Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/223/12

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων IX-2017/02 — «Επιδοτήσεις για πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

OJ C 223, 21.6.2016, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/14


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων IX-2017/02 — «Επιδοτήσεις για πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

(2016/C 223/12)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης. Επιπλέον, το άρθρο 224 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, καθορίζουν το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο του άρθρου 10 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα τους κανόνες για τη χρηματοδότησή τους.

Με την αναθεώρηση, το 2007, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 αναγνωρίζεται ο ρόλος των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα οποία, ως οργανισμοί που συνδέονται με πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, «είναι δυνατόν μέσω των δραστηριοτήτων τους να υποστηρίζουν και να προωθούν τους στόχους των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη συμβολή στη δημόσια συζήτηση για θέματα ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ μπορούν επίσης να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο με την παρουσίαση νέων ιδεών, αναλύσεων και επιλογών πολιτικής». Ο κανονισμός αυτός προβλέπει ειδικότερα ετήσια επιχειρησιακή οικονομική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά ιδρύματα που υποβάλλουν σχετική αίτηση και πληρούν τους όρους που θεσπίζει ο εν λόγω κανονισμός.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινοβούλιο δημοσιεύει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με σκοπό τη χορήγηση επιδοτήσεων στα πολιτικά ιδρύματα ευρωπαϊκού επιπέδου.

1.   Βασική πράξη

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, [εφεξής «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003»], σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 (εφεξής «Απόφαση του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004») (2).

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός») (3).

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (εφεξής «κανόνες εφαρμογής») (4).

2.   Σκοπός

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης του Προεδρείου, «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει κατ' έτος πριν από το τέλος του α' εξαμήνου του έτους που προηγείται του έτους για το οποίο ζητείται η επιδότηση, πρόσκληση υποβολής προτάσεων ενόψει της χορήγησης επιδότησης για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και ιδρυμάτων.»

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά αιτήσεις επιδοτήσεων για το οικονομικό έτος 2017, που καλύπτει περίοδο δραστηριοτήτων από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017. Σκοπός των επιδοτήσεων είναι η στήριξη του ετήσιου προγράμματος εργασιών του δικαιούχου.

3.   Παραδεκτό

Οι αιτήσεις θα γίνουν παραδεκτές μόνον εφόσον υποβληθούν γραπτώς μέσω του ειδικού εντύπου του Παραρτήματος 1 της ανωτέρω απόφασης του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004 και σταλούν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Οι αιτήσεις που θα κριθούν ελλιπείς μπορούν να απορριφθούν.

4.   Κριτήρια και δικαιολογητικά έγγραφα

4.1.   Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να δικαιούται επιδότηση, ένα πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να πληροί τους όρους που θεσπίζει το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, ήτοι:

α)

να συνδέεται με ένα από τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι αναγνωρισμένα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, βάσει βεβαίωσης του εν λόγω κόμματος·

β)

να έχει νομική προσωπικότητα στο κράτος μέλος όπου εδρεύει· η νομική του προσωπικότητα να είναι ξεχωριστή από τη νομική προσωπικότητα του πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο συνδέεται το ίδρυμα·

γ)

να σέβεται, ιδίως στο πρόγραμμά του και με τη δράση του, τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου·

δ)

να μην επιδιώκει κερδοσκοπικούς στόχους·

ε)

να έχει διοικητικό συμβούλιο με ισορροπημένη γεωγραφικά σύνθεση.

Επιπλέον, οφείλει να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003: «Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, επαφίεται σε κάθε πολιτικό κόμμα και ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καθορίσουν τις ειδικές λεπτομέρειες που θα διέπουν τις σχέσεις τους, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, εξασφαλίζοντας ορισμένο βαθμό διαχωρισμού μεταξύ της καθημερινής διαχείρισης και των διοικητικών δομών του πολιτικού ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφενός και του πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο συνδέεται το ίδρυμα αυτό, αφετέρου.»

