Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/165/08

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ»

OJ C 165, 14.5.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 165/7


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ

«Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ»

(2018/C 165/08)

1.   Στόχοι και θέματα

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) από πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2018, όπως εξαγγέλθηκε με την απόφαση C(2018)763 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018 (2).

Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης (3) που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ (4), με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι οι εξής:

να προωθηθεί η καλύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στην υποστήριξη όλων των περιφερειών της ΕΕ,

να αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ —και ειδικότερα μέσω της πολιτικής για τη συνοχή— καθώς και η ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις τους στις ζωές των ανθρώπων,

να εξασφαλιστεί η διάδοση πληροφοριών και να ενθαρρυνθεί ο ανοικτός διάλογος σχετικά με την πολιτική συνοχής, τα αποτελέσματά της, τον ρόλο της στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, και το μέλλον της,

να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που αφορούν την πολιτική συνοχής και στον καθορισμό προτεραιοτήτων για το μέλλον της εν λόγω πολιτικής.

Οι προτάσεις αναδεικνύουν και αξιολογούν τον ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, τα κράτη μέλη της, οι περιφέρειές της και οι τοπικές της κοινότητες. Ειδικότερα, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τη συμβολή που έχει η πολιτική συνοχής στα εξής:

στην τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,

στην επίτευξη των κυριότερων προτεραιοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών, οι οποίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά —πέραν της δημιουργίας ανάπτυξης και θέσεων εργασίας—, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας,

στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, με παράλληλη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ και εντός των χωρών και των περιφερειών της ΕΕ,

στη βοήθεια προς τις περιφέρειες ώστε να τιθασεύσουν την παγκοσμιοποίηση βρίσκοντας τη θέση τους στην παγκόσμια οικονομία,

στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, καθώς η πολιτική συνοχής εξυπηρετεί άμεσα τους πολίτες της ΕΕ.

2.   Επιλέξιμοι αιτούντες

Οι επιλέξιμοι αιτούντες (επικεφαλής αιτών και συναιτούντες, καθώς και τυχόν συνδεδεμένες οντότητες) πρέπει να είναι νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί και εγγραφεί σε κράτος μέλος της ΕΕ. Παραδείγματα επιλέξιμων αιτούντων (5) είναι οι εξής:

οργανισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης/ειδησεογραφικά πρακτορεία (τηλεόραση, ραδιόφωνο, γραπτός Τύπος, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, νέα μέσα ενημέρωσης, συνδυασμός διάφορων μέσων ενημέρωσης),

μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί,

πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα,

ερευνητικά κέντρα και ομάδες προβληματισμού (think-tanks),

οργανώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

ιδιωτικοί φορείς,

δημόσιες αρχές (6) (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές), με εξαίρεση τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013.

Τα φυσικά πρόσωπα και οι οντότητες που έχουν συσταθεί με μοναδικό σκοπό την υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δεν είναι επιλέξιμοι αιτούντες.

Για τους Βρετανούς αιτούντες: Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς να συνάψει με την ΕΕ συμφωνία που να διασφαλίζει, ιδίως, ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, θα σταματήσετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίσετε, στο μέτρο του δυνατού, να συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε το έργο με βάση το άρθρο ΙΙ.17 της συμφωνίας επιχορήγησης.

Οι αιτούντες που συμμετείχαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017 (πρόσκληση υποβολής προτάσεων — «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ») (7), είναι επιλέξιμοι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της προηγούμενης αίτησής τους.

3.   Κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής

Οι αιτούντες (ο επικεφαλής αιτών και οι συναιτούντες) και οι συνδεδεμένες οντότητες οφείλουν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 και στο άρθρο 107 του δημοσιονομικού κανονισμού (8) (που αφορούν τον αποκλεισμό και την απόρριψη από τη διαδικασία, αντίστοιχα).

Οι αιτούντες (ο επικεφαλής αιτών και οι συναιτούντες) πρέπει να διαθέτουν τις επαγγελματικές δεξιότητες, τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του προτεινόμενου μέτρου ενημέρωσης, καθώς και σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης, ώστε να είναι σε θέση να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του έργου ή κατά το έτος για το οποίο χορηγείται η επιχορήγηση και να συμβάλουν στη χρηματοδότησή του.

4.   Κριτήρια ανάθεσης

Τα διάφορα μέσα και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα έργα θα πρέπει να διασυνδέονται και να είναι σαφή ως προς την εννοιολογική τους προσέγγιση και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν σημαντικό αντίκτυπο που να μπορεί να μετρηθεί με κατάλληλους δείκτες. Τέλος, θα πρέπει να εστιάζονται στις περιφέρειες.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήρια

Στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη

Στάθμιση (βαθμοί)

1.

Καταλληλότητα του μέτρου και συμβολή στους στόχους της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Καταλληλότητα των στόχων της πρότασης σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Καταλληλότητα των τύπων των μέτρων ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την/τις περιφέρεια/-ες

Προστιθέμενη αξία σε υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης

Καινοτόμος χαρακτήρας του έργου σε σχέση με την εξέλιξη του επικοινωνιακού τοπίου, π.χ. διάσταση πολυμέσων της προταθείσας δράσης

30 βαθμοί· (ελάχιστο όριο 50 %)

2.

