Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1124(01)

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020

OJ C 390, 24.11.2015, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 390/4


Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020

(2015/C 390/05)

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (1) τροποποιούνται ως εξής:

(1)

Στο σημείο (6), το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Κανονισμός (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου (2).

(2)  ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 56.»."

(2)

Στο σημείο (7), η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η ΚΓΠ βασίζεται σε δύο πυλώνες: ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει μέσα σχετικά με τη λειτουργία των γεωργικών αγορών και την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1144/2014], καθώς και με τις άμεσες ενισχύσεις [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου] που εξαρτώνται από κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και από την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.».

(3)

Στο σημείο (14), η τελευταία περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ωστόσο, διάφορες παρεκκλίσεις από την εν λόγω γενική αρχή προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013, στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013, στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, στο άρθρο 211 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014.».

(4)

Στο σημείο (26), η πέμπτη και η έκτη περίοδος αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν οι χρηματοοικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα οφείλονται σε ζημιογόνο γεγονός που αναφέρεται στο μέρος II τμήματα 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 ή 2.8.5 του παρόντος εγγράφου, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, για την αντιστάθμιση απωλειών ή την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τέτοιου είδους ζημιογόνα γεγονότα και για την κάλυψη των δαπανών για την εξάλειψη ζημιογόνων για τα φυτά οργανισμών. Επιπλέον, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση, υπό ορισμένους όρους, όσον αφορά την οικονομική κατάσταση επιχείρησης όταν πρόκειται για τη χορήγηση ενισχύσεων για την απομάκρυνση και καταστροφή νεκρών ζώων, οι οποίες εξετάζονται στο τμήμα 1.2.1.4, και για τη χορήγηση ενισχύσεων για την καταπολέμηση και την εξάλειψη ασθενειών των ζώων και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, οι οποίες εξετάζονται μέρος II τμήμα 1.2.1.3 σημείο (375) του παρόντος εγγράφου.».

(5)

Στο σημείο (27), η τελευταία περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αυτό δεν ισχύει όταν η ενίσχυση αφορά επανόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες και έκτακτα συμβάντα, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης.».

(6)

Το σημείο (48) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(48)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αρχή της συνεισφοράς στην επίτευξη των στόχων αγροτικής ανάπτυξης πληρούται όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης στο μέρος II τμήματα 1.1.10.3, 1.2, 1.3, 2.8 και 2.9 του παρόντος εγγράφου, τα οποία βρίσκονται εκτός του πεδίου της αγροτικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει αποκτήσει επαρκή πείρα ως προς τη συμβολή των εν λόγω μέτρων στην επίτευξη των στόχων αγροτικής ανάπτυξης.».

(7)

Στο σημείο (52), η όγδοη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός καθεστώτος ενισχύσεων για επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγής και οι οποίες συνεπάγονται αυξημένη χρήση σπανίων πόρων ή αύξηση της ρύπανσης, θα είναι αναγκαίο να αποδειχθεί ότι το καθεστώς αυτό δεν θα συνεπάγεται παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας της Ένωσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία (3) και οι καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (ΚΓΠΣ) της πολλαπλής συμμόρφωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(3)  Όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης: οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7). (“οδηγία για τα πτηνά”)· οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7) (“οδηγία για τους οικοτόπους”)· οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1) (“οδηγία για τη νιτρορύπανση”)· οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1) (“οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα”)· οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19) (“οδηγία για τα υπόγεια ύδατα”)· οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71) (“οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων”)· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1)· οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1) (“οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων”)· και, κατά περίπτωση, οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30) (“οδηγία για τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων”).»"

(8)

Στο σημείο (75):

α)

το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

οι ενισχύσεις για την αποζημίωση των δαπανών για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη ασθενειών των ζώων και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών και των ζημιών που προκάλεσαν οι εν λόγω ασθένειες των ζώων και οι επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμοί σύμφωνα με το μέρος II τμήμα 1.2.1.3·»·

β)

το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιγ)

οι ενισχύσεις για μέτρα προώθησης σύμφωνα με το σημείο (464) στοιχεία β), γ) και δ)·»·

γ)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):

«ιη)

οι ενισχύσεις για τις δαπάνες πρόληψης και αντιμετώπισης της διασποράς επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών των δένδρων, καθώς και οι ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες των δένδρων σύμφωνα με το μέρος II τμήμα 2.8.1.».

