Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21989A1013(02)

Συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με την κατάργηση των υφισταμένων ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά τις εξαγωγές, καθώς και την πρόληψη της επιβολής τους στο μέλλον - Κοινή δήλωση

OJ L 295, 13.10.1989, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 89 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 89 - 93
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 225 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 225 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 109 P. 75 - 79

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1989/545/oj

21989A1013(02)

Συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με την κατάργηση των υφισταμένων ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά τις εξαγωγές, καθώς και την πρόληψη της επιβολής τους στο μέλλον - Κοινή δήλωση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 295 της 13/10/1989 σ. 0009 - 0013
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόμος 7 σ. 0089
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόμος 7 σ. 0089


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με την κατάργηση των υφισταμένων ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά τις εξαγωγές, καθώς και την πρόληψη της επιβολής τους στο μέλλον

Η ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

αφενός, και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ,

αφετέρου,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972, η οποία στο εξής καλείται "συμφωνία", και ιδίως το άρθρο 33,

ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ στο στόχο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου σύμφωνα με την κοινή δήλωση των υπουργών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών ( ΕΖΕΣ ) και των κρατών μελών της Κοινότητας και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο στις 9 Απριλίου 1984 .

ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ για την ανάγκη ανάπτυξης των εμπορικών τους σχέσεων προς το συμφέρον των οικονομικών τους, καταργώντας τα υπάρχοντα εμπόδια και αποφεύγοντας κάθε νέο εμπόδιο που αφορά τις εξαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από τη συμφωνία,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ωστόσο ότι, υπό ορισμένες εξαιρετικές περιστάσεις, ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αναγκασθεί να λάβει μέτρα διασφάλισης για τις εξαγωγές και ότι είναι δυνατό να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις προς το σκοπό αυτό,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :

Άρθρο 1

Τα ακόλουθα άρθρα προστίθενται στη συμφωνία :

"ιΑρθρο 13α

1 . Δεν επιβάλλονται νέοι ποσοτικοί περιορισμοί στις εξαγωγές ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Ισλανδίας .

2 . Την 1η Ιανουαρίου 1990, καταργούνται οι ποσο -

τικοί περιορισμοί κατά τις εξαγωγές καθώς και κάθε

μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος που ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου 1989, εκτός από εκείνα που αφορούν προϊόντα που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αριθ . 7, που καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω πρωτοκόλλου .

Άρθρο 13β

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που πρόκειται να μεταβάλει τους διακανονισμούς που ισχύουν για τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες, γνωστοποιεί στη μεικτή επιτροπή, στο μέτρο του δυνατού, την προτεινόμενη μεταβολή, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή της . Σημειώνει κάθε διάβημα στο οποίο προβαίνει ένα άλλο συμβαλλόμενο μέρος όσον αφορά τις ενδεχόμενες σχετικές στρεβλώ -

σεις .

Άρθρο 25α

Εφόσον η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 7 και 13α οδηγεί :

1 . ^σε επανεξαγωγές προς τρίτες χώρες για τις οποίες το συμβαλλόμενο μέρος που εξάγει διατηρεί για το εν λόγω προϊόν ποσοτικούς περιορισμούς κατά τις εξαγωγές, δασμούς κατά την εξαγωγή ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή

2 . ^σε σοβαρή έλλειψη ή απειλή έλλειψης προϊόντος βασικής σημασίας για το συμβαλλόμενο μέρος που εξάγει

και εφόσον οι καταστάσεις που περιγράφονται πιο πάνω δημιουργούν ή ενδέχεται να δημιουργήσουν βασικές δυσκολίες στο συμβαλλόμενο μέρος που εξάγει, αυτό το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 28 ."

Άρθρο 2

Το κείμενο του άρθρου 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

"ιΑρθρο 28

1 . Στην περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος υπάγει εισαγωγές ή εξαγωγές προϊόντων που ενδέχεται να

προκαλέσουν τις δυσκολίες που αναφέρονται στα άρθρα 25, 25α και 27 σε διοικητική διαδικασία, με σκοπό να παρέχονται γρήγορα πληροφορίες σχετικά με την τάση της ροής των συναλλαγών, ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος .

