Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1284

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1284/91 του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1991 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

OJ L 122, 17.5.1991, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1284/oj

31991R1284

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1284/91 του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1991 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 122 της 17/05/1991 σ. 0002 - 0003


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 1284/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 1991 για την τροποποίηση του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 3975/87 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 87,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ),

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2342/90 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1990 σχετικά με τους ναύλους των τακτικών αεροπορικών γραμμών ( 4 ) και ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2343/90 για την πρόσβαση στην αγορά και την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας ( 5 ) προβλέπουν μεγαλύτερη ελευθέρωση στον καθορισμό κομίστρων στην Κοινότητα -

ότι η κοινοτική πολιτική στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών θα δώσει στους μεταφορείς τα μέσα για έναν μεταξύ τους ανταγωνισμό ανάλογα με τις ικανότητές τους και έτσι θα συμβάλει στην ενίσχυση του δυναμισμού της βιομηχανίας στον τομέα αυτό προς το συμφέρον του χρήστη των αεροπορικών μεταφορών, αλλά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί ταχέως σε περιπτώσεις όπου τυχόν αντίθετες προς τους κανόνες του ανταγωνισμού πρακτικές ορισμένων αερομεταφορέων απειλήσουν τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχει ένας ανταγωνιστής τους ή ακόμη και την ίδια την υπόσταση αεροπορικής εταιρείας, προκαλώντας έτσι ανεπανόρθωτη ζημία στις δομές του ανταγωνισμού -

ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια ειδική διαδικασία βάσει της οποίας η Επιτροπή θα μπορεί να εφαρμόζει ταχύτερα τους κανόνες ανταγωνισμού σε περιπτώσεις όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη πρόληψης ή αντιμετώπισης τέτοιων αντίθετων προς τον ανταγωνισμό πρακτικών -

ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να παρέχει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις επί των αιτιάσεων εναντίον τους -

ότι συντρέχει λόγος να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 3975/87 ( 6 ),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ : Άρθρο 1

Ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 3975/87 τροποποιείται ως εξής :

1 . Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

"Άρθρο 4α

Προσωρινά μέτρα κατά των πρακτικών που είναι αντίθετες προς τον ανταγωνισμό

1 . Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 1, όταν η Επιτροπή έχει εμφανείς αποδείξεις ότι ορισμένες πρακτικές είναι αντίθετες προς το άρθρο 85 ή 86 της συνθήκης και έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα να τίθεται άμεσα σε κίνδυνο η υπόσταση μιας υπηρεσίας αεροπορικών μεταφορών, καθώς και όταν κρίνει ότι η χρησιμοποίηση των κανονικών διαδικασιών ενδεχομένως δεν επαρκεί για την προστασία της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, τότε μπορεί, με απόφασή της, να θεσπίσει προσωρινά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η μη εφαρμογή ή η παύση της εφαρμογής των πρακτικών αυτών, και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για να τις εμποδίσει, μέχρις ότου ληφθεί απόφαση δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 .

2 . Κάθε απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 1 εφαρμόζεται για διάστημα έξι μηνών, κατ' ανώτατο όριο . Το άρθρο 8 παράγραφος 5 δεν εφαρμόζεται .

Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ισχύ της αρχικής της απόφασης, με ή χωρίς τροποποίηση, για διάστημα τριών μηνών κατ' ανώτατο όριο . Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 5 ."

2 . Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο :

"ε ) να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε μέτρα έχουν επιβληθεί με απόφαση που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 4α ."

3 . Στο άρθρο 16 παράγραφος 1, μετά τους όρους "στο άρθρο 4", παρεμβάλλονται οι όροι "στο άρθρο 4α ". Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 1991 . Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J . F . POOS ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 155 της 26 . 6 . 1990, σ . 7 και ΕΕ αριθ . C 101 της 18 . 4 . 1991, σ . 19 . ( 2 ) ΕΕ αριθ. C 48 της 25 . 2 . 1991, σ . 166 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . C 41 της 18 . 2 . 1991, σ . 44 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . L 217 της 11 . 8 . 1990, σ . 1 . ( 5 ) ΕΕ αριθ . L 217 της 11 . 8 . 1990, σ . 8 . ( 6 ) ΕΕ αριθ . L 374 της 31 . 12 . 1987, σ . 1 .

Top