Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R1854

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1854/89 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 για τη βεβαίωση και τους όρους καταβολής των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που προκύπτουν από τελωνειακή οφειλή

OJ L 186, 30.6.1989, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; καταργήθηκε από 392R2913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1854/oj

31989R1854

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1854/89 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 για τη βεβαίωση και τους όρους καταβολής των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που προκύπτουν από τελωνειακή οφειλή

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 186 της 30/06/1989 σ. 0001 - 0007


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ . 1854/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1989 για τη βεβαίωση και τους όρους καταβολής των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που προκύπτουν από τελωνειακή οφειλή

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100^Α,

την πρόταση της Επιτροπής^(1 ),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο^(2 ),

ιΕχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ),

Εκτιμώντας :

ότι η βεβαίωση των ποσών των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών παίζει καθοριστικό ρόλο για την εφαρμογή των περισσότερων επιμέρους τελωνειακών διατάξεων ότι οι όροι υπό τους οποίους πρέπει να πραγματοποιείται η βεβαίωση αυτή ορίζονται προς το παρόν μόνον από την οδηγία 78/453/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 1978 περί της εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την αναστολή καταβολής των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών^(4 ), ότι, άλλες περιπτώσεις, οι όροι υπό τους οποίους βεβαιώνονται τα ποσά των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών καθορίζονται από τα κράτη μέλη ότι πρέπει, συνεπώς, να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ομοιόμορφη εφαρμογή τους στην Κοινότητα ότι, για το λόγο αυτό, πρέπει να αντικατασταθούν οι σημερινές διατάξεις της οδηγίας 78/453/ΕΟΚ, από κανονισμό ο οποίος θα επιφέρει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις και προσαρμογές .

ότι οι κανόνες σχετικά με τη βεβαίωση και τους όρους καταβολής της τελωνειακής οφειλής έχουν ιδιαίτερη σημασία για την καλή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης καθώς και για να εξασφαλιστεί στον υψηλότερο δυνατό βαθμό η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων κατά την είσπραξη των εισαγωγικών και των εξαγωγικών δασμών

ότι ο καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών της βεβαίωσης των ποσών των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών μπορεί

να αφεθεί στα κράτη μέλη ότι, κυρίως, πρέπει να οριστούν οι προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να πραγματοποιείται η βεβαίωση αυτή

ότι πρέπει επίσης να οριστούν οι προθεσμίες στις οποίες πρέπει να καταβάλλονται οι εισαγωγικοί ή οι εξαγωγικοί δασμοί που έχουν βεβαιωθεί ότι πρέπει να διατηρηθούν, αφού εναρμονιστούν, οι διευκολύνσεις πληρωμής, πέραν της αναστολής πληρωμής, οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη ότι, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να αναμορφωθεί το σύνολο των μέτρων που αφορούν την καταβολή των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών, περιλαμβανομένων και των μέτρων των σχετικών με την αναστολή της πληρωμής, τα οποία προς το παρόν αποτελούν το αντικείμενο της οδηγίας 78/453/ΕΟΚ και να συγκεντρωθεί σε ένα μοναδικό κείμενο

ότι, όταν παρέχονται διευκολύνσεις πληρωμής εκτός από την αναστολή πληρωμής καθώς και σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής ή μη καταβολής εντός της καθορισμένης προθεσμίας, εξακολουθεί να ισχύει η νομική υποχρέωση καταβολής τόκων

ότι, λόγω της σταθερής ανάπτυξης του εμπορίου και της ανάγκης να απελευθερώνονται όσο το δυνατόν ταχύτερα τα εμπορεύματα, οι μέθοδοι τελωνειακού ελέγχου διαμορφώθηκαν έτσι ώστε η τελωνειακή υπηρεσία να ελέγχει σε λίγες μόνον περιπτώσεις τα εμπορεύματα πριν δώσει άδεια παραλαβής ότι, κατ' αυτό τον τρόπο, ο έλεγχος της νομιμότητας των εισαγωγών και εξαγωγών μετατίθεται και συνίσταται συνήθως σε λογιστικό έλεγχο που μπορεί να καταλήξει σε εκ των υστέρων είσπραξη συμπληρωματικού ποσού δασμών ότι αυτός ο εκ των υστέρων έλεγχος μπορεί επίσης να καταλήξει σε επιστροφή ποσού δασμών που κατεβλήθη αχρεωστήτως ότι το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθέντων δασμών υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων δασμολόγησης που εδήλωσε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος και ότι του δόθηκε η δυνατότητα να διαθέσει τα εμπορεύματα πολύ ταχύτερα από ό,τι αν είχε γίνει επαλήθευση πριν δοθεί η άδεια παραλαβής

