Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0910(03)

Σύσταση του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2018, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2018 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2018

ST/9432/2018/INIT

OJ C 320, 10.9.2018, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 320/12


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Ιουλίου 2018

σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2018 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2018

(2018/C 320/03)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 148 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 22 Νοεμβρίου 2017 η Επιτροπή εξέδωσε την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, με την οποία σηματοδοτήθηκε η έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2018 για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Λήφθηκε δεόντως υπόψη ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017. Οι προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2018. Στις 22 Νοεμβρίου 2017, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), η Επιτροπή εξέδωσε επίσης την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, στην οποία η Τσεχική Δημοκρατία δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη επισκόπηση.

(2)

Η έκθεση χώρας του 2018 για την Τσεχική Δημοκρατία δημοσιεύτηκε στις 7 Μαρτίου 2018. Στην έκθεση αξιολογήθηκε η πρόοδος της Τσεχικής Δημοκρατίας όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 11 Ιουλίου 2017 (3), η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις ανά χώρα που είχαν εκδοθεί κατά τα προηγούμενα έτη και η πρόοδος της Τσεχικής Δημοκρατίας ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(3)

Στις 30 Απριλίου 2018, η Τσεχική Δημοκρατία υπέβαλε το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το 2018 και το πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διασύνδεσή τους, τα δύο προγράμματα αξιολογήθηκαν ταυτοχρόνως.

(4)

Οι σχετικές συστάσεις ανά χώρα ελήφθησαν υπόψη στον προγραμματισμό των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), όταν είναι αναγκαίο για τη στήριξη της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να προτείνει τροποποιήσεις στην οικεία συμφωνία εταιρικής σχέσης και στα σχετικά προγράμματα. Η Επιτροπή έχει παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να κάνει χρήση της διάταξης αυτής σε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ με την υγιή οικονομική διακυβέρνηση.

(5)

Η Τσεχική Δημοκρατία υπάγεται επί του παρόντος στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018 η κυβέρνηση σχεδιάζει την επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος σε ονομαστικούς όρους κατά την περίοδο 2018-2021. Ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος —που συνίσταται σε διαρθρωτικό έλλειμμα ύψους 1,0 % του ΑΕΠ — εξακολουθεί να τηρείται με ένα περιθώριο απόκλισης καθ' όλη την περίοδο του προγράμματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018, ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί σταδιακά στο 29,9 % το 2021. Το μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο στηρίζονται οι εν λόγω δημοσιονομικές προβολές είναι ευλογοφανές. Οι κίνδυνοι όσον αφορά την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων φαίνονται σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι, ενώ αναμένεται ανάκαμψη των δημόσιων επενδύσεων και περαιτέρω αύξηση των μισθών του δημόσιου τομέα. Με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2018, το διαρθρωτικό ισοζύγιο προβλέπεται να υποχωρήσει περίπου στο 0,9 % του ΑΕΠ το 2018 και στο 0,2 % του ΑΕΠ το 2019, παραμένοντας σε επίπεδο καλύτερο σε σχέση με τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο. Γενικά, το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η Τσεχική Δημοκρατία προβλέπεται να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2018 και το 2019.

(6)

Η Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθεί να εμφανίζει μέτριους κινδύνους για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα. Ενώ το κόστος της γήρανσης του πληθυσμού αποτελεί πρόκληση για την ιατροφαρμακευτική και τη μακροχρόνια περίθαλψη, οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Οι επικαιροποιημένες προβολές των δαπανών που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού δείχνουν αύξηση μεγαλύτερη από αυτήν που αναφέρεται στην έκθεση για τη δημογραφική γήρανση του 2015. Οι συνταξιοδοτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν από το 8,2 % του ΑΕΠ το 2016 στο 10,9 % του ΑΕΠ το 2070. Η αναμενόμενη αυτή μεγαλύτερη αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών αντικατοπτρίζει κυρίως τον καθορισμό του ανώτατου νόμιμου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη. Πράγματι, η ευθυγράμμιση του προσδόκιμου ζωής με τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης δεν είναι αυτόματη· αντιθέτως, το ανώτατο όριο θα επανεξετάζεται κάθε πέντε έτη από την κυβέρνηση, με έναρξη από το 2019. Δεδομένου ότι επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης, οι τρέχουσες προβολές των συνταξιοδοτικών δαπανών δεν λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω επανεξετάσεις της ηλικίας συνταξιοδότησης. Επιπλέον, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων είναι πλέον πιο γενναιόδωρη, λαμβάνοντας υπόψη το 50 % της αύξησης των πραγματικών μισθών αντί του 33 % της αύξησης των πραγματικών μισθών που ίσχυε προηγουμένως. Ο αντίκτυπος των αλλαγών αυτών στις δαπάνες ανέρχεται σε 2 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2070. Οι περαιτέρω αλλαγές που είναι επί του παρόντος υπό συζήτηση, όπως η αύξηση του βασικού ποσού της σύνταξης και οι υψηλότερες συντάξεις για τους συνταξιούχους μεγαλύτερης ηλικίας, επιδεινώνουν επίσης τους δείκτες βιωσιμότητας. Όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μακροπρόθεσμα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, πάνω από την εκτιμώμενη μέση αύξηση κατά 0,9 εκατοστιαίες μονάδες για την Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν ενδείξεις μη αποδοτικής χρήσης των πόρων στη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

