Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0910(17)

Σύσταση του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2018, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2018 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Μάλτας για το 2018

ST/9444/2018/INIT

OJ C 320, 10.9.2018, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 320/76


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Ιουλίου 2018

σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2018 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Μάλτας για το 2018

(2018/C 320/17)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 148 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 22 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, με την οποία σηματοδοτήθηκε η έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2018 σχετικά με τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Έλαβε δεόντως υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017. Οι προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2018. Στις 22 Νοεμβρίου 2017, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, στην οποία η Μάλτα δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη επισκόπηση. Την ίδια ημέρα η Επιτροπή εξέδωσε επίσης σύσταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ. Η σύσταση αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2018. Στις 14 Μαΐου 2018 το Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (2) («σύσταση για τη ζώνη του ευρώ»).

(2)

Ως κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ και λαμβανομένης υπόψη της στενής διασύνδεσης των οικονομιών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η Μάλτα θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της σύστασης για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ, όπως αποτυπώνεται στις κατωτέρω συστάσεις, και ιδίως στη σύσταση 1. Η έκθεση χώρας του 2018 για τη Μάλτα δημοσιεύθηκε στις 7 Μαρτίου 2018. Στην έκθεση αξιολογήθηκε η πρόοδος της Μάλτας όσον αφορά την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 11 Ιουλίου 2017 (3), η συνέχεια που δόθηκε στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που είχαν εκδοθεί κατά τα προηγούμενα έτη και η πρόοδος της Μάλτας ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων της στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(3)

Στις 13 Απριλίου 2018, η Μάλτα υπέβαλε το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το 2018 και το πρόγραμμα σταθερότητας του 2018. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διασύνδεσή τους, τα δύο προγράμματα αξιολογήθηκαν ταυτοχρόνως.

(4)

Οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις ελήφθησαν υπόψη κατά τον προγραμματισμό των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ») για την περίοδο 2014-2020. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), όπου είναι αναγκαίο για τη στήριξη της εφαρμογής σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να προτείνει τροποποιήσεις του οικείου συμφώνου εταιρικής σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή έχει παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει χρήση αυτής της διάταξης σε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση.

(5)

Η Μάλτα υπάγεται επί του παρόντος στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα σταθερότητας του 2018, η κυβέρνηση σχεδιάζει να διατηρήσει πλεόνασμα σε ονομαστικούς όρους κατά την περίοδο 2018-2021. Ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος — ισοσκελισμένη δημοσιονομική θέση σε σχέση με το ΑΕΠ — εξακολουθεί να τηρείται με θετικό περιθώριο απόκλισης καθ' όλη την περίοδο του προγράμματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας, ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει κάτω από την τιμή αναφοράς του 60 % του ΑΕΠ που ορίζεται στη Συνθήκη και να μειωθεί σταδιακά από 50,8 % του ΑΕΠ το 2017 σε 36 % το 2021. Το μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο στηρίζονται οι εν λόγω δημοσιονομικές προβλέψεις είναι ευλογοφανές για την περίοδο 2018-2019 και ευνοϊκό για την περίοδο 2020-2021. Με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2018, το διαρθρωτικό ισοζύγιο προβλέπεται να εμφανίσει πλεόνασμα ύψους 0,6 % του ΑΕΠ το 2018 και 1,1 % του ΑΕΠ το 2019, υπερβαίνοντας έτσι τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο. Συνολικά, το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η Μάλτα προβλέπεται να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης το 2018 και το 2019. Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις όσον αφορά τις δαπάνες θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, ιδίως ενόψει πιθανών μελλοντικών κινδύνων για την ευρωστία των εσόδων.

