Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0299

Οδηγία 89/299/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 1989 σχετικά με τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων

OJ L 124, 5.5.1989, p. 16–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 211 - 215
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 211 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2000; καταργήθηκε από 300L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/299/oj

31989L0299

Οδηγία 89/299/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 1989 σχετικά με τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 05/05/1989 σ. 0016 - 0020
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 2 σ. 0211
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 6 τόμος 2 σ. 0211


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 1989 σχετικά με τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων ( 89/299/ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψή :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 πρώτη και τρίτη φράση,

την πρόταση της Επιτροπής^(1 ),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο^(2 ),

ιΕχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3 ),

Εκτιμώντας :

ότι κοινοί βασικοί κανόνες για τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής ογοράς στον τραπεζικό τομέα, επειδή τα ίδια κεφάλαια χρησιμεύουν για τη διασφάλιση της συνέχειας της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και για την προστασία των αποταμιεύσεων ότι η εναρμόνιση αυτή θα ενισχύσει την εποπτεία που ασκείται στα πιστωτικά ιδρύματα και θα προωθήσει τις υπόλοιπες συντονιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον τραπεζικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των μεγάλων κινδύνων και το λόγο φερεγγυότητας

ότι οι εν λόγω κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα

ότι τα ίδια κεφάλαια ενός πιστωτικού ιδρύματος μπορούν να συντελούν στην κάλυψη των ζημιών που δεν καλύπτονται επαρκώς από τα κέρδη ότι τα ίδια κεφάλαια χρησιμεύουν επίσης στις αρμόδιες αρχές ως σημαντικό μέτρο σύγκρισης για την εκτίμηση ιδίως της φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και για άλλους εποπτικούς σκοπούς

ότι, επειδή σε μια κοινή τραπεζική αγορά τα πιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ τους, οι ορισμοί και οι κανόνες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια πρέπει

να είναι ισοδύναμοι ότι, γι' αυτό το σκοπό, τα κριτήρια καθορισμού της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαίων δεν πρέπει να επαφίενται αποκλειστικά στα κράτη μέλη ότι, με τη θέσπιση αυτών των κοινών βασικών κανόνων, εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον της κοινότητας μέσω της αποφυγής στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και ενισχύεται ταυτόχρονα ο τραπεζικός τομέας της Κοινότητας

ότι ο ορισμός που δίνεται με την παρούσα οδηγία προβλέπει ένα ανώτατο όριο στοιχείων και περιοριστικών ποσών, αφήνοντας σε κάθε κράτος μέλος την ευχέρεια να χρησιμοποιεί το σύνολο ή μέρος των στοιχείων αυτών ή να θεσπίζει χαμηλότερα ανώτατα όρια για τα εν λόγω περιοριστικά ποσά

ότι η παρούσα οδηγία διευκρινίζει τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ενώ τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να εφαρμόσουν αυστηρότερες διατάξεις

ότι, σε ένα πρώτο στάδιο, αυτοί οι κοινοί βασικοί κανόνες προσδιορίζονται με αρκετά γενικούς όρους ώστε να συμπεριλάβουν το σύνολο των στοιχείων που συνιστούν τα ίδια κεφάλαια στα διάφορα κράτη μέλη

ότι η παρούσα οδηγία διακρίνει, βάσει ποιοτικών κριτηρίων, μεταξύ των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων τα οποία συνιστούν τα βασικά ίδια κεφάλαια, αφενός, και των στοιχείων τα οποία συνιστούν τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, αφετέρου

ότι αναγνωρίζεται ότι, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των κεφαλαίων για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους, το στοιχείο αυτό προσωρινά περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια χωρίς περιορισμό ότι, ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την οριστική του υπαγωγή το συντομότερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος των μέτρων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ότι η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των σχετικών συζητήσεων σε ευρύτερο διεθνές επίπεδο

ότι, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γενονός ότι τα στοιχεία τα οποία συνιστούν τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια δεν είναι της ίδιας ποιότητας με τα στοιχεία τα οποία συνιστούν τα βασικά ίδια κεφάλαια, το ύψος των συμπληρωματικών κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100 % των βασικών ιδίων κεφαλαίων ότι, επιπλέον, το ύψος των συμπληρωματικών κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % των βασικών ιδίων κεφαλαίων

