Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R0857

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 857/84 του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1984 περί γενικών κανόνων για την εφαρμογή της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

OJ L 90, 1.4.1984, p. 13–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 030 P. 64 - 67
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 030 P. 64 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993; καταργήθηκε από 392R3950

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/857/oj

31984R0857

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 857/84 του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1984 περί γενικών κανόνων για την εφαρμογή της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 090 της 01/04/1984 σ. 0013 - 0016
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 03 τόμος 30 σ. 0064
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 03 τόμος 30 σ. 0064


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 857/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 1984 περί γενικών κανόνων για την εφαρμογή της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (2), και ιδίως το άρθρο 5γ,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 καθιέρωσε εισφορά την οποία οφείλει κάθε παραγωγός ή κάθε αγοραστής γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων για τις ποσότητες που υπερβαίνουν μία ετήσια ποσότητα αναφοράς- ότι το ποσό αυτής της εισφοράς πρέπει βασικά να καλύψει το κόστος διάθεσης του γάλακτος που υπερβαίνει την ποσότητα αναφοράς- ότι, εντούτοις, όταν η εισφορά εισπράττεται στο επίπεδο του αγοραστή, η εφαρμογή της δεν πλήττει απαραίτητα όλες τις ποσότητες γάλακτος που παραδίδει κάθε παραγωγός και που υπερβαίνουν μια ποσότητα που αντιστοιχεί στην ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη για να καθοριστεί η ποσότητα αναφοράς του αγοραστή- ότι για να επιτευχθεί ισοδυναμία στα αποτελέσματα, πρέπει να οριστεί η εισφορά σε μεγαλύτερο ύψος, όταν οφείλεται από τον αγοραστή-

ότι πρέπει να καθοριστεί η ποσότητα αναφοράς με βάση την ποσότητα που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος 1981, που έχει ήδη ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του κατώτατου ορίου εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 5β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, προσαυξημένη κατά 1%- ότι πρέπει, εντούτοις, να επιτραπεί στα κράτη μέλη, για λόγους σχετικούς με τις συνθήκες παραγωγής ή συγκεντρώσεως που επικρατούν σ' αυτά, να λάβουν ως βάση την ποσότητα που αναστοιχεί στο ημερολογιακό έτος 1982 ή στο ημερολογιακό έτος 1983, πολλαπλασιαζόμενη με ποσοστό που να επιτρέπει να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα-

ότι πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις ποσότητες αναφοράς, ώστε να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση ορισμένων παραγωγών και να καθοριστεί για το σκοπό αυτό, εφόσον υπάρχει ανάγκη, μια εφεδρική ποσότητα στα πλαίσια της εγγυημένης ποσότητας που αναφέρθηκε παραπάνω-

ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του καθεστώτος της συμπληρωματικής εισφοράς στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική παραγωγή γάλακτος αντιπροσωπεύει λιγώτερο από 1 % της κοινοτικής παραγωγής και ότι ο συνολικός αριθμός των αγοραστών στη χώρα αυτή είναι πολύ μεγάλος, πρέπει το σύνολο των αγοραστών αυτού του κράτους μέλους να θεωρηθεί σαν ένας μόνο αγοραστής-

ότι, όσον αφορά τις άμεσες πωλήσεις στην κατανάλωση που πραγματοποιούν οι παραγωγοί, πρέπει να ληφθεί υπόψη η τάση για μείωση αυτών των πωλήσεων και να ληφθεί ως ποσότητα αναφοράς η ποσότητα που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος 1981, αυξανόμενη κατά 1 %-

ότι εξυπηρετεί αναντίρρητα το δημόσιο συμφέρον το να αρχίσει να ισχύει το καθεστώς από τις 2 Απριλίου 1984- ότι για το σκοπό αυτό πρέπει να ληφθούν μεταβατικά μέτρα, για να μπορέσει να εισπραχθεί σε εύλογη προθεσμία η εισφορά που οφείλεται από τις 2 Απριλίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Η εισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 καθορίζεται σε:

- 75 % της ενδεικτικής τιμής του γάλακτος, σε περίπτωση εφαρμογής της εναλλακτικής λύσης Α,

- 100 % της ενδεικτικής τιμής του γάλακτος, σε περίπτωση εφαρμογής της εναλλακτικής λύσης Β,

- 75 % της ενδεικτικής τιμής του γάλακτος, σε περίπτωση άμεσης πώλησης στην κατανάλωση.

