EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3803

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3803/92 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87 που καθορίζει τους όρους στους οποίους υπόκειται η υπαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων σε ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς κατά την εισαγωγή λόγω του ειδικού τους προορισμού

OJ L 384, 30.12.1992, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3803/oj

31992R3803

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3803/92 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87 που καθορίζει τους όρους στους οποίους υπόκειται η υπαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων σε ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς κατά την εισαγωγή λόγω του ειδικού τους προορισμού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 384 της 30/12/1992 σ. 0015 - 0017


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3803/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 1992

ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87 που καθορίζει τους όρους στους οποίους υπόκειται η υπαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων σε ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς κατά την εισαγωγή λόγω του ειδικού τους προορισμού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και για το κοινό δασμολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3800/92 (2), και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας:

ότι, τα εμπορεύματα που λαμβάνουν «ειδικό προορισμό» υπόκεινται, κατά την θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, σε μειωμένο ή μηδενικό δασμό μόνο ανάλογα και με την προϋπόθεση της χρησιμοποίησής τους για συγκεκριμένο σκοπό 7 ότι, συνεπώς, αυτά είναι εντελώς ελεύθερα κατά τη στιγμή μόνο της χρησιμοποίησής τους για το σκοπό αυτό ή ανάλογα με την περίπτωση μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 11 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1419/91 (4) 7

ότι για τις περιπτώσεις αποστολής των εμπορευμάτων αυτών από ένα κράτος μέλος σε άλλο, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87 προβλέπει την εφαρμογή της συνήθους διαδικασίας εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης 7

ότι, μετά την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί η διαδικασία αυτή από διαδικασία που θα βασίζεται στην χρησιμοποίηση του αντιτύπου ελέγχου Τ5, που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2823/87 της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 1987 σχετικά με τα παραστατικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται ενόψει της εφαρμογής των κοινοτικών μέτρων που συνεπάγονται τον έλεγχο της χρήσης ή/και του προορισμού των εμπορευμάτων (5) 7 ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ανάλογα το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ονοματολογίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

1. Η αποστολή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, από ένα κράτος μέλος σε άλλο πραγματοποιείται βάσει του αντιτύπου ελέγχου Τ5 που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2823/87 σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στις παραγράφους 2 έως 8.

2. Ο εκχωρητής-αποστολέας συντάσσει το αντίτυπο ελέγχου Τ5 σε ένα πρωτότυπο και πέντε αντίγραφα. Τα αντίγραφα πρέπει να είναι κατάλληλα αριθμημένα.

Στο αντίτυπο ελέγχου Τ5 αναφέρονται κυρίως:

- στη θέση Α "Τελωνείο αναχώρησης", το αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους αναχώρησης,

- στη θέση 2, το πλήρες όνομα ή η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση του εκχωρητή-αποστολέα,

- στη θέση 8, το πλήρες όνομα ή η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση του εκδοχέα-παραλήπτη,

- στη θέση "Σημαντική σημείωση" (κάτω από τη θέση 14 «Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος»), αναγράφεται, μεταξύ των δύο περιπτώσεων, περίπτωση με το παρακάτω κείμενο: «- στην περίπτωση εμπορευμάτων που αποστέλλονται υπό το καθεστώς "ειδικού προορισμού", στον εκδοχέα-παραλήπτη που αναφέρεται παραπάνω,»

- στις θέσεις 31 και 33, αντίστοιχα η περιγραφή των εμπορευμάτων στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά τη στιγμή της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των τεμαχίων και του αντίστοιχου κωδικού της συνδυασμένης ονοματολογίας,

- στη θέση 38, η καθαρή μάζα των εμπορευμάτων,

- στη θέση 103, η καθαρή ποσότητα των εμπορευμάτων, ολογράφως,

- στη θέση 104, αφού τεθεί x στη θέση "Άλλοι (που θα προσδιοριστούν", μία από τις ακόλουθες μνείες με κεφαλαία γράμματα:

DESTINO ESPECIAL: MERCANCΝAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIΣN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) N° 4142/87, ARTΝCULO 9]

