Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1894

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1894/91 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης δαμάλεων και αγελάδων πλην των προοριζομένων προς σφαγή, ορισμένων ορεσιβίων φυλών

OJ L 169, 29.6.1991, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1894/oj

31991R1894

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1894/91 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης δαμάλεων και αγελάδων πλην των προοριζομένων προς σφαγή, ορισμένων ορεσιβίων φυλών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 169 της 29/06/1991 σ. 0004 - 0008


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 1894/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1991 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης δαμάλεων και αγελάδων πλην των προοριζομένων προς σφαγή, ορισμένων ορεσίβιων φυλών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας :

ότι για τις δαμάλεις και τις αγελάδες, πλην των προοριζομένων προς σφαγή ορισμένων ορεσιβίων φυλών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ανέλαβε την δέσμευση στα πλαίσια της GATT ( Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου ), να ανοίξει ετήσια κοινοτική δασμολογική ποσόστωση 20 000 κεφαλών με δασμό 6 %- ότι στην ανταλλαγή επιστολών, με την Αυστρία, στις 21 Ιουλίου 1991, η Κοινότητα ανέλαβε αυτονόμως τη δέσμευση να αυξήση το ύψος της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης από 20 000 σε 30 000 κεφαλές και να μειώσει τον ποσοστωτικό δασμό από 6 σε 4 %- ότι, στο μεταξύ αυτό το ποσό έφτασε αυτόματα σε 38 000 κεφαλές - ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας σχετικά με το γεωργικό τομέα, της 14ης Ιουλίου 1984, που εγκρίθηκε με την απόφαση 86/555/ΕΟΚ ( 1 ), η ποσότητα της ποσόστωσης αυτής αυξήθηκε, από την 1η Ιουλίου 1986, σε 42 600 κεφαλές - ότι, συνεπώς, θα πρέπει να ανοιχθεί η αναφερόμενη ανωτέρω δασμολογική ποσόστωση για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1991 μέχρι τις 30 Ιουνίου 1992 με δασμό 4 % και για ποσότητα 42 600 κεφαλών - ότι είναι, ωστόσο, αναγκαίο να προβλεφθούν ιδιαίτερες διατάξεις προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην εν λόγω ποσόστωση - ότι τα εισαγόμενα ζώα θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο μη σφαγής κατά τη διάρκεια ορισμένης προθεσμίας -

ότι θα πρέπει, ιδίως, να εξασφαλισθεί η ίση και συνεχής πρόσβαση όλων των εισαγωγέων στην ποσόστωση και η αδιάλειπτη εφαρμογή, των ποσοστωτικών δασμών σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω ζώων μέχρι εξαντλήσεως της ποσόστωσης - ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική διαχείριση της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη τήρησης του κοινοτικού χαρακτήρα της εν λόγω ποσόστωσης και την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου των ζώων αυτών - ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί η χορήγηση από την Επιτροπή, στα αιτούντα κράτη μέλη, των ποσοτήτων που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των πραγματικών εισαγωγών, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία θα καθοριστεί και η οποία θα είναι κατάλληλη από οικονομική άποψη -

ότι, επειδή το Βασίλειο του Βελγίου, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου έχουν συνενωθεί και επροσωπούνται από την οικονομική ένωση Μπενελούξ, κάθε ενέργεια σχετικά με τη διαχείριση των ποσοτήτων που αναλαμβάνονται από αυτή την οικονομική ένωση είναι δυνατόν να διενεργείται από ένα από τα μέλη της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Ο δασμός που εφαρμόζεται από 1ης Ιουλίου 1991 μέχρι τις 30 Ιουνίου 1992 κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, των ζώων που περιγράφονται κατωτέρω, αναστέλλεται στο επίπεδο και μέσα στα όρια κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται κατωτέρω :

Αύξων

αριθμός Κωδικός ΣΟ

( α ) Περιγραφή εμπορευμάτων Ύψος της

ποσόστωσης Ποσοστωτικός

δασμός

( σε %) 09 0001 ex 0102 90 10

ex 0102 90 31

ex 0102 90 33 Αγελάδες και δαμάλεις εκτός από τις προοριζόμενες προς σφαγή των κατωτέρω ορεσίβιων φυλών - γκρίζα φυλή, καφέ φυλή, κίτρινη φυλή, φυλή με στίγματα Simmental και φυλή του Pintzgau 42 600 κεφαλές 4

( α ) Κωδικοί Taric αριθ . 0102 90 10 * 20 και 40

0102 90 31 * 11, 19, 31 και 39

0102 90 33 * 10 και 30 .

2 . Μέσα στα όρια αυτής της ποσόστωσης, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζουν δασμούς που υπολογίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της πράξης προσχώρησης .