(7)

Ο νέος νόμος περί δημοσιονομικής ευθύνης που τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές του 2017 έχει ενισχύσει σημαντικά το δημοσιονομικό πλαίσιο της Τσεχικής Δημοκρατίας και ίδρυσε ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Ένα σχέδιο νόμου σχετικά με τους ανεξάρτητους λογιστικούς ελέγχους βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία διυπηρεσιακής υποβολής παρατηρήσεων και έχει ως στόχο να διευθετήσει την εκκρεμή μεταφορά της οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου στο εθνικό δίκαιο (5).

(8)

Η Εθνική Τράπεζα της Τσεχικής Δημοκρατίας μπορεί να καθορίζει μακροπροληπτικά όρια παροχής ενυπόθηκων δανείων, με χαρακτήρα σύστασης, αλλά οι εξουσίες της για την επιβολή κυρώσεων είναι περιορισμένες, διότι δεν διαθέτει επίσημη εξουσία επιβολής. Παρόλο που οι τσεχικές τράπεζες συμμορφώνονται με ορισμένα όρια σε συνολικό επίπεδο, δεν τηρούν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της Εθνικής Τράπεζας της Τσεχικής Δημοκρατίας του 2016. Τα δεσμευτικά νομοθετικά όρια είναι πιθανό να αυξήσουν το επίπεδο συμμόρφωσης των τσεχικών τραπεζών, διασφαλίζοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη μείωση των κινδύνων για τους δανειολήπτες. Μια νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με την Εθνική Τράπεζα της Τσεχικής Δημοκρατίας αναμένεται να συζητηθεί στο κοινοβούλιο το 2018.

(9)

Η Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά τη βελτίωση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας των δημόσιων συμβάσεων και την πρόληψη της διαφθοράς. Παρόλο που έχουν ληφθεί μέτρα για τη βελτίωση του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, το επίπεδο ανταγωνισμού εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας, καθώς σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των δημόσιων διαγωνισμών καταλήγει σε διαδικασία με μία και μόνη προσφορά. Ταυτόχρονα, η θέσπιση της υποχρεωτικής χρήσης ηλεκτρονικών διαδικασιών θα μπορούσε να αυξήσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Οι τσεχικές αρχές έχουν επενδύσει στην κρατική πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων («Εθνικό Ηλεκτρονικό Εργαλείο»), η οποία θα πρέπει να καταστεί ολοένα και πιο αξιόπιστη και φιλική προς τον χρήστη, συμπληρωματικά προς τις ιδιωτικές πλατφόρμες που εξυπηρετούν την τσεχική αγορά. Υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για την άρση των διοικητικών εμποδίων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συγκεντρωτικών και στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Τόσο οι κεντρικές όσο και οι τοπικές αρχές έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν στοχευμένες πρωτοβουλίες για την κατάρτιση προσωπικού που συμμετέχει σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Ωστόσο, η καθιέρωση μέτρων για κοινές προμήθειες και η απόκτηση εμπειρογνωσίας σε ορισμένους τομείς εξακολουθούν να αποτελούν μείζονες προκλήσεις. Επιπλέον, η διαφθορά και η δωροδοκία συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία στις επιχειρήσεις και το κοινό. Αν και έχουν θεσπιστεί αρκετές σημαντικές μεταρρυθμίσεις της στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ορισμένοι τομείς εξακολουθούν να μην συμπεριλαμβάνονται.

(10)

Παρόλο που οι επιδόσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης, έχουν θεσπιστεί σχετικά νομοθετικά μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η αύξηση της προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών αυτών. Ορισμένες πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το 2018, αλλά η επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των αρχών να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και να παράσχουν λύσεις φιλικές προς τον χρήστη.