ότι, για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, τα δημόσια πιστωτικά ιδρύματα δεν πρέπει να συνυπολογίζουν στα ίδια κεφάλαιά τους τις εγγυήσεις που τους χορηγούν τα κράτη μέλη ή οι τοπικές αρχές ότι πρέπει, ωστόσο, να παρασχεθεί στο Βασίλειο του Βελγίου μια μεταβατική περίοδος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994 για να μπορέσουν τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα να προσαρμοσθούν νέες συνθήκες, στα πλαίσια μιας αναθεώρησης του καταστατικού τους

ότι, όταν, στα πλαίσια της εποπτείας, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η έκταση των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων ομίλου πιστωτικών ιδρυμάτων, ο υπολογισμός αυτός γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 83/350/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση^(4 ) ότι η εν λόγω οδηγία αφήνει στα κράτη μέλη, όσον αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της, περιθώρια ερμηνείας, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το πνεύμα της παρούσας οδηγίας ότι έχουν ήδη αρχίσει εργασίες για την αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας, με στόχο την καλύτερη εναρμόνιση των σχετικών ρυθμίσεων

ότι η ακριβής λογιστική μέθοδος που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων πρέπει να λάβει υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων^(5 ), στην οποία έχουν ενσωματωθεί ορισμένες προσαρμογές των διατάξεων της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983, που βασίζεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ ) της συνθήκης, για τους ενοποιημένους λογαριασμούς^(6 ), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ότι, ενόψει της μεταφοράς των διατάξεων των εν λόγω οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών, η εφαρμογή συγκεκριμένης λογιστικής μεθόδου για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων επαφίεται στη

διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών

ότι η παρούσα οδηγία εντάσσεται στα πλαίσια της διεθνούς προσπάθειας που έχει αναληφθεί, σε ευρύτερη κλίμακα, με στόχο την προσέγγιση των κανόνων που ισχύουν στις σημαντικότερες χώρες όσον αφορά την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων

ότι τα μέτρα που θα ληφθούν προς εφαρμογή των ορισμών της παρούσας οδηγίας πρέπει να τεθούν σε ισχύ το αργότερο ταυτόχρονα με τα μέτρα εφαρμογής της μελλοντικής οδηγίας εναρμόνισης του λόγου φερεγγυότητας

ότι η Επιτροπή πρόκειται να εκπονήσει έκθεση και να εξετάζει περιοδικά την παρούσα οδηγία με σκοπό να ενισχύει τις διατάξεις της για την επίτευξη περαιτέρω σύγκλισης προς ένα κοινό ορισμό των ιδίων κεφαλαίων ότι η σύγκλιση αυτή θα επιτρέψει την καλύτερη ευθυγράμμιση των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων της κοινότητας

ότι θα καταστεί, ενδεχομένως, αναγκαίο να γίνουν στην παρούσα οδηγία ορισμένες τεχνικές και ορολογικές αναπροσαρμογές προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ταχεία εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών αγορών ότι το Συμβούλιο, αναμένοντας να του υποβάλει η Επιτροπη πρόταση που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τραπεζικού τομέα και να επιτρέπει τη θέσπιση μιας καλύτερα προσαρμοσμένης διαδικασίας για την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας, επιφυλάσσεται να λάβει τα μέτρα αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

1 . ιΟταν ένα κράτος μέλος θεσπίζει με νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική πράξη και κατ' εφαρμογήν της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τη συνετή εποπτεία ( prudential supervision ) που πρέπει να ασκείται επί των ενεργών πιστωτικών ιδρυμάτων, μια διάταξη που χρησιμοποιεί τον όρο ίδια

κεφάλαια ή αναφέρεται στην έννοια αυτή, φροντίζει ώστε ο εν λόγω όρος ή η έννοια αυτή να είναι ευθυγραμμισμένος/η με τον ορισμό που δίνεται στα ακόλουθα άρθρα .

2 . Για τους σκοπούς της παρούσας, ως πιστωτικά ιδρύματα θεωρούνται τα ιδρύματα εκείνα στα οποία εφαρμόζεται η οδηγία 77/780/ΕΟΚ^(7 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 86/524/ΕΟΚ^(8 ).