4.2.   Κριτήρια αποκλεισμού

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να βεβαιώσουν ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που περιγράφονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 και στο άρθρο 107 του δημοσιονομικού κανονισμού.

4.3.   Κριτήρια επιλογής

Οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν τη νομική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα που απαιτείται για την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασιών που συνυποβάλλονται με την αίτηση χρηματοδότησης και ότι διαθέτουν την τεχνική ικανότητα και τα αναγκαία διαχειριστικά προσόντα για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος εργασιών για το οποίο αιτούνται επιδότηση.

4.4.   Κριτήρια ανάθεσης

Δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, οι διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2017 πιστώσεις θα κατανεμηθούν ως εξής μεταξύ των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα έχουν λάβει θετική απάντηση στην αίτηση χρηματοδότησής τους βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας, αποκλεισμού και επιλογής:

α)

το 15 % κατανέμεται ισομερώς·

β)

το 85 % θα κατανεμηθεί μεταξύ εκείνων που συνδέονται με πολιτικά κόμματα ευρωπαϊκού επιπέδου που διαθέτουν εκλεγμένους ευρωβουλευτές, κατ' αναλογία προς τον αριθμό των τελευταίων.

4.5.   Υποχρέωση γνωστοποίησης

Οι επιδοτούμενοι έχουν υποχρέωση να κοινοποιούν, εντός δυο εβδομάδων, κάθε αλλαγή σε σχέση με τα έγγραφα ή τις πληροφορίες που είχαν υποβάλει με την αίτησή τους. Ελλείψει κοινοποίησης, ο διατάκτης δύναται να αποφασίσει βασιζόμενος στα διαθέσιμα στοιχεία, παρά τα οποιαδήποτε στοιχεία που έχουν υποβληθεί στη συνέχεια.

Το βάρος της απόδειξης βαρύνει τον αιτούντα ή δικαιούχο της επιδότησης, που οφείλει να αποδείξει ότι συνεχίζει να πληροί τα αναγκαία κριτήρια.

4.6.   Δικαιολογητικά έγγραφα

Για την αξιολόγηση των ως άνω κριτηρίων, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α)

πρωτότυπο διαβιβαστικής επιστολής στην οποία αναφέρεται το ζητούμενο ποσό επιδότησης·

β)

έντυπο αίτησης του παραρτήματος 1 της απόφασης του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004 δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (συμπεριλαμβανομένης της έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης)·

γ)

καταστατικό του πολιτικού ιδρύματος (5)·

δ)

επίσημη βεβαίωση εγγραφής (6)

ε)

πρόσφατο αποδεικτικό στοιχείο ύπαρξης του πολιτικού ιδρύματος·

στ)

κατάλογο των διευθυντών/μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια, τίτλος ή ιδιότητα εντός του πολιτικού ιδρύματος)·

ζ)

πολιτικό πρόγραμμα του πολιτικού ιδρύματος (7)·

η)

συνολική οικονομική κατάσταση για την περίοδο 2015 πιστοποιημένη από εξωτερικό οργανισμό ελέγχου λογαριασμών (8)·

θ)

προβλεπόμενο προϋπολογισμό λειτουργίας της συγκεκριμένης περιόδου (1η Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017) όπου θα εμφαίνονται οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

ι)

περιγραφή του ετήσιου προγράμματος εργασίας·

ια)

έγγραφα που πιστοποιούν ότι το πολιτικό ίδρυμα πληροί τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003·

ιβ)

πλήρη κατάλογο μελών.

5.   Χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Οι πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2017 βάσει του άρθρου 403 του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου «Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα» έχουν ορισθεί συνολικά σε EUR 19 000 000. Απαιτείται η έγκρισή τους από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή.

Το μέγιστο ποσόν που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καταβάλει σε δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85 % του επιλέξιμου επιχειρησιακού κόστους των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το βάρος της απόδειξης φέρει το ενδιαφερόμενο πολιτικό ίδρυμα.