(11)

Ορισμένες διοικητικές και κανονιστικές επιβαρύνσεις αποτελούν τροχοπέδη για τις επενδύσεις. Αυτές οι επιβαρύνσεις αφορούν κυρίως τις οικοδομικές άδειες και τη φορολογική πολυπλοκότητα. Αναγνωρίζεται, ωστόσο, ότι οι αρχές ενέκριναν τροποποίηση του νόμου περί κατασκευών, που απλουστεύει τη διαδικασία χορήγησης οικοδομικών αδειών, συμπεριλαμβάνοντας την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην χωροταξική απόφαση ή στην κοινή χωροταξική και οικοδομική άδεια. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ασαφές κατά πόσον αυτό θα μπορούσε επίσης να εξορθολογίσει τις διαδικασίες για τα μεγάλα έργα υποδομών, δεδομένου ότι διάφορες άλλες άδειες δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το σύστημα κοινής αδειοδότησης. Στο Κοινοβούλιο συζητείται επί του παρόντος η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την κατασκευή υποδομών στον τομέα των μεταφορών. Αν και έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στο φορολογικό σύστημα με σκοπό τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων, η φορολογική νομοθεσία και οι φορολογικοί συντελεστές καταλαμβάνουν υψηλότερη θέση στον κατάλογο των ζητημάτων που προκαλούν ανησυχία ως προβληματικοί τομείς για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η νέα κυβέρνηση έχει υποδείξει πιθανές αλλαγές προκειμένου να αυξήσει τη διαφάνεια και να απλουστεύσει το φορολογικό σύστημα, μεταξύ των οποίων τις συνεχιζόμενες εργασίες για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί φόρου εισοδήματος. Το κόστος συμμόρφωσης έχει αυξηθεί ελαφρώς και παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης. Αν και αποφέρει πρόσθετα φορολογικά έσοδα, η δήλωση ελέγχου φόρου προστιθεμένης αξίας έχει αυξήσει τον χρόνο που χρειάζεται για τη συμμόρφωση με τις φορολογικές απαιτήσεις. Παρά τη σημαντική μείωση των ωρών που απαιτούνταν για τη συμμόρφωση με τον φορολογικό κώδικα σε σύγκριση με το παρελθόν, η Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθεί να βρίσκεται στα υψηλότερα όρια της κλίμακας. Επιπλέον, οι νέοι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ ενδέχεται να αυξήσουν την πολυπλοκότητα του συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(12)

Ενώ η τσεχική οικονομία μεταβαίνει προς δραστηριότητες μεγαλύτερης έντασης γνώσης, αρκετά εμπόδια εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη ενός συστήματος έρευνας και καινοτομίας με καλές επιδόσεις. Η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) οφείλεται κυρίως στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Οι δαπάνες Ε&Α των εγχώριων επιχειρήσεων μειώθηκαν τα τελευταία δύο έτη. Παρά τις σημαντικές δημόσιες επενδύσεις στην Ε&Α, η Τσεχική Δημοκρατία υστερεί όσον αφορά την ποιότητα της δημόσιας επιστημονικής της βάσης. Λήφθηκαν μέτρα πολιτικής για να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, καθώς και για να βελτιωθούν οι επιδόσεις της δημόσιας επιστημονικής βάσης, αλλά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι περιορισμένα, ενώ οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως. Επιπλέον, η διακυβέρνηση του συστήματος έρευνας και καινοτομίας παραμένει κατακερματισμένη.

(13)

Η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς είναι πρωταρχικής σημασίας λόγω της αυξανόμενης συμφόρησης στην τσεχική αγορά εργασίας. Οι εκπαιδευτικές επιδόσεις εξακολουθούν να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών. Τα μέτρα για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως, ιδίως για τα παιδιά Ρομά. Οι ελλείψεις καταρτισμένων εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές προβολές, υποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να καταστεί πιο δύσκολη η πρόσληψη και η διατήρηση εκπαιδευτικών. Το σχεδιαζόμενο νέο σύστημα σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών, που θα συνέδεε τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, τη σταδιοδρομία και τους μισθούς, δεν εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο. Οι μισθοί των εκπαιδευτικών παραμένουν χαμηλοί σε σύγκριση με τους μισθούς άλλων εργαζομένων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά προβλέπονται περαιτέρω αυξήσεις μισθών κατά τα επόμενα έτη. Ως εκ τούτου, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να είναι σχετικά μη ελκυστικό για τους ταλαντούχους νέους. Τέλος, η επιτυχία της μεταρρύθμισης για τον περιορισμό των αποκλεισμών στην εκπαίδευση (που θεσπίστηκε το 2016 με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα επαρκούς και βιώσιμης εθνικής χρηματοδότησης, την περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τα οφέλη της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