Άρθρο 2 Γενικές αρχές

1 . Υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 6, τα μη ενοποιημένα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελούνται από τα σημεία που παρατίθενται κατωτέρω :

1 . ^το κεφάλαιο κατά την έννοια του άρθρου 22 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ, εφόσον έχει καταβληθεί, στο οποίο προστίθεται η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, εξαιρουμένων όμως των σωρευτικών προνομιούχων μετοχών

2 . ^τα αποθεματικά κατά την έννοια του άρθρου 23 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ και τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους που μεταφέρονται μέσω της διάθεσης του τελικού αποτελέσματος . Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν το συνυπολογισμό των προσωρινών κερδών, προτού ληφθεί ακόμη επίσημα η σχετική απόφαση, μόνο εάν τα κέρδη αυτά έχουν ελεγχθεί από άτομα αρμόδια για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και εάν οι αρμόδιες αρχές λάβουν ικανοποιητικές αποδείξεις ότι το ύψος τους έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην οδηγία 86/635/ΕΟΚ και είναι καθαρό από κάθε προβλέψιμη επιβάρυνση και πρόβλεψη για μερίσματα

3 . ^τα αποθεματικά αναπροσαρμογής κατά την έννοια του άρθρου 33 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978, που βασίζεται στο άρθρο 3 περίπτω -

ση ζ ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών

εταιρειών ορισμένων μορφών^(9 ), όπως τροποποιήθηκε

τελευταία από την οδηγία 84/569/ΕΟΚ^(10 )

4 . ^τα κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους κατά την έννοια του άρθρου 38 της οδηγίας 86 /635/ΕΟΚ

5 . ^τις διορθώσεις αξίας κατά την έννοια του άρθρου 37 παράγραφος 2 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ

6 . ^τα άλλα στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 3

7 . ^τις αναλήψεις υποχρεώσεων των μελών των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί υπό μορφή συνεταιριστικής εταιρείας και τις αλληλέγγυες υποχρεώσεις των δανειζομένων από ορισμένα ιδρύματα οργανωμένα υπό μορφή ταμείων, τα οποία αναφέρει το άρθρο 4 παράγραφος 1

8 . ^τις σωρευτικές προνομιούχες μετοχές καθορισμένης διάρκειας καθώς και τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που έχουν ληφθεί, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 3 .

Αφαιρούνται τα κατωτέρω σημεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 :

9 . ^η λογιστική αξία των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα

10 . ^άυλα στοιχεία του ενεργητικού, κατά την έννοια του άρθρου 4 "ενεργητικό", σημείο 9 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ

11 . ^τα σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης

12 . ^οι συμμετοχές σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα που ξεπερνούν το 10 % του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών, καθώς και οι απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης και τα αξιόγραφα που αναφέρει το άρθρο 3, τα οποία κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα επί πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία συμμετέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % του κεφαλαίου τους .

Σε περίπτωση προσωρινής κατοχής μετοχών σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα με σκοπό επιχείρηση οικονομικής βοήθειας για ανασυγκρότηση και διάσωση του εν λόγω ιδρύματος, οι αρχές ελέγχου μπορούν να εγκρίνουν παρεκκλίσεις από τη διάταξη αυτή

13 . ^οι συμμετοχές σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που είναι μικρότερες από ή ίεες προς το 10 % του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών καθώς και οι απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης και τα αξιόγραφα που αναφέρει το άρθρο 3, τα οποία κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα επί πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων εκτός εκείνων που αναφέρει το σημείο 12 για το ποσό του συνόλου αυτών των συμμετοχών, των απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης και των αξιογράφων το οποίο ξεπερνά το 10 % των ιδίων κεφαλαίων υπολογιζομένων πριν από την αφαίρεση των στοιχείων 12 και 13 του πιστωτικού ιδρύματος .

Μέχρις ότου συντονιστούν, σε μεταγενέστερο στάδιο, οι διατάξεις σχετικά με την ενοποίηση, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, για τον ενδεχόμενο υπολογισμό των μη ενοποιημένων ίδιων κεφαλαίων, οι μητρικές επιχειρήσεις που υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, μπορούν να μην αφαιρούν τις συμμετοχές τους σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση . Η διάταξη αυτή ισχύει για το σύνολο των κανόνων προνοίας ( prudential rules ) που έχουν εναρμονιστεί με κοινοτικές πράξεις .

