Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1985_313_R_0005_006

Απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 1985 για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

OJ L 313, 22.11.1985, p. 5–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

31985D0507

85/507/ΕΟΚ, Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 1985 για τη σύναψη της συμφωνίας—πλαισίου επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 313 της 22/11/1985 σ. 0005 - 0005
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 16 τόμος 2 σ. 0032
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 16 τόμος 2 σ. 0032


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Νοεμβρίου 1985 για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

(85/507/ΕΟΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

τη σύσταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας ότι πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία- πλαίσιο επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τωνν Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ρθρο 1

Η συμφωνία-πλαίσιο επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας-πλαισίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

ρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στη γνωστοποίηση που προβλέπει το άρθρο 13 της συμφωνίας- πλαισίου.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 1985.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. GOEBBELS

ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

ΤΟ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ενεργώντας εξ ονόματος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, καλούμενης εφεξής «Ελβετία»,

αφενός,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ενεργώντας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ενεργώντας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

αφετέρου,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:

ότι, υπό την επιφύλαξη των συναφών διατάξεων των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο και κάθε αναλαμβανόμενη δράση δυνάμει της συμφωνίας αυτής δεν θίγουν με κανένα τρόπο τις εξουσίες που διαθέτουν τα κράτη μέλη των Κοινοτήτων για την ανάληψη διμερών δραστηριοτήτων με την Ελβετία στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, και τη σύναψη, ενδεχομένως, συμφωνιών, προς το σκοπό αυτό

τη σημασία της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας για την Ελβετία και τις Κοινότητες και το αμοιβαίο συμφέρον τους να συνεργασθούν στο συγκεκριμένο τομέα για να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα διαθέσιμα μέσα και να αποφευχθεί η περιττή διπλή απασχόληση

ότι, επ’ ευκαιρία της σύσκεψης που έγινε στο Λουξεμβούργο στις 9 Απριλίου 1984, οι υπουργοί των κρατών μελών των Κοινοτήτων, οι υπουργοί των κρατών μελών της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορικών Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και η Επιτροπή, έκριναν ότι η αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των Κοινοτήτων και των χωρών ΕΖΕΣ, δικαιολογεί ιδιαίτερα τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και τόνισαν την αναγκαιότητα έντασης των προσπαθειών αυτών, προκειμένου ιδίως να προωθηθεί η κινητικότητα των ερευνητών ότι, εξάλλου, οι υπουργοί εξέφρασαν την επιθυμία να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένους τομείς της βιομηχανίας και των τεχνολογιών του μέλλοντος

ότι η Ελβετία και οι Κοινότητες συνήψαν, στις 16 Σεπτεμβρίου 1978, συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής σύντηξης και της φυσικής πλάσματος και ότι συνεργάζονται στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων έρευνας και κοινοτικών δραστηριοτήτων

ότι η Ελβετία και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα προέβησαν, στις 28 Σεπτεμβρίου 1979, σε ανταλλαγή επιστολών καθορίζοντας το γενικό πλαίσιο για συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών πληροφόρησης και, ιδιαίτερα, την επέκταση του κοινοτικού δικτύου διαβίβασης στοιχείων (Euronet) στο ελβετικό έδαφος

ότι η Ελβετία και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον τομέα της Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (COST) και ότι προτίθενται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στο συγκεκριμένο θέμα

ότι η Ελβετία και οι Κονότητες εφαρμόζουν, επί του παρόντος, σημαντικά προγράμματα έρευνας σε τομείς προτεραιότητας και ότι τα προγράμματα αυτά συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό

ότι η Ελβετία και οι Κοινότητες έχουν συμφέρον να συνεργασθούν στα πλαίσια ενός μεγάλου αριθμού των προγραμμάτων αυτών

ότι, για το σκοπό αυτό, είναι ευκταίο να καθοριστεί πλαίσιο που να συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ της Ελβετίας και των Κοινοτήτων στο σύνολό της στον τομέα της έρευνας και να επιτρέπει επίσης συμμετοχή ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ότι, εξάλλου, το πλαίσιο αυτό πρέπει να προβλέπει απλές και αποτελεσματικές διαδικασίες και να έχει δυναμικό χαρακτήρα,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Α. Αντικείμενο της συμφωνίας

ρθρο 1

Η παρούσα συμφωνία καθορίζει το πλαίσιο για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ της Ελβετίας και των Κοινοτήτων στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος που αποτελούν το αντικείμενο κοινοτικών και ελβετικών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.

ρθρο 2

Η συνεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω οργανισμών και επιχειρήσεων, δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, που συμμετέχουν στην Ελβετία και στις Κοινότητες στα προγράμματα έρευνας που αναφέρονται στο άρθρο 1.

ρθρο 3

Η συνεργασία μπορεί να έχει τις ακόλουθες μορφές:

- τακτικές ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της πολιτικής της έρευνας στην Ελβετία και στις Κοινότητες, καθώς και με το σχεδιασμό της,

- ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τις προοπτικές και την ανάπτυξη της συνεργασίας,

- διαβίβαση πληροφοριών που απορρέουν από τη συνεργασία που καθιερώνεται από την παρούσα συμφωνία,

- συντονισμός προγραμμάτων και σχεδίων που εφαρμόζονται στην Ελβετία και στις Κοινότητες,

- συμμετοχή σε κοινά προγράμματα ή υποπρογράμματα και υλοποίηση κοινών δράσεων στην Ελβετία και στις Κοινότητες.

ρθρο 4

Η συνεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ακόλουθα μέσα:

- κοινές συσκέψεις,

- επισκέψεις και ανταλλαγές ερευνητών, μηχανικών και τεχνικών,

- τακτικές και συνεχείς επαφές μεταξύ των υπευθύνων προγραμμάτων ή σχεδίων,

- συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων σε σεμινάρια, συμπόσια και ημερίδες,

- συμμετοχή σε κοινά προγράμματα ή υποπρογράμματα και σε κοινές δράσεις,

- διάθεση εγγράφων και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εργασιών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της συνεργασίας.

ρθρο 5

Η συνεργασία μπορεί να προσαρμοστεί και να διευρυνθεί οποτεδήποτε με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Β. Πραγματοποίηση της συνεργασίας

ρθρο 6

Η συνεργασία που προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία θα πραγματοποιηθεί μέσω των κατάλληλων συμφωνιών.

ρθρο 7

Στις συμφωνίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 θα καθοριστούν οι μορφές και τα μέσα κάθε δράσης που θα αναληφθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας, καθώς και:

- οι στόχοι και το επιστημονικό και τεχνικό περιεχόμενο,

- οι κανόνες οι σχετικοί με τη διάδοση των γνώσεων και με την πνευματική ιδιοκτησία,

- οι διατάξεις που αφορούν την κινητικότητα του προσωπικού και τη συμμετοχή αντιπροσώπων ενός συμβαλλομένου μέρους σε οργανισμούς του αντισυμβαλλομένου,

- οι λεπτομέρειες της οικονομικής συμμετοχής στις συμφωνίες,

- ή οιαδήποτε άλλη πρόσφορη λεπτομέρεια.

ρθρο 8

Οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 θα συναφθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για τα συμβαλλόμενα μέρη.

ρθρο 9

Τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία τα ονόματα των οργανισμών και επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 και παίρνουν μέρος στη συνεργασία.

Γ. Μεικτή επιτροπή

ρθρο 10

Δημιουργείται μια μεικτή επιτροπή, καλούμενη «Επιτροπή Έρευνας Ελβετίας/Κοινοτήτων», επιφορτισμένη:

- να προσδιορίζει τους τομείς που είναι πρόσφοροι για συνεργασία και να εξετάζει κάθε μέτρο ικανό να βελτιώσει και να προωθήσει τη συνεργασία,

- να προβαίνει σε τακτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της πολιτικής της έρευνας, καθώς και με το σχεδιασμό της έρευνας στην Ελβετία και στις Κοινότητες και σχετικά με τις προοπτικές της συνεργασίας,

- να φροντίζει για την καλή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

ρθρο 11

Η μεικτή επιτροπή, που αποτελείται από αντιπροσώπους της Επιτροπής και της Ελβετίας, θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Συνέρχεται μετά από αίτηση ενός των συμβαλλομένων τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος.

Δ. Ευρωπαϊκή Κοινότητα νθρακα και Χάλυβα

ρθρο 12

Μπορεί να συναφθεί ξεχωριστό πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας νθρακα και Χάλυβα και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετίας, αφετέρου, στην περίπτωση που υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον για συνεργασία στους τομείς που καλύπτονται από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας νθρακα και Χάλυβα.

Ε. Τελικές διατάξεις

ρθρο 13

Η παρούσα συμφωνία θα εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για καθένα από αυτά. Θα αρχίσει να ισχύει μόλις τα συμβαλλόμενα μέρη ανακοινώσουν μεταξύ τους την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό.

ρθρο 14

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή, και, αφετέρου, στο έδαφος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

ρθρο 15

Η παρούσα συμφωνία είναι αορίστου διαρκείας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να την καταγγείλει οποτεδήποτε ή να ζητήσει την αναθεώρησή της με προειδοποίηση δώδεκα μηνών.

ρθρο 16

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Έγινε στις .....

Για το Ελβετικό Ομοσπονδιακό

Συμβούλιο

Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στην απόφαση 85/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1985 για την εφαρμογή της διεθνούς συμφωνίας του 1983 για την τροπική ξυλεία

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 236 της 3ης Σεπτεμβρίου 1985)

1. Σελίδα 8, άρθρο 1:

Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.»

