EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3801

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3801/92 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

OJ L 384, 30.12.1992, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 155 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 155 - 158
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 122 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 122 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 197 - 200

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3801/oj

31992R3801

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3801/92 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 384 της 30/12/1992 σ. 0009 - 0012
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόμος 8 σ. 0155
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόμος 8 σ. 0155


Αριθ. 6 (1) Α - Ορατή υφαντική ύλη περίπου 32 %

Β - Δέρμα περίπου 31 %

Γ - Υφαντική ύλη επικαλυμμένη με πλαστικό περίπου 37 %

Αριθ. 7 (1) Α - Υφαντική ύλη

Β - Δέρμα

Γ - Πλαστική ύλη

Αριθ. 8 (1) Α - Δέρμα

Β - Πλαστική ύλη

Αριθ. 9 (1) Α - Δέρμα

Β - Πλαστική ύλη

Αριθ. 10 (1) Α - Υφαντική ύλη

Β - Δέρμα

Γ - Πλαστική ύλη

(1) Τα σχέδια έχουν εντελώς ενδεικτικό χαρακτήρα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3801/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 1992

για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 (1), για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και για το κοινό δασμολόγιο, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3800/92 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας:

ότι, για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον προαναφερθέντα κανονισμό, πρέπει να αποφασιστούν χωρίς καθυστέρηση οι διατάξεις για την κατάταξη του εμπορεύματος που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού 7

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας 7 ότι αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη, ενδεχομένως, υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών 7

ότι, κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγεί στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3 7

ότι είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες περέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην τελωνειακή ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3796/90 της Επιτροπής (3), κατά την διάρκεια περιόδου τριών μηνών από τον κάτοχό τους, εάν αυτός έχει συνάψει σύμβαση όπως αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1715/90 της Επιτροπής (4) 7

ότι ο παρών κανονισμός καλύπτει τα προϊόντα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1074/80 της Επιτροπής (5) 7 ότι συνεπώς ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να καταργηθεί 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ονοματολογίας για ότι αφορά τα προϊόντα του πίνακα του παραρτήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτημένου πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροοφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3796/90, κατά την διάρκεια τριών μηνών από τον κάτοχό τους, εάν αυτός έχει συνάψει σύμβαση όπως αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1715/90.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1074/80 καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 21η ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 1992. Για την Επιτροπή

Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

Top