2 . Η έννοια των ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 σημεία 1 έως 8, περιλαμβάνει ένα μέγιστο αριθμό στοιχείων και ποσών . Η χρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων και ο καθορισμός κατώτερων ορίων, καθώς και η αφαίρεση άλλων στοιχείων εκτός από εκείνα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 σημεία 9 έως 13, επαφίενται στην εκτίμηση των κρατών μελών . Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να αποβλέπουν σε αυξημένη σύγκλιση με στόχο την επίτευξη ενός κοινού ορισμού των ιδίων κεφαλαίων .

Γι' αυτό το σκοπό, το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 1, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από τις προτάσεις και τροποποιήσεις που θα κρίνει αναγκαίες . Πέντε έτη το αργότερο μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ύστερα από διαβούλευση με την

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θα εξετάσει τον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων με σκοπό την ενιαία εφαρμογή του κοινού ορισμού .

3 . Τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 σημεία 1 έως 5, πρέπει να είναι πλήρως και παραχρήμα διαθέσιμα απότο πιστωτικό ίδρυμα προς κάλυψη των κινδύνων ή των ζημιών, κατά τη στιγμή της επέλευσής τους . Το ποσόν τους πρέπει να είναι μειωμένο από κάθε φορολογική επιβάρυνση που είναι δυνατόν να προβλεφθεί κατά το χρόνο του υπολογισμού του, ή να προσαρμόζεται καταλλήλως στο μέτρο που η επιβάρυνση αυτή μειώνει το ποσό μέχρι το οποίο τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη κινδύνων ή ζημιών .

Άρθρο 3 Άλλα στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 6

1 . Η έννοια των ιδίων κεφαλαίων την οποία χρησιμοποιεί ένα κράτος μέλος μπορεί να περιέχει άλλα στοιχεία εφόσον, ανεξάρτητα από τη νομική ή λογιστική ονομασία τους, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

α ) ^βρίσκονται στην ελεύθερη διάθεση του πιστωτικού ιδρύματος για την κάλυψη των συνήθων τραπεζικών κινδύνων, όταν η έκταση των ζημιών ή των μειώσεων αξίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί

β ) ^η ύπαρξή τους εμφαίνεται στις εσωτερικές λογιστικές εγγραφές

γ ) ^το ποσό τους καθορίζεται από τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος, επαληθεύεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές και τελεί υπό την εποπτεία των αρχών αυτών . ιΟσον αφορά τον έλεγχο, μπορεί να θεωρηθεί ότι η εσωτερική επαλήθευση ανταποκρίνεται προσωρινά στις προαναφερόμενες προϋποθέσεις έως ότου εφαρμοστούν κοινοτικές διατάξεις που θα καθιστούν υποχρεωτική την εξωτερική επαλήθευση .

2 . Ως άλλα στοιχεία μπορούν επίσης να θεωρηθούν και τίτλοι μη καθορισμένης διάρκειας και άλλα αξιόγραφα, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α ) ^δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν με πρωτοβουλία του κομιστή ή χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας αρχής

β ) ^η σύμβαση έκδοσης πρέπει να προβλέπει ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να αναβάλει την πληρωμή των τόκων του δανείου

γ ) ^οι απαιτήσεις του δανειστή έναντι του δανειζομένου πιστωτικού ιδρύματος κατατάσσονται στο σύνολό τους μετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων δεν είναι απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης

δ ) ^τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η έκδοση των τίτλων πρέπει να προβλέπουν ότι το χρέος και οι μη καταβληθέντες τόκοι είναι δυνατόν να διατεθούν για την απόσβεση ζημιών, ενώ το πιστωτικό ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να εξακολουθεί να ασκεί τις δραστηριότητές του

ε ) ^λαμβάνονται υπόψη μόνον τα ποσά τα οποία έχουν πράγματι καταβληθεί .

Συμπληρωματικά, οι σωρευτικές προνομιούχες μετοχές εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 8 .

Άρθρο 4 1 . Οι αναλήψεις υποχρεώσεων των μελών των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν συσταθεί υπό μορφή συνεταιριστικών εταιρειών, που αναφέρει το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 7, αποτελούνται από το κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη αυτών των εταιρειών καθώς και από τις νομίμως ανειλημμένες υποχρεώσεις των μελών των εν λόγω εταιρειών να πραγματοποιούν, σε περίπτωση που αυτό το πιστωτικό ίδρυμα θα υποστεί ζημία, συμπληρωματικές καταβολές που δεν πρόκειται να τους αποδοθούν . Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των εν λόγω ποσών θα πρέπει να είναι αμέσως απαιτητή .