2. Ως περιοχή, κατά την έννοια του άρθρου 5γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, νοείται το σύνολο ή ένα τμήμα του εδάφους ενός κράτους μέλους που παρουσιάζει μία γεωγραφική ενότητα, στην οποία οι φυσικές συνθήκες, οι διαρθρώσεις της παραγωγής και η μέση απόδοση του ζωικού κεφαλαίου είναι παρόμοιες.

Η εφαρμογή σε κάθε περιοχή της εναλλακτικής λύσης Α ή Β υπόκειται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουδα κριτήρια:

- το κατά πόσο είναι βιώσιμη από διοικητική άποψη,

- την ανάγκη να διευκολυνθούν οι διαρθρωτικές εξελίξεις και προσαρμογές,

- τις απαιτήσεις της περιφερειακής ανάπτυξης ώστε να αποφευχθεί ιδίως η αποψίλωση ορισμένων ζωνών.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν κάθε έτος στην Επιτροπή, πριν από την 1η Ιανουαρίου και για πρώτη φορά πριν από την 1η Μαΐου 1984, τον κατάλογο των περιοχών με την ένδειξη της εναλλακτικής λύσης που προκρίνεται για καθεμία από αυτές.

Άρθρο 2

1. Η ποσότητα αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 είναι ίση με την ποσότητα γάλακτος ή ισοδυνάμου γάλακτος που παρέδωσε ο παραγωγός κατά το ημερολογιακό έτος 1981 (εναλλακτική λύση Α), ή με την ποσότητα γάλακτος ή ισοδυνάμου γάλακτος που αγόρασε ένας αγοραστής κατά το ημερολογιακό έτος 1981 (εναλλακτική λύση Β), προσαυξημένες κατά 1%.

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι στο έδαφός τους η ποσότητα αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ίση με την ποσότητα γάλακτος ή ισοδυνάμου γάλακτος που παραδόθηκε ή αγοράστηκε κατά το ημερολογιακό έτος 1982 ή το ημερολογιακό έτος 1983, πολλαπλασιαζόμενη με ποσοστό που καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να μην ξεπεραστεί η εγγυημένη ποσότητα που καθορίζεται στο άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68. Αυτό το ποσοστό μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το ύψος των παραδόσεων ορισμένων κατηγοριών των υπόχρεων προς καταβολή της εισφοράς, την εξέλιξη των παραδόσεων σε ορισμένες περιοχές μεταξύ 1981 και 1983 ή την εξέλιξη των παραδόσεων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων προς καταβολή κατά την ίδια χρονική περίοδο με τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόσουν τα ποσοστά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4.

Άρθρο 3

Για τον καθορισμό των ποσοτήτων αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 2 και στα πλαίσια της εφαρμογής των εναλλακτικών λύσεων Α και Β, λαμβάνονται υπόψη ορισμένες ιδιαίτερες καταστάσεις υπό τους εξής όρους:

1. Οι παραγωγοί που προσυπέγραψαν ένα σχέδιο ανάπτυξης της γαλακτοκομικής παραγωγής με βάση την οδηγία 72/159/ΕΟΚ (3), το οποίο κατατέθηκε πριν από την 1η Μαρτίου 1984, μπορούν να επιτύχουν, σύμφωνα με την απόφαση του κράτους μέλους:

- εάν το σχέδιο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εκτελέσεως, ειδική ποσότητα αναφοράς που λαμβάνει υπόψη τις ποσότητες γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προβλέπει το σχέδιο ανάπτυξης,

- εάν το σχέδιο έχει εκτελεστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1981, ειδική ποσότητα αναφοράς που λαμβάνει υπόψη τις ποσότητες γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που παραδόθηκαν το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου περατώθηκε το σχέδιο.

Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη, αν το κράτος μέλος διαθέτει επαρκείς πληροφορίες, οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν χωρίς σχέδιο ανάπτυξης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν στους νέους καλλιεργητές, που έχουν εγκατασταθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1980, ειδική ποσότητα αναφοράς.

3. Οι παραγωγοί των οποίων η γαλακτοκομική παραγωγή, κατά το έτος αναφοράς που λαμβάνεται υπόψη κατ' εφαρμογή του άρθρου 2, έχει επηρεασθεί αισθητά από εξαιρετικά γεγονότα που συνέβησαν πριν ή κατά, τη διάρκεια του εν λόγω έτους, επιτυγχάνουν, ύστερα από αίτησή τους, να ληφθεί υπόψη ένα άλλο ημερολογιακό έτος αναφοράς μέσα στο χρονικό διάστημα της περιόδου 1981 έως 1983.

Οι εξής καταστάσεις ενδέχεται να δικαιολογήσουν την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου:

- μια σοβαρή φυσική καταστροφή που πλήττει κατά σημαντικό τρόπο την εκμετάλλευση του παραγωγού,

- η από ατύχημα καταστροφή των χορτονομών ή των κτιρίων του παραγωγού που προορίζονται για την εκτροφή του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής,

- μια επιζωοτία που πλήττει το σύνολο ή τμήμα του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής.

Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τις περιπτώσεις εφαρμογής του πρώτου εδαφίου. Ο κατάλογος των καταστάσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο μπορεί να συμπληρωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68.

Άρθρο 4

1. Για να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση της γαλακτοκομικής παραγωγής σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή ζωνών συγκεντρώσεως, τα κράτη μέλη μπορούν, στα πλαίσια εφαρμογής των εναλλακτικών λύσεων Α και Β:

α) να χορηγήσουν στους παραγωγούς που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκαταλείψουν οριστικά την παραγωγή γάλακτος, αποζημίωση που καταβάλλεται σε μία ή περισσότερες ετήσιες δόσεις-

β) να χορηγήσουν συμπληρωματική ποσότητα αναφοράς στους παραγωγούς που πραγματοποιούν σχέδιο ανάπτυξης της γαλακτοπαραγωγής που εγκρίνεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού δυνάμει της οδηγίας 72/159/ΕΟΚ υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το σχέδιο ανταποκρίνεται στα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1946/81 (4).

γ) να χορηγήσουν στους παραγωγούς που ασκούν το γεωργικό επάγγελμα ως κύρια απασχόληση συμπληρωματική ποσότητα αναφοράς, άσχετα αν το ζωικό κεφάλαιο γαλακτοπαραγωγής τους πληροί τις προϋποθέσεις του στοιχείου β) ή όχι.

2. Οι ποσότητες αναφοράς που αποδεσμεύονται προστίθενται, εφόσον υπάρχει ανάγκη, στην εφεδρική ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 5.

Άρθρο 5

Για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 μπορούν να χορηγηθούν συμπληρωματικές ποσότητες αναφοράς μόνο μέχρι την εγγυημένη ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68. Αυτές οι συμπληρωματικές ποσότητες αφαιρούνται από την εφεδρική ποσότητα που έχει συστήσει το κράτος μέλος στα πλαίσια της εγγυημένης ποσότητας που αναφέρεται παραπάνω.

Άρθρο 6

1. Σε κάθε παραγωγό γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, που αναφέρεται στο άρθρο 5γ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, χορηγείται ποσότητα αναφοράς που αντιστοιχεί στις άμεσες πωλήσεις τις οποίες αυτός πραγματοποίησε κατά το ημερολογιακό έτος 1981, αυξανόμενες κατά 1 %.

