Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/196/04

Πρόγραμμα Hercule III — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — 2017 — Τεχνική βοήθεια για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ

OJ C 196, 20.6.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 196/4


Πρόγραμμα HERCULE III

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — 2017

Τεχνική βοήθεια για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ

(2017/C 196/04)

1.   Στόχοι και περιγραφή

Η παρούσα ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) σχετικά με το πρόγραμμα Hercule III, ιδίως το άρθρο 8 στοιχείο α) («Επιλέξιμες δράσεις»), καθώς και στην απόφαση χρηματοδότησης 2017 για τη θέσπιση ετήσιου προγράμματος εργασίας (2) για την εφαρμογή του προγράμματος Hercule III το 2017, ιδίως το τμήμα 6.1.1, δράσεις: 1 - 4 («Τεχνική βοήθεια: δράσεις»). Η απόφαση χρηματοδότησης για το 2017 προβλέπει τη διοργάνωση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «τεχνικής βοήθειας».

2.   Επιλέξιμοι αιτούντες

Οι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση φορείς δυνάμει του προγράμματος είναι εθνικές ή περιφερειακές διοικητικές αρχές («αιτούντες») ενός κράτους μέλους που προωθούν την ενίσχυση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Επιλέξιμες δράσεις

Σκοπός της πρόσκλησης αυτής είναι να καλέσει τις εθνικές και περιφερειακές διοικητικές αρχές να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις στο πλαίσιο ενός από τα ακόλουθα τέσσερα θέματα:

1.

Η αγορά και η συντήρηση των μέσων και μεθόδων έρευνας, περιλαμβανομένης εξειδικευμένης εκπαίδευσης για τη λειτουργία των εν λόγω μέσων («μέσα και μέθοδοι έρευνας»).

2.

Η αγορά και η συντήρηση μέσων και ζώων για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε εμπορευματοκιβώτια, φορτηγά, βαγόνια τρένων και οχήματα στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης για τον εντοπισμό λαθραίων και παραποιημένων αγαθών («μέσα ανίχνευσης»).

3.

Η αγορά, η συντήρηση και η διασύνδεση των συστημάτων αναγνώρισης των αριθμών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων (συστήματα αυτόματης αναγνώρισης αριθμού πινακίδας — ANPRS) ή κωδικών εμπορευματοκιβωτίων. Περιλαμβάνεται εξειδικευμένη κατάρτιση που απαιτείται για τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων.

4.

Η αγορά υπηρεσιών για την υποστήριξη των ικανοτήτων των κρατών μελών να αναλύουν, να αποθηκεύουν και να καταστρέφουν κατασχεθέντα τσιγάρα («ανάλυση και καταστροφή κατασχέσεων»).

Ο αιτών μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αίτηση υποβάλλεται για μία δράση στο πλαίσιο ενός μόνο από τα τέσσερα θέματα που αναφέρονται ανωτέρω: αίτηση για δράση στο πλαίσιο περισσότερων του ενός από αυτά τα θέματα δεν θα γίνει δεκτή.

4.   Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 9 150 000 ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης. Η χορηγούμενη χρηματοδοτική ενίσχυση δεν θα υπερβεί το 80 % των επιλέξιμων δαπανών. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλύπτει έως και το 90 % των επιλέξιμων δαπανών. Στο έγγραφο της πρόσκλησης αναφέρονται τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των εν λόγω εξαιρετικών και δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων. Το ελάχιστο όριο για τον προϋπολογισμό μιας δράσης που υποβάλλεται σε αίτηση έχει καθοριστεί σε 100 000 ευρώ.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

5.   Υποβολή αίτησης και προθεσμία

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την: Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017, και μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω της πύλης συμμετεχόντων για το πρόγραμμα Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Περισσότερες πληροφορίες

Όλα τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορούν να μεταφορτωθούν από την πύλη συμμετεχόντων που αναφέρεται στο σημείο 5 ανωτέρω ή από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Ερωτήσεις και/ή αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της πύλης συμμετεχόντων.

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις δύνανται να δημοσιεύονται, με τήρηση της ανωνυμίας, στον οδηγό για αιτούντες που διατίθεται στην πύλη συμμετεχόντων και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, εφόσον ενδιαφέρουν τους λοιπούς υποψηφίους.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα «Hercule III») και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 804/2004/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 6).

(2)  Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος εργασίας 2017 και τη χρηματοδότηση για την εφαρμογή του προγράμματος Hercule III C(2017)1120 final της 22ας Φεβρουαρίου 2017.


Top