Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/029/15

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/05/2017 — Σχέδιο ενδοαφρικανικής ακαδημαϊκής κινητικότητας

OJ C 29, 28.1.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/25


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ — EACEA/05/2017

Σχέδιο ενδοαφρικανικής ακαδημαϊκής κινητικότητας

(2017/C 29/15)

1.   Στόχοι και περιγραφή

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και κατ’ επέκταση, η συμβολή στη μείωση της φτώχειας μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας εκπαιδευμένου και με υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων εργατικού δυναμικού στην Αφρική.

Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σπουδαστών και εργαζομένων μέσω της προώθησης της κινητικότητάς τους εντός Αφρικής. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) στην Αφρική αναμένεται να αυξήσει την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, ενθαρρύνοντας και παρέχοντας στους αφρικανούς σπουδαστές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στην αφρικανική ήπειρο. Επιπλέον, η κινητικότητα του προσωπικού (ακαδημαϊκού και διοικητικού) αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα των αφρικανικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως προς τη σύναψη διεθνών συνεργασιών.

Συγκεκριμένα, σκοπός του το προγράμματος είναι:

α)

να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγοντας τη διεθνοποίηση και την εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών και των μαθημάτων των συμμετεχόντων ιδρυμάτων.

β)

να παράσχει σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς και μέλη του προσωπικού τη δυνατότητα να επωφεληθούν σε γλωσσικό, πολιτισμικό και επαγγελματικό επίπεδο από την εμπειρία που αποκτάται μέσω της κινητικότητας σε άλλη αφρικανική χώρα.

2.   Επιλέξιμοι υποψήφιοι και σύνθεση σύμπραξης

Στη σύμπραξη πρέπει να συμμετέχουν ως εταίροι τέσσερα, κατ’ ελάχιστον, και έξι, κατά το μέγιστο, ΑΕΙ της Αφρικής (περιλαμβανομένου του αιτούντος) και ένας τεχνικός εταίρος από την ΕΕ.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι και εταίροι είναι ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην Αφρική τα οποία παρέχουν σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (επιπέδου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή/και διδακτορικού διπλώματος) ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους. Επιλέξιμα είναι μόνο ΑΕΙ εγκεκριμένα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της Αφρικής. Παραρτήματα των ΑΕΙ από χώρες εκτός Αφρικής δεν είναι επιλέξιμα.

Ο τεχνικός εταίρος πρέπει να είναι ΑΕΙ ενός εκ των κρατών μελών της ΕΕ και να διαθέτει Χάρτη Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

3.   Επιλέξιμες δραστηριότητες και διάρκεια

Το σχέδιο περιλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης/κατάρτισης και άλλων υπηρεσιών σε αλλοδαπούς φοιτητές και την ανάθεση έργου διδασκαλίας/κατάρτισης και έρευνας και άλλες υπηρεσίες σε προσωπικό από τις χώρες που καλύπτονται από το σχέδιο. Οι δράσεις κινητικότητας πρέπει να υλοποιηθούν σε μία μόνο από τις επιλέξιμες χώρες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Η διάρκεια του σχεδίου πρέπει να είναι 60 μηνών.

4.   Κριτήρια ανάθεσης

Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τα τρία κριτήρια ανάθεσης που περιγράφονται παρακάτω:

Κριτήρια

Βαθμοί

1.

Συνάφεια

20

2.

Ποιότητα

70

2.1.

Ακαδημαϊκή ποιότητα

15

2.2.

Σύνθεση της σύμπραξης και μηχανισμοί συνεργασίας

15

2.3.

Οργάνωση και υλοποίηση κινητικότητας

20

2.4.

Διευκολύνσεις των φοιτητών/του προσωπικού και συνέχεια

10

2.5.

Ισορροπία φύλου

10

3.

Βιωσιμότητα

10

Σύνολο

100

Για να θεωρηθούν επιλέξιμα τα σχέδια πρέπει να συγκεντρώσουν κατ’ ελάχιστον 50 βαθμούς από το σύνολο των 100.

5.   Προϋπολογισμός και ποσά επιδότησης

Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 9 900 000 ευρώ και πρέπει να καλύψει περίπου 350 ροές κινητικότητας.

Κάθε επιχορήγηση κυμαίνεται μεταξύ 1 000 000 ευρώ (ελάχιστο ποσό επιχορήγησης) και 1 400 000 ευρώ (μέγιστο ποσό επιχορήγησης).

Η επιχορήγηση της ΕΕ για την οργάνωση της κινητικότητας γίνεται επί τη βάσει κατ’ αποκοπήν ποσού ενώ, για την υλοποίησή της, βάσει τιμής μονάδας.

6.   Διαδικασία υποβολής προτάσεων και προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το σχέδιο ενδοαφρικανικής ακαδημαϊκής κινητικότητας είναι η 2α Μαΐου 2017 στις 12.00 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να υποβάλλονται χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο και τα ειδικά για τον σκοπό αυτό παραρτήματά του. Τα έντυπα διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en).

Μόνο το ηλεκτρονικά υποβληθέν έντυπο (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων) θεωρείται επίσημη έγκυρη αίτηση.

Επιπλέον, οι αιτούντες οφείλουν να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίγραφο της αίτησής τους (ηλεκτρονικό έντυπο συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων) στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός καταχώρισης του σχεδίου που παρέλαβαν μετά την υποβολή του ηλεκτρονικού εντύπου. Το αντίγραφο πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται εντός της καθορισθείσας προθεσμίας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7.   Περισσότερες πληροφορίες

Οι κατευθυντήριες γραμμές της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en


Top