2. Το σύνολο των ποσοτήτων αναφοράς, που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ποσότητες που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 7 εφαρμόζονται για τον παραγωγό που αναφέρεται στο παρόν άρθρο σύμφωνα με τους κανόνες που θα καθοριστούν κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) 804/68.

Άρθρο 7

1. Σε περίπτωση πώλησης, εκμίσθωσης ή κληρονομικής μεταβίβασης μιας εκμετάλλευσης, η αντίστοιχη ποσότητα αναφοράς μεταβιβάζεται εν όλω ή εν μέρει στον αγοραστή, το μισθωτή ή τον κληρονόμο σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θα καθοριστούν.

2. Στα πλαίσια της εναλλακτικής λύσης Β, αν ο αγοραστής υποκαταστήσει εν όλω ή εν μέρει έναν ή περισσότερους αγοραστές, η ετήσια ποσότητα αναφοράς καθορίζεται:

- για το τέλος της τρέχουσας δωδεκάμηνης περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο ή μέρος των ποσοτήτων αναφοράς au prorata του χρονικού διαστήματος που υπολείπεται,

- για την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο ή τμήμα των ποσοτήτων αναφοράς των αγοραστών τους οποίους υποκαθιστά.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι ένα μέρος των ποσοτήτων προστίθεται στην εφεδρική ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 5.

Άρθρο 8

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1:

1. σε περίπτωση που εφαρμόζεται η εναλλακτική λύση Β, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν στους αγοραστές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων να διαχειρίζονται τις ποσότητες αναφοράς που τους έχουν χορηγηθεί, συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής και ανακατανομής των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 10.

2. Οι ρυθμίσεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τη σύσταση ενδοεπαγγελματικών οργάνων για την εξέταση των διαφορών.

Άρθρο 9

1. Για την εφαρμογή των εναλλακτικών λύσεων Α και Β, η εισφορά εισπράττεται:

α) μέσω τριμηνιαίων προσωρινών εισφορών που καθορίζονται με βάση τις ποσότητες γάλακτος ή ισοδυνάμου γάλακτος οι οποίες, για κάθε υπόχρεο, υπερβαίνουν για το εν λόγω τρίμηνο τη συνολική ποσότητα αναφοράς, υπολογιζόμενη στο τέλος του αντίστοιχου τριμήνου του ημερολογιακού έτους αναφοράς που λαμβάνει υπόψη του το κράτος μέλος-

β) προβαίνοντας, για κάθε υπόχρεο, σε μια τελική εκκαθάριση, μετά το τέλος της σχετικής δεδεκάμηνης περιόδου, με βάση την πραγματική υπέρβαση της ετήσιάς του ποσότητας αναφοράς κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

2. Σε περίπτωση εφαρμογής της εναλλακτικής λύσης Α, η εισφορά εισπράττεται σε κάθε παραγωγό από τον αγοραστή.

3. Οι παραγωγοί γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών προϊόντων, που πωλούν άμεσα στην κατανάλωση, καταβάλλουν στον οργανισμό που έχει ορίσει το κράτος μέλος, και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θα καθορισθούν, το ποσό της εισφοράς.

Άρθρο 10

Σε περίπτωση εφαρμογής της εναλλακτικής λύσης Β:

1. Ο αγοραστής που οφείλει εισφορά τη μετακυλά στην τιμή που καταβάλλεται στους παραγωγούς για το σχετικό τρίμηνο με βάση τη συνολική ποσότητα γάλακτος ή ισοδυνάμου γάλακτος κατά την οποία καθένας από αυτούς ξεπέρασε, για το ίδιο τρίμηνο, την τριμηνιαία ποσότητα που αντιστοιχεί στην ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της ποσότητας αναφοράς του αγοραστή.