2 . Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 23 έως 27, πριν λάβει τα μέτρα που προβλέπονται σχετικά, ή στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 στοιχείο ε ), το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος παρέχει, το γρηγορότερο δυνατό, στη μεικτή επιτροπή όλα τα κατάλληλα στοιχεία που χρειάζονται για λεπτομερή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό να εξευρεθεί λύση αποδεκτή για τα συμβαλλόμενα μέρη . Κατά την επιλογή των μέτρων δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα εκείνα που συνεπάγονται ελάχιστη διαταραχή της εφαρμογής της συμφωνίας.

Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στη μεικτή επιτροπή και αποτελούν αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της Επιτροπής, κυρίως με σκοπό την κατάργησή τους μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις .

3 . Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις :

α ) ^όσον αφορά το άρθρο 24, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να θέσει το θέμα στη μεικτή επιτροπή εφόσον θεωρεί ότι μια συγκεκριμένη πρακτική δεν συμβιβάζεται με τη σωστή εφαρμογή της συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 1 .

Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν στη μεικτή επιτροπή όλα τα απαραίτητα στοιχεία και της παρέχουν την αναγκαία βοήθεια για να εξετάσει την περίπτωση και, εφόσον χρειάζεται, να καταργήσει την ανεπιθύμητη πρακτική .

Εφόσον το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος δεν επιτύχει να θέσει τέλος στην ανεπιθύμητη πρακτική εντός της προθεσμίας που καθορίζει η μεικτή επιτροπή, ή εάν δεν αποφασίσει η μεικτή επιτροπή εντός τριών μηνών σχετικά με το θέμα που της έχει τεθεί, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να θεσπίσει κάθε μέτρο διασφάλισης που θεωρεί αναγκαίο για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές δυσκολίες που προκαλεί η εν λόγω πρακτική πιο συγκεκριμένα μπορεί να ανακαλέσει δασμολογικές παραχωρήσεις

β ) ^όσον αφορά το άρθρο 25, οι δυσκολίες που οφείλονται στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο αυτό παραπέμπονται προς εξέταση στη μεικτή επιτροπή, η οποία μπορεί να λάβει κάθε αναγκαία απόφαση για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες αυτές .

Εφόσον η μεικτή επιτροπή ή το συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής δεν έχει λάβει απόφαση για να θέσει τέρμα στις δυσκολίες εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνιά κατά την οποία της ετέθη το θέμα, παρέχεται η άδεια στο συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής να επιβάλει αντισταθμιστική επιβάρυνση στο εισαγόμενο προιόν .

Η αντισταθμιστική επιβάρυνση υπολογίζεται ανάλογα με την επίπτωση επί της αξίας των εν λόγω αγαθών, των δασμολογικών διαφορών όσον αφορά τις πρώτες ύλες ή τα ενδιάμεσα προϊόντα που ενσωματώνονται σ' αυτά

γ ) ^όσον αφορά το άρθρο 25α, οι δυσκολίες που προκύπτουν από την κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο αυτό παραπέμπονται προς εξέταση στη μεικτή επιτροπή . ιΟσον αφορά το σημείο 2 του άρθρου 25α, η απειλή έλλειψης πρέπει να αποδεικνύεται δεόντως με τους κατάλληλους ποσοτικούς δείκτες και δείκτες τιμών .

Η μεικτή επιτροπή μπορεί να λάβει κάθε απαραίτητη απόφαση για να θέσει τέλος στις δυσκολίες αυτές . Εφόσον η μεικτή επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία της ετέθη το θέμα, παρέχεται η άδεια στο συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής να εφαρμόσει προσωρινά τα κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του εν λόγω προϊόντος

δ ) ^όσον αφορά το άρθρο 26, αναλαμβάνονται διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, πριν το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος λάβει τα κατάλληλα μέτρα

ε )

στην περίπτωση που λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, για τις οποίες απαιτείται άμεση ενέργεια, είναι αδύνατο να αναληφθεί προηγούμενη εξέταση, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, στην περίπτωση που αναφέρεται ειδικά στα άρθρα 25, 25α, 26 και 27 καθώς και στην περίπτωση ενισχύσεων κατά την εξαγωγή που έχουν άμεση και απευθείας επίπτωση επί των συναλλαγών, να εφαρμόσει αμέσως τα προληπτικά μέτρα που είναι απολύτως αναγκαία για να επανορθωθεί η κατάσταση ."