3 . Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θεωρούνται ως μη προοριζόμενα για σφαγή τα ζώα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφόσον δεν έχουν σφαγεί κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία .

Πάντως, μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες αποδεικνύονται δεόντως με βεβαίωση της τοπικής αρχής όπου αναφέρονται οι λόγοι που προκάλεσαν τη σφαγή .

Άρθρο 2

1 . Η ποσοστωτική ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υποδιαιρείται σε δύο τμήματα .

Το πρώτο τμήμα, ίσο με 85 %, ήτοι 36 210 κεφαλές, προορίζεται για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς οι οποίοι μπορούν να δικαιολογήσουν την εισαγωγή ζώων που υπάγονται στην εν λόγω ποσόστωση κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.

Όσον αφορά την Πορτογαλία, λαμβάνονται υπόψη, για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς, τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 για τα οποία οι εισαγωγείς μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές την εισαγωγή τους με ικανοποιητικό τρόπο, και το γεγονός ότι τα ζώα αυτά δεν εσφάγησαν εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία .

Το δεύτερο τμήμα, ίσο με 15 %, ήτοι 6 390 κεφαλές, προορίζεται είτε για τους εισαγωγείς οι οποίοι, κατά την υποβολή της αίτησης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κρατήσουν τα εισαγόμενα ζώα στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν είτε για τους εισαγωγείς που ασκούν εμπορία ζώντων βοοειδών εδώ και ένα τουλάχιστον έτος και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε δημόσιο μητρώο του κράτους μέλους ή μπορούν να προσκομίσουν απόδειξη, αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή, για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας .

2 . Η κατανομή των 36 210 κεφαλών μεταξύ των διαφόρων εισαγωγέων γίνεται pro rata των προηγούμενων εισαγωγών των τριών εξεταζόμενων ετών, ή των ζητούμενων ποσοτήτων εφόσον είναι μικρότερες από τις προηγούμενες εισαγωγές, ενώ εκείνη των 6 390 κεφαλών γίνεται pro rata των αιτήσεων συμμετοχής που υποβάλλουν οι εισαγωγείς . Στην τελευταία αυτή περίπτωση :

α ) οι αιτήσεις συμμετοχής, που αφορούν ποσότητες μεγαλύτερες από 50 κεφαλές, μειώνονται αυτόματα στον αριθμό αυτό -

β ) οι αιτήσεις οι οποίες συνεπάγονται πιστοποιητικό συμμετοχής για ποσότητα μικρότερη από πέντε κεφαλές, δεν λαμβάνονται υπόψη -

γ ) οι ποσότητες οι οποίες δεν έχουν διατεθεί εξαιτίας του περιορισμού σε πέντε κεφαλές, κατά κατώτατο όριο, διατίθενται με κλήρο ( με ποσότητα πέντε κεφαλών ).

3 . Οι ποσότητες που ενδεχομένως παραμένουν αζήτητες, στα πλαίσια ενός από τα τμήματα της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταφέρονται αυτόματα στο άλλο τμήμα .

Άρθρο 3

1 . Οι αιτήσεις συμμετοχής σε τμήμα της δασμολογικής ποσόστωσης πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, με διαδικασίες και προθεσμίες που καθορίζονται από αυτές, και συνοδεύονται ενδεχομένως από τα δικαιολογητικά των προηγούμενων εισαγωγών, με βάση το έγγραφο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, το οποίο οι εν λόγω αρχές σφραγίζουν μετά την υποβολή του ως δικαιολογητικού .

Οι αρχές αυτές διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουλίου 1991, τα στοιχεία που έχουν συλλέξει κατ' αυτόν τον τρόπο και ιδίως :

- τον αριθμό αιτούντων και τον αριθμό αιτούμενων κεφαλών για την κάθε κατηγορία εισαγωγέων,

- το μέσο όρο των προηγούμενων εισαγωγών που δηλώθηκαν από κάθε αιτούντα στα πλαίσια των 36 210 κεφαλών που προορίζονται για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς .

2 . Η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη μέλη, μέχρι τις 15 Ιουλίου 1991, τις ποσότητες που πρέπει να χορηγηθούν σε κάθε αιτούντα, ενδεχομένως υπό μορφή ποσοστού της αρχικής του αίτησης ή των προηγούμενων εισαγωγών του .

3 . Βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη χορηγούν στους αιτούντες πιστοποιητικά συμμετοχής στα οποία αναφέρεται ο αριθμός κεφαλών για τον οποίο ισχύουν . Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου 1992 .