(6)

Όπως αναφέρεται στη σύσταση για τη ζώνη του ευρώ του 2018, η καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού είναι απαραίτητη για να εμποδίζονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση των φορολογουμένων και να προστατεύονται τα δημόσια οικονομικά. Οι δευτερογενείς επιπτώσεις των στρατηγικών επιθετικού σχεδιασμού των φορολογουμένων μεταξύ των κρατών μελών απαιτούν συντονισμένη δράση των εθνικών πολιτικών για να συμπληρωθεί η νομοθεσία της Ένωσης. Η μη παρακράτηση φόρου στην πηγή επί εξερχόμενων (από κατοίκους της Ένωσης προς κατοίκους τρίτων χωρών) πληρωμών μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων από εταιρείες με έδρα στη Μάλτα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αποφυγή της φορολόγησης αυτών των καταβολών, εάν δεν υπόκεινται επίσης σε φορολογία στη δικαιοδοσία του αποδέκτη τους. Ενώ το νέο καθεστώς έκπτωσης πλασματικών τόκων της Μάλτας θα συμβάλει στη μείωση της μεροληπτικής μεταχείρισης μεταξύ χρεωστικών τίτλων και ιδίων κεφαλαίων, οι ανεπαρκείς κανόνες κατά των καταχρήσεων, σε συνδυασμό με τον σχετικά υψηλό φορολογικό συντελεστή και ένα καθεστώς βάσει μετοχών, μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για φοροαποφυγή. Η ύπαρξη ορισμένων διατάξεων σε διμερείς φορολογικές συμβάσεις μεταξύ της Μάλτας και άλλων κρατών μελών, σε συνδυασμό με το φορολογικό σύστημα της Μάλτας, όπου μια εταιρεία που είναι μόνιμη κάτοικος, αλλά δεν έχει την έδρα της στη Μάλτα, φορολογείται με βάση την πηγή και τα εμβάσματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες για να επιδίδονται σε πρακτικές φοροαποφυγής. Η Επιτροπή σημειώνει τη δέσμευση της Μάλτας να καταπολεμήσει τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό των φορολογουμένων. Με βάση τις πρόσφατες ανταλλαγές πληροφοριών, η Επιτροπή θα συνεχίσει τον εποικοδομητικό της διάλογο για την καταπολέμηση των στρατηγικών επιθετικού σχεδιασμού των φορολογουμένων.

(7)

Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της Μάλτας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Αυτό οφείλεται πλήρως στις δημοσιονομικές επιπτώσεις των δαπανών που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, όπως αυτές για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη μακροχρόνια φροντίδα και τις συντάξεις. Το συνταξιοδοτικό σύστημα αντιμετωπίζει τη διπλή πρόκληση της επίτευξης βιωσιμότητας με παράλληλη διασφάλιση επαρκών εισοδημάτων συνταξιοδότησης. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών δαπανών έχουν βελτιωθεί, κυρίως χάρη σε μια πιο θετική αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού της Μάλτας. Ωστόσο, τα μέτρα που θεσπίστηκαν στον προϋπολογισμό του 2016 είχαν περιορισμένο μόνο αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση. Επιπλέον, παρά την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της επάρκειας των συντάξεων, το άνοιγμα της ψαλίδας κάλυψης μεταξύ των δύο φύλων στις συντάξεις εξακολουθεί να είναι υψηλό. Οι επιδόσεις του συστήματος υγείας έχουν βελτιωθεί και οι χρόνοι αναμονής μειώνονται. Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την αναδιανομή των πόρων και των δραστηριοτήτων από τη νοσοκομειακή στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Το θεσμικό περιβάλλον της παροχής πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ασκεί πιέσεις στην παροχή τόσο νοσοκομειακής όσο και επείγουσας περίθαλψης. Η νοσοκομειακή και η πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν είναι καλά συντονισμένες και η επείγουσα περίθαλψη εξακολουθεί να χρησιμοποιείται αναποτελεσματικά. Η πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, επίσης σε επίπεδο προϋπολογισμού. Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης στο σύστημα μακροχρόνιας περίθαλψης, όπως η παροχή κινήτρων για περίθαλψη σε επίπεδο κοινότητας και κατ' οίκον περίθαλψη.

