Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R0867

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 867/84 του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1984 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 986/68 περί της θέσπισης των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων για το αποκορυφωμένο γάλα και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή ζώων

OJ L 90, 1.4.1984, p. 29–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 017 P. 101 - 101
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 017 P. 101 - 101

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/867/oj

31984R0867

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 867/84 του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1984 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 986/68 περί της θέσπισης των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων για το αποκορυφωμένο γάλα και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή ζώων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 090 της 01/04/1984 σ. 0029 - 0029
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 17 σ. 0101
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 17 σ. 0101


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 867/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 1984 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 986/68 περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων για το αποκορυφωμένο γάλα και το αποκορυφωμένο γάλα εις κόνιν που προορίζονται για τη διατροφή ζώων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτομικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,

(1) ΕΕ αριθ. L 148 της 28.6.1968, σ. 13.

(2) Βλέπε σ. 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 2α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 986/68 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1187/82 (4), καθορίζει ένα περιθώριο εντός του οποίου δύναται να καθορίζεται η ενίσχυση για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ότι, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, πρέπει να προσαρμοστούν τα όρια του περιθωρίου αυτού,

(3) ΕΕ αριθ. L 169 της 18.7.1968, σ. 4.

(4) ΕΕ αριθ. L 140 της 20.5.1982, σ. 6.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1

Στο άρθρο 2α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 986/68, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η ενίσχυση για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ανέρχεται τουλάχιστον σε 54 και κατ’ ανώτατο όριο σε 85 ECU ανά 100 χιλιόγραμμα.»

ρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. ROCARD

Top