(14)

Η Τσεχική Δημοκρατία καταγράφει υψηλές επιδόσεις στην αγορά εργασίας. Η απασχόληση αυξήθηκε σταθερά τα τελευταία έξι έτη και η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά. Παρ' όλα αυτά, το δυναμικό των γυναικών, των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και των ατόμων με αναπηρία εξακολουθεί να μην αξιοποιείται επαρκώς. Υπό το πρίσμα των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, υπάρχει σαφές περιθώριο για την αύξηση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Το χάσμα απασχόλησης και οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα παρά τα πρόσφατα μέτρα που κατέστησαν πιο ευέλικτη τη γονική άδεια και αύξησαν τον αριθμό των εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών συνεχίζει να είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Η μητρότητα εξακολουθεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, γεγονός που συνδέεται με τη χαμηλή διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής παιδικής φροντίδας, τις γονικές άδειες μεγάλης διάρκειας, την περιορισμένη χρήση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας και την έλλειψη εγκαταστάσεων μακροχρόνιας περίθαλψης. Το 2016, μόλις το 4,7 % των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών βρισκόταν σε επίσημες δομές παιδικής φροντίδας. Παρόλο που αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό του πληθυσμού, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων μεσαίας και υψηλής ειδίκευσης. Ομοίως, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία είναι κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης, παρά το πρωτοφανές χαμηλό γενικό ποσοστό ανεργίας και τις ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των ατόμων με αναπηρία. Λόγω περιορισμένης ικανότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης αδυνατούν επί του παρόντος να παράσχουν εξατομικευμένη, συνεχή στήριξη στα άτομα που αναζητούν εργασία. Η αύξηση της ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης να προσεγγίζουν και να ενεργοποιούν αυτές τις ομάδες, σε συνδυασμό με αποτελεσματικές και καλά στοχευμένες ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και με εξατομικευμένες υπηρεσίες, θα συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής των εν λόγω ομάδων. Οι πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων (που θα καλύπτουν και τις ψηφιακές δεξιότητες) θα μπορούσαν να βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

(15)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2018, η Επιτροπή προέβη σε ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής πολιτικής της Τσεχικής Δημοκρατίας και τη δημοσίευσε στην έκθεση του 2018 για τη χώρα. Επίσης, αξιολόγησε το πρόγραμμα σταθερότητας για το 2018 και το εθνικό πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018, καθώς και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που είχαν απευθυνθεί προς την Τσεχική Δημοκρατία κατά τα προηγούμενα έτη. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη όχι μόνον τη συνάφειά τους για την άσκηση βιώσιμης δημοσιονομικής και κοινωνικοοικονομικής πολιτικής στην Τσεχική Δημοκρατία, αλλά και τον βαθμό συμμόρφωσής τους με τους κανόνες και τις κατευθύνσεις της Ένωσης, δεδομένης της ανάγκης ενδυνάμωσης της συνολικής οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων σε ενωσιακό επίπεδο κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών εθνικών αποφάσεων.

(16)

Υπό το πρίσμα της αξιολόγησης αυτής, το Συμβούλιο εξέτασε το πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018 και είναι της γνώμης (6) ότι η Τσεχική Δημοκρατία αναμένεται να συμμορφωθεί με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

ΣΥΝΙΣΤΑ στην Τσεχική Δημοκρατία να λάβει μέτρα το 2018 και το 2019 προκειμένου:

1.

Να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα, ιδίως του συνταξιοδοτικού συστήματος. Να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες των πρακτικών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, ιδίως καθιστώντας δυνατό τον ανταγωνισμό με βάση την ποιότητα και εφαρμόζοντας μέτρα κατά της διαφθοράς.

2.

Να μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση των επενδύσεων, μεταξύ άλλων επισπεύδοντας τις διαδικασίες αδειοδότησης για έργα υποδομών. Να εξαλείψει τα εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, ιδίως αυξάνοντας την ικανότητα καινοτομίας των εγχώριων επιχειρήσεων. Να ενισχύσει την ικανότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας, μεταξύ άλλων, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Να ενθαρρύνει την απασχόληση των γυναικών, των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. LÖGER


(1)  ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25).

(3)  ΕΕ C 261 της 9.8.2017, σ. 1.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(5)  Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών (ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 41).

(6)  Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97.


Top