Τα πιστοποιητικά συμμετοχής, υπόδειγμα των οποίων προσαρτάται στον παρόντα κανονισμό, χορηγούνται έναντι κατάθεσης εγγυήσεως 20 Ecu ανά κεφαλή, η οποία αποδεσμεύεται μόλις τα πιστοποιητικά επιστραφούν στον οργανισμό έκδοσης με τη βεβαίωση των τελωνειακών αρχών ότι τα ζώα εισήχθησαν .

Τα πιστοποιητικά συμμετοχής δεν μεταβιβάζονται και παρέχουν δικαίωμα στη δασμολογική ποσόστωση μόνο εάν φέρουν τα ίδια ονόματα με εκείνα των διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία που τα συνοδεύουν .

Οι κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ . 3719/88 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 1988 περί κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα ( 2 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1599/90 ( 3 ), για την αποδέσμευση ή τη μετατροπή σε έσοδα της εγγύησης των πιστοποιητικών εισαγωγής εφαρμόζονται και επί της εγγύησης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο .

4 . Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά συμμετοχής, στις 31 Μαρτίου 1992, αποτελούν αντικείμενο δεύτερης κατανομής, η οποία προορίζεται για τους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς οι οποίοι ζήτησαν πιστοποιητικά συμμετοχής για όλες τις ποσότητες τις οποίες εδικαιούντο, σύμφωνα με τις ίδιες λεπτομέρειες με εκείνες που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους .

Προς τούτο, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 1992, τις ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά συμμετοχής στις 31 Μαρτίου 1992, καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο . Η Επιτροπή καθορίζει τα νέα ποσοστά συμμετοχής στην κάθε κατηγορία και τα γνωστοποιεί, το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 1992, στα κράτη μέλη, τα οποία χορηγούν πιστοποιητικά συμμετοχής προς τους αιτούντες με τους ίδιους όρους που εκτίθενται στην παράγραφο 3, με διάρκεια ισχύος που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου 1992 .

Άρθρο 4

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κάθε χρήσιμη διάταξη ώστε να εξασφαλίσουν το ευεργέτημα της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης για τα ζώα που ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 .

2 . Τα κράτη μέλη εγγυώνται στους εισαγωγείς την υπό ίσους όρους και συνεχή πρόσβαση στην εν λόγω δασμολογική ποσόστωση .

3 . Ο βαθμός εξάντλησης της ποσόστωσης αυτής διαπιστώνεται βάσει των εισαγωγών που υποβάλλονται στο τελωνείο, με την κάλυψη διασάφησης θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία .

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την τήρηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1991 . Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 1991 . Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R . STEICHEN

(1 ) ΕΕ αριθ . L 328 της 22 . 11 . 1986, σ . 57 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . L 331 της 2 . 12 . 1988, σ . 1 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . L 151 της 15 . 6 . 1990, σ . 29.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ . ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ - δαμάλεις και αγελάδες, πλην των προοριζόμενων προς σφαγή, ορισμένων ορεσίβιων φυλών - ταύρους, αγελάδες και δαμάλεις, πλην των προοριζόμενων προς σφαγή, ορισμένων αλπικών φυλών 1 . Δικαιούχος (Ό νομα, πλήρης διεύθυνση και κράτος μέλος ) 2 . Εκδούσα αρχή ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 3 . Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει : Α . Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας .

Β . Το παρόν πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτεται στην διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία η οποία πρέπει να συντάσσεται στο όνομα του δικαιούχου του εν λόγω πιστοποιητικού . μέχρι Ημέρα Μήνας Έτος συμπεριλαμβανόμενα Γ . Το οικείο τελωνείο καταλογίζει τις ποσότητες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και επιστρέφει το πιστοποιητικό στον δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του .

Δ . Ο δικαιούχος πρέπει να επιστρέφει το πιστοποιητικό στην εκδούσα αρχή για να πετύχει την αποδέσμευση της εγγύησης . Τόπος και χρόνος έκδοσης :

Υπογραφή και σφραγίδα της εκδούσας αρχής : 4 . Περιγραφή των ζώων 5 . Κωδικός ΣΟ 6 . Αριθμός κεφαλών 7 . Αριθμός κεφαλών ολογράφως

8 . ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ( αναφέρατε στη θέση 1 της στήλης 9 τη διαθέσιμη ποσότητα και στη θέση 2 την καταλογισθείσα ποσότητα ) 9 . Αριθμός κεφαλών

αριθμητικώς 10 . Αριθμός κεφαλών ολογράφως για την καταλογισθείσα ποσότητα 11 . Αριθμός και ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία 12 . Όνομα, κράτος μέλος, υπογραφή και σφραγίδα του τελωνείου 1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 2 .

Top