Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/196/06

Πρόγραμμα Hercule III — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — 2017 — Κατάρτιση και διασκέψεις για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ

OJ C 196, 20.6.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 196/8


Πρόγραμμα HERCULE III

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — 2017

Κατάρτιση και διασκέψεις για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ

(2017/C 196/06)

1.   Στόχοι και περιγραφή

Η παρούσα ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) σχετικά με το πρόγραμμα Hercule III, ιδίως το άρθρο 8 στοιχείο β) («Επιλέξιμες δράσεις»), καθώς και στην απόφαση χρηματοδότησης για το 2017 για τη θέσπιση ετήσιου προγράμματος εργασίας (2) για την εφαρμογή του προγράμματος Hercule III το 2017, ιδίως το τμήμα 7.1 (Διασκέψεις, σεμινάρια και κατάρτιση σε ψηφιακές εγκληματολογικές έρευνες). Η απόφαση χρηματοδότησης για το 2017 προβλέπει τη διοργάνωση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «Κατάρτιση και διασκέψεις για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ».

2.   Επιλέξιμοι αιτούντες

Οι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση φορείς δυνάμει του προγράμματος είναι οι εξής:

εθνικές ή περιφερειακές διοικητικές αρχές κράτους μέλους που προωθούν την ενίσχυση της δράσης σε ενωσιακό επίπεδο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,

ή:

ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα και μη κερδοσκοπικές οντότητες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν επί τουλάχιστον ένα έτος, σε κράτος μέλος, και προωθούν την ενίσχυση της δράσης σε ενωσιακό επίπεδο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

3.   Επιλέξιμες δράσεις

Σκοπός της πρόσκλησης αυτής είναι να καλέσει τους επιλέξιμους υποψηφίους να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις στο πλαίσιο ενός από τα ακόλουθα τρία θέματα:

1.

Ανάπτυξη στοχευμένης εξειδικευμένης κατάρτισης για τη δημιουργία δικτύων και δομικών πλατφορμών ανάμεσα στα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες, άλλες τρίτες χώρες και διεθνείς δημόσιους οργανισμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ του προσωπικού που απασχολούν οι δικαιούχοι. Οι πληροφορίες και οι βέλτιστες πρακτικές αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία που εμφανίζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, καθώς και τις πρακτικές διερεύνησης και/ή δραστηριότητες πρόληψης.

2.

Διοργάνωση διασκέψεων για τη δημιουργία δικτύων και δομικών πλατφορμών ανάμεσα στα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες, άλλες τρίτες χώρες και διεθνείς δημόσιους οργανισμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ του προσωπικού που απασχολούν οι δικαιούχοι. Οι πληροφορίες και οι βέλτιστες πρακτικές αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία που εμφανίζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, καθώς και τις πρακτικές διερεύνησης και/ή δραστηριότητες πρόληψης.

3.

Διοργάνωση ανταλλαγών προσωπικού μεταξύ εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων (ιδίως των γειτονικών κρατών μελών), για συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη, βελτίωση και επικαιροποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Ο αιτών μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αίτηση υποβάλλεται για μία δράση στο πλαίσιο ενός μόνο από τα τρία θέματα που αναφέρονται ανωτέρω: αίτηση για δράση στο πλαίσιο περισσότερων του ενός από αυτά τα θέματα δεν θα γίνει δεκτή.

4.   Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 1 000 000 EUR. Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης. Η χορηγούμενη χρηματοδοτική ενίσχυση δεν θα υπερβεί το 80 % των επιλέξιμων δαπανών.

Το κατώτατο όριο για δράση «κατάρτισης» ανέρχεται σε 50 000 EUR. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης για την οποία ζητείται επιχορήγηση δεν είναι χαμηλότερος από το εν λόγω όριο.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

5.   Προθεσμία

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την: Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017, και μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω της πύλης συμμετεχόντων για το πρόγραμμα Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Περισσότερες πληροφορίες

Όλα τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορούν να μεταφορτωθούν από την πύλη συμμετεχόντων που αναφέρεται στο σημείο 5 ανωτέρω ή από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Ερωτήσεις και/ή αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της πύλης συμμετεχόντων.

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις δύνανται να δημοσιεύονται, με τήρηση της ανωνυμίας, στον οδηγό για αιτούντες που διατίθεται στην πύλη συμμετεχόντων και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, εφόσον ενδιαφέρουν τους λοιπούς υποψηφίους.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα «Hercule III») και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 804/2004/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 6).

(2)  Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος εργασίας 2017 και τη χρηματοδότηση για την εφαρμογή του προγράμματος Hercule III C(2017)1120 final της 22ας Φεβρουαρίου 2017.


Top