ότι, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στα διάφορα κράτη μέλη και υπαγορεύουν την πιστωτική πολιτική τους, δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν πιστωτικό επιτόκιο και επιτόκιο υπερημερίας που να ισχύουν σε όλη την Κοινότητα ότι πρέπει εντούτοις να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μεγάλων διαφορών μεταχείρισης στο ίδιο κράτος μέλος μεταξύ των προσώπων που υποχρεούνται να καταβάλουν

πιστωτικούς τόκους κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των προσώπων που δανείζονται από χρηματοδοτικούς οργανισμούς ότι, προς το σκοπό αυτό, το επιτόκιο που οφείλεται σε περίπτωση παροχής διευκολύνσεων πληρωμής εκτός από την αναστολή πληρωμής πρέπει να καθοριστεί από τα κράτη μέλη αφού ληφθεί υπόψη το τρέχον επιτόκιο της νομισματικής και χρηματικής αγοράς τους ότι το επιτόκιο υπερημερίας λόγω του αντικειμένου του μπορεί να είναι ανώτερο από το πιστωτικό επιτόκιο

ότι, στον τομέα της διαμετακόμισης, οι εγγυητές απολαύουν, όσον αφορά τις προθεσμίες πληρωμής των τόκων, μεγαλύτερων διευκολύνσεων απ' αυτές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ότι οι ευνοϊκότερες αυτές διατάξεις περιέχονται σε ορισμένες διεθνείς συμβάσεις και δεν είναι δυνατό να θιγούν από την εισαγωγή σχετικών κοινοτικών διατάξεων ότι πρέπει το ίδιο να ισχύσει και για το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης εφόσον το καθεστώς αυτό εφαρμόζεται, δυνάμει της σύμβασης που έχει συναφθεί με τις χώρες της ΕΖΕΣ, σχετικά με τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και των χωρών αυτών ότι πρέπει επίσης να ισχύσει το ίδιο για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η σύμβαση των Βρυξελλών της 6ης Δεκεμβρίου 1961 ( σύμβαση ΑΤΑ )

ότι πρέπει να καταργηθεί η οδηγία 78/453/ΕΟΚ, οι διατάξεις της οποίας περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό ότι, για να ληφθούν υπόψη οι προαναφερόμενες περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται ότι κανένας τόκος δεν καταβάλλεται από τους φορολογούμενους ή την τελωνειακή αρχή κατά περίπτωση, πρέπει αφενός να συμπληρωθεί ανάλογα ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ . 1430/79 του Συμβουλίου της 2ας Ιουλίου 1979 περί της επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ή της διαγραφής χρέους από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς^(5 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 3799/86^(6 ), και αφετέρου να καταργηθούν όσες διατάξεις προβλέπουν την ενδεχόμενη καταβολή τόκων και περιέχονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ.^1697/79 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 περί της εκ των υστέρων εισπράξεως εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που δεν κατεβλήθησαν από τον φορολογούμενο για εμπορεύματα που διασαφηνίσθηκαν για να υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς συνεπαγόμενο την υποχρέωση καταβολής τέτοιων δασμών^(7 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 918/83^(8 ),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1 1 . Ο παρών κανονισμός αφορά τη βεβαίωση και τους όρους καταβολής των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που προκύπτουν από τελωνειακή οφειλή .