2. Το ακόλουθο κείμενο επισυνάπτεται στην απόφαση:

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΤΟΥ 1983

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη δήλωση και το πρόγραμμα δράσης για την καθιέρωση μιας νέας διεθνούς οικονομικής τάξης, που υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα ψηφίσματα 93 (IV) και 124 (V), για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα βασικών προϊόντων, που υιοθέτησε η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη κατά την τέταρτη και πέμπτη σύνοδό της,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία και την αναγκαιότητα της κατάλληλης και αποτελεσματικής διαφύλαξης και ανάπτυξης των δασών της τροπικής ξυλείας, αποβλέποντας στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εκμετάλλευσής τους, διατηρώντας παράλληλα την οικολογική ισορροπία των εν λόγω περιοχών και της βιόσφαιρας,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της τροπικής ξυλείας για τις οικονομίες των μελών, ιδίως για τις εξαγωγές των μελών-παραγωγών και τις ανάγκες ανεφοδιασμού των μελών- καταναλωτών,

ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ την καθιέρωση ενός πλαισίου διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών μελών του, για να βρεθούν οι λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία της τροπικής ξυλείας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΤΟΧΟΙ

ρθρο 1

Στόχοι

Με την προοπτική της επίτευξης των σχετικών στόχων, που υιοθέτησε η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, στα ψηφίσματά της 93 (IV) και 124 (V) για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα βασικών προϊόντων, προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών μελών της και λαμβάνοντας υπόψη της το κυριαρχικό δικαίωμα των παραγωγών μελών στους φυσικούς τους πόρους, στόχοι της διεθνούς συμφωνίας τροπικής ξυλείας του 1983 (που εφεξής αποκαλείται «παρούσα συμφωνία») είναι:

α) η δημιουργία αποτελεσματικού πλαισίου για τη συνεργασία και τις διαβουλεύσεις μεταξύ των μελών, παραγωγών και καταναλωτών τροπικής ξυλείας για όλα τα σχετικά θέματα της οικονομίας της τροπικής ξυλείας

β) η προώθηση της διεύρυνσης και διαφοροποίησης του διεθνούς εμπορίου τροπικής ξυλείας και η βελτίωση των διαρθρωτικών όρων της αγοράς τροπικής ξυλείας, λαμβάνοντας αφενός υπόψη τη μακροπρόθεσμη αύξηση της κατανάλωσης και τη συνέχιση του ανεφοδιασμού και αποσκοπώντας, αφετέρου, σε τιμές που ανταμείβουν τους παραγωγούς και είναι δίκαιες για τους καταναλωτές και στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά

γ) η προώθηση και ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης, με σκοπό να βελτιωθεί η διαχείριση των δασικών πόρων και η εκμετάλλευση της ξυλείας

δ) η βελτίωση του συστήματος πληροφόρησης για την αγορά, με σκοπό να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη διαφάνεια της διεθνούς αγοράς τροπικής ξυλείας

ε) η ενθάρρυνση της αυξημένης και της περαιτέρω κατεργασίας της τροπικής ξυλείας στις χώρες μέλη παραγωγούς, με σκοπό την προώθηση της εκβιομηχάνισής τους και την αύξηση των εσόδων τους από τις εξαγωγές με τον τρόπο αυτό

στ) η ενθάρρυνση των μελών να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν την αναδάσωση των εκτάσεων τροπικής ξυλείας για βιομηχανικές χρήσεις και τις δραστηριότητες διαχείρισης των δασικών πόρων

ζ) η βελτίωση της εμπορίας και κατανομής των εξαγωγών τροπικής ξυλείας των παραγωγών μελών

η) η ενθάρρυνση της ανάπτυξης εθνικών πολιτικών, με στόχο τη σταθερή χρησιμοποίηση και διατήρηση των τροπικών δασών και των γεννητικών τους πόρων και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στις εν λόγω περιοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ

ρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας:

1. Ως «τροπική ξυλεία» λογίζεται η μη κωνοφόρος τροπική ξυλεία για βιομηχανικές χρήσεις, η οποία φύεται ή παράγεται στις χώρες μεταξύ του Τροπικού του Καρκίνου και του Τροπικού του Αιγόκερω. Ο όρος καλύπτει τους ακατέργαστους κορμούς δένδρων, την πριονισμένη ξυλεία, τα φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και τα αντικολλητά φύλλα από ξύλο. Τα αντικολλητά φύλλα από ξύλο, που περιέχουν σε κάποιο βαθμό κωνοφόρο ξυλεία τροπικής καταγωγής, θα καλύπτονται επίσης από τον ορισμό αυτό.

2. Ως «περαιτέρω κατεργασία» λογίζεται η μετατροπή των ακατέργαστων κορμών δένδρων σε πρωτογενή προϊόντα ξυλείας, ημικατεργασμένα και κατεργασμένα προϊόντα, που έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου ή σχεδόν εξ ολοκλήρου από τροπική ξυλεία.

3. Ως «μέλος» λογίζεται μια κυβέρνηση ή ένας διακυβερνητικός οργανισμός, που αναφέρεται στο άρθρο 5, που έχει αποδεχθεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τους όρους της παρούσας συμφωνίας, είτε αυτή ισχύει προσωρινά είτε οριστικά.

4. Ως «μέλος-παραγωγός» λογίζεται μια χώρα που διαθέτει πόρους τροπικής ξυλείας ή/και αποτελεί καθαρό εξαγωγέα τροπικής ξυλείας, με βάση τα στοιχεία του όγκου, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Α και που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, ή μία χώρα που διαθέτει πόρους τροπικής ξυλείας ή/και αποτελεί καθαρό εξαγωγέα τροπικής ξυλείας, με βάση τα στοιχεία του όγκου, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό και που προσχωρεί ως αντισυμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συμφωνία και την οποία το συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη της χώρας αυτής, κατατάσσει στα μέλη-παραγωγούς

5. Ως «μέλος- καταναλωτής» λογίζεται μια χώρα, που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Β, που γίνεται αντισυμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, ή μία χώρα, που δεν περιλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο, η οποία προσχωρεί ως αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα συμφωνία και την οποία το συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη της χώρας αυτής, κατατάσσει στα μέλη-καταναλωτές.

6. Ως «οργανισμός» λογίζεται ο διεθνής οργανισμός τροπικής ξυλείας, που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3.

7. Ως «συμβούλιο» λογίζεται το διεθνές συμβούλιο τροπικής ξυλείας, που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 6.

8. Ως «ειδική πλειοψηφία», λογίζεται μια πλειοψηφία για την οποία απαιτούνται τουλάχιστον τα 2/3 των ψήφων των μελών-παραγωγών που είναι παρόντα και ψηφίζουν, και τουλάχιστον το 60% των ψήφων των μελών-καταναλωτών που είναι παρόντα και ψηφίζουν, που προσμετρούνται χωριστά, υπό τον όρο ότι κατά την ψηφοφορία ψηφίζουν τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη-παραγωγούς που είναι παρόντα και ψηφίζουν, και τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη- καταναλωτές που είναι παρόντα και ψηφίζουν.

9. Ως «απλή επιμεριστική πλειοψηφία» λογίζεται μια πλειοψηφία για την οποία απαιτούνται περισσότερες από τις μισές ψήφους των μελών-παραγωγών που είναι παρόντα και ψηφίζουν, και περισσότερες από τις μισές ψήφους των μελών- καταναλωτών που είναι παρόντα και ψηφίζουν, που καταμετρούνται χωριστά.

10. Ως «οικονομικό έτος» λογίζεται η χρονική περίοδος από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου.

11. Ως «ελευθέρως χρησιμοποιούμενα νομίσματα» λογίζονται το γερμανικό μάρκο, το γαλλικό φράγκο, το ιαπωνικό γεν, η λίρα στερλίνα, το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών και οποιοδήποτε άλλο νόμισμα που έχει κατά περίσταση καθορίσει ένας αρμόδιος διεθνής νομισματικός οργανισμός ως τρέχον και διαδεδομένο μέσο πληρωμών στις διεθνείς συναλλαγές και αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένων συναλλαγών στις κύριες αγορές συναλλάγματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ρθρο 3

Ίδρυση, έδρα και διάρθρωση του διεθνούς οργανισμού τροπικής ξυλείας

1. Με την παρούσα συμφωνία ιδρύεται ο διεθνής οργανισμός τροπικής ξυλείας με αποστολή να φροντίζει για την εκτέλεση των διατάξεων και να επιβλέπει τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας.

2. Ο οργανισμός ασκεί τα καθήκοντά του μέσω του διεθνούς συμβουλίου τροπικής ξυλείας, που ιδρύεται βάσει του άρθρου 6, των επιτροπών και άλλων βοηθητικών σωμάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 24, και του εκτελεστικού διευθυντή και του προσωπικού.

3. Κατά την πρώτη σύνοδό του το συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με την τοποθεσία της έδρας του οργανισμού.

4. Η έδρα του οργανισμού πρέπει πάντα να είναι στο έδαφος ενός μέλους.

ρθρο 4

Μέλη του οργανισμού

Προβλέπονται δύο κατηγορίες μελών του οργανισμού, δηλαδή:

α) τα μέλη-παραγωγοί

και

β) τα μέλη-καταναλωτές.

ρθρο 5

Συμμετοχή διακυβερνητικών οργανισμών

1. Οποιαδήποτε παραπομπή στην παρούσα συμφωνία σε «κυβερνήσεις» θα θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και κάθε άλλο διακυβερνητικό οργανισμό, που οι αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνουν τη διαπραγμάτευση, σύναψη και εφαρμογή διεθνών συμφωνιών, και ιδίως συμφωνιών για τα βασικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε μνεία στην παρούσα συμφωνία της υπογραφής, επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή κοινοποίησης της προσωρινής εφαρμογής, ή προσχώρησης, θα θεωρείται, στην περίπτωση των ανάλογων διακυβερνητικών οργανισμών, ότι συμπεριλαμβάνει τη μνεία της υπογραφής, επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή κοινοποίησης της προσωρινής εφαρμογής, ή προσχώρησης, από τους ανάλογους διακυβερνητικούς οργανισμούς.