Άρθρο 3

Το ακόλουθο κείμενο προσαρτάται στη συμφωνία ως πρωτόκολλο αριθ . 7 :

"ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ . 7

σχετικά με την κατάργηση ορισμένων ποσοτικών περιορισμών κατά τις εξαγωγές

Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Κοινότητα κατά τις εξαγωγές στην Ισλανδία προϊόντων που απαριθμούνται πιο κάτω, καταργούνται το αργότερο κατά τις αναφερόμενες ημερομηνίες .

Εναρμονισμένο

σύστημα

Αριθμός κλάσης

Περιγραφή του προϊόντος

Ημερομηνία

κατάργησης

εχ^74.04

Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού

1 . 1 . 1992

εχ^44.01

Καυσόξυλα κωνοφόρων και ροκανίδια πεύκου και έλατου

1 . 1 . 1993

εχ^44.03

Ακατέργαστη ξυλεία, έστω και ξεφλουδισμένη ή σχεδόν ορθογωνισμένη :

- ιΑλλη, μη συμπεριλαμβανομένης της λεύκας

1 . 1 . 1993

Ξυλεία, ορθογωνισμένη ή σχεδόν ορθογωνισμένη αλλά με περαιτέρω επεξεργασμένη :

- ιΑλλη, μη συμπεριλαμβανομένης της λεύκας

1 . 1 . 1993

εχ^44.07

Ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη που δεν έχει όμως τύχει περαιτέρω κατεργασίας, πάχους που υπερβαίνεται τα 6^mm :

- Κωνοφόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των μικρών σανίδων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κασονιών, κάθε είδους κόσκινων και παρόμοιων αντικειμένων

1 . 1 . 1993

εχ^41.01

Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών κάτω των 6^kg ανά δέρμα

1 . 1 . 1992

εχ^41.02

Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών

1 . 1 . 1992

εχ^41.03

Δέρματα ακατέργαστα αιγοειδών

1 . 1. 1992

εχ^43.01

Δέρματα ακατέργαστα κουνελιών

"1 . 1 . 1992"

Άρθρο 4

Το παρόν συμπληρωματικό πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με την εθνική τους διαδικασία .

Αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1990, υπό τον όρο ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία ανακοινώσει πριν από την ημερομηνία αυτή ότι έχουν περατωθεί οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες προς το σκοπό αυτό .

Μετά την ημερομηνία αυτή, το συμπληρωματικό πρωτό -

κολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε η ανακοίνωση .

Άρθρο 5

Το παρόν συμπληρωματικό πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και ισλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά .

Hecho en Bruselas, a veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve .

Udfaerdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og niogfirs .

Geschehen zu Bruessel am fuenfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundachtzig .

ιΕγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα .

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine .

Fait a Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf .

Fatto a Bruxelles, addi venticinque luglio millenovecentottantanove .

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd negenentachtig .

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e oitenta e nove .

Gjoert i Brussel, hinn tuttugasta og fimmta dag julimanaoar nitjan hundruo attatiu og niu .

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Radet for De Europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautes europeennes

Per il Consiglio delle Comunita europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Fyrir hond raδs Evropubandalaganna

Por el Gobierno de la Republica de Islandia

For regeringen for Republikken Island

Fuer die Regierung der Republik Island

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισλανδίας

For the Government of the Republic of Iceland

Pour le gouvernement de la republique d'Islande

Per il governo della Repubblica d'Islanda

Voor de Regering van de Republiek IJsland

Pelo Governo da Republica da Islandia

Fyrir rikisstjorn lyδveldisins Islands

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με την κατάργηση των υφισταμένων ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά τις εξαγωγές, καθώς και την πρόληψη της επιβολής τους στο μέλλον

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι τα άρθρα 7, 13α και 13β της συμφωνίας εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της συμφωνίας :

- συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαίου που αναφέρονται στο άρθρο 14 της συμφωνίας,

- με εξαίρεση τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ιΑνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ιΑνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, αφετέρου .

Top