2 . Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού νοούνται ως :

α )

τελωνειακή οφειλή : η υποχρέωση προσώπου προς πληρωμή του ποσού των εισαγωγικών δασμών (τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή ) ή των εξαγωγικών δασμών ( τελωνειακή οφειλή κατά την εξαγωγή ) που επιβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε τέτοιους δασμούς

β )

πρόσωπο :

- είτε φυσικό πρόσωπο,

- είτε νομικό πρόσωπο,

- είτε, εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αυτή τη δυνατότητα, ένωση προσώπων στην οποία αναγνωρίζεται η δικαιοπρακτική ικανότητα χωρίς να έχει την ιδιότητα νομικού προσώπου

γ )

βεβαίωση : η εγγραφή από μέρους της τελωνειακής αρχής στα λογιστικά βιβλία ή σε οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο του ποσού των εισαγωγικών ή των εξαγωγικών δασμών, που αντιστοιχεί σε τελωνειακή οφειλή

δ )

εισαγωγικοί δασμοί : τόσο οι τελωνειακοί δασμοί και φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, όσο και οι γεωργικές εισφορές και οι άλλες επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια των ειδικών καθεστώτων που εφαρμόζονται σε ορισμένα εμπορεύματα προερχόμενα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

ε )

εξαγωγικοί δασμοί : οι γεωργικές εισαφορές και άλλες επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή των ειδικών καθεστώτων που εφαρμόζονται σε ορισμένα εμπορεύματα προερχόμενα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

στ )

τελωνειακή αρχή : κάθε αρχή αρμόδια για την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, έστω κι αν η αρχή αυτή δεν υπάγεται στην τελωνειακή διοίκηση .

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

Άρθρο 2 1 . Κάθε ποσό εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που προκύπτει από τελωνειακή οφειλή, καλούμενο στο εξής "ποσό των δασμών", πρέπει να υπολογίζεται από την τελωνειακή αρχή μόλις αυτή διαθέτει τα αναγκαία στοιχεία και να βεβαιώνεται από την τελωνειακή αρχή .

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τις περιπτώσεις στις οποίες έχει καθιερωθεί προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ ή προσωρινός αντισταθμιστικός δασμός ούτε στις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 5 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 1697/79 .

2 . Ο τρόπος βεβαίωσης των ποσών των δασμών καθορίζεται από τα κράτη μέλη . Ο τρόπος αυτός είναι δυνατό να διαφέρει ανάλογα με το αν η τελωνειακή αρχή, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών υπό τις οποίες δημιουργήθηκε η τελωνειακή οφειλή, είναι βέβαιη ή όχι για την πληρωμή των προαναφερόμενων ποσών .

Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο η τελωνειακή αρχή προβαίνει στη βεβαίωση των ποσών των δασμών στις διάφορες περιπτώσεις ανακοινώνεται στην Επιτροπή .

Άρθρο 3 1 . Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, όταν τελωνειακή οφειλή γεννάται από την αποδοχή διασάφησης για τη θέση εμπορεύματος υπό τελωνειακό καθεστώς εκτός της προσωρινής εισαγωγής με μερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς ή από κάθε άλλη πράξη που έχει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με την αποδοχή αυτή, η βεβαίωση του ποσού που αντιστοιχεί σ' αυτή την τελωνειακή οφειλή πρέπει να πραγματοποιηθεί μόλις υπολογιστεί το ποσό αυτό, το αργότερο δε κατά τη δεύτερη ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία δόθηκε άδεια παραλαβής του εμπορεύματος ή άδεια για την εξαγωγή του .

Εντούτοις, με την επιφύλαξη ότι για την πληρωμή έχει συσταθεί εγγύηση, το σύνολο των ποσών των δασμών που αναφέρονται σε εμπορεύματα, για τα οποία δόθηκε άδεια παραλαβής ή εξαγωγής σε ένα και το αυτό πρόσωπο κατά τη διάρκεια προθεσμίας την οποία τάσσει η τελωνειακή αρχή και η οποία δεν υπερβαίνει τις 31 ημέρες, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας μοναδικής βεβαίωσης στο τέλος της περίοδου . Η βεβαίωση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε πέντε ημέρες από τη λήξη της εν λόγω περιόδου .