Με τα ανωτέρω στοιχεία εξομοιούνται οι αλληλέγγυες υποχρεώσεις των δανειζομένων από πιστωτικά ιδρύματα οργανωμένα υπό μορφή ταμείων .

ιΟλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια εφόσον, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, συνυπολογίζονται ως ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων της κατηγορίας αυτής .

2 . Τα κράτη μέλη δεν περιλαμβάνουν στα ίδια κεφάλαια των δημόσιων πιστωτικών ιδρυμάτων τις εγγυήσεις που τα ίδια ή οι αρχές τους χορηγούν στα εν λόγω ιδρύματα .

Ωστόσο, το Βασίλειο του Βελγίου εξαιρείται από την υποχρέωση αυτή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994 .

3 . Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιλάβουν στα ίδια κεφάλαια τις σωρευτικές προνομιούχες μετοχές καθορισμένης διάρκειας που αναφέρονται στο

άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 8, καθώς και τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που αναφέρονται στην αυτή διάταξη, μόνον εάν πράγματι υπάρχουν δεσμευτικές συμφωνίες βάσει των οποίων, σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος, τα δάνεια αυτά κατατάσσονται μετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών και δεν εξοφλούνται παρά μετά την εξόφληση όλων των άλλων εκκρεμούντων τη στιγμή εκείνη χρεών .

Τα εν λόγω δάνεια μειωμένης εξασφάλισης πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται και στα ακόλουθα κριτήρια :

α ) ^λαμβάνονται υπόψη μόνον τα ποσά τα οποία έχουν πράγματι καταβληθεί

β ) ^η αρχική διάρκειά τους πρέπει να είναι τουλάχιστον πενταετής, μετά την πάροδο της οποίας θα είναι δυνατή η εξόφληση εάν δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται ληξιπρόθεσμη η οφειλή, αποδίδονται μόνον ύστερα από πενταετή προειδοποίηση, εκτός εάν έχουν παύσει να λογίζονται ως ίδια κεφάλαια ή εάν απαιτείται τυπικά προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών για την προ της λήξεως εξόφλησή τους . Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέψουν την προ της λήξεως εξόφληση αυτών των δανείων υπό τον όρο ότι η σχετική αίτηση υποβλήθηκε με πρωτοβουλία του εκδότη και ότι δεν θίγεται η φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύματος

γ ) ^το ποσό μέχρι το οποίο επιτρέπεται να περιληφθούν στα ίδια κεφάλαια θα μειώνεται σταδιακά κατά την τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία λήξεως

δ ) ^στη σύμβαση δανείου δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται ρήτρες που να ορίζουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από την εκκαθάριση του πιστωτικού ιδρύματος, η οφειλή καθίσταται απαιτητή πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη .

Άρθρο 5 ιΕως ότου υπάρξει εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν την ενοποίηση, ισχύει η ακόλουθη ρύθμιση :

1 . ^ιΟταν ο υπολογισμός πρέπει να γίνει σε ενοποιημένη βάση, τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 διατηρούνται για τα ενοποιημένα ποσά τους σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει η οδηγία 83/350/ΕΟΚ . Επιπλέον, μπορούν να εξομοιώνονται προς τα ενοποιημένα αποθεματικά, για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων, τα ακόλουθα στοιχεία όταν είναι πιστωτικά (" αρνητικά "):

- η συμμετοχή της μειοψηφίας κατά την έννοια του άρθρου 21 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, σε περίπτωση χρησιμοποίησης της μεθόδου της πλήρους ενοποίησης,

- η διαφορά πρώτης ενοποίησης κατά την έννοια των άρθρων 19, 30 και 31 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ,

- οι διαφορές εκ μετατροπής που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα αποθέματα, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ,

- η διαφορά που προκύπτει από την καταχώρηση ορισμένων συμμετοχών, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο άρθρο 33 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ .

2 . ^ιΟταν τα στοιχεία που προηγούνται είναι χρεωστικά (" θετικά "), πρέπει να αφαιρούνται κατά τον υπολογισμό των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων .

