Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R3528

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 1986 για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση

OJ L 326, 21.11.1986, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 022 P. 59 - 61
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 022 P. 59 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3528/oj

31986R3528

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 1986 για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 326 της 21/11/1986 σ. 0002 - 0004
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 22 σ. 0059
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 22 σ. 0059


*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Νοεμβρίου 1986

για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωαπϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 43 και 235,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

το βασικό ρόλο του δάσους στη διατήρηση των βασικών ισορροπιών, κυρίως όσον αφορά το έδαφος, τα ύδατα, το κλίμα, την πανίδα και τη χλωρίδα· ότι, κατά συνέπεια, το δάσος συμβάλλει στην ανάπτυξη της γεωργίας, της οποίας οι συνθήκες παραγωγής, ακόμα και η ύπαρξη σε ορισμένες περιπτώσεις, εξαρτώνται κατά πολύ από την παρουσία και την καλή κατάσταση των γύρω δασών·

ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση, με τα άμεσα και έμμεσα βλαβερά της αποτελέσματα τόσο στη βλάστηση όσο και στο έδαφος των δασών, συμβάλλει στη φθορά, ακόμα και στο θάνατο, των δενδρών των δασών και ότι οι ζημίες των δασών παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση στην Κοινότητα·

ότι, επομένως, η προστασία των δασών από τις ζημίες αυτές έχει ιδιαίτερη σημασία και επείγοντα χαρακτήρα για την Κοινότητα και ότι η Κοινότητα πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση αυτή της προστασίας·

ότι η σχετική δράση της Κοινότητας πρέπει να έχει ως πρώτο στόχο την περιοδική ομοιόμορφη καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν στα δάση με βάση κατάλληλο δίκτυο σταθμών παρατήρησης·

ότι, με βάση ιδίως τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν με τον τρόπο αυτό, πρέπει να καταρτιστούν επιστημονικά περιοδικές εκθέσεις επί της φυτοϋγειονομικής κατάστασης των δασών σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση, προκειμένου να καθοριστεί η έκταση των ζημιών και να υπάρξει παρακολούθηση της εξέλιξης στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας·

ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι μέθοδοι παρατήρησης και μέτρησης των ζημιών που προκαλούνται στα δάση καθώς και οι γνώσεις σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στο δάσος και τις επιπτώσεις της σ' αυτό· ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν μέθοδοι διατήρησης και αναδάσωσης των δασών που έχουν καταστραφεί· ότι, προς τούτο, πρέπει να ενθαρρυνθεί από την Κοινότητα η πραγματοποίηση επιτόπιων πειραμάτων, δοκιμαστικών σχεδίων και επιδείξεων·

ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει την εφαρμογή του συντονισμού και της συνέχειας της κοινοτικής δράσης· ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να είναι σε θέση να απευθύνεται σε ινστιτούτα ερευνών και επιστημονικούς συμβούλους·

ότι, για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των προβλεπόμενων διατάξεων, πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία για τη θέσπιση στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής·

ότι, προ του τέλους πενταετούς περιόδου, τα μέτρα που θα έχουν ληφθεί πρέπει να επανεξεταστούν με βάση ιδίως την κτηθείσα πείρα και την εξέλιξη των ζημιών που έχουν πρατηρηθεί·

ότι η Κοινότητα πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότηση κοινοτικής δράσης για την προστασία των δασών από την ατμοσφαιρική ρύπανση·

ότι, δεδομένου ιδίως του καινοτόμου χαρακτήρα ορισμένων από τα προβλεπόμενα μέτρα, είναι σκόπιμο μετά από μια διετία να εξεταστούν οι οικονομικές πλευρές του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να γίνουν οι τυχόν αναγκαίες δημοσιονομικές προσαρμογές·

ότι η συνθήκη δεν προβλέπει όλες τις εξουσίες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Θεσπίζεται κοινοτική δράση για την προστασία των δασών από την ατμοσφαιρική ρύπανση αποκαλούμενη στο εξής «δράση», με σκοπό την αύξηση της προστασίας των δασών στην Κοινότητα και τη συμβολή με τον τρόπο αυτό ιδίως στη διασφάλιση του παραγωγικού δυναμικού της γεωργίας.

Άρθρο 2

1. Η δράση σκοπό έχει να βοηθήσει τα κράτη μέλη:

- να καταρτίζουν, βάσει κοινής μεθοδολογίας, περιοδική απογραφή των ζημιών που προκαλούνται στα δάση, ιδίως από την ατμοσφαιρική ρύπανση,

- να δημιουργήσουν ή να συμπληρώσουν, κατά τρόπο συντονισμένο και εναρμονισμένο, το δίκτυο παρατηρητηρίων που είναι απαραίτητο για την εκπόνηση της απογραφής αυτής.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα παρατηρητήρια.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τη συλλογή, το είδος και τη συγκρισιμότητα των στοιχείων της απογραφής, αποφασίζονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 7.

Άρθρο 3

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζεται περιοδικά, με ενιαία επιστημονική μέθοδο και βάσει, ιδίως, των στοιχείων της απογραφής που αναφέρεται στο άρθρο 2, έκθεση επί της φυτοϋγειονομικής κατάστασης δασών σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Διαβιβάζει την έκθεση αυτή στην Επιτροπή.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου αποφασίζονται κατά την διαδικασία του άρθρου 7.