2. Στην περίπτωση ψηφοφοριών για θέματα της αρμοδιότητάς τους, οι ανάλογοι διακυβερνητικοί οργανισμοί θα διαθέτουν ίσο αριθμό ψήφων με το συνολικό αριθμό των ψήφων, που αναλογούν στα κράτη μέλη τους, σύμφωνα με το άρθρο 10. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στους ανάλογους διακυβερνητικούς οργανισμούς δεν θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα μεμονωμένα δικαιώματα ψήφου τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ρθρο 6

Σύνθεση του διεθνούς συμβουλίου τροπικής ξυλείας

1. Η ανώτατη αρχή του οργανισμού θα είναι το διεθνές συμβούλιο τροπικής ξυλείας, που αποτελείται από όλα τα μέλη του οργανισμού.

2. Κάθε μέλος εκπροσωπείται στο συμβούλιο από έναν εκπρόσωπο και επιτρέπεται να καθορίσει αναπληρωτές και συμβούλους, που συμμετέχουν στις συνόδους του συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση που απουσιάζει ο εκπρόσωπος ή, σε έκτακτες περιστάσεις, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος εξουσιοδοτείται να ενεργεί και να ψηφίζει για λογαριασμό του εκπροσώπου.

ρθρο 7

Εξουσίες και καθήκοντα του συμβουλίου

1. Το συμβούλιο ασκεί όλες τις σχετικές εξουσίες και εκτελεί ή φροντίζει για την εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων, που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

2. Το συμβούλιο εγκρίνει, με ειδική πλειοψηφία, τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς, που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, στους οποίους συγκαταλέγεται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, ο κανονισμός οικονομικής λειτουργίας και υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του οργανισμού. Ο σχετικός κανονισμός οικονομικής λειτουργίας θα διέπει, μεταξύ άλλων, τα έσοδα και έξοδα από τους πόρους του διοικητικού και ειδικού λογαριασμού. Στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του, το συμβούλιο επιτρέπεται διαδικαστικά να προβλέψει τη λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένα ζητήματα, χωρίς να συνέλθει.

3. Το συμβούλιο τηρεί τα αρχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει της παρούσας συμφωνίας.

ρθρο 8

Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του συμβουλίου

1. Για κάθε ημερολογιακό έτος το συμβούλιο εκλέγει έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο, οι αποδοχές των οποίων δεν καταβάλλονται από τον οργανισμό.

2. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος εκλέγονται, ο ένας μεταξύ των εκπροσώπων των μελών-παραγωγών και ο άλλος μεταξύ των εκπροσώπων των μελών-καταναλωτών. Οι δύο κατηγορίες μελών ασκούν κάθε χρόνο εκ περιτροπής τα αξιώματα αυτά, υπό τον όρο πάντως ότι αυτό δεν παρεμποδίζει την επανεκλογή του ενός ή και των δύο, σε έκτακτες περιστάσεις, με ειδική πλειοψηφία του συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση που απουσιάζει προσωρινά ο πρόεδρος, τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που απουσιάζουν προσωρινά τόσο ο πρόεδρος όσο και ο αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση που απουσιάζει ο ένας ή και οι δυο τους για το υπόλοιπο της θητείας, για την οποία έχουν εκλεγεί, το Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει νέα πρόσωπα για τα αξιώματα, μεταξύ των εκπροσώπων παραγωγών μελών, ή/και μεταξύ των εκπροσώπων των καταναλωτών μελών, ανάλογα με την περίπτωση, προσωρινά ή για το υπόλοιπο της θητείας για την οποία έχουν εκλεγεί ο προκάτοχος ή οι προκάτοχοι.

ρθρο 9

Σύνοδοι του συμβουλίου

1. Κατά γενικό κανόνα, το συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική σύνοδο τουλάχιστον μία φορά κατά έτος.

2. Το συμβούλιο συνέρχεται σε έκτακτη σύνοδο, όποτε το αποφασίσει ή όταν το ζητήσει:

α) ο εκτελεστικός διευθυντής, έπειτα από συμφωνία με τον πρόεδρο του συμβουλίου

β) η πλειοψηφία των παραγωγών μελών ή η πλειοψηφία των καταναλωτών μελών

γ) τα μέλη που διαθέτουν τουλάχιστον 500 ψήφους.

3. Οι σύνοδοι του συμβουλίου διεξάγονται στην έδρα του οργανισμού, εκτός αν το συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, αποφασίσει διαφορετικά. Αν, έπειτα από πρόσκληση ενός μέλους, το συμβούλιο συνεδριάσει αλλού, σε διαφορετικό μέρος από την έδρα του οργανισμού, το μέλος αυτό επωμίζεται τις πρόσθετες δαπάνες για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης μακριά από την έδρα.

4. Ο διευθύνων σύμβουλος ειδοποιεί τα μέλη για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και τους κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη των σχετικών συνεδριάσεων τουλάχιστον έξι εβδομάδες νωρίτερα, με εξαίρεση τις επείγουσες περιπτώσεις, οπότε η ειδοποίηση κοινοποιείται τουλάχιστον επτά μέρες νωρίτερα.

ρθρο 10

Κατανομή των ψήφων

1. Τα μέλη-παραγωγοί διαθέτουν συνολικά 1 000 ψήφους και τα μέλη-καταναλωτές διαθέτουν συνολικά 1 000 ψήφους.

2. Οι ψήφοι των παραγωγών μελών κατανέμονται ως εξής:

α) 400 ψήφοι κατανέμονται ισότιμα μεταξύ των τριών περιοχών παραγωγής της Αφρικής, Ασίας-Ειρηνικού και Λατινικής Αμερικής. Οι ψήφοι που κατανέμονται έτσι σε καθεμία από τις περιοχές αυτές ανακατανέμονται στη συνέχεια ισότιμα μεταξύ των παραγωγών μελών της περιοχής αυτής,

β) 300 ψήφοι κατανέμονται μεταξύ των παραγωγών μελών, σύμφωνα με το μερίδιο που τους αναλογεί από τους συνολικούς πόρους σε τροπικά δάση όλων των παραγωγών μελών

γ) 300 ψήφοι κατανέμονται μεταξύ των παραγωγών μελών, σε αναλογία με το μέσο όρο της αξίας των αντίστοιχων καθαρών εξαγωγών τους τροπικής ξυλείας κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης τριετίας, για την οποία είναι διαθέσιμα οριστικά στοιχεία.

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το σύνολο των ψήφων που χορηγούνται στα μέλη-παραγωγούς από την περιοχή της Αφρικής, που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κατανέμονται ισότιμα μεταξύ όλων των παραγωγών μελών από την περιοχή της Αφρικής. Εάν υπάρχει υπόλοιπο αδιάθετων ψήφων, καθεμία από τις ψήφους αυτές θα χορηγείται σε ένα μέλος-παραγωγό από την περιοχή της Αφρικής: η πρώτη ψήφος θα χορηγείται στο μέλος-παραγωγό, στο οποίο χορηγείται ο μεγαλύτερος αριθμός των ψήφων, που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η δεύτερη στο μέλος-παραγωγό, στο οποίο χορηγείται ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός ψήφων, και ούτω καθεξής, έως ότου έχουν κατανεμηθεί και οι υπόλοιπες ψήφοι.

4. Για τους σκοπούς υπολογισμού της κατανομής των ψήφων, βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, ως «τροπικοί δασικοί πόροι» λογίζονται τα πυκνά παραγωγικά δάση πλατύφυλλων δένδρων, όπως ορίζονται από τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τη διατροφή και τη γεωργία (FAO).

5. Οι ψήφοι των καταναλωτών μελών κατανέμονται ως εξής: κάθε μέλος-καταναλωτής διαθέτει καταρχήν 10 ψήφους οι υπόλοιπες ψήφοι κατανέμονται μεταξύ των καταναλωτών μελών, σε αναλογία με το μέσο όγκο των αντίστοιχων καθαρών εισαγωγών τους τροπικής ξυλείας κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που αρχίζει τέσσερα ημερολογιακά έτη πριν από την κατανομή των ψήφων.

6. Το συμβούλιο κατανέμει τις ψήφους για κάθε οικονομικό έτος κατά την έναρξη της πρωτης συνόδου του έτους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η κατανομή αυτή παραμένει σε ισχύ για το υπόλοιπο του έτους αυτού, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

7. Σε περίπτωση μεταβολών στη σύνθεση των μελών του οργανισμού ή όταν τα δικαιώματα ψήφου ενός μέλους αναστέλλονται ή αποκαθίστανται, με βάση κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας, το συμβούλιο ανακατανέμει τις ψήφους, στο πλαίσιο της θιγόμενης κατηγορίας ή κατηγοριών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή το συμβούλιο αποφασίζει από πότε αρχίζει να ισχύει η σχετική ανακατανομή.

8. Η ψήφος είναι αδιαίρετος.

ρθρο 11

Διαδικασία ψηφοφοριών του συμβουλίου

1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει με τον αριθμό ψήφων που διαθέτει και κανένα μέλος δεν έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε κατάτμηση των ψήφων του. Ένα μέλος επιτρέπεται πάντως να ασκήσει διαφορετικά από τις ψήφους αυτές τις ψήφους που έχει την εξουσία να ασκήσει βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2. Οποιοδήποτε μέλος-παραγωγός μπορεί να εξουσιοδοτήσει με ευθύνη του οποιοδήποτε άλλο μέλος-παραγωγό, απευθύνοντας γραπτή κοινοποίηση στον πρόεδρο του συμβουλίου και οποιοδήποτε μέλος-καταναλωτής μπορεί να εξουσιοδοτήσει με ευθύνη του οποιοδήποτε άλλο μέλος-καταναλωτή να εκπροσωπεί τα συμφέροντά του και να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου του σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση αποχής, το μέλος λογίζεται ότι δεν έχει ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου του.

ρθρο 12

Αποφάσεις και συστάσεις του συμβουλίου

1. Το συμβούλιο προσπαθεί να πάρει όλες τις αποφάσεις και να υποβάλει όλες τις συστάσεις ομόφωνα. Εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ομοφωνία, το συμβούλιο παίρνει όλες τις αποφάσεις και υποβάλλει όλες τις συστάσεις με απλή επιμεριστική πλειοψηφία, εκτός εάν η παρούσα συμφωνία προβλέπει ειδική πλειοψηφία.