(8)

Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας. Ωστόσο, η Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας συνεχίζει να φαίνεται ότι έχει ανεπαρκές προσωπικό και εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ικανότητά της να εποπτεύει ένα μεγάλο διασυνοριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ιδίως δε το μη τραπεζικό τμήμα του. Επιπλέον, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών (ειδικότερα, ο κλάδος των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών) έχει συμβάλει σημαντικά στη συνεχή οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις για την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πράγμα που απαιτεί ένα ισχυρό πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Μάλτα έχει πρόσφατα μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί. Επιπλέον, μετά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, οι αρχές της Μάλτας υπέβαλαν πρόσφατα μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μεταξύ άλλων ενεργειών, έχει συσταθεί εθνική συντονιστική επιτροπή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους της κυβέρνησης και άλλων αρμόδιων εθνικών αρχών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής και της αποτελεσματικής επιβολής του πρόσφατα υιοθετηθέντος ρυθμιστικού πλαισίου.

(9)

Στο πλαίσιο της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων υπέρ της γυναικείας απασχόλησης και της βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, τα αποτελέσματα της Μάλτας όσον αφορά την αγορά εργασίας βελτιώθηκαν περαιτέρω. Ωστόσο, τα μεγάλα χάσματα απασχόλησης μεταξύ των φύλων και η χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών ηλικίας άνω των τριάντα ετών και των ατόμων με αναπηρία εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση. Ο σχεδιασμός της άδειας πατρότητας και της γονικής άδειας παραμένει σχετικά ανεπαρκής, αλλά είναι σημαντικός για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων όσον αφορά τις ευθύνες φροντίδας και την αύξηση της υποστήριξης για τις γυναίκες στην εργασία. Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων εξακολουθούν να υπάρχουν. Σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Μάλτας εξακολουθεί να έχει χαμηλό επίπεδο προσόντων, ενώ αυξάνεται η εξάρτηση από ξένο εργατικό δυναμικό για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες. Οι πρωτοβουλίες πολιτικής που υλοποιούνται στους τομείς της αγοράς εργασίας, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης αναμένεται να συνεχιστούν περαιτέρω, αλλά πρέπει να έχουν ως γνώμονα την παρακολούθηση και την αξιολόγηση βάσει αποτελεσμάτων.

(10)

Ανερχόμενο σε 18,6 % το 2017, το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου παραμένει το υψηλότερο στην Ένωση και εμφανίζει μικρή μόνο βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η Μάλτα έχει επίσης το υψηλότερο ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο βρίσκεται στο 50 %, διπλάσιο από το μέσο όρο της Ένωσης. Επιπλέον, τα μαθησιακά αποτελέσματα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, τον τύπο του σχολείου και την κατάσταση αναπηρίας. Το χάσμα των επιστημονικών επιδόσεων μεταξύ των σπουδαστών από τα σχολεία του κατώτατου επιπέδου σε σχέση με αυτούς από τα σχολεία με τις καλύτερες επιδόσεις είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ένωση και 1,5 φορές ο μέσος όρος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την ανάγνωση είναι το τέταρτο υψηλότερο στην Ένωση. Χρειάζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και τη μείωση των ανισοτήτων στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και των διαφορετικών τύπων σχολείων.

(11)

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη έχει αυξήσει την πίεση στις υποδομές και τους φυσικούς πόρους. Ειδικότερα, ο τομέας των οδικών μεταφορών αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τις υποδομές και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Οι ανεπαρκείς υποδομές μεταφορών και τα αυξανόμενα κόστη συμφόρησης αποτελούν εμπόδιο για τις επενδύσεις. Η αύξηση του αριθμού των οχημάτων και της κίνησης δημιουργεί αυξανόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Αυτό μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί σημαντικό πυλώνα της οικονομίας της Μάλτας. Ως εκ τούτου, η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το υφιστάμενο χάσμα υποδομών συμβαδίζει με την ανάγκη για καθαρές λύσεις στον τομέα των μεταφορών. Το 2016, η κυβέρνηση θέσπισε μια εθνική στρατηγική μεταφορών με ορίζοντα το 2050 και ένα επιχειρησιακό ρυθμιστικό σχέδιο για τις μεταφορές έως το 2025. Επίσης, ανακοίνωσε ένα σχέδιο 700 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Από κοινού, τα μέτρα αυτά αναμένεται να μειώσουν το οικονομικό κόστος της συμφόρησης κατά λιγότερο από 20 %. Η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να επιδεινώσει τα υπάρχοντα σημεία συμφόρησης, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους περιβαλλοντικούς πόρους. Επιπλέον, το σχέδιο δεν καθορίζει σαφή στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές και δεν προτείνει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρθηκαν (πέραν του πενταετούς κύκλου αναθεώρησης). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να τεθούν στόχοι και να εφαρμοστούν μέτρα για την ουσιαστική μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές έως το 2025, με πρόβλεψη για την περιοδική παρακολούθηση της προόδου.