2 . Εφόσον οι διατάξεις προβλέπουν ότι η άδεια παραλαβής ενός εμπορεύματος μπορεί να δοθεί ενώ αναμένεται να συγκεντρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο, από τις οποίες εξαρτάται ειτε ο καθορισμός του ποσού της προκύπτουσας οφειλής, είτε η είσπραξή του, η βεβαίωση πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο δύο ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία καθιερώνεται οριστικά ή καθορίζεται είτε το ποσό της οφειλής είτε η υποχρέωση καταβολής των δασμών που προκύπτουν από την οφειλή αυτή .

Ωστόσο, αν η τελωνειακή οφειλή αφορά προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ ή προσωρινό αντισταθμιστικό δασμό, η βεβαίωση του δασμού αυτού πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο δύο μήνες μετά τη δημοσίευση, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων, του κανονισμού του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ ή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού .

3 . Σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής υπό συνθήκες διαφορετικές από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1, η βεβαίωση του αντίστοιχου ποσού πρέπει να πραγματοποιηθεί σε προθεσμία δύο ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η τελωνειακή αρχή :

α ) ^υπολόγισε το ποσό των δασμών και

β ) ^όρισε το πρόσωπο που είναι υποχρεωμένο να καταβάλει το ποσό αυτό .

Άρθρο 4 1 . Οι προθεσμίες βεβαίωσης που προβλέπονται στο

άρθρο 3 μπορούν να παραταθούν :

α ) ^είτε για λόγους που έχουν σχέση με τη διοικητική οργάνωση των κρατών μελών, και ιδίως σε περίπτωση που λειτουργεί σύστημα κεντρικής λογιστικής υπηρεσίας

β) ^είτε όταν, λόγω ειδικών περιστάσεων, η τελωνειακή αρχή δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις εν λόγω προθεσμίες .

Οι προθεσμίες που έχουν παραταθεί σύμφωνα με τα παραπάνω δεν επιτρέπεται να υπερβούν τις 14 ημέρες .

2 . Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν ισχύουν σε έκτακτες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας .

Άρθρο 5 ιΟταν το ποσό των δασμών που προκύπτει από τελωνειακή οφειλή δεν βεβαιούται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 ή υπολογίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το νομίμως οφειλόμενο ποσό, η βεβαίωση του ποσού των δασμών που πρέπει να εισπραχθεί ή υπολείπεται να εισπραχθεί, πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δύο ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η τελωνειακή αρχή λαμβάνει γνώση της κατάστασης και είναι σε θέση να υπολογίσει το νομίμως οφειλόμενο ποσό και να ορίσει το πρόσωπο που οφείλει να καταβάλει το ποσό αυτό . Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 .

Άρθρο 6 1 . Το ποσό των δασμών, μόλις βεβαιωθεί, πρέπει να γνωστοποιείται στο πρόσωπο που είναι υποχρεωμένο να τα καταβάλει, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία .

2 . Σε περίπτωση που το ποσό των δασμών που πρέπει να καταβληθεί αναφέρεται, ενδεικτικά, στην τελωνειακή διασάφηση, η τελωνειακή αρχή είναι δυνατόν να ορίσει ότι η γνωστοποίηση που αναφέρει η πρώτη παράγραφος πραγματοποιείται μόνον αν το ποσό των δασμών που αναγράφηκε στη διασάφηση δεν είναι το ίδιο με το ποσό που αυτή καθόρισε .

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος^1 δεύτερο εδάφιο, όταν γίνεται χρήση της δυνατότητα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η παροχή αδείας παραλαβής ή αδείας εξαγωγής των εμπορευμάτων από μέρους της τελωνειακής αρχής ισοδυναμεί με γνωστοποίηση του βεβαιωθέντος ποσού των δασμών προς το πρόσωπο που είναι υποχρεωμένο να το καταβάλει .

Άρθρο 7 Σε περίπτωση που δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί αγωγή για είσπραξη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1697/79, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μην εφαρμόζουν είτε το άρθρο 2 είτε το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού .

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΔΑΣΜΩΝ

Κεφάλαιο Α

Αρχή

Άρθρο 8 Κάθε ποσό δασμών που γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 πρέπει να εξοφλείται από το πρόσωπο που υποχρεούται να το καταβάλει στις ακόλουθες προθεσμίες :

α ) ^αν το πρόσωπο αυτό δεν έτυχε καμιάς από τις διευκολύνσεις πληρωμής που προβλέπονται στο κεφάλαιο Β, η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται στην προθεσμία που του έχει ταχθεί γι' αυτό το σκοπό .

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται όσον αφορά το δικαίωμα προσφυγής, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 10 ημέρες από τη γνωστοποίηση στον οφειλέτη του ποσού των οφειλόμενων δασμών . Σε περίπτωση συνολικού υπολογισμού των βεβαιωθέντων ποσών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου^3 παράγραφος^1 δεύτερο εδάφιο, η προθεσμία πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε να μην παρέχεται στο πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλει τους δασμούς, προθεσμία πληρωμής μεγαλύτερη από εκείνη που θα είχε λάβει αν του είχε δοθεί αναστολή πληρωμής σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο κεφάλαιο^Β, τμήμα^1 .

Χορηγείται παράταση προθεσμίας αυτοδικαίως όταν αποδειχθεί ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε τη γνωστοποίηση υπερβολικά αργά και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να τηρήσει την ορισθείσα προθεσμία για την πραγματοποίηση της πληρωμής .

Αφετέρου, η τελωνειακή αρχή, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που είναι υποχρεωμένο να καταβάλει το ποσό, μπορεί να χορηγήσει παράταση της προθεσμίας όταν το ποσό των δασμών που πρέπει να καταβληθεί προκύπτει από αγωγή για είσπραξη εκ των υστέρων . Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15, η παράταση της προθεσμίας που χορηγήθηκε κατ' αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να υπερβεί το χρόνο που απαιτείται για να μπορέσει ο οφειλέτης να φροντίσει για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του

β ) ^αν ο οφειλέτης δικαιούται κάποια από τις διευκολύνσεις πληρωμής που προβλέπονται στο κεφάλαιο Β, η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας ή των προθεσμιών που καθορίζονται στα πλαίσια αυτών των διευκολύνσεων .

Άρθρο 9 Η πληρωμή γίνεται εις χρήμα ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο ισοδυναμεί με εξόφληση βάσει των διατάξεων που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος "πληρωμή τοις μετρητοίς ". Η πληρωμή μπορεί να γίνει και διά συμψηφισμού εάν οι ισχύουσες διατάξεις το επιτρέπουν .

Κεφάλαιο Β

Διευκολύνσεις πληρωμής

Τμήμα 1

Αναστολή πληρωμής

Άρθρο 10 Εφόσον το ποσό των δασμών που οφείλει ο ενδιαφερόμενος αφορά εμπορεύματα που έχουν διασαφηστεί για να υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς συνεπαγόμενο υποχρέωση καταβολής τέτοιων δασμών, η τελωνειακή αρχή του χορηγεί, μετά από αίτησή του, αναστολή πληρωμής αυτού του ποσού κατά τους όρους των άρθρων 11 έως 14 .

Άρθρο 11 Ο αιτών υποχρεούται να συστήσει εγγύηση προκειμένου να του χορηγηθεί αναστολή πληρωμής .

Επιπλέον, η χορήγηση της αναστολής πληρωμής μπορεί να οδηγήσει στην είσπραξη συμπληρωματικών εξόδων για κατάρτιση φακέλου ή παροχή υπηρεσιών .

Άρθρο 12 1 . Η αρμόδια τελωνειακή αρχή καθορίζει μεταξύ των ακόλουθων τρόπων εκείνον που θα χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση της αναστολής πληρωμής :

α ) ^είτε μεμονωμένα για κάθε ποσό δασμών που βεβαιώνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

β ) ^είτε συνολικά για όλα τα ποσά των δασμών που βεβαιώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, στην προθεσμία που τάσσουν οι τελωνειακές αρχές και η οποία δεν υπερβαίνει τις 31 ημέρες

γ ) ^είτε συνολικά για όλα τα ποσά των δασμών που αποτελούν το αντικείμενο μιας και μοναδικής βεβαίωσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο .

2 . Η αναστολή πληρωμής χορηγείται επίσης με τους ίδιους όρους μ' εκείνους που ορίζει η παράγραφος 1, για τα ποσά των δασμών τα σχετικά με εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο διασάφησης για υπαγωγή στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με μερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς .

Άρθρο 13 1 . Η προθεσμία αναστολής πληρωμής ανέρχεται σε 30 ημέρες, υπολογίζεται δε ως εξής :

α ) ^όταν η αναστολή πληρωμής χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο α ), η προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία το ποσό των δασμών βεβαιώνεται από την τελωνειακή αρχή .

ιΟταν γίνεται χρήση της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 4, η προθεσμία των 30 ημερών που υπολογίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μειώνεται κατ' αριθμό ημερών αντίστοιχο με την υπερβαίνουσα τις 2 ημέρες προθεσμία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη βεβαίωση

β ) ^όταν η αναστολή πληρωμής χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο β), η προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η περίοδος συνολικής βεβαίωσης, μειώνεται δε κατά αριθμό ημερών αντίστοιχο με το ήμισυ του αριθμού των ημερών που περιλαμβάνει η περίοδος συνολικής βεβαίωσης

γ ) ^όταν η αναστολή πληρωμής πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο γ ), η προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της λήξης της περιόδου κατά την οποία δόθηκε άδεια παραλαβής ή εξαγωγής για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα . Η προθεσμία μειώνεται κατ' αριθμό ημερών αντίστοιχο με το ήμισυ του αριθμού των ημερών που περιλαμβάνει η περίοδος αυτή .

2 . ιΟταν οι περίοδοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β ) και γ ) αποτελούνται από περιττό αριθμό ημερών, ο αριθμός των ημερών που πρέπει να αφαιρεθούν από την προθεσμία των 30 ημερών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών, είναι ίσος με τον ήμισυ του αμέσως κατωτέρου άρτιου αριθμού .

3. Για λόγους απλούστευσης, όταν οι περίοδοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β ) και γ ) ανέρχονται σε μια ημερολογιακή εβδομάδα ή έναν ημερολογιακό μήνα, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι η καταβολή των ποσών των δασμών που αποτέλεσαν αντικείμενο της αναστολής πληρωμής πρέπει να πραγματοποιείται :

α ) ^προκειμένου για περίοδο μιας ημερολογιακής εβδομάδας, την Παρασκευή της τέταρτης εβδομάδας που ακολουθεί αυτή την ημερολογιακή εβδομάδα

β ) ^προκειμένου για περίοδο ενός ημερολογιακού μήνα, το αργότερο τη δέκατη έκτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί αυτόν τον ημερολογιακό μήνα .

Άρθρο 14 1 . Η αναστολή πληρωμής δεν μπορεί να χορηγηθεί για τα ποσά των δασμών τα οποία, αν και αφορούν εμπορεύματα που έχουν διασαφηστεί για να υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς το οποίο συνεπάγεται υποχρέωση καταβολής τέτοιων δασμών, έχουν βεβαιωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά την αποδοχή ελλιπών διασαφήσεων, λόγω του ότι ο υποβάλλων τη διασάφηση δεν έχει προσκομίσει, κατά τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας, τα στοιχεία που απαιτούνται για τον οριστικό καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, ή δεν έχει παράσχει τα στοιχεία ή το ελλίπον έγγραφο κατά τη στιγμή της αποδοχής της ελλιπούς διασάφησης .

2 . Εντούτοις, μπορεί να χορηγηθεί αναστολή πληρωμής στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν το ποσό των δασμών που πρέπει να εισπραχθεί έχει βεβαιωθεί τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η βεβαίωση του ποσού το οποίο είχε ζητηθεί αρχικά ή, εάν δεν πραγματοποιήθηκε βεβαίωση, από

την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για τα εν λόγω εμπορεύματα . Η διάρκεια της αναστολής της πληρωμής που χορηγείται υπό τους όρους αυτούς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την προθεσμία που, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13, έχει χορηγηθεί για το αρχικό ποσό των δασμών ή θα είχε χορηγηθεί εάν το νομίμως οφειλόμενο ποσό των δασμών είχε βεβαιωθεί κατά τη στιγμή της διασάφησης των εν λόγω εμπορευμάτων .