SΖRLIGT ANVENDELSESFORMΕL: SKAL STILLES TIL RΕDIGHED FOR ERHVERVEREN [FORORDNING (EΨF) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM άBERNEHMER ZUR VERFάGUNG ZU STELLEN [VERORDNUNG (EWG) NR. 4142/87, ARTIKEL 9]

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΧΕΑ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87, ΑΡΘΡΟ 9]

END USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE [REGULATION (EEC) No 4142/87, ARTICLE 9]

DESTINATION PARTICULIΘRE: MARCHANDISES ΐ METTRE ΐ LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RΘGLEMENT (CEE) N° 4142/87, ARTICLE 9]

DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87, ARTICOLO 9]

BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS [VERORDENING (EEG) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PΤR ΐ DISPOSIΗΓO DO CESSIONΑRIO [REGULAMENTO (CEE) N° 4142/87, ARTIGO 9o];

- στη θέση 106,

α) στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα έχουν υποστεί μεταποίηση ή επεξεργασία μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, η περιγραφή των εμπορευμάτων αυτών στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά τη στιγμή της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία καθώς και ο αντίστοιχος κωδικός της συνδιασμένης ονοματολογίας 7

β) ο αριθμός καταχώρησης και η ημερομηνία της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω τελωνείου,

- στη θέση Ε, στην οπίσθια σελίδα "για το κράτος μέλος αναχώρησης":

- το αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους προορισμού,

- η ημερομηνία αποστολής του εμπορεύματος.

3. Ο εκχωρητής-αποστολέας επισυνάπτει το πρώτο αντίγραφο στα λογιστικά του βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και, πριν από την αποστολή του εμπορεύματος, διαβιβάζει το δεύτερο και το τρίτο στο αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους αναχώρησης, με τον τρόπο που αυτό επιθυμεί. Εξάλλου, αποστέλλει μαζί με το εμπόρευμα το τέταρτο και το πέμπτο αντίγραφο και το πρωτότυπο στον εκδοχέα-παραλήπτη. Το προαναφερθέν τελωνείο φυλάσσει το δεύτερο αντίγραφο και διαβιβάζει το τρίτο στο αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους προορισμού.

4. Μόλις ο εκδοχέας-παραλήπτης παραλάβει το εμπόρευμα, το καταχωρεί στο λογιστικά του βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), στα οποία επισυνάπτει το πρωτότυπο και διαβιβάζει, αμέσως, το τέταρτο αντίγραφο στο αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους προορισμού, με τον τρόπο που αυτό επιθυμεί, γνωρίζοντάς του την ημερομηνία άφιξης. Σε περίπτωση που παρατηρείται πλεόνασμα, έλλειμμα, αντικατάσταση ή άλλες παρατυπίες, ενημερώνει αμέσως το συγκεκριμένο τελωνείο. Εξάλλου επιστρέφει το πέμπτο αντίγραφο στον εκχωρητή-αποστολέα.

5. Από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 4, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό μεταβιβάζονται από τον εκχωρητή-αποστολέα στον εκδοχέα-παραλήπτη. Μέχρι τότε, οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν τον εκχωρητή-αποστολέα.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε), τα εμπορεύματα που αποστέλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο δεν προσκομίζονται ούτε στο τελωνείο αναχώρησης ούτε στο τελωνείο προορισμού.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης στα εμπορεύματα που κυκλοφορούν μεταξύ δύο σημείων που βρίσκονται στην Κοινότητα, διεχρόμενα από εδάφη των χωρών της ΕΖΕΣ και τα οποία, σε μία από τις χώρες αυτές, αποτελούν το αντικείμενο εκ νέου αποστολής.

8. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αναχώρησης και προορισμού διενεργούν περιοδικούς ελέγχους τόσο έναντι του εκχωρητή-αποστολέα όσο και έναντι του εκδοχέα-παραλήπτη. Αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν την απαιτούμενη σχετική βοήθεια και να προσκομίζουν τις ζητούμενες πληροφορίες.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 1992. Για την Επιτροπή

Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

Top