Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21984A0716(01)

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Ισημερινής Γουινέας - Πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας

OJ L 188, 16.7.1984, p. 2–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 003 P. 55 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 003 P. 55 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 011 P. 141 - 145
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 011 P. 141 - 145
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 112 - 116
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 112 - 116
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 112 - 116
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 112 - 116
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 112 - 116
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 112 - 116
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 112 - 116
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 112 - 116
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 112 - 116
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 106 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 106 - 110
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 53 - 57

In force

21984A0716(01)

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Ισημερινής Γουινέας - Πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 188 της 16/07/1984 σ. 0002 - 0006
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 11 σ. 0141
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 11 σ. 0141
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 04 τόμος 3 σ. 0055
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 04 τόμος 3 σ. 0055


ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Ισημερινής Γουινέας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, καλούμενη στο εξής «Κοινότητα», και

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ, καλούμενη στο εξής «Ισημερινή Γουινέα»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ, αφενός, το πνεύμα συνεργασίας που απορρέει από τη Σύμβαση της Λομέ και, αφετέρου, τις σχέσεις καλής συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ισημερινής Γουινέας,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ, τη βούληση της κυβέρνησης της Ισημερινής Γουινέας να προαγάγει την ορθολογική εκμετάλλευση των αλιευτικών της πόρων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ισημερινή Γουινέα ασκεί την κυριαρχία ή τη διακαιοδοσία της επί 200 ναυτικών μιλίων ανοικτά των ακτών της, ιδίως όσον αφορά τη θαλάσσια αλιεία,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις εργασίες της τρίτης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να βασίσουν τις σχέσεις τους σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού των αμοιβαίων συμφερόντων τους στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας.

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν τις λεπτομέρειες και τους όρους της άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ρθρο 1

Η παρούσα συμφωνία αποσκοπεί στην καθιέρωση των αρχών και των κανόνων που θα διέπουν στο μέλλον το σύνολο των όρων άσκησης αλιευτικών δραστηριοτήτων από τα σκάφη που φέρουν σημαία κρατών μελών της Κοινότητας, αποκαλούμενα στο εξής «σκάφη της Κοινότητας», στα ύδατα που υπάγονται όσον αφορά την άσκηση της αλιείας στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Ισημερινής Γουινέας, στο εξής καλούμενα «αλιευτικές ζώνες της Ισημερινής Γουινέας».

ρθρο 2

Η κυβέρνηση της Ισημερινής Γουινέας επιτρέπει την άσκηση αλιείας στην αλιευτική της ζώνη από τα σκάφη της Κοινότητας, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.

ρθρο 3

1. Η Κοινότητα αναλαμβάνει τη δέσμευση να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει, εκ μέρους των σκαφών της, την τήρηση των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, καθώς και των ρυθμίσεων που διέπουν τις δραστηριότητες αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Ισημερινής Γουινέας.

2. Οι αρχές της Ισημερινής Γουινέας θα κοινοποιούν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κάθε σχέδιο τροποποίησης των εν λόγω ρυθμίσεων.

ρθρο 4

1. Οι δραστηριότητες αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Ισημερινής Γουινέας είναι δυνατό να ασκούνται μόνον από τα σκάφη της Κοινότητας στα οποία έχει δοθεί σχετική άδεια από τις αρχές της Ισημερινής Γουινέας κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας.

2. Η παροχή της άδειας αυτής προϋποθέτει την καταβολή ειδικών τελών εκ μέρους των ενδιαφερόμενων πλοιοκτητών.

3. Το ποσό των ειδικών αυτών τελών, καθώς και οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται στα παράρτημα.

ρθρο 5

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να διεξάγουν συνεννοήσεις, είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, για τη διασφάλιση της διαχείρισης και της διατήρησης των βιολογικών πόρων, ιδίως, στον κεντρικοανατολικό Ατλαντικό για τα κατ’εξοχήν μεταναστευτικά είδη, καθώς και για την διευκόλυνση των σχετικών επιστημονικών ερευνών.

ρθρο 6

Σε αντάλλαγμα των δυνατοτήτων αλιείας που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 2, η Κοινότητα θα συμμετάσχει, βάσει των όρων και λεπτομερειών που περιλαμβάνονται στο προσαρτημένο στην παρούσα συμφωνία πρωτόκολλο, στην πραγματοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων στην Ισημερινή Γουινέα με την επιφύλαξη των χρηματοδοτήσεων τις οποίες δικαιούται η Ισημερινή Γουινέα στα πλαίσια της Σύμβασης της Λομέ.

ρθρο 7

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

ρθρο 8

Δημιουργείται μικτή επιτροπή επιφορτισμένη να μεριμνά για την καλή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει μια φορά το χρόνο, κατόπιν αιτήσεως ενός των συμβαλλομένων μερών, εναλλακτικά στην Ισημερινή Γουινέα και εντός της Κοινότητας.

ρθρο 9

Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζουν ούτε προδικάζουν κατά κανένα τρόπο τις απόψεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους όσον αφορά οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της θάλασσας.

ρθρο 10

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στα εδάφη όπου ισχύει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και υπό τους όρους που προβλέπονται από την εν λόγω συνθήκη, αφενός, και στο έδαφος της Ισημερινής Γουινέας, αφετέρου.

ρθρο 11

Το παράρτημα και το πρωτόκολλο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας και, εκτός αντιθέτου διατάξεως, αναφορά στην παρούσα συμφωνία αποτελεί αναφορά και στο παράρτημα καθώς και στο πρωτόκολλο.