(9)

Στο σημείο (93), η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν το ποσό της ενίσχυσης για τα μέτρα ή τους τύπους δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο μέρος II τμήματα 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2, 2.3, 3.4 και 3.5 του παρόντος εγγράφου με βάση τις συνήθεις υποθέσεις για τις πρόσθετες δαπάνες και το διαφυγόν εισόδημα.».

(10)

Το σημείο (138) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(138)

Όταν περισσότερες από μία γεωργικές εκμεταλλεύσεις διεξάγουν την επένδυση για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ενεργειακές ανάγκες ή για την παραγωγή βιοκαυσίμων στις εκμεταλλεύσεις, η μέση ετήσια κατανάλωση είναι ισοδύναμη με το ποσό της ετήσιας μέσης κατανάλωσης όλων των δικαιούχων.».

(11)

Το σημείο (140) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(140)

Δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, εκτός εάν χρησιμοποιείται ένα ελάχιστο ποσοστό της παραγόμενης θερμικής ενέργειας, το οποίο θα καθορίζεται από τα κράτη μέλη.».

(12)

Το σημείο (177) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(177)

Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν ανώτατα και κατώτατα όρια για την πρόσβαση στις ενισχύσεις εκκίνησης για τους νέους γεωργούς και την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων από την άποψη του δυναμικού παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης, υπολογιζόμενου σε τυπική απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 5β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου (4) και στο άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/220 της Επιτροπής (5), ή ισοδύναμο αυτού;. Το κατώτερο όριο για την πρόσβαση στις ενισχύσεις εκκίνησης για τους νέους γεωργούς πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο για την πρόσβαση στις ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη δημιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 328 της 15.12.2009, σ. 27)."

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/220 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 46 της 19.2.2015, σ. 1).»."

(13)

Το σημείο (230) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(230)

Για τη διατήρηση των γενετικών πόρων στον γεωργικό τομέα, η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών.».

(14)

Το σημείο (255) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(255)

Οι πρόσθετες δαπάνες και το διαφυγόν εισόδημα πρέπει να υπολογίζονται σε σύγκριση με περιοχές που δεν αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, αφού ληφθούν υπόψη οι πληρωμές δυνάμει του τίτλου III κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.».

(15)

Στο σημείο (282) στοιχείο β), το σημείο iv) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«iv)

το σύστημα πρέπει να είναι διαφανές και να εξασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιμότητα των γεωργικών προϊόντων·».

(16)

Το σημείο (296) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(296)

Οι ενισχύσεις που αναφέρονται στο σημείο (293) στοιχεία α) και γ) και δ) σημεία (i) έως (iv) δεν πρέπει να περιλαμβάνουν άμεσες πληρωμές στους δικαιούχους και πρέπει να καταβάλλονται σε όσους υλοποιούν δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης. Οι ενισχύσεις για τις δαπάνες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης οι οποίες αναφέρονται στο σημείο (293) στοιχείο γ) μπορεί, εναλλακτικά, να καταβάλλονται απευθείας στον πάροχο των υπηρεσιών αντικατάστασης. Οι ενισχύσεις που αναφέρονται στο σημείο (293) στοιχείο δ) σημείο (v) πρέπει να καταβάλλονται απευθείας στους δικαιούχους. Οι ενισχύσεις για μικρής κλίμακας έργα επίδειξης, που αναφέρονται στο σημείο (293) στοιχείο δ) σημεία (i) έως (iv), μπορούν να καταβάλλονται απευθείας στους δικαιούχους.».

(17)

Το σημείο (302) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(302)

Οι συμβουλές μπορεί επίσης να καλύπτουν άλλα θέματα και ιδίως τις πληροφορίες σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σ' αυτήν, τη βιοποικιλότητα και την προστασία των υδάτων όπως προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ή θέματα που συνδέονται με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ανταγωνιστικότητας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν συμβουλές για