2. Σε περίπτωση που ένα μέλος επικαλείται τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2, και ασκεί τα δικαιώματα ψήφου σε μία συνεδρίαση του συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ότι είναι παρόν και ψηφίζει.

ρθρο 13

Απαρτία του συμβουλίου

1. Η απαιτούμενη απαρτία για οποιαδήποτε συνεδρίαση του συμβουλίου συγκεντρώνεται με την παρουσία της πλειοψηφίας των καταναλωτών μελών, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά κατέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνόλου των ψήφων στις αντίστοιχες κατηγορίες.

2. Αν δεν επιτυγχάνεται η απαρτία που απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κατά την καθορισμένη ημέρα της συνεδρίασης και κατά την επόμενη ημέρα, η απαιτούμενη απαρτία για τις επόμενες ημέρες της συνόδου συγκεντρώνεται με την παρουσία της πλειοψηφίας των παραγωγών μελών και της πλειοψηφίας των καταναλωτών μελών, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά κατέχουν την πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

3. Τα μέλη που εκπροσωπούνται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2, λογίζονται ότι είναι παρόντα.

ρθρο 14

Συνεργασία και συντονισμός με άλλους οργανισμούς

1. Το συμβούλιο προβαίνει στους κατάλληλους διακανονισμούς, που απαιτούνται για τις διαβουλεύσεις ή τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τα όργανά τους, όπως η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO), το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και το Διεθνές Εμπορικό Κέντρο UNCTAD/GATT (ITC), και την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO) και με όλους τους άλλους ενδεδειγμένους ειδικευμένους θυγατρικούς οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και διακυβερνητικούς, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

2. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις διευκολύνσεις, υπηρεσίες και ειδική πείρα των υφιστάμενων διακυβερνητικών, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών κατά την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και για να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα και αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τους.

ρθρο 15

Δυνατότητα συμμετοχής παρατηρητών

Το συμβούλιο μπορεί να καλέσει οποιαδήπορε κυβέρνηση που δεν είναι μέλος, ή οποιονδήποτε από ,τους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 14, 20 και 27, που έχουν σχέση με την τροπική ξυλεία, να πάρουν μέρος ως παρατηρητές σε οποιαδήποτε από τις συνεδριάσεις του συμβουλίου.

ρθρο 16

Εκτελεστικός διευθυντής και προσωπικό

1. Το συμβούλιο ορίζει με ειδική πλειοψηφία τον εκτελεστικό διευθυντή.

2. Το συμβούλιο αποφασίζει τους όρους και συνθήκες διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή.

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο ανώτατος διοικητικός αξιωματούχος του οργανισμού και ευθύνεται έναντι του συμβουλίου για τη διοίκηση και λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις απόφάσεις του συμβουλίου.

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζει το προσωπικό, σύμφωνα με το καταστατικό που καταρτίζει το συμβούλιο. Το συμβούλιο αποφασίζει κατά την πρώτη σύνοδό του, με ειδική πλειοψηφία, σχετικά με τον αριθμό των ανώτερων εκτελεστικών στελεχών και των μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων, που επιτρέπεται να διορίσει ο εκτελεστικός διευθυντής. Το συμβούλιο αποφασίζει για τη μεταβολή του αριθμού των ανώτερων εκτελεστικών στελεχών και των μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων, με ειδική πλειοψηφία. Το προσωπικό ευθύνεται έναντι του εκτελεστικού διευθυντή.

5. Τόσο ο εκτελεστικός διευθυντής, όσο και οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού δεν επιτρέπεται να έχουν οικονομικά συμφέροντα στη βιομηχανία ή το εμπόριο τροπικής ξυλείας ή σε συναφείς εμπορικές δραστηριότητες.

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής και το προσωπικό δεν ζητούν ούτε παίρνουν οδηγίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους από οποιοδήποτε μέλος ή από οποιαδήποτε αρχή, άσχετη προς τον οργανισμό. Απέχουν από κάθε ενέργεια, που ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τη θέση τους ως διεθνών υπαλλήλων, που ευθύνονται σε τελευταίο στάδιο έναντι του συμβουλίου. Κάθε μέλος σέβεται τον αποκλειστικά διεθνή χαρακτήρα των καθηκόντων του εκτελεστικού διευθυντή και του προσωπικού και δεν επιδιώκει να τους επηρεάσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ

ρθρο 17

Προνόμια και ασυλίες

1. Ο οργανισμός έχει νομική προσωπικότητα και έχει ιδίως την ικανότητα να συνάπτει συμβάσεις, να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την παροχή έννομης προστασίας.

2. Ο οργανισμός επιδιώκει, όσο το δυνατόν ταχύτερα έπειτα από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να συνάψει, με την κυβέρνηση της χώρας στην οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί η έδρα του οργανισμού (που εφεξής αποκαλείται «φιλοξενούσα κυβέρνηση»), συμφωνία (που εφεξής αποκαλείται «συμφωνία για την έδρα του οργανισμού») σχετικά με το ανάλογο καθεστώς, τα προνόμια και ασυλίες του οργανισμού, του εκτελεστικού διευθυντή του, του προσωπικού και των εμπειρογνωμώνων, και των εκπροσώπων των μελών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Σε αναμονή της σύναψης της συμφωνίας για την έδρα του οργανισμού, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο οργανισμός θα ζητήσει από τη φιλοξενούσα κυβέρνηση να απαλλάξει, μέσα στα όρια της εθνικής νομοθεσίας της, τις αποδοχές που καταβάλλει ο οργανισμός στους υπαλλήλους του και τα πάγια στοιχεία, τα έσοδα και την υπόλοιπη περιουσία του οργανισμού από κάθε φορολογία.

4. Ο οργανισμός επιτρέπεται επίσης να συνάψει, με μία ή περισσότερες χώρες, συμφωνίες, που υπόκεινται στην έγκριση του συμβουλίου, σχετικά με τις εξουσίες, προνόμια και ασυλίες, που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας.

5. Σε περίπτωση που η έδρα του οργανισμού μεταφέρεται σε μια άλλη χώρα, το εν λόγω μέλος θα συνάψει με τον οργανισμό, όσο το δυνατόν ταχύτερα, συμφωνία σχετικά με την έδρα του οργανισμού, που υπόκειται στην έγκριση του συμβουλίου.

6. Η συμφωνία σχετικά με την έδρα είναι ανεξάρτητη από την παρούσα συμφωνία. Η ισχύς της όμως λήγει:

α) με συμφωνία μεταξύ της φιλοξενούσας κυβέρνησης και του οργανισμού

β) στην περίπτωση που η έδρα του οργανισμού μετακινείται από το έδαφος της φιλοξενούσας κυβέρνησης

γ) στην περίπτωση που ο οργανισμός παύει να υπάρχει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ρθρο 18

Οικονομικοί λογαριασμοί

1. Καθιερώνονται δύο λογαριασμοί:

α) ο διοικητικός λογαριασμός

και

β) ο ειδικός λογαριασμός.

2. Την ευθύνη για τη διαχείριση των λογαριασμών αυτών φέρει ο εκτελεστικός διευθυντής και το συμβούλιο θεσπίζει τις σχετικές διατάξεις για το σκοπό αυτό στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του.

ρθρο 19

Διοικητικός λογαριασμός

1. Οι αναγκαίες δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση της παρούσας συμφωνίας καταλογίζονται σε βάρος του διοικητικού λογαριασμού και αντιμετωπίζονται με ετήσιες συνεισφορές, που καταβάλλουν τα μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές ή θεσμικές διαδικασίες τους και υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

2. Τα ενδιαφερόμενα μέλη επωμίζονται τις δαπάνες των αντιπροσωπειών τους στο συμβούλιο, των επιτροπών και οποιωνδήποτε άλλων βοηθητικών σωμάτων του συμβουλίου, που αναφέρονται στο άρθρο 24. Σε περίπτωση που ένα μέλος ζητεί την παροχή ειδικών υπηρεσιών από τον οργανισμό, το συμβούλιο αξιώνει από το μέλος αυτό να καταβάλει τα έξοδα για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

3. Το συμβούλιο εγκρίνει το διοικητικό προϋπολογισμό του οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος και υπολογίζει τη συνεισφορά κάθε μέλους στον προϋπολογισμό αυτό, πριν από το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

4. Η συνεισφορά κάθε μέλους στο διοικητικό προϋπολογισμό κάθε οικονομικού έτους είναι ανάλογη με τον αριθμό των ψήφων του κατά τη στιγμή της έγκρισης του διοικητικού προϋπολογισμού γι’ αυτό το οικονομικό έτος, σε σύγκριση με το σύνολο των ψήφων όλων των μελών. Για τον υπολογισμό των συνεισφορών, οι ψήφοι κάθε μέλους υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου κάποιου μέλους ή η ανακατανομή των ψήφων που είναι συνέπεια της αναστολής.

5. Η αρχική συνεισφορά κάθε μέλους που προσχωρεί στον οργανισμό, έπειτα από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, υπολογίζεται από το συμβούλιο με βάση τον αριθμό των ψήφων που θα διαθέτει το μέλος αυτό και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του τρέχοντος οικονομικού έτους, χωρίς όμως να μεταβάλλεται με τον τρόπο αυτό ο υπολογισμός για τις συνεισφορές των υπόλοιπων μελών κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

6. Οι συνεισφορές για τον πρώτο διοικητικό προϋπολογισμό οφείλουν να έχουν καταβληθεί έως την προθεσμία που καθορίζει το συμβούλιο κατά την πρώτη σύνοδό του. Οι συνεισφορές στους μεταγενέστερους διοικητικούς προϋπολογισμούς οφείλουν να καταβάλλονται την πρώτη ημέρα κάθε οικονομικού έτους. Οι συνεισφορές που οφείλουν τα μέλη, για το οικονομικό,έτος κατά το οποίο προσχωρούν στον οργανισμό, οφείλουν να καταβληθούν την ημερομηνία κατά την οποία γίνονται μέλη.