2. Μετά το τέλος της οικείας δωδεκάμηνης περιόδου, με βάση την τελική εκκαθάριση που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β), ο αγοραστής προβαίνει, ενδεχομένως, στις απαραίτητες προσαρμογές με βάση την ποσότητα γάλακτος ή ισοδυνάμου γάλακτος κατά την οποία καθένας από τους παραγωγούς ξεπέρασε, για την εν λόγω περίοδο, την ετήσια ποσότητα που αντιστοιχεί στην ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της ποσότητας αναφοράς του αγοραστή.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το σύνολο των αγοραστών στην Ελλάδα θεωρείται σαν ένας μόνο αγοραστής.

Άρθρο 11

Για την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10, η Επιτροπή:

α) καθορίζει το ποσό της εισφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 1-

β) θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, τις αντιστοιχίες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, ιδίως, για τον υπολογισμό της εισφοράς που εφαρμόζεται στα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα εκτός του γάλακτος-

γ) προσδιορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, τα χαρακτηριστικά του γάλακτος, και ιδίως την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, τα οποία θεωρούνται αντιπροσωπευτικά για τον υπολογισμό των ποσοτήτων γάλακτος που παραδόθηκαν ή αγοράστηκαν.

Άρθρο 12

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού νοείται ως:

α) γάλα: το προϊόν που προέρχεται από το άρμεγμα μιας ή περισσοτέρων αγελάδων:

β) άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα: η κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και τα τυριά-

γ) παραγωγός: ο κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, η εκμετάλλευση των οποίων βρίσκεται στο γεωγραφικό έδαφος της Κοινότητας:

- που πωλεί γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα άμεσα στον καταναλωτή,

- ή/και που παραδίδει στους αγοραστές-

δ) εκμετάλλευση: το σύνολο των μονάδων παραγωγής που διαχειρίζεται ο παραγωγός και βρίσκονται στο γεωγραφικό έδαφος της Κοινότητας-

ε) αγοραστής: επιχείρηση ή ομάδα που αγοράζει γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα:

- για να τα επεξεργαστεί ή να τα μεταποιήσει,

- για να τα παραχωρήσει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που επεξεργάζονται ή μεταποιούν γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα-

στ) επιχείρηση που επεξεργάζεται ή μεταποιεί γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα: μια επιχείρηση ή ομάδα που περιορίζει τη γαλακτοκομική δραστηριότητά της σε εργασίες συγκέντρωσης, συσκευασίας, αποθεματοποίησης και ψύξης ή σε μία από αυτές τις εργασίες-

ζ) παράδοση: κάθε παράδοση γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, είτε η μεταφορά εξασφαλίζεται από τον παραγωγό, τον αγοραστή, την επιχείρηση που επεξεργάζεται ή μεταποιεί τα προϊόντα αυτά, είτε από έναν τρίτο-

η) γάλα ή ισοδύναμο γάλακτος που πωλούνται άμεσα στην κατανάλωση: το γάλα ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα που μεταποιούνται σε ισοδύναμο γάλακτος και πωλούνται χωρίς τη μεσολάβηση επιχείρησης που επεξεργάζεται ή μεταποιεί γάλα.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εντούτοις, για την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10, θεσπίζονται μεταβατικές διατάξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. ROCARD

(1) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13.

(2) Βλέπε σ. 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3) ΕΕ αριθ. L 96 της 23. 4. 1972, σ. 1.

(4) EΕ αριθ. L 197 της 20. 7. 1981, σ. 32.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 (παραγωγοί γάλακτος που πωλούν άμεσα στην κατανάλωση)

"" ID="1">Βέλγιο> ID="2">505"> ID="1">Δανία> ID="2">1"> ID="1">Γερμανία> ID="2">305"> ID="1">Ελλάδα> ID="2">116"> ID="1">Γαλλία> ID="2">1 183"> ID="1">Ιρλανδία> ID="2">16"> ID="1">Ιταλία> ID="2">1 591"> ID="1">Λουξεμβούργο> ID="2">1"> ID="1">Κάτω Χώρες> ID="2">145"> ID="1">Ηνωμένο Βασίλειο> ID="2">187">

Top