Άρθρο 4

1. Η δράση σκοπό έχει να ενθαρρύνει την πραγματοποίηση:

- επιτόπιων πειραμάτων, προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση στο δάσος και για τις επιπτώσεις της σ' αυτό και να αναπτυχθούν μέθοδοι διατήρησης και αναδάσωσης των δασών που έχουν υποστεί ζημίες,

- δοκιμαστικών σχεδίων και επιδείξεων που συμβάλλουν στη βελτίωση των μεθόδων παρατήρησης και μέτρησης των ζημιών που προξενούνται στα δάση.

2. Πριν από την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, για το επόμενο έτος, τα πειράματα και σχέδια που θα πραγματοποιήσουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Γαι το πρώτο έτος, αυτά τα πειράματα και σχέδια υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3. Τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή:

α) τις καλυπτόμενες γεωγραφικές περιοχές·

β) περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί και των επδιωκόμενων στόχων·

γ) πρόβλεψη του κόστους, με ένδειξη ενδεχομένως του ρυθμού των προβλεπόμενων δαπανών.

4. Οι λεπτομέρειες και τα κριτήρια εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή δασφαλίζει την εφαρμογή του συνονισμού και της περαιτέρω παρακολούθησης της δράσης. Ειδικότερα, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή ισντιτούτων ερευνών και επιστημονικών συμβούλων.

Άρθρο 6

1. Συνιστάται Επιτροπή για την Προστασία των Δασών, καλούμενη στο εξής «επιτροπή».

2. Η επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος εκπροσωπείται στην επιτροπή από δύο υπαλλήλους κατ' ανώτατο όριο. Η επιτροπή προεδρεύεται από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

Άρθρο 7

1. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με αίτηση αντιπροσώπου ενός κράτους μέλους.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον πρόεδρό της σε συνάρτηση με το επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με πλειοψηφία πενήντα τεσσάρων ψήφων· οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

3. α) Η Επιτροπή λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

β) Εφόσον τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Αν κατά τη λήξη της προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης το Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί, η Επιτροπή λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή.

Άρθρο 8

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, η επιτροπή ενεργεί ως συμβουλευτική επιτροπή.

Άρθρο 9

1. Η γνώμη της επιτροπής κατά την έννοια του άρθρου 8 ζητείται:

- για τις περιοδικές εκθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3,

- για τα πειράματα και σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 4, πριν από κάθε απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότησή τους,

- για την εξέλιξη της δράσης όσον αφορά το έργο του συντονισμού και της περαιτέρω παρακολούθησης που προβλέπει το άρθρο 5.

2. Η επιτροπή δύναται να εξετάζει, κατά την έννοια του άρθρου 8, κάθε άλλο θέμα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το οποίο προτείνει ο πρόεδρός της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση αντιπροσώπου κράτους μέλους.

Άρθρο 10

Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Το έργο της γραμματείας της επιτροπής αναλαμβάνει από την Επιτροπή.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 11

1. Η δράση προβλέπεται για διάρκεια πέντε ετών, από την 1η Ιανουαρίου 1987.

2. Η Κοινότητα μετέχει στη δράση μέσα στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό των Ευρωαπϊκών Κοινοτήτων και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η προβλεπόμενη δαπάνη για τη δράση που βαρύνει την Κοινότητα ανέρχεται, για την προβλεπόμενη διάρκεια, σε 10 εκατομμύρια ECU.

3. Πριν από την 1η Ιουλίου 1989 και με βάση τις εκθέσεις 1987 και 1988 που αναφέρονται στο άρθρο 15, το Συμβούλιο θα επανεξετάσει μετά από πρόταση της Επιτροπής, τα χρηματοδοτικά θέματα του παρόντος κανονισμού.

4. Πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το Συμβούλιο θα επανεξετάσει τον παρόντα κανονισμό μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Άρθρο 12

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη δράση ορίζεται ως εξής:

1. Περιοδική απογραφή και δίκτυο παρατηρητηρίων (άρθρο 2):

30 % κατ' ανώτατο όριο των δαπανών που εγκρίνονται από την Επιτροπή.

2. Πειράματα, δοκιμαστικά σχέδια και επιδείξεις (άρθρο 4):

30 % κατ' ανώτατο όριο των δαπανών που εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 13

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού καθώς και τις υπηρεσίες και οργανισμούς στους οποίους οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα καταβάλλουν τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας.

Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, τα αναγκαία μέτρα ώστε:

- να βεβαιούνται για την πραγματική και κανονική εκτέλεση των έργων που χρηματοδοτεί η Κοινότητα,

- να αποτρέπουν ανωμαλίες,

- να ανακτούν τα ποσά που σπαταλήθηκαν λόγω ανωμαλίας ή αμέλειας.

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής κάθε αναγκαία πληροφορία και λαμβάνουν όλα τα ενδεχόμενα μέτρα για να διευκολύνουν τους ελέγχους που θα έκρινε χρήσιμο να διεξαγάγει η Επιτροπή στα πλαίσια της διαχείρισης της κοινοτικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των επιτοπίων ελέγχων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνουν για τους σκοπούς αυτούς.

Άρθρο 15

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση δραστηριοτήτων για τον τομέα που διέπει ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 16

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 1986.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. JOPLING

(1) ΕΕ αριθ. C 187 της 13. 7. 1983, σ. 9.

(2) ΕΕ αριθ. C 172 της 2. 7. 1984, σ. 87.

(3) ΕΕ αριθ. C 358 της 31. 12. 1983, σ. 50.

Top