7. Αν ένα μέλος δεν έχει καταβάλει την πλήρη συνεισφορά του στο διοικητικό προϋπολογισμό μέσα σε ένα τετράμηνο, έπειτα από την ημερομηνία κατά την οποία όφειλε να έχει καταβάλει τη σχετική συνεισφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, ο εκτελεστικός διευθυντής απαιτεί από το μέλος αυτό να καταβάλει την πληρωμή του όσο το δυνατόν ταχύτερα. Εάν το μέλος αυτό δεν έχει ακόμα καταβάλει τη συνεισφορά του μέσα σε ένα δίμηνο έπειτα από το σχετικό αίτημα, ζητείται από το μέλος αυτό να αναφέρει τους λόγους, για τους οποίους δεν μπόρεσε να καταβάλει την πληρωμή. Αν, έπειτα από την πάροδο ενός επταμήνου από την ημερομηνία οφειλής της συνεισφοράς, το μέλος αυτό δεν έχει ακόμη καταβάλει τη συνεισφορά του, αναστέλλονται τα δικαιώματα ψήφου του και η καθυστερημένη συνεισφορά του επιβαρύνεται με επιτόκιο, ίσο με το επιτόκιο που εφαρμόζει η κεντρική τράπεζα της φιλοξενούσας χώρας, έως ότου έχει καταβάλει πλήρως τη συνεισφορά του, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά με ειδική πλειοψηφία.

8. Το μέλος, του οποίου τα δικαιώματα αναστέλλονται βάσει της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, συνεχίζει να δεσμεύεται από την υποχρέωση πληρωμής της συνεισφοράς του.

ρθρο 20

Ειδικός λογαριασμός

1. Στο πλαίσιο του ειδικού λογαριασμού καθιερώνονται δύο μερικοί λογαριασμοί:

α) ο μερικός λογαριασμός για την προετοιμασία των έργων

και

β) ο μερικός λογαριασμός για τα έργα.

2. Οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης του ειδικού λογαριασμού είναι:

α) ο δεύτερος λογαριασμός του κοινού ταμείου για τα βασικά προϊόντα, όταν αρχίσει να λειτουργεί

β) οι περιφερειακοί και διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί

γ) οι εθελοντικές συνεισφορές.

3. Οι πόροι του ειδικού λογαριασμού χρησιμοποιούνται μόνο για εγκεκριμένα έργα ή για προπαρασκευαστικές δραστηριότητες πριν από την εκτέλεση των έργων.

4. Όλες οι δαπάνες βάσει του μερικού λογαριασμού για την προετοιμασία των έργων επιστρέφονται από τον μερικό λογαριασμό για τα έργα, αν στη συνέχεια τα έργα εγκρίνονται και χρηματοδοτούνται. Αν, μέσα σε ένα εξάμηνο από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το συμβούλιο δεν έχει λάβει οικονομικούς πόρους για τον μερικό λογαριασμό για την προετοιμασία των έργων, επανεξετάζει την κατάσταση και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες.

5. Όλα τα έσοδα που αφορούν συγκεκριμένα, ευκρινώς καθορισμένα έργα καταβάλλονται στον ειδικό λογαριασμό. Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για τα έργα αυτά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές και τα έξοδα ταξιδίου των συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, χρεώνονται σε βάρος του ειδικού λογαριασμού.

6. Το συμβούλιο καθορίζει με ειδική πλειοψηφία, τους όρους και συνθήκες με τους οποίους προτίθεται, όταν και όπου αυτό είναι απαραίτητο, να υποστηρίξει τη δανειοδότηση έργων, θέτοντάς τα υπό την αιγίδα του, σε περίπτωση που ένα μέλος ή διάφορα μέλη έχουν οικειοθελώς αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τα δάνεια αυτά. Ο οργανισμός δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τα δάνεια αυτά.

7. Το συμβούλιο μπορεί να καθορίσει και να θέσει υπό την αιγίδα του οποιοδήποτε φορέα, με τη συγκατάθεση του φορέα αυτού, στην οποία συγκαταλέγονται ένα μέλος ή διάφορα μέλη, με σκοπό τη δανειοδότησή τους για τη χρηματοδότηση εγκεκριμένων έργων και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που η εκτέλεση των έργων συνεπάγεται, με την εξαίρεση ότι ο οργανισμός θα επιφυλάξει στον εαυτό του το δικαίωμα να επιβλέψει τη χρήση των πόρων και να παρακολουθήσει την εκτέλεση των έργων που χρηματοδοτούνται με τον τρόπο αυτό. Ο οργανισμός πάντως δεν φέρει ευθύνη για εγγυήσεις που παρέχουν οικειοθελώς μεμονωμένα μέλη για άλλες οργανικές οντότητες.

8. Κανένα μέλος δεν ευθύνεται, λόγω της συμμετοχής του στον οργανισμό, για τα βάρη που συνεπάγεται η δανειοληψία ή δανειοδότηση ενός άλλου μέλους ή οντότητας, σε συνδυασμό με κάποιο έργο.

9. Σε περίπτωση οικειοθελούς προσφοράς χρηματικών ποσών στον οργανισμό χωρίς καθορισμένο προορισμό, το συμβούλιο επιτρέπεται να αποδεχθεί τα συνεισφερόμενα ποσά. Τα ποσά αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες πριν από την εκτέλεση των έργων, καθώς και για εγκεκριμένα έργα.

10. Ο εκτελεστικός διευθυντής προσπαθεί να επιτύχει, με τους συγκεκριμένους όρους και συνθήκες που καθορίζει με απόφασή του το συμβούλιο, την επαρκή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση έργων, που έχουν εγκριθεί από το συμβούλιο.

11. Οι συνεισφορές για καθορισμένα εγκεκριμένα έργα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τα έργα για τα οποία αρχικά προορίζονταν, εκτός αν το συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, έπειτα από συμφωνία με το χορηγό. Έπειτα από την αποπεράτωση ενός έργου, ο οργανισμός επιστρέφει σε κάθε χορηγό του συγκεκριμένου έργου το υπόλοιπο των ποσών που έχουν απομείνει, σε αναλογία με το μερίδιο κάθε χορηγού στο σύνολο των συνεισφορών, που είχαν διατεθεί αρχικά για τη χρηματοδότηση του έργου αυτού, εκτός αν υπάρξει διαφορετική συμφωνία με το χορηγό.

ρθρο 21

Τρόπος πληρωμής

1. Οι συνεισφορές στο διοικητικό λογαριασμό καταβάλλονται σε ελευθέρως χρησιμοποιούμενα νομίσματα και εξαιρούνται από τους περιορισμούς ξένου συναλλάγματος.

2. Οι οικονομικές συνεισφορές στον ειδικό λογαριασμό καταβάλλονται σε ελευθέρως χρησιμοποιούμενα νομίσματα και εξαιρούνται από τους περιορισμούς ξένου συναλλάγματος.

3. Το συμβούλιο ενδέχεται επίσης να αποφασίσει να αποδεχθεί άλλους τρόπους συνεισφοράς στον ειδικό λογαριασμό, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η συνεισφορά επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού ή προσωπικού, για την αντιμετώπιση των αναγκών εγκεκριμένων έργων.

ρθρο 22

Έλεγχος και δημοσίευση των λογαριασμών

1. Το συμβούλιο διορίζει ανεξάρτητους ελεγκτές, για τον έλεγχο των λογαριασμών του οργανισμού.

2. Έπειτα από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, όχι αργότερα όμως από ένα εξάμηνο έπειτα από την ημερομηνία αυτή, παρέχονται στα μέλη, όσο το δυνατόν ταχύτερα, καταστάσεις με τα στοιχεία του διοικητικού λογαριασμού και του ειδικού λογαριασμού, ελεγμένα από ανεξάρτητους ελεγκτές, και υποβάλλονται προς έγκριση στο συμβούλιο κατά την επόμενη σύνοδό του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται. Κατόπιν δημοσιεύεται συνοπτική ανακεφαλαίωση των ελεγμένων λογαριασμών και ισολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ρθρο 23

Έργα

1. Όλες οι προτάσεις έργων υποβάλλονται στον οργανισμό από τα μέλη και εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή.

2. Για να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1, το συμβούλιο εξετάζει όλες τις προτάσεις έργων στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, της συλλογής στοιχείων για την αγορά, της περαιτέρω και αυξημένης κατεργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη-παραγωγούς, και της αναδάσωσης και διαχείρισης των δασικών πόρων, από κοινού με τις συστάσεις που υποβάλλει η αρμόδια επιτροπή. Οι σχετικές προτάσεις έργων που βασίζονται στους ορισμούς για την τροπική ξυλεία του άρθρου 2 παράγραφος 1, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν άλλα προϊόντα τροπικής ξυλείας, διαφορετικά από όσα απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται επίσης, στις ενδεδειγμένες σχετικές περιπτώσεις, όσον αφορά τις αρμοδιότητες των επιτροπών, που καθορίζονται στο άρθρο 25.

3. Το συμβούλιο εγκρίνει, με ειδική πλειοψηφία, τα έργα που θα χρηματοδοτήσει ή θα προωθήσει υπό την αιγίδα του, σύμφωνα με το άρθρο 20, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 6 ή της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

4. Το συμβούλιο φροντίζει σε συνεχή βάση για την εκτέλεση των εγκεκριμένων έργων και για την έμπρακτη παρακολούθησή τους, με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους.

5. Τα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους πέντε τομείς:

α) εκμετάλλευση της ξυλείας, στην οποία ανήκει και η εκμετάλλευση λιγότερο γνωστών και λιγότερο χρησιμοποιούμενων ειδών

β) ανάπτυξη των φυσικών δασών

γ) προώθηση της αναδάσωσης

δ) υλοτομία, υποδομή δασικής εκμετάλλευσης, κατάρτιση του ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού

ε) θεσμικό πλαίσιο, εθνικός προγραμματισμός.