Τμήμα 2

Άλλες διευκολύνσεις πληρωμής

Άρθρο 15 Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι στο πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλει ορισμένο ποσό δασμών θα παρέχονται και άλλες διευκολύνσεις πληρωμής εκτός από την αναστολή πληρωμής που αναφέρεται στο τμήμα 1 .

Για να παρασχεθούν αυτές οι διευκολύνσεις απαιτείται η σύσταση εγγύησης . Ωστόσο, είναι δυνατόν να μην απαιτηθεί αυτού του είδους εγγύηση όταν, λόγω της κατάστασης του ενδιαφερόμενου προσώπου, υπάρχει περίπτωση να του δημιουργηθούν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες .

Τμήμα 3

Πληρωμή πριν από τη λήξη των προθεσμιών

Άρθρο 16 Ανεξάρτητα από τις διευκολύνσεις πληρωμής που έχουν χορηγηθεί στο πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλει ορισμένο ποσό δασμών, το πρόσωπο αυτό μπορεί σε κάθε περίπτωση να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος του ποσού αυτού πριν από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας .

Τμήμα 4

Πληρωμή από τρίτο πρόσωπο

Άρθρο 17 Καθε ποσό δασμών μπορεί να εξοφληθεί από τρίτον για λογαριασμό του προσώπου που υποχρεούται να το καταβάλει .

Κεφάλαιο Γ

Αναγκαστική εκτέλεση

Άρθρο 18 Εφόσον το πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλει ορισμένο ποσό δασμών δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, η τελωνειακή αρχή κάνει πλήρη χρήση των δυνατοτήτων που της παρέχουν οι ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής εκτέλεσης, για να εξασφαλίσει την πληρωμή του ποσού αυτού .

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ

Άρθρο 19 ιΟταν ένα κράτος μέλος χορηγεί διευκολύνσεις πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 15, τα έξοδα που βαρύνουν το φορολογούμενο για τη χορήγηση των διευκολύνσεων αυτών, και ιδίως οι τόκοι, πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε το ποσό τους να ισοδυναμεί με το σχετικό απαιτητέο ποσό στην εθνική νομισματική και οικονομική αγορά .

Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής ή μη πληρωμής εντός της καθορισμένης προθεσμίας, το επιτόκιο υπερημερίας μπορεί να είναι ανώτερο από αυτό που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο .

Άρθρο 20 1 . Τα κράτη μέλη μπορούν να παραιτηθούν από την εφαρμογή του άρθρου 19 όταν η εφαρμογή του άρθρου αυτού,

εξ αιτίας της κατάστασης του ενδιαφερόμενου προσώπου, θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρές οικονομικές ή κοινωνικές δυσκολίες .

2 . Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να παραιτηθούν από την είσπραξη τόκου υπερημερίας εάν το ύψος του ποσού αυτού είναι χαμηλότερο ή ίσο μέ 20 Ecu, ή έαν η καταβολή των δασμών γίνει εντός 5 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την καταβολή των δασμών αυτών . Το ποσό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2 .

3 . Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ελάχιστες περιόδους υπολογισμού των τόκων .

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21 Υπό την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής των διατάξεων περί τελωνειακών παραβάσεων, δεν επιτρέπεται η είσπραξη άλλων τόκων, εκτός από τον τόκο του άρθρου 19 που αφορά τους δασμούς οι οποίοι οφείλονται από φορολογούμενο .

Ωστόσο, μπορεί να εισπραχθεί τόκος υπερημερίας σε περίπτωση καταβολής εκ των υστέρων, εφόσον το προβλέπουν οι εθνικές διατάξεις .

Άρθρο 22 Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη διατάξεων οι οποίες απαλλάσσουν τις τελωνειακές αρχές από τη βεβαίωση δασμών αξίας κατώτερης των 10 Ecu .