ρθρο 12

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για μία πρώτη χρονική περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της. Εάν δεν έχει τεθεί τέρμα στην ισχύ της συμφωνίας από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη με κοινοποίηση που δίδεται έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της τριετούς αυτής χρονικής περιόδου, η συμφωνία παραμένει σε ισχύ για ετήσιες συμπληρωματικές περιόδους, υπό την επιφύλαξη ότι δεν έχει δοθεί κοινοποίηση καταγγελίας της τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνίας λήξης κάθε ετήσιας περιόδου.

Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών διεξάγονται τότε διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό, με κοινή συμφωνία, των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων που πρέπει να επέλθουν στα παραρτήματα ή στο πρωτόκολλο.

ρθρο 13

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς τούτο διαδικασιών.

Έγινε στο Μαλαμπό, στις δεκαπέντε Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική ελληνική, ιταλική, ολλανδική και ισπανική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

For Rεdet for De europζiske Fζllesskaber

Fόr den Rat der Europδischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautιs europιennes

Per il Consiglio delle Comunitΰ europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas

For regeringen for republikken Ζkvatorialguinea

Fόr die Regierung der Republik Δquatorialguinea

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας

For the Government of the Republic of Equatorial Guinea

Pour le gouvernement de la rιpublique de Guinιe ιquatoriale

Per il governo della Repubblica della Guinea equatoriale

Voor de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee

En nombre del Gobierno de la Repϊblica de Guinea Ecuatorial

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όροι για την άσκηση της αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Ισημερινής Γουινέας για τα σκάφη της Κοινότητας

1. Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας ανακοινώνουν, καταρχήν τρεις μήνες πριν από την έναρξη της έγκυρης περιόδου που έχει ζητηθεί, τον κατάλογο των σκαφών που θα ασκήσουν αλιεία δυνάμει της συμφωνίας κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών.

2. Τα ειδικά τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 4 της συμφωνίας και επιβαρύνουν τους πλοιοκτήτες των σκαφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ορίζονται σε 20 ECU ανά αλιεύομενο τόνο στην αλιευτική ζώνη της Ισημερινής Γουινέας.

3. Ποσό 40 000 ECU καταβάλλεται, κατά την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, από τους πλοιοκτήτες στο Ταμείο της Ισημερινής Γουινέας ως προκαταβολή επί των ειδικών τελών.

4. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσεται προσωρινός λογαριασμός των ειδικών τελών που οφείλονται για κάθε ετήσια περίοδο αλιείας με βάση τις δηλώσεις αλιευμάτων που καταρτίζονται προσωρινά από τους πλοιοκτήτες και ανακοινώνονται ταυτόχρονα στις αρχές της Ισημερινής Γουινέας και στις αρμόδιες αρχές της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται στο Ταμείο της Ισημερινής Γουινέας το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Οι αρμόδιες αρχές της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συντάσσουν τον οριστικό λογαριασμό των ειδικών τελών που οφείλονται για κάθε ετήσια περίοδο αλιείας, με βάση την κατάσταση των αλιευμάτων, που καταρτίζει η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Τονοειδών του Ατλαντικού Ωκεανού σχετικά με την εν λόγω περίοδο αλιείας.

Οι πλοιοκτήτες λαμβάνουν κοινοποίηση του λογαριασμού και έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία τριάντα ημερών για να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

5. Κατά τη λήξη της εφαρμογής της συμφωνίας, το ποσό που καταβάλλεται ως προκαταβολή αφαιρείται από την τελευταία πληρωμή.

6. Οι αρχές της Ισημερινής Γουινέας ανακοινώνουν πριν από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας τις λεπτομέρειες πληρωμής των ειδικών τελών, και ιδίως τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα νομίσματα που θα χρησιμοποιηθούν.

7. Τα σκάφη κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αλιείας τους στις αλιευτικές ζώνες της Ισημερινής Γουινέας ανακοινώνουν στο ραδιοσταθμό του Annobon (αριθμός κλήσης: 3 CA-24) το αποτέλεσμα κάθε ριξίματος διχτυών.

Επί των σκαφών επιβιβάζονται παρατηρητές κατόπιν αιτήσεως των αρχών της Ισημερινής Γουινέας. Η παρουσία του παρατηρητή δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για να ελέγξει τα αλιεύματα με δειγματοληψία.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας

ρθρο 1

Δυνάμει του άρθρου 2 της συμφωνίας και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, οι άδειες αλιείας στις αλιευτικές ζώνες της Ισημερινής Γουινέας χορηγούνται σε 27 θυνναλευτικά του ωκεανού εφοδιασμένα με ψυκτικά μηχανήματα.

Εξάλλου, και κατόπιν αιτήσεως ενός των συμβαλλομένων μερών, τα δικαιώματα αυτά είναι δυνατό να συμπληρώνονται με ορισμένες άδειες που αφορούν άλλες κατηγορίες αλιευτικών σκαφών με όρους που θα καθορίζονται στα πλαίσια της μικτής επιτροπής.

ρθρο 2

Το ποσό της συμμετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 6 της συμφωνίας ορίζεται κατ’αποκοπή σε 180 000 ECU κατ’ελάχιστο όριο ετησίως. Το ποσό αυτό καλύπτει τις αλιευτικές δραστηριότητες για αλιεύματα τονοειδών βάρους μέχρι 4 000 τόνους αν ο όγκος των αλιευθέντων από κοινοτικά πλοία αλιευμάτων μέσα στις αλιευτικές ζώνες της Ισημερινής Γουινέας υπερβεί την ποσότητα αυτή, το ανωτέρω ποσό αυξάνεται ανάλογα.

Top