6. Τα έργα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, που εγκρίνει το συμβούλιο, πρέπει να ικανοποιούν καθένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) πρέπει να έχουν σχέση με την παραγωγή και εκμετάλλευση τροπικής ξυλείας για βιομηχανικές χρήσεις

β) πρέπει να αποφέρουν οφέλη στο σύνολο της οικονομίας της τροπικής ξυλείας και να παρουσιάζουν ενδιαφέρον, τόσο για τα μέλη-παραγωγούς, όσο και για τα μέλη-καταναλωτές

γ) πρέπει να σχετίζονται με τη συντήρηση και διεύρυνση του διεθνούς εμπορίου τροπικής ξυλείας

δ) πρέπει να παρέχουν εύλογες προοπτικές θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το κόστος,

και

ε) πρέπει να χρησιμοποιούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα υφιστάμενα ερευνητικά ιδρύματα και να αποφεύγουν, όσο περισσότερο γίνεται, την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών.

7. Τα έργα στους τομείς της συλλογής πληροφοριών για την αγορά, της περαιτέρω και αυξημένης κατεργασίας και της αναδάσωσης και διαχείρισαης των δασικών πόρων, πρέπει να ικανοποιούν το κριτήριο β) και, όσο περισσότερο γίνεται, τα κριτήρια α), γ), δ) και ε), όπως έχουν εκτεθεί στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

8. Το συμβούλιο αποφασίζει για τη σχετική σειρά προτεραιότητας των έργων, λαμβάνοντας υπόψη του τα συμφέροντα και χαρακτηριστικά κάθε περιοχής παραγωγής. Το συμβούλιο δίνει αρχικά προτεραιότητα στα βασικά χαρακτηριστικά των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, όπως έχουν εγκριθεί από την έκτη προπαρασκευαστική συνάντηση τροπικής ξυλείας, υπό την αιγίδα του ολοκληρωμένου προγράμματος βασικών προϊόντων, και σε κάθε άλλο έργο, που ενδέχεται να εγκρίνει το συμβούλιο.

9. Το συμβούλιο ενδέχεται, με ειδική πλειοψηφία, να σταματήσει να προωθεί υπό την αιγίδα του ένα έργο.

ρθρο 24

Ίδρυση επιτροπών

1. Με την παρούσα συμφωνία ιδρύονται οι ακόλουθες επιτροπές, ως μόνιμες επιτροπές του οργανισμού:

α) επιτροπή οικονομικής ενημέρωσης και συλλογής στοιχείων για την αγορά

β) επιτροπή αναδάσωσης και διαχείρισης δασικών πόρων

γ) επιτροπή για τη βιομηχανία ξύλου.

2. Το συμβούλιο ενδέχεται, με ειδική πλειοψηφία, να προβεί στην ίδρυση άλλων επιτροπών και βοηθητικών σωμάτων, που κρίνει κατάλληλες και αναγκαίες.

3. Οι επιτροπές και τα βοηθητικά σώματα, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, είναι υπόλογες έναντι του συμβουλίου και εργάζονται υπό τη γενική καθοδήγησή του. Το συμβούλιο συγκαλεί τις συνεδριάσεις των επιτροπών και βοηθητικών σωμάτων.

4. Η συμμετοχή σε κάθε επιτροπή είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη. Το συμβούλιο αποφασίζει τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας των επιτροπών.

ρθρο 25

Καθήκοντα των επιτροπών

1. Η επιτροπή οικονομικής ενημέρωσης και συλλογής πληροφοριών για την αγορά έχει καθήκον της:

α) να παρακολουθεί προσεκτικά τη διαθεσιμότητα και ποιότητα των στατιστικών και άλλων πληροφοριών, που χρειάζεται ο οργανισμός

β) να αναλύει τα στατιστικά δεδομένα και ειδικούς δείκτες, που καθορίζονται στο παράρτημα Γ, για την επίβλεψη του διεθνούς εμπορίου τροπικής ξυλείας

γ) να παρακολουθεί διαρκώς προσεκτικά το διεθνές εμπόριο τροπικής ξυλείας, την τρέχουσα κατάστασή του και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές, με βάση τα δεδομένα που αναφέρονται στο παραπάνω στοιχείο β) και άλλες σχετικές πληροφορίες

δ) να υποβάλλει συστάσεις στο συμβούλιο σχετικά με την αναγκαιότητα κατάρτισης κατάλληλων μελετών για την τροπική ξυλεία και τη φύση τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι μακροπρόθεσμες προοπτικές του διεθνούς εμπορίου τροπικής ξυλείας, και να επιβλέπει και να παρακολουθεί τις μελέτες που έχει αναθέσει το συμβούλιο

ε) να διεκπεραιώνει όλα τα άλλα καθήκοντα που του έχει αναθέσει το συμβούλιο, όσον αφορά τις οικονομικές, τεχνικές και στατιστικές πλευρές της τροπικής ξυλείας

στ) να διευκολύνει την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη-παραγωγούς για τη βελτίωση των αντίστοιχων στατιστικών υπηρεσιών τους.

2. Η επιτροπή αναδάσωσης και διαχείρισης δασικών πόρων έχει καθήκον της:

α) να παρακολουθεί σε τακτική βάση τη βοήθεια και υποστήριξη που παρέχονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την αναδάσωση και διαχείριση των δασικών πόρων για την παραγωγή τροπικής ξυλείας για βιομηχανικές χρήσεις

β) να ενθαρρύνει την ενίσχυση της τεχνικής υποστήριξης υπέρ εθνικών προγραμμάτων αναδάσωσης και διαχείρισης δασικών πόρων

γ) να εκτιμά τις ανάγκες και να καθορίσει όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης για τους σκοπούς της αναδάσωσης και διαχείρισης των δασικών πόρων

δ) να παρακολουθεί τακτικά τις μελλοντικές ανάγκες του διεθνούς εμπορίου τροπικής ξυλείας για βιομηχανικές χρήσεις και, στη βάση αυτή, να καθορίζει και να εξετάζει τα πιθανά κατάλληλα προγράμματα και μέτρα στον τομέα της αναδάσωσης και διαχείρισης των δασικών πόρων

ε) να διευκολύνει τη μετάδοση των γνώσεων στον τομέα της αναδάσωσης και διαχείρισης των δασικών πόρων, με την υποστήριξη των αρμόδιων οργανισμών

στ) να συντονίζει και να εναρμονίζει αυτές τις δραστηριότητες συνεργασίας στους τομείς της αναδάσωσης και διαχείρισης των δασικών πόρων με τις αντίστοιχες δραστηριότητες που ασκούνται αλλού, και ιδίως τις δραστηριότητες της FAO, του UNEP, της διεθνούς τράπεζας, των περιφερειακών τραπεζών και άλλων αρμόδιων οργανισμών.

3. Η επιτροπή για τη βιομηχανία ξύλου έχει καθήκον της:

α) να προαγάγει τη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και καταναλωτών μελών, για την προαγωγή των δραστηριοτήτων κατεργασίας των προϊόντων στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους τομείς:

i) μεταφορά τεχνολογίας,

ii) κατάρτιση,

iii) τυποποίηση της ονοματολογίας της τροπικής ξυλείας,

iv) εναρμόνιση των προδιαγραφών για τα κατεργασμένα προϊόντα,

v) ενθάρρυνση των επενδύσεων και της ίδρυσης κοινών επιχειρήσεων,

vi) εμπορία

β) να προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών, για να διευκολύνονται οι διαρθρωτικές μεταβολές, που συνεπάγεται η εντατική και περαιτέρω κατεργασία, προς το συμφέρον τόσο των παραγωγών, όσο και των καταναλωτών μελών

γ) να επιβλέπει τις διεξαγόμενες δραστηριότητες στον τομέα αυτό και να καθορίζει και να εξετάζει τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς

δ) να ενθαρρύνει την αυξημένη παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τα εθνικά προγράμματα για την κατεργασία τροπικής ξυλείας.

4. Η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελούν κοινό καθήκον των επιτροπών, που ιδρύονται βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 1.

5. Έχοντας υπόψη τη στενή σχέση που υφίσταται ανάμεσα στην έρευνα και την ανάπτυξη, την αναδάσωση και διαχείριση των δασικών πόρων, την εντατική και περαιτέρω κατεργασία, και τη συλλογή στοιχείων για την αγορά, κάθε μόνιμη επιτροπή έχει το καθήκον, εκτός από τη διεκπεραίωση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί προηγουμένως, όσον αφορά τις προτάσεις για την εκτέλεση έργων που της έχουν υποβληθεί, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη στους τομείς της αρμοδιότητάς της:

α) να εξετάζει και να εκτιμά και να αξιολογεί από τεχνική άποψη τις προτάσεις για την εκτέλεση έργων

β) σε συμφωνία με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές, που καταρτίζει το συμβούλιο, να αποφασίζει σχετικά με τις δραστηριότητες στον τομέα της προετοιμασίας των έργων, που είναι απαραίτητες για να γίνουν συστάσεις σχετικά με τις προτάσεις εκτέλεσης έργων προς το συμβούλιο, και να εκτελεί τις σχετικές δραστηριότητες

γ) να καθορίζει τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2

δ) να επιβλέπει στην πράξη την εκτέλεση των έργων και να φροντίζει για τη συλλογή και διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων, όσο το δυνατόν ευρύτερα γίνεται, προς όφελος όλων των μελών

ε) να υποβάλλει συστάσεις στο συμβούλιο όσον αφορά τα έργα

στ) να διεκπεραιώνει όλα τα άλλα καθήκοντα, σε σχέση με τα έργα, που της έχει αναθέσει το συμβούλιο.