Άρθρο 23 Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ευνοϊκότερων διατάξεων υπέρ των εγγυητών στα πλαίσια του καθεστώτος διαμετακόμισης και εκείνου της σύμβασης σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή των εμπορευμάτων η οπόια έχει συναφθεί στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου 1961 ( σύμβαση ΑΤΑ ).

Άρθρο 24 1 . Η επιτροπή γενικής τελωνειακής νομοθεσίας, η προβλεπόμενη στο άρθρο 24 της οδηγίας 79/695/ΕΟΚ του

Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 περί εναρμονίσεως των διαδικασιών θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία^(9 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/853/ΕΟΚ^(10 ), μπορεί να εξετάσει οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού υποβάλει προς εξέταση ο πρόεδρός της είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως εκπροσώπου κράτους μέλους .

2 . Οι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού διατάξεις θεσπίζονται τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 26 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 79/695/ΕΟΚ .

Άρθρο 25 1. Η οδηγία 78/453/ΕΟΚ καταργείται .

Οι παραπομπές στην οδηγία αυτή νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό .

2 . Το άρθρο 6 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ . 1697/79 καταργείται .

3 . Στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1430/79 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

"ιΑρθρο 17α

Οσάκις οι αρμόδιες αρχές, κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, επιστρέφουν εισαγωγικού ή εξαγωγικούς

δασμούς καθώς και πιστωτικούς τόκους ή τόκους υπερημερίας τους οποίους ενδεχομένως εισέπραξαν μαζί με τους δασμούς, το επιστρεφόμενο ποσό είναι άτοκο . Μπορεί, ωστόσο, να καταβληθεί τόκος, εφόσον προβλέπεται από τις εθνικές διατάξεις ."

4 . Στην οδηγία 81/177/ΕΟΚ, το άρθρο 13 αντικαθίσταται απο το ακόλουθο κείμενο :

"ιΑρθρο 13

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής απαγορευτικών ή περιοριστικών μέτρων που ενδεχομένως προβλέπονται για εμπορεύματα τα οποία έχουν δηλωθεί για εξαγωγή, η τελωνειακή υπηρεσία χορηγεί άδεια εξαγωγής των εμπορευμάτων μόνον αφού βεβαιωθεί ότι οι αναλογούντες εξαγωγικοί δασμοί ειτε έχουν καταβληθεί είτε έχει συσταθεί εγγύηση για την πληρωμή τους, είτε αποτέλεσαν αντικείμενο αναστολής εγγύηση για την πληρωμή τους, είτε αποτέλεσαν αντικείμενο αναστολής πληρωμής κατά

τα προβλεπόμενα στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1854/89 του Συμβουλίου της 14 Ιανουαρίου σχετικά με τη βεβαίωση δασμών και τους όρους καταβολής των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που προκύπτουν από τελωνειακή οφειλή^(11 ).

( 12 ) ΕΕ αριθ . L 186 της 30 . 6 . 1989, σ . 1 ."

Άρθρο 26 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1990 .

Εφαρμόζεται στα ποσά των δασμών που θα βεβαιώνονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος .

Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 1989 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P . SOLBES

( 1 ) ΕΕ αριθ . C 41 της 13 . 2 . 1985, σ . 5 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . C 229 της 9 . 9 . 1985, σ . 107, και ΕΕ αριθ . C 96 της

17 . 4 . 1989 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . C 169 της 8 . 7 . 1985, σ . 6 .

( 4 ) ΕΕ αριθ . L 146 της 2 . 6 . 1978, σ . 19.(5 ) ΕΕ αριθ . L 175 της 12.^7.^1979, σ . 1 .

( 6 ) ΕΕ αριθ . L 352 της 13.^12.^1986, σ . 19 .

( 7 ) ΕΕ αριθ . L 197 της 3.^8.^1979, σ . 1 .

( 8 ) ΕΕ αριθ . L 105 της 23.^4.^1983, σ . 1.(9 ) ΕΕ αριθ . L 205 της 13.^8.^1979, σ . 19 .

( 10 ) ΕΕ αριθ . L 319 της 8.^11.^1981, σ . 1 .

Top