Η χρηματοδότηση λαμβάνει τη μορφή επιχειρησιακής επιδότησης κατά τα προβλεπόμενα από τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής. Οι όροι καταβολής της επιδότησης και οι υποχρεώσεις που διέπουν τη χρήση της εκτίθενται στην απόφαση χορήγησης της επιδότησης, της οποίας υπόδειγμα υπάρχει στο παράρτημα 2β της απόφασης του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004.

6.   Διαδικασία και προθεσμία υποβολής προτάσεων

6.1.   Προθεσμία και υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία για την αποστολή αιτήσεων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2016. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις πρέπει:

α)

να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο αίτησης (παράρτημα 1 της απόφασης του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004)·

β)

να είναι οπωσδήποτε υπογεγραμμένες από τον αιτούντα ή τον δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του·

γ)

να σταλούν εντός διπλού φακέλου· οι δυο φάκελοι πρέπει να είναι σφραγισμένοι· εκτός από τη διεύθυνση της παραλήπτριας υπηρεσίας, όπως εμφαίνεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στον εσωτερικό φάκελο πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

«CALL FOR PROPOSALS — 2017 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON»

Εάν χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, πρέπει να σφραγιστούν με κολλητική ταινία επί της οποίας εγκαρσίως θα τεθεί η υπογραφή του αποστολέα. Η υπογραφή του αποστολέα θεωρείται ότι περιλαμβάνει όχι μόνο τη χειρόγραφη υπογραφή του αλλά και τη σφραγίδα του φορέα του.

O εξωτερικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τη διεύθυνση του αποστολέα και να απευθύνεται στον εξής παραλήπτη:

EUROPEAN PARLIAMENT

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Ο εσωτερικός φάκελος πρέπει να έχει την εξής διεύθυνση παραλήπτη:

President of the European Parliament

Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

δ)

να σταλούν το αργότερο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων είτε με συστημένη επιστολή με τεκμήριο τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς με τεκμήριο την ημερομηνία του καταθετηρίου.

6.2.   Ενδεικτική διαδικασία και χρονοδιάγραμμα

Για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα εφαρμοστούν η παρακάτω διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα:

α)

υποβολή της αίτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2016)·

β)

εξέταση και επιλογή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· μόνον οι αιτήσεις που θα θεωρηθούν παραδεκτές θα εξετασθούν ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποκλεισμού και επιλογής που ορίζονται στην πρόσκληση·

γ)

έγκριση της απόφασης για τη χορήγηση επιδοτήσεων από το προεδρείο του Κοινοβουλίου (μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της απόφασης του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004) και κοινοποίησή της στους αιτούντες·

δ)

κοινοποίηση των αποφάσεων χορήγησης επιδοτήσεων·

ε)

πληρωμή προκαταβολής 80 % (εντός 15 ημερών από την απόφαση χορήγησης επιδότησης).

6.3.   Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα κατωτέρω κείμενα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

α)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003·

β)

Απόφαση του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004·

γ)

Έντυπο αίτησης για τη χορήγηση επιδότησης (παράρτημα 1 της απόφασης του Προεδρείου της 29ης Μαρτίου 2004).

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση επιδότησης πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με αναγραφή του κωδικού της δημοσίευσης στην ακόλουθη διεύθυνση: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην αίτηση χρηματοδότησης και στα παραρτήματα αυτής θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τις αρχές της πίστης, του θεμιτού της επεξεργασίας και της αναλογικότητας έως τη ρητή και νόμιμη ολοκλήρωση του εν λόγω σχεδίου. Για τις ανάγκες επεξεργασίας της αίτησης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, τα προσωπικά δεδομένα δύνανται να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διαβιβασθούν στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Υπηρεσία Δημοσιονομικών Παρατυπιών ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Για την άσκηση προσφυγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).


(1)  ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 155 της 12.6.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

(5)  Ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβαστεί.

(6)  Ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβαστεί.

(7)  Ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβαστεί.

(8)  Εκτός και αν το πολιτικό ίδρυμα ιδρύθηκε κατά το τρέχον έτος.

(9)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


Top