EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2020/058/05

Πρόγραμμα Hercule III Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – 2020 Νομική κατάρτιση και μελέτες 2020 2020/C 58/05

PUB/2020/165

OJ C 58, 21.2.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 58/7


Πρόγραμμα HERCULE III

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – 2020

Νομική κατάρτιση και μελέτες 2020

(2020/C 58/05)

1.   Στόχοι και περιγραφή

Η παρούσα ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) σχετικά με το πρόγραμμα Hercule III, ιδίως το άρθρο 8 στοιχείο α) («Επιλέξιμες δράσεις»), καθώς και στην απόφαση χρηματοδότησης 2020 για τη θέσπιση ετήσιου προγράμματος εργασίας (2) για την εφαρμογή του προγράμματος Hercule III το 2020, ιδίως το τμήμα 2.2.1 «Δράσεις κατάρτισης», δράσεις 6 και 7. Η απόφαση χρηματοδότησης για το 2020 προβλέπει τη διοργάνωση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «Νομική κατάρτιση και μελέτες».

2.   Επιλέξιμοι αιτούντες

Οι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση φορείς δυνάμει του προγράμματος είναι οι εξής:

εθνικές ή περιφερειακές διοικητικές αρχές κράτους μέλους που προωθούν την ενίσχυση της δράσης σε ενωσιακό επίπεδο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,

ή:

ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα και μη κερδοσκοπικές οντότητες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν επί τουλάχιστον ένα έτος, σε κράτος μέλος, και προωθούν την ενίσχυση της δράσης σε ενωσιακό επίπεδο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

3.   Επιλέξιμες δράσεις

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να καλέσει τους επιλέξιμους υποψηφίους να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις στο πλαίσιο ενός από τα ακόλουθα τρία θέματα:

1.

Συγκριτικές νομικές μελέτες και διάδοση (θέμα 1) - ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων μελετών συγκριτικού δικαίου (και διάδοση των αποτελεσμάτων και ένα καταληκτικό συνέδριο, κατά περίπτωση)

2.

Συνεργασία και ανάπτυξη δικτύων (θέμα 2) — βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών και ακαδημαϊκών και ανάπτυξη δικτύων που εμπλέκονται στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των ενώσεων για το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

3.

Περιοδικές εκδόσεις (θέμα 3) - Ευαισθητοποίηση του δικαστικού και άλλων κλάδων του νομικού επαγγέλματος όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης επιστημονικών γνώσεων.

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία αιτήσεις για διαφορετικά έργα στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης. Οι αιτούντες καλούνται να επιλέξουν ένα κύριο θέμα και πρέπει να γνωρίζουν ότι μια αίτηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία άλλων θεμάτων.

4.   Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 500 000 EUR.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης. Η χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά δεν θα υπερβεί το 80 % των επιλέξιμων δαπανών. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλύπτει έως και το 90 % των επιλέξιμων δαπανών. Στο έγγραφο της πρόσκλησης αναφέρονται τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των εν λόγω εξαιρετικών και δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων.

Το κατώτατο όριο για το έργο «Νομική κατάρτιση και μελέτες» δράσης ανέρχεται σε 40 000 EUR. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για το οποίο ζητείται επιχορήγηση δεν είναι χαμηλότερος από το εν λόγω όριο.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

5.   Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την: Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 – 17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, και μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω της πύλης συμμετεχόντων για το πρόγραμμα Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Περισσότερες πληροφορίες

Όλα τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορούν να τηλεφορτωθούν από την πύλη συμμετεχόντων που αναφέρεται στο σημείο 5 ανωτέρω ή από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Ερωτήσεις και/ή αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της πύλης συμμετεχόντων.

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις μπορεί να δημοσιευτούν, με τήρηση της ανωνυμίας, στον οδηγό για αιτούντες που διατίθεται στην πύλη συμμετεχόντων και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, εφόσον ενδιαφέρουν τους λοιπούς υποψηφίους.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα «Hercule III») και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 804/2004/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 6).

(2)  Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος εργασίας και τη χρηματοδότηση για την εφαρμογή του προγράμματος Hercule III το 2020 C(2020)28 final της 16ης Ιανουαρίου 2020.


Top