Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R3534

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3534/86 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 1986 που παρεκλίνει από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1871/86, (ΕΟΚ) αριθ. 2040/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 2096/86 όσον αφορά την απαλλαγή από την εισφορά συνυπευθυνότητας για τα σιτηρά

OJ L 326, 21.11.1986, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3534/oj

31986R3534

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3534/86 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 1986 που παρεκλίνει από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1871/86, (ΕΟΚ) αριθ. 2040/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 2096/86 όσον αφορά την απαλλαγή από την εισφορά συνυπευθυνότητας για τα σιτηρά

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 326 της 21/11/1986 σ. 0016 - 0016


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3534/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Νοεμβρίου 1986

που παρεκλίνει από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1871/86, (ΕΟΚ) αριθ. 2040/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 2096/86 όσον αφορά την απαλλαγή από την εισφορά συνυπευθυνότητας για τα σιτηρά

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1579/86 (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας:

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2572/86 της Επιτροπής (3) που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2040/86 της Επιτροπής (4) και με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2573/86 της Επιτροπής (5), που τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1871/86 (6) και (ΕΟΚ) αριθ. 2096/86 της Επιτροπής (7), εισάγεται η υποχρέωση σύμφωνα με την οποία τα απαλλασσόμενα σιτηρά πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλο οπισθογραφημένο έγγραφο όταν αποστέλλονται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο·

ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια προσωρινή παρέκκλιση από την προαναφερόμενη υποχρέωση προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που ανέκυψαν σε ορισμένα κράτη μέλη κατά την προσαρμογή στο νέο καθεστώς σε εύθετο χρόνο·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων μερών και κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2040/86, από το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1871/86 και από το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2096/86, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά απαλλαγής που εκδίδονται δεόντως από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) τα σιτηρά θεωρούνται ως απαλλαγμένα σιτηρά κατά την έννοια ενός από τους προαναφερθέντες κανονισμούς και το έγγραφο που καθορίζει τον κοινοτικό χαρακτήρα των σιτηρών δεν φέρει επικυρωμένη οπισθογράφηση του κράτους μέλους αναχώρησης·

β) τα σιτηρά έχουν αποσταλεί σε άλλο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της περιόδου από 18 Αυγούστου 1986 μέχρι τη 10η ημέρα μετά τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού·

γ) ο αιτών προσκομίζει ένα έγκυρο πιστοποιητικό απαλλαγής που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναχώρησης·

δ) ο αιτών προσκομίζει απόδειξη για τη θέση στην κατανάλωση των σιτηρών στο κράτος μέλος προορισμού, δεόντως βεβαιωμένη από τις τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 1986.

Για την Επιτροπή

Frans ANDRIESSEN

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ αριθ. L 281 της 1. 11. 1975, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 139 της 24. 5. 1986, σ. 29.

(3) ΕΕ αριθ. L 229 της 15. 8. 1986, σ. 25.

(4) ΕΕ αριθ. L 173 της 1. 7. 1986, σ. 65.

(5) ΕΕ αριθ. L 229 της 15. 8. 1986, σ. 28.

(6) ΕΕ αριθ. L 162 της 18. 6. 1986, σ. 18.

(7) ΕΕ αριθ. L 180 της 4. 7. 1986, σ. 19.

Top