6. Κατά τη διεκπεραίωση αυτών των κοινών καθηκόντων, κάθε επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη ενίσχυσης της κατάρτισης του προσωπικού στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη. Πρέπει επίσης να εξετάζει και να προτείνει τη μέθοδο οργάνωσης ή ενίσχυσης των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και των δυνατοτήτων των μελών, και ιδίως των αναπτυσσόμενων χωρών μελών, και πρέπει να προαγάγει στον τομέα της έρευνας τη μετάδοση του know-how και των τεχνικών μεταξύ των μελών, και ιδίως μεταξύ των αναπτυσσομένων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ρθρο 26

Σχέση με το κοινό Ταμείο βασικών προϊόντων

Όταν αρχίσει να λειτουργεί το κοινό Ταμείο, ο οργανισμός θα εκμεταλλευτεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις διευκολύνσεις του δεύτερου λογαριασμού του κοινού Ταμείου, σύμφωνα με τις βασικές αρχές που καθορίζονται στη συμφωνία για την ίδρυση του κοινού Ταμείου βασικών προϊόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ρθρο 27

Στατιστικές, μελέτες και πληροφορίες

1. Το συμβούλιο καθιερώνει στενές σχέσεις με τους αρμόζοντες διακυβερνητικούς, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, βοηθώντας να εξασφαλίζονται διαθέσιμα πρόσφατα και αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες για όλους τους παράγοντες που αφορούν την τροπική ξυλεία. Σε συνεργασία με τους οργανισμούς αυτούς, ο οργανισμός θα συντάσσει, ταξινομεί και, ανάλογα με τις ανάγκες, θα δημοσιεύει τις σχετικές στατιστικές πληροφορίες για την παραγωγή, τον ανεφοδιασμό, το εμπόριο, τα αποθέματα, την κατανάλωση και τις τιμές της αγοράς τροπικής ξυλείας και τους συναφείς τομείς, που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

2. Τα μέλη παρέχουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και όσο αυτό δεν είναι ασυμβίβαστο με την εθνική τους νομοθεσία, τις στατιστικές και πληροφορίες για την τροπική ξυλεία που έχει ζητήσει το συμβούλιο.

3. Το συμβούλιο φροντίζει για την κατάρτιση όλων των μελετών, που είναι απαραίτητες για τις τάσεις και για τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα της παγκόσμιας αγοράς τροπικής ξυλείας.

4. Το συμβούλιο φροντίζει να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες, που παρέχουν τα μέλη, χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να μην θίγεται το απόρρητο των πράξεων προσώπων ή εταιρειών που παράγουν, κατεργάζονται ή εμπορεύονται τροπική ξυλεία.

ρθρο 28

Ετήσια έκθεση και ανασκόπηση

1. Το συμβούλιο δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του και για κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει ενδεδειγμένη, μέσα σε ένα εξάμηνο έπειτα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους.

2. Το συμβούλιο επανεξετάζει και εκτιμά κάθε χρόνο την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα της τροπικής ξυλείας και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας τροπικής ξυλείας και για τα άλλα θέματα που συνδέονται στενά μαζί της, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι οικολογικές πτυχές και τα θέματα του περιβάλλοντος.

3. Η ανασκόπηση πραγματοποιείται υπό το πρίσμα:

α) πληροφοριών, που παρέχουν τα μέλη, σε σχέση με την εθνική παραγωγή, το εμπόριο, την προσφορά, τα αποθέματα, την κατανάλωση και τις τιμές της τροπικής ξυλείας

β) των στατιστικών στοιχείων και ειδικών δεικτών, που παρέχουν τα μέλη στους τομείς, που απαριθμούνται στο παράρτημα Γ

γ) των υπόλοιπων σχετικών πληροφοριών, που διαθέτει το συμβούλιο είτε άμεσα είτε μέσω των κατάλληλων οργανισμών στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και των κατάλληλων διακυβερνητικών, κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών οργανισμών.

4. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης συμπεριλαμβάνονται στις εκθέσεις για τις διασκέψεις στο πλαίσιο του συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ρθρο 29

Προσφυγές και διαφορές

Οποιαδήποτε προσφυγή κατά μέλους λόγω μη τηρήσεως των υποχρεώσεών του από την παρούσα συμφωνία, και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, υποβάλλονται στο συμβούλιο για τη λήψη απόφασης. Οι αποφάσεις του συμβουλίου για τα ζητήματα αυτά είναι τελεσίδικες και δεσμευτικές.

ρθρο 30

Γενικές υποχρεώσεις των μελών

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας τα μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και συνεργάζονται για να προαχθεί η επίτευξη των στόχων της και για να αποφευχθεί κάθε ενέργεια, που αντιβαίνει προς τη συμφωνία.

2. Τα μέλη δεσμεύονται να αποδεχθούν ως δεσμευτικές τις αποφάσεις που λαμβάνει το συμβούλιο βάσει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και επιδιώκουν να απόσχουν από την εφαρμογή μέτρων που θα είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή την καταστρατήγηση των αποφάσεων αυτών.

ρθρο 31

Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις

1. Όποτε αυτό απαιτείται, εξαιτίας έκτακτων περιστάσεων ή επείγουσας ανάγκης ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα συμφωνία, το συμβούλιο ενδέχεται, με ειδική πλειοψηφία να απαλλάξει ένα μέλος από τις υποχρεώσεις του, βάσει της παρούσας συμφωνίας, αν θεωρεί ικανοποιητικές τις εξηγήσεις του μέλους αυτού, ως προς τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις του.

2. Σε περίπτωση που απαλλάσσει ένα μέλος από τις υποχρεώσεις του, βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το συμβούλιο αναφέρει ρητά τους όρους και συνθήκες υπό τους οποίους, και τη χρονική περίοδο κατά την οποία το μέλος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις αυτές, και τους λόγους για τους οποίους παρέχεται η απαλλαγή αυτή.

ρθρο 32

Περιστασιακά και ανορθωτικά μέτρα και ειδικά μέτρα

1. Τα αναπτυσσόμενα μελη εισαγωγής, των οποίων τα συμφέροντα επηρεάζονται δυσμενώς από τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να ζητήσουν από το συμβούλιο να λάβει τα ενδεδειγμένα περιστασιακά και ανορθωτικά μέτρα. Το συμβούλιο εξετάζει τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, σύμφωνα με το τμήμα ΙΙΙ παράγραφοι 3 και 4 του ψηφίσματος 93 (IV) της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη.

2. Μέλη που ανήκουν στην κατηγορία των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, σύμφωνα με τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών, μπορεί να ζητήσουν από το Συμβούλιο τη λήψη ειδικών μέτρων, σύμφωνα με το τμήμα ΙΙΙ παράγραφος 4 του ψηφίσματος 93 (IV) και με την παράγραφο 82 του θεμελιώδους νέου προγράμματος δράσης για τη δεκαετία του 1980 για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 33

Θεματοφύλακας

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ορίζεται με την παρούσα συμφωνία ως θεματοφύλακας της συμφωνίας αυτής.

ρθρο 34

Υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή και έγκριση

1. Η παρούσα συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, από τις κυβερνήσεις όπου είχαν κληθεί στη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την τροπική ξυλεία του 1983, από τις 2 Ιανουαρίου 1984 έως ότου παρέλθει ένας μήνας από την έναρξη ισχύος της.

2. Οποιαδήποτε κυβέρνηση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται:

α) να δηλώσει, τη στιγμή της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, ότι με την υπογραφή της αυτή εκφράζει τη συγκατάθεσή της να δεσμεύεται από την παρούσα συμφωνία (οριστική υπογραφή)

β) έπειτα από την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, να την επικυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει, καταθέτοντας για το σκοπό αυτό σχετικό έγγραφο στο θεματοφύλακα.

ρθρο 35

Προσχώρηση

1. Η παρούσα συμφωνία παραμένει ανοικτή προς προσχώρηση από τις κυβερνήσεις όλων των κρατών, με τους όρους που καθορίζει το συμβούλιο, που περιλαμβάνουν χρονικό όριο για την κατάθεση των εγγράφων προσχώρησης. Το συμβούλιο επιτρέπεται όμως να χορηγήσει παράταση σε κυβερνήσεις που αδυνατούν να προσχωρήσουν μέσα στο χρονικό όριο που καθορίζεται στους όρους προσχώρησης.

2. Η προσχώρηση επέρχεται με την κατάθεση του εγγράφου προσχώρησης στο θεματοφύλακα.

ρθρο 36

Κοινοποίηση της προσωρινής εφαρμογής

Η συνυπογραφούσα κυβέρνηση που προτίθεται να επικυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει την παρούσα συμφωνία, ή η κυβέρνηση, για την οποία το συμβούλιο καθόρισε τους όρους προσχώρησης, που δεν ήταν όμως μέχρις στιγμής σε θέση να καταθέσει το έγγραφο προσχώρησής της, επιτρέπεται, σε οποιαδήποτε στιγμή, να κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα ότι θα εφαρμόζει προσωρινά την παρούσα συμφωνία, είτε όταν αρχίσει να ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 37, ή, εάν ήδη ισχύει, σε μία καθορισμένη ημερομηνία.

ρθρο 37

Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα συμφωνία τίθεται οριστικά σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 1984 ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, αν 12 κυβερνήσεις χωρών παραγωγής, που κατέχουν τουλάχιστον το 55% του συνόλου των ψήφων, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσας συμφωνίας, και 16 κυβερνήσεις χωρών κατανάλωσης, που κατέχουν τουλάχιστον το 70% του συνόλου των ψήφων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Β της παρούσας συμφωνίας, έχουν υπογράψει οριστικά την παρούσα συμφωνία ή την έχουν επικυρώσει, αποδεχτεί ή εγκρίνει ή έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 ή το άρθρο 35.

