου Τ 5 πρέπει να φέρει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις:

Destinados a la transformaciσn [Reglamento (CEE) n° 2182/77]

Til forarbejdning (forordning (EΨF) nr. 2182/77)

Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2182/77)

Προοριζόμενα για μεταποίηση [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77]

For processing (Regulation (EEC) No 2182/77)

Destinιes ΰ la transformation [rθglement (CEE) n° 2182/77]

Destinate alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 2182/77]

Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 2182/77)

Destinadas a transformaηγo [Regulamento (CEE) n° 2182/77].

Το τετραγωνίδιο 106 του αντιτύπου ελέγχου Τ 5 πρέπει να φέρει την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης και:

- για τα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή κονσερβών: σύστημα Α

- για τα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή άλλων προϊόντων: σύστημα Β».

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 986/81 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η αναφορά «του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1687/76» αντικαθίσταται από την αναφορά «του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτροπής (*)».

Προστίθεται η αντίστοιχη υποσημείωση [(*) ΕΕ αριθ. L 301 της 17. 10. 1992, σ. 17].

2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 4, η αναφορά «στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1687/76» αντικαθίσταται από την αναφορά «στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92».

3. Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 985/81 διαγράφεται.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 6 παράγραφος 3, η αναφορά «του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 569/88» αντικαθίσταται από την αναφορά «του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτροπής (*) ».

Προστίθεται η αντίστοιχη υποσημείωση [(*) ΕΕ αριθ. L 301 της 17. 10. 1992, σ. 17].

2. Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Κατά την αποστολή κρέατος παρέμβασης που προορίζεται για οργανισμούς σε άλλο κράτος μέλος, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92, το τετραγωνίδιο 104 του αντιτύπου ελέγχου Τ 5 πρέπει να φέρει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις:

Destinados a instituciones [Reglamento (CEE) n° 2848/89]

Bestemt til institutioner (forordning (EΨF) nr. 2848/89)

Fόr Einrichtungen bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2848/89)

Για οργανισμούς [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89]

For institutions (Regulation (EEC) No 2848/89)

Destinιs ΰ des institutions [rθglement (CEE) n° 2848/89]

Destinati ad istituzioni [regolamento (CEE) n. 2848/89]

Bestemd voor instellingen (Verordening (EEG) nr. 2848/89)

Destinados a instituiηυes [Regulamento (CEE) n° 2848/89].»

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 1992. Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Top