(12)

Οι προκλήσεις που δημιουργούνται από το μέγεθος της χώρας και από τον νησιωτικό χαρακτήρα της καθιστά ιδιαίτερα επιτακτική την ανάγκη για μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία. Οι έξυπνες επενδύσεις μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της πίεσης στους εύθραυστους φυσικούς πόρους του νησιού. Για παράδειγμα, εάν δεν αντιμετωπιστούν, οι δυσκολίες διάθεσης των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του περιβάλλοντος και την ελκυστικότητα της χώρας ως τουριστικού προορισμού. Ενώ η Μάλτα παρέμεινε στην κατώτερη ομάδα επιδόσεων οικοκαινοτομίας (26η στην Ένωση το 2016, από την 18η θέση το 2013, σύμφωνα με τον δείκτη οικοκαινοτομίας), έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει επενδύσεις για τη δημιουργία ή την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πόρων και της ενέργειας στον κλάδο των κατασκευών, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και των υγρών λυμάτων. Ειδικότερα, απαιτούνται βελτιώσεις στη διαχείριση των αποβλήτων, παράλληλα με τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων και την εφαρμογή ελέγχων για την πρόληψη των παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής ή της ρίψης στη θάλασσα των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.

(13)

Το σύστημα δικαιοσύνης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του και είναι απαραίτητο ένα ενισχυμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς προκειμένου να διασφαλιστεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας. Οι ανεπάρκειες διακυβέρνησης στο πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο επιχειρηματικό κλίμα και να επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις. Η αποτελεσματικότητα της Μάλτας για την καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά την έρευνα και τη δίωξη για διαφθορά. Η βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησης είναι αποφασιστικής σημασίας ώστε να διατηρηθεί η φήμη και η ελκυστικότητα της Μάλτας ως διεθνούς επενδυτικού προορισμού.

(14)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2018, η Επιτροπή διενήργησε εμπεριστατωμένη ανάλυση της οικονομικής πολιτικής της Μάλτας και τη δημοσίευσε στην έκθεση του 2018 για τη χώρα. Επίσης, αξιολόγησε το πρόγραμμα σταθερότητας για το 2018, το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το 2018 και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που είχαν απευθυνθεί προς τη Μάλτα τα προηγούμενα έτη. Έλαβε υπόψη όχι μόνο τη συνάφειά τους για την άσκηση βιώσιμης δημοσιονομικής και κοινωνικοοικονομικής πολιτικής στη Μάλτα αλλά και τον βαθμό στον οποίο συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες και τις κατευθύνσεις, δεδομένης της ανάγκης ενδυνάμωσης της συνολικής οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων σε ενωσιακό επίπεδο κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών εθνικών αποφάσεων.

(15)

Υπό το πρίσμα της αξιολόγησης αυτής, το Συμβούλιο εξέτασε το πρόγραμμα σταθερότητας για το 2018 και είναι της γνώμης (5) ότι η Μάλτα αναμένεται να συμμορφωθεί με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

ΣΥΝΙΣΤΑ στη Μάλτα να λάβει μέτρα το 2018 και το 2019 προκειμένου:

1.

Να ενισχύσει το συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης, με την ενίσχυση της εθνικής εποπτείας των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό που έχουν αδειοδοτηθεί στη Μάλτα, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη συνέχιση της ενίσχυσης της καταπολέμησης της διαφθοράς.

2.

Να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και του συνταξιοδοτικού συστήματος, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και περιορίζοντας την πρόωρη συνταξιοδότηση.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. LÖGER


(1)  ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 179 της 25.5.2018, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 261 της 9.8.2017, σ. 1.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(5)  Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97.


Top