2. Αν η παρούσα συμφωνία δεν έχει τεθεί οριστικά σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 1984, θα αρχίσει να ισχύει προσωρινά την ημερομηνία αυτή ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία μέσα στο επόμενο εξάμηνο, αν 10 κυβερνήσεις χωρών παραγωγής, που κατέχουν τουλάχιστον το 50% του συνόλου των ψήφων, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσας συμφωνίας, και 14 κυβερνήσεις χωρών κατανάλωσης, που κατέχουν τουλάχιστον το 65% του συνόλου των ψήφων, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Β της παρούσας συμφωνίας, έχουν υπογράψει οριστικά την παρούσα συμφωνία ή την έχουν επικυρώσει, αποδεχτεί ή εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2, ή έχουν κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα, βάσει του άρθρου 36, ότι θα εφαρμόζουν προσωρινά την παρούσα συμφωνία.

3. Αν δεν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, έως την 1η Απριλίου 1985, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα καλέσει τις κυβερνήσεις εκείνες που έχουν υπογράψει οριστικά την παρούσα συμφωνία ή που την έχουν επικυρώσει, αποδεχτεί ή εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2, ή που έχουν κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα ότι θα εφαρμόζουν προσωρινά την παρούσα συμφωνία, να συναντηθούν, όσο ταχύτερα γίνεται, για να αποφασίσουν αν θα θέσουν την παρούσα συμφωνία προσωρινά ή οριστικά σε ισχύ μεταξύ τους, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος. Οι κυβερνήσεις που αποφασίζουν να θέσουν την παρούσα συμφωνία προσωρινά σε ισχύ μεταξύ τους ενδέχεται να συναντώνται σε εύθετα χρονικά διαστήματα, για να επανεξετάσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν κατά πόσο η παρούσα συμφωνία θα τεθεί οριστικά σε ισχύ μεταξύ τους.

4. Για κάθε κυβέρνηση, που δεν έχει κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα, σύμφωνα με το άρθρο 36, ότι θα εφαρμόζει προσωρινά την παρούσα συμφωνία και που καταθέτει το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής της, έπειτα από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της σχετικής κατάθεσης.

5. Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλεί την πρώτη σύνοδο του συμβουλίου, όσο το δυνατόν ταχύτερα, έπειτα από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

ρθρο 38

Τροποποιήσεις

1. Το συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να συστήσει στα μέλη του την τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας.

2. Το συμβούλιο καθορίζει την ημερομηνία, έως την οποία τα μέλη να κοινοποιήσουν στο θεματοφύλακα την αποδοχή της σχετικής τροποποίησης.

3. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ 90 ημέρες, αφού ο θεματοφύλακας έχει λάβει τις κοινοποιήσεις αποδοχής από μέλη, που αποτελούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των παραγωγών μελών και που διαθέτουν συνολικά ποσοστό τουλάχιστον 85% των ψήφων των παραγωγών μελών, και από μέλη που αποτελούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των καταναλωτών μελών και που διαθέτουν συνολικά ποσοστό τουλάχιστον 85% των ψήφων των καταναλωτών μελών.

4. Αφού ο θεματοφύλακας έχει ενημερώσει το συμβούλιο ότι συγκεντρώνονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά την ημερομηνία που καθορίζει το συμβούλιο, ένα μέλος μπορεί ακόμη να κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα ότι αποδέχεται την τροποποίηση, υπό τον όρο ότι η σχετική κοινοποίηση απευθύνεται πριν αρχίσει να ισχύει η τροποποίηση.

5. Όποιο μέλος δεν έχει κοινοποιήσει την αποδοχή από την πλευρά του της τροποποίησης, έως την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η σχετική τροποποίηση, παύει να αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας από την ημερομηνία αυτή και μετά, εκτός εάν το μέλος δώσει στο συμβούλιο ικανοποιητικές εξηγήσεις ότι δεν μπόρεσε έγκαιρα να ανταποκριθεί στους όρους για την αποδοχή της τροποποίησης, εξαιτίας των δυσχερειών που αντιμετώπισε κατά την τήρηση των συνταγματικών ή θεσμικών διαδικασιών, και το συμβούλιο αποφασίζει την παράταση της χρονικής περιόδου για την αποδοχή της τροποποίησης για το μέλος αυτό. Το μέλος αυτό δεν δεσμεύεται από την τροποποίηση, πριν κοινοποιήσει τη σχετική αποδοχή του.

6. Εάν δεν συγκεντρώνονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης, έως την ημερομηνία που έχει καθορίσει το συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί η σχετική τροποποίηση.

ρθρο 39

Αποχώρηση

1. Κάθε μέλος μπορεί οποτεδήποτε να αποχωρήσει από την παρούσα συμφωνία έπειτα από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής, ειδοποιώντας με έγγραφό του το θεματοφύλακα σχετικά με την αποχώρησή του. Το μέλος αυτό ενημερώνει ταυτόχρονα το συμβούλιο για την πρωτοβουλία που ανέλαβε.

2. Η αποχώρηση αποκτά ισχύ 90 ημέρες αφού ο θεματοφύλακας λάβει τη σχετική ειδοποίηση.

ρθρο 40

Αποκλεισμός

Όταν το συμβούλιο αποφασίζει ότι ένα μέλος έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας και όταν, περαιτέρω, αποφασίζει ότι η σχετική παραβίαση παρεμποδίζει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, επιτρέπεται να αποκλείσει, με ειδική πλειοψηφία, το μέλος αυτό από την παρούσα συμφωνία. Το συμβούλιο γνωστοποιεί αμέσως στο θεματοφύλακα τη σχετική απόφαση. Ένα εξάμηνο έπειτα από την ημερομηνία της απόφασης του συμβουλίου, το μέλος αυτό παύει να αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας.

ρθρο 41

Εκκαθάριση λογαριασμών με αποχωρούντα ή αποκλεισμένα μέλη ή μέλη που αδυνατούν να αποδεχθούν μία τροποποίηση

1. Το συμβούλιο αποφασίζει να προχωρήσει στην εκκαθάριση των λογαριασμών ενός μέλους, που παύει να αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας, επειδή:

α) δεν αποδέχεται μία τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 38

β) αποχωρεί από την παρούσα συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 39

γ) αποκλείεται από την παρούσα συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 40.

2. Το συμβούλιο παρακρατεί τη συνεισφορά, που έχει καταβάλει στο διοικητικό λογαριασμό ένα μέλος, το οποίο παύει να αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας.

3. Ένα μέλος, που έχει παύσει να αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης ή στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού. Το μέλος αυτό δεν ευθύνεται εξάλλου για την καταβολή οποιουδήποτε τμήματος από το έλλειμμα που παρουσιάζει ο οργανισμός κατά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας, σε περίπτωση που παρουσιάζεται έλλειμμα.

ρθρο 42

Διάρκεια, παράταση και λήξη

1. Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ για μία πενταετία, έπειτα από την έναρξη ισχύος της, εκτός αν το συμβούλιο αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία, την παράταση, αναδιαπραγμάτευση ή λήξη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Το συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την παράταση της παρούσας συμφωνίας, με ειδική πλειοψηφία, το πολύ για δύο διετίες.

3. Αν, πριν από την παρέλευση της πενταετίας, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή πριν από την παρέλευση της χρονικής περιόδου της παράτασης, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση, έχει διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία, σε αντικατάσταση της παρούσας συμφωνίας, που δεν έχει όμως ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε οριστικά είτε προσωρινά, το συμβούλιο μπορεί να παρατείνει, με ειδική πλειοψηφία, την παρούσα συμφωνία, έως ότου τεθεί προσωρινά ή οριστικά σε ισχύ η νέα συμφωνία.

4. Αν έχει διαπραγματευτεί μία νέα συμφωνία και τίθεται σε ισχύ κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε χρονικής περιόδου παράτασης της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η ισχύς της παρούσας συμφωνίας, με τις παρατάσεις της, λήγει με την έναρξη ισχύος της νέας συμφωνίας.

5. Το συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία, τη λήξη της παρούσας συμφωνίας, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία που αυτό καθορίζει.

6. Ανεξάρτητα από τη λήξη της παρούσας συμφωνίας, το συμβούλιο συνεχίζει να υπάρχει για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες, για να φέρει σε πέρας την εκκαθάριση του οργανισμού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκκαθάριση των λογαριασμών και, με τους όρους των σχετικών αποφάσεων που λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία, έχει κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής τις εξουσίες και καθήκοντα, που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό.

7. Το συμβούλιο κοινοποιεί στο θεμαφύλακα κάθε απόφαση, που λαμβάνεται βάσει του παρόντος άρθρου.

ρθρο 43

Επιφυλάξεις

Δεν επιτρέπεται η διατύπωση επιφυλάξεων για οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες, έχοντας εξουσιοδοτηθεί όπως αρμόζει για το σκοπό αυτό, έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία κατά τις αναφερόμενες ημερομηνίες.

Έγινε στη Γενεύη, στις 18 Νοεμβρίου 1983 όλα τα κείμενα της παρούσας συμφωνίας, που έχουν συνταχθεί στην αραβική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά. Το αυθεντικό κείμενο της παρούσας συμφωνίας στην κινεζική γλώσσα θα συνταχθεί από το θεματοφύλακα και θα υποβληθεί πρός έγκριση σε όλους τους συνυπογράφοντες και τα κράτη και διακυβερνητικούς οργανισμούς, που έχουν προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Κατάλογος των χωρών παραγωγής με πόρους τροπικής δασικής ξυλείας ή/και καθαρών εξαγωγέων τροπικής ξυλείας, με βάση τον όγκο των εξαγωγών, και κατανομή των ψήφων για την εφαρμογή του άρθρου 37

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Κατάλογος των χωρών κατανάλωσης και κατανομή των ψήφων για την εφαρμογή του άρθρου 37

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Στατιστικά στοιχεία και ειδικοί δείκτες, που κρίνονται απαραίτητοι για την παρακολούθηση του διεθνούς εμπορίου τροπικής ξυλείας (1)

(1) Επισυνάπτεται, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που έλαβε η εκτελεστική επιτροπή της συνδιάσκεψης στις 29 Μαρτίου 1983.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top