EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3805

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3805/92 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 που καταρτίζει, για το 1993, τον κατάλογο των σκαφών μήκους άνω των οκτώ μέτρων τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν γλώσσες σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας χρησιμοποιώντας δοκότρατες των οποίων το συνολικό μήκος υπερβαίνει τα εννέα μέτρα

OJ L 384, 30.12.1992, p. 20–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3805/oj

31992R3805

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3805/92 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 που καταρτίζει, για το 1993, τον κατάλογο των σκαφών μήκους άνω των οκτώ μέτρων τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν γλώσσες σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας χρησιμοποιώντας δοκότρατες των οποίων το συνολικό μήκος υπερβαίνει τα εννέα μέτρα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 384 της 30/12/1992 σ. 0020 - 0029


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3805/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 1992

που καταρτίζει, για το 1993, τον κατάλογο των σκαφών μήκους άνω των οκτώ μέτρων τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν γλώσσες σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας χρησιμοποιώντας δοκότρατες των οποίων το συνολικό μήκος υπερβαίνει τα εννέα μέτρα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 1986 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3034/92 (2),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3554/90 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου που θεσπίζει τις λεπτομέρειες για την κατάρτηση του καταλόγου των σκαφών συνολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων τα οποία επιτρέπεται να αλειύουν γλώσσες σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας χρησιμοποιώντας δοκότρατες των οποίων το συνολικό μήκος υπερβαίνει τα εννέα μέτρα (3), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 προβλέπει την ετήσια κατάρτιση των σκαφών συνολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων, τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν γλώσσες εντός των ζωνών που αναφέρονται στο στοιχείο α) αυτής της παραγράφου χρησιμοποιώντας δοκότρατες των οποίων το συνολικό μήκος υπερβαίνει τα εννέα μέτρα 7

ότι η υπαγωγή στον εν λόγω κατάλογο γίνεται με επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων μέτρων για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 ή τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 170/83 του Συμβουλίου (4) ή θεσπίζονται σύμφωνα με αυτούς 7

ότι είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο να καταρτιστεί ο εν λόγω κατάλογος σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται από τον προαναφερθέντα κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3554/90,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος των σκαφών για το 1993 τα οποία επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86, να αλιεύουν με δοκότρατες των οποίων το μήκος υπερβαίνει τα εννέα μέτρα των ζωνών που αναφέρονται στο στοιχείο α) αυτής της παραγράφου, εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 1992. Για την Επιτροπή

Manuel MARΝN

Αντιπρόεδρος

Top