EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3806

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3806/92 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των ποσοτήτων των νεαρών αρρένων βοοειδών που είναι δυνατόν να εισαχθούν με ειδικούς όρους κατά το πρώτο τρίμηνο του 1993 και για παρέκκλιση, κατά το τρίμηνο αυτό, από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 όσον αφορά την απόδοση των διαθεσίμων ποσοτήτων

OJ L 384, 30.12.1992, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3806/oj

31992R3806

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3806/92 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των ποσοτήτων των νεαρών αρρένων βοοειδών που είναι δυνατόν να εισαχθούν με ειδικούς όρους κατά το πρώτο τρίμηνο του 1993 και για παρέκκλιση, κατά το τρίμηνο αυτό, από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 όσον αφορά την απόδοση των διαθεσίμων ποσοτήτων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 384 της 30/12/1992 σ. 0030 - 0032


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3806/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 1992

για τον καθορισμό των ποσοτήτων των νεαρών αρρένων βοοειδών που είναι δυνατόν να εισαχθούν με ειδικούς όρους κατά το πρώτο τρίμηνο του 1993 και για παρέκκλιση, κατά το τρίμηνο αυτό, από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 όσον αφορά την απόδοση των διαθεσίμων ποσοτήτων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2066/92 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4, το άρθρο 15 παράγραφος 2 και το άρθρο 25,

Εκτιμώντας:

ότι το Συμβούλιο, στο πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγής που ισχύει για τα νεαρά άρενα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση, κατάρτισε, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993, κατ' εκτίμηση ισοζύγιο 198 000 κεφαλών 7 ότι, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, επιβάλλεται ο καθορισμός της εισακτέας ανά τρίμηνο ποσότητας, καθώς και του ποσού μειώσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή των ζώων αυτών 7

ότι οι πρακτικοί τύποι διαχειρίσεως του ειδικού αυτού καθεστώτος καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 612/77 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1121/87 (4), και από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 815/91 (6) 7

ότι διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες εφοδιασμού ορισμένων περιοχών της Κοινότητας που χαρακτηρίζονται από πολύ σημαντικό έλλειμμα βοοειδών που προορίζονται για πάχυνση 7 ότι οι ανάγκες αυτές ανακύπτουν ιδίως στην Ιταλία και την Ελλάδα και εκτιμώνται, για το πρώτο τρίμηνο του 1993, αντιστοίχως σε 42 120 και 6 435 κεφαλές σ' αυτά τα κράτη μέλη 7

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβουλίου (7), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2015/92 (8), έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Δημοκρατιών της Σερβίας και του Μαυροβουνίου και συνεπώς εξαιρούνται οι Δημοκρατίες αυτές από το παρόν καθεστώς 7

ότι, σύμφωνα με την επιστολή αριθ. 2 που επισυνάπτεται στην προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, αφετέρου, πρέπει να παρασχεθεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας το όφελος του παρόντος καθεστώτος 7

ότι οι ανάγκες εφοδιασμού σε νεαρά βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση δικαιολογούν, για το πρώτο τρίμηνο του 1993 μεγαλύτερο ποσοστό μειώσεως της εισφοράς για τα ζώα βάρους 220 έως 300 χιλιογράμμων ανά κεφαλή, καταγόμενα από την Ουγγαρία, την Πολωνία ή την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 7

ότι σκόπιμο είναι να κατανεμηθούν οι διαθέσιμες ποσότητες στους κατά παράδοση εμπορευόμενους αυτήν την ποσόστωση και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους αιτούντες 7

ότι, για να απλουστευθεί η διαδικασία απόδοσης των διαθεσίμων ποσοτήτων, είναι σκόπιμο να παρεκκλίνουμε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 7 ότι, όσον αφορά τους κατά παράδοση εμπορευόμενους σκόπιμο είναι να αποδοθούν κατ' ευθείαν οι διαθέσιμες ποσότητες ανάλογα με τις ποσότητες που εισήχθησαν στη διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων 7 ότι, όσον αφορά τους υπόλοιπους αιτούντες, σκόπιμο είναι να αποδοθούν οι διαθέσιμες ποσότητες ανάλογα με τις ποσότητες που ζητήθηκαν 7

ότι, όσον αφορά τους υπόλοιπους αιτούντες θα πρέπει να περιορισθεί η ανώτατη ποσότητα για κάθε αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής ώστε να επιτευχθεί δικαιότερη κατανομή των διαθεσίμων ποσοτήτων 7 ότι για λόγους οικονομίας είναι αναγκαίο να τηρηθεί μια ελάχιστη ποσότητα για τις αιτήσεις αυτές 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Βοείου Κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 1993, η μέγιστη ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 καθορίζεται σε 52 335 κεφαλές νεαρών αρρένων βοοειδών που προορίζονται για πάχυνση, από τα οποία:

α) 6 805 ζώντος βάρους ανά κεφαλή κατώτερου ή ίσου προς 300 χιλιόγραμμα και τα οποία υπόκεινται σε μείωση εισφοράς κατά 65 %

και

β) 45 530 ζώντος βάρους ανά κεφαλή 220 έως 300 χιλιογράμμων, καταγομένων και προερχομένων από την Ουγγαρία, την Πολωνία ή την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και τα οποία υπόκεινται σε μείωση εισφοράς κατά 75 %.

2. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται στην εισφορά που ισχύει την ημέρα αποδοχής της δήλωσης θέσως σε ελεύθερη κυκλοφορία.

3. Οι ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποδίδονται σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή: > ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

4. Η αίτηση παροχής πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80, αφορούν:

- είτε νεαρά βοοειδή βάρους κατά κεφαλή έως 300 χιλιογράμμων,

- είτε νεαρά βοοειδή βάρους κατά κεφαλή 220 έως 300 χιλιογράμμων, καταγομένων και προερχομένων από την Ουγγαρία και Πολωνία ή την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αίτηση ποροχής πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν, στις θέσεις 7 και 8, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Hungrνa y/o Polonia y/o Repϊblica Federativa Checa y Eslovaca

- Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske og Slovakiske Fψderative Republik

- Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische und Slowakische Fφderative Republik

- Ουγγαρία ή/και Πολωνία, ή/και Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία

- Hungary and/or Poland and/or Czech and Slovak Federal Republic

- Hongrie et/ou Pologne et/ou Rιpublique fιdιrative tchθque et slovaque

- Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica federativa ceca e slovacca

- Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

- Hungria e/ou Polσnia e/ou Repϊblica Federativa Checa e Eslovaca.

Το πιστοποιητικό υποχρεώνει σε εισαγωγή από μία ή περισσότερες των αναγραφομένων χωρών.

5. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση δεν παρέχουν το δικαίωμα εισαγωγής ζώων που κατάγονται από τις Δημοκρατίες της Σερβίας και του Μαυροβουνίου.

6. Στο πλαίσιο της ανακοινώσεως που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κατηγορίες ζώντος βάρους, καθώς και την καταγωγή των προϊόντων που αφορούν την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση.

7. Εντός των ορίων των ποσοτήτων που προορίζονται για την Ιταλία και την Ελλάδα, για κάθε κατηγορία και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80:

α) 90 % μπορεί να παραδοθεί αμέσως στους αιτούντες που προσκομίζουν την απόδειξη ότι έχουν εισάγει ζώα που επωφελούνται από το εν λόγω καθεστώς στη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερολογιακών ετών. Η κατανομή πραγματοποιείται ανάλογα με τις προηγούμενες εισαγωγές κατά τη διάρκεια των τριών εξεταζομένων ετών 7

β) 10 % υπορεί να παραδοθεί στους άλλους αιτούντες.

8. Η απόδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 7 προσκομίζεται με το τελωνειακό έγγραφο θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία.

9. Για τις ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 στοιχείο β) τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται για ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη από δέκα κεφαλές.

Άρθρο 2

1. Όσον αφορά τις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 7 στοιχείο β) και τις ποσότητες των άλλων κρατών μελών πλην της Ιταλίας και της Ελλάδας, η αίτηση παροχής πιστοποιητικού εισαγωγής:

- πρέπει να αφορά ποσότητα ίση ή ανώτερη από 50 κεφαλές

και

- δεν μπορεί να αναφέρεται σε ποσότητα μεγαλύτερη από το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας, εκτός και αν αυτό το 10 % δίνει σε αριθμό μικρότερο από 50 κεφαλές. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ανώτατος αριθμός ανέρχεται επίσης σε 50 κεφαλές.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση παροχής πιστοποιητικού εισαγωγής ξεπερνά την προβλεπόμενη από τον κανονισμό αυτό ποσότητα, λαμβάνεται υπόψη μόνον έως το όριο της ποσότητας αυτής.

3. Η κατανομή πραγματοποιείται ανάλογα με τις ζητηθείσες ποσότητες. Αν, με βάση τις ζητηθείσες ποσότητες, η κατ' αναλογία μείωση καταλήγει σε ποσότητες ανά πιστοποιητικό κατώτερες των δέκα κεφαλών, τα κράτη μέλη χορηγούν, με κλήρωση, πιστοποιητικά που αφορούν ποσότητες έως δέκα κεφαλές.

Άρθρο 3

Όσον αφορά τις ποσότητες που εισάγονται υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής (1), καταβάλλεται ολόκληρη η εισφορά για τις πλεονάζουσες των αναγραφομένων στο πιστοποιητικό εισαγωγής ποσότητες.

Άρθρο 4

Κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80, όλες οι αιτήσεις προέρχονται από τον ίδιο ενδιαφερόμενο, και που αφορούν την ίδια κατηγορία βάρους και το ίδιο ποσοστό μειώσεως της εισφοράς εκλαμβάνονται ως μια ενιαία αίτηση.

Άρθρο 5

Το αργότερο τρεις εβδομάδες μετά την εισαγωγή των ζώων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, ο εισαγωγέας πληροφορεί τις αρμόδιες αρχές που έχουν εκδόσει τα πιστοποιητικά εισαγωγής, για τον αριθμό και την καταγωγή των εισαχθέντων ζώων. Οι αρχές αυτές διαβιβάζουν, στην αρχή κάθε μηνός, τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 1992. Για την Επιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Top