Άρθρο 6 Μειώσεις και περιορισμοί

1 . Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγρα -

φος 1 σημεία 3 και 5 έως 8, υπόκεινται στους ακόλου -

θους περιορισμούς :

α ) ^το σύνολο των στοιχείων 3 και 5 έως 8, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 100 %, κατ' ανώτατο όριο, των στοιχείων 1 συν 2 μείον 9, 10 και 11

β ) ^το σύνολο των στοιχείων 7 και 8 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο που αντιστοιχεί στο 50 % των στοιχείων 1 συν 2 μείον 9, 10 και 11

γ ) ^το σύνολο των στοιχείων 12 και 13 αφαιρείται από το σύνολο των στοιχείων .

2 . Το στοιχείο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4 αποτελεί χωριστή κατηγορία . Συμπεριλαμβάνεται προσωρινώς στα ίδια κεφάλαια χωρίς περιορισμό, δεν λαμβάνεται όμως υπόψη κατά τον καθορισμό της βάσης που τίθεται ως όριο των στοιχείων που αναφέρονται στα σημεία 3 και 5 έως 8 . Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος των μέτρων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή προτείνει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8, την οριστική υπαγωγή του στοιχείου αυτού είτε στα βασικά είτε στα συμπληρωματικά ίδια κεφάλεια .

3 . Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με το όρια της παραγράφου 1 έως την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος των μέτρων εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου για το λόγο φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 1993 .

Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπερβαίνουν τα όρια αυτά, θα πρέπει σταδιακά να μειώσουν το βαθμό στον οποίο λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αναφέρει το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημεία 3, 5 και 8, ώστε να συμμορφωθούν με τα όρια αυτά πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία .

4 . Προσωρινά και σε έκτακτες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα να υπερβαίνουν τα όρια που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 .

Άρθρο 7 Η τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρα 2 έως 6, πρέπει να αποδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές, κατά ικανοποιητικό τρόπο .

Άρθρο 8 1 . Ανεξάρτητα από την έκθεση που αναφέρεται στο άρ -

θρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές της παρούσας οδηγίας που αφορούν :

- την αποσαφήνιση των ορισμών, ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας αυτής στην Κοινότητα,

- την αποσαφήνιση των ορισμών ώστε, κατά την εφαρμογή της οδηγίας αυτής, να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές,

- την ευθυγράμμιση της ορολογίας και τη διατύπωση των ορισμών σύμφωνα με εκείνες των μεταγενέστερων πράξεων στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφών θεμάτων,

αποφασίζονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής .

Άρθρο 9 1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των μέτρων για την εφαρμογή της οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το λόγο φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, και το αργότερο την

1η Ιανουαρίου 1993 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή

σχετικά .

2 . Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των κυριοτέρων διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέκα που διέπεται από την παρούσα οδηγία .

3 . Η ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 πρέπει να περιλαμβάνει επίσης δήλωση, συνοδευόμενη από επεξηγηματικό κείμενο, με το οποίο κοινοποιούνται στην Επιτροπή οι ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί και τα στοιχεία τα οποία δέχονται οι αρμόδιες αρχές τους ως εμπίπτοντα στα ίδια κεφάλαια .

Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Λουξεμβούργο, 17 Απριλίου 1989 .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C . SOLCHAGA CATALAN

EWG:L000UMBG05.94

FF : 0UGR; SETUP : 01; Bediener : MARK; MC : F; Pr .: A;

Kunde : L000UMBG05

( 1 ) ΕΕ αριθ . C 243 της 27 . 9 . 1986, σ . 4, και ΕΕ αριθ . C 32 της

5 . 2 . 1988, σ . 2 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . C 246 της 14 . 9 . 1987, σ . 72, και ΕΕ αριθ . C 96 της

17 . 4 . 1989 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . C 180 της 8 . 7 . 1987, σ . 51.(4 ) ΕΕ αριθ . L 193 της 18 . 7 . 1983, σ . 18.(5 ) ΕΕ αριθ . L 372 της 31 . 12 . 1986, σ . 1 .

( 6 ) ΕΕ αριθ . L 193 της 18 . 7 . 1983, σ . 1.(7 ) ΕΕ αριθ . L 322 της 17 . 12 . 1977, σ . 30 .

( 8 ) ΕΕ αριθ . L 309 της 4 . 11 . 1986, σ . 15 .

( 9 ) ΕΕ αριθ . L 222 της 14 . 8 . 1978, σ . 11 .

( 10 ) ΕΕ αριθ . L 314 της 4 . 12 . 1984, σ . 28 .

Top