Προβολή και αποτελεσματικότητα της δράσης

Ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί και συναφείς στόχοι όσον αφορά την προβολή και τη διάδοση

Ικανότητα του σχεδίου προβολής (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, προγράμματος ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, διαύλου/-ων διανομής και αριθμού εγγυημένων επαφών με βάση προηγούμενα στοιχεία) για μεγιστοποίηση της απήχησης ανά κοινό-στόχο σε τοπικό, περιφερειακό, πολυπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο (πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα), π.χ. μέσω της συνεργασίας των αιτούντων με δίκτυα και/ή περιφερειακούς φορείς/μέσα ενημέρωσης

Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθοδολογιών για την επίτευξη των στόχων της παρούσας πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων για την παραγωγή περιεχομένου, μηχανισμού για τη διασφάλιση της συντακτικής ανεξαρτησίας και μεθόδων για την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων

Δημοσιότητα που προβλέπεται για τις δραστηριότητες και μέθοδοι για τη διάδοση των αποτελεσμάτων

Μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου

Μεθοδολογία για την εκ των υστέρων αξιολόγηση

Δυνατότητες για τη συνέχιση του έργου και μετά την αιτηθείσα περίοδο υποστήριξης της ΕΕ

40 βαθμοί· (ελάχιστο όριο 50 %)

3.

Αποδοτικότητα του μέτρου

Σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας όσον αφορά τους προτεινόμενους πόρους, λαμβανομένων υπόψη των δαπανών, καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων

20 βαθμοί· (ελάχιστο όριο 50 %)

4.

Οργάνωση της ομάδας του έργου και ποιότητα της διαχείρισης του έργου

Ποιότητα των προτεινόμενων μηχανισμών συντονισμού, των συστημάτων ποιοτικού ελέγχου και των ρυθμίσεων για τη διαχείριση κινδύνων

Ποιότητα της κατανομής των καθηκόντων ενόψει της εφαρμογής των δραστηριοτήτων της προτεινόμενης δράσης

10 βαθμοί· (ελάχιστο όριο 50 %)

Η μέγιστη βαθμολογία για την ποιότητα της πρότασης είναι 100 βαθμοί. Η απαιτούμενη ελάχιστη συνολική βαθμολογία είναι 60 βαθμοί στους 100, ενώ απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία 50 % για κάθε κριτήριο. Στον κατάλογο κατάταξης εισάγονται μόνο οι προτάσεις που πληρούν τα προαναφερθέντα κατώτατα όρια ποιότητας. Η επίτευξη του κατώτατου ορίου δεν συνεπάγεται αυτομάτως χορήγηση της επιχορήγησης.

5.   Προϋπολογισμός και διάρκεια του έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση των μέτρων ενημέρωσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 5 000 000 EUR.

Το ποσό της επιχορήγησης θα είναι τουλάχιστον 70 000 EUR και έως 300 000 EUR. Η επιχορήγηση της ΕΕ θα λάβει τη μορφή επιστροφής σε ποσοστό έως 80 % των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Οι αιτούντες πρέπει να εξασφαλίσουν τη συγχρηματοδότηση του υπόλοιπου ποσού από ίδιους πόρους τους.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους.

Η μέγιστη διάρκεια του σχεδίου είναι 12 μήνες.

6.   Χρονοδιάγραμμα και προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Στάδια

Ημερομηνία και χρονική περίοδος

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

28 Ιουνίου 2018

Περίοδος αξιολόγησης (ενδεικτικά)

Ιούλιος έως Σεπτέμβριος 2018

Ενημέρωση των αιτούντων (ενδεικτικά)

Οκτώβριος 2018

Υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης (ενδεικτικά)

Δεκέμβριος 2018/Ιανουάριος 2019

7.   Περισσότερες πληροφορίες

Τα έντυπα για την υποβολή αίτησης, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων βρίσκονται στις οδηγίες για τους αιτούντες, στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Οι αιτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις προαναφερθείσες οδηγίες για τους αιτούντες.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(2)  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/official/2018_financing_decision_ta.pdf

(3)  Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ως «μέτρο ενημέρωσης» νοείται κάθε αυτοτελές και συνεκτικό σύνολο ενημερωτικών δραστηριοτήτων που αφορά την πολιτική συνοχής της ΕΕ.

(4)  Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει μέτρα ενημέρωσης σχετικά με την ενωσιακή πολιτική συνοχής, η οποία υλοποιείται μέσω τριών βασικών ταμείων: του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Υπό την έννοια αυτή, επιλέξιμο καθίσταται ένα έργο που εξετάζει τον αντίκτυπο οποιουδήποτε από τα τρία αυτά ταμεία σε μια περιφέρεια.

(5)  Μη εξαντλητικός κατάλογος.

(6)  Οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας.

(7)  ΕΕ C 282 της 26.8.2017, σ. 10.

(8)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).


Top