Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0855

Υπόθεση T-855/16: Προσφυγή της 7ης Δεκεμβρίου 2016 — Fertisac κατά ECHA

OJ C 30, 30.1.2017, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 30/56


Προσφυγή της 7ης Δεκεμβρίου 2016 — Fertisac κατά ECHA

(Υπόθεση T-855/16)

(2017/C 030/64)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Fertisac, S.L. (Atarfe, Ισπανία) (εκπρόσωπος: J. Gómez Rodríguez, δικηγόρος)

Καθού: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση αριθ. SME (2016) 5150 του ECHA, της 15ης Νοεμβρίου 2016, με την οποία διαπιστώνεται ότι η FERTISAC S.L. δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη μείωση των τελών και επιβαρύνσεων που προβλέπεται για τις μεσαίες επιχειρήσεις και με την οποία της επιβάλλεται διοικητική επιβάρυνση·

να ακυρώσει το τιμολόγιο αριθ. 10060160 του ECHA, της 15ης Νοεμβρίου 2016, για ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του τέλους που κατέβαλε η FERTISAC S.L. και του τέλους που επιβάλλεται σε μεγάλη επιχείρηση, το οποίο εκδόθηκε βάσει της αποφάσεως αριθ. SME (2016) 5150 του ECHA·

να ακυρώσει το τιμολόγιο αριθ. 10060161 του ECHA, της 15ης Νοεμβρίου 2016, με το οποίο καθορίζεται η διοικητική επιβάρυνση σύμφωνα με την απόφαση αριθ. SME (2016) 5150 του ECHA·

να καταδικάσει τον Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει δύο λόγους.

1.

Πρώτος λόγος, ο οποίος αντλείται από εσφαλμένο χαρακτηρισμό της FERTISAC S.L. ως μεγάλης επιχειρήσεως.

Συναφώς, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι το άρθρο 2, παράγραφος 1, του παραρτήματος της συστάσεως 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ 2003 L 124, σ. 36), ορίζει ότι η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Τα κατώφλια για τον χαρακτηρισμό επιχειρήσεως ως ΜΜΕ είναι δύο. Για τον χαρακτηρισμό ως μεγάλης επιχειρήσεως, δεν αρκεί η υπέρβαση ενός μόνο εκ των κατωφλίων (όπως συνάγεται από την απόφαση του ECHA, ο οποίος λαμβάνει υπόψη μόνο το ένα εξ αυτών: τον ετήσιο κύκλο εργασιών), αγνοώντας σαφώς την πρώτη προϋπόθεση, ήτοι τον αριθμό των εργαζομένων, ο οποίος διακρίνεται πλήρως με τη χρήση του συνδέσμου «και». Η FERTISAC S.L. ουδέποτε όμως υπερέβη το κατώφλιο των 250 εργαζομένων.

2.

Δεύτερος λόγος, ο οποίος αντλείται από εσφαλμένη ερμηνεία, από τον καθού, της συστάσεως 2003/361.

Συναφώς, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι, για τον καθορισμό του μεγέθους της, πρέπει να ληφθούν υπόψη αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία της προσφεύγουσας και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεών της. Η προσφεύγουσα δεν ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων. Η ερμηνεία αυτή επιβεβαιώνεται από τον δημοσιευθέντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγό χρήστη για τον ορισμό της έννοιας των ΜΜΕ. Εξάλλου, το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ 2006 L 396, σ. 1), καθώς και η αιτιολογική σκέψη 9 και το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 340/2008 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2008, σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ 2008 L 107, σ. 6), παραπέμπουν, για τον ορισμό των ΜΜΕ, στη σύσταση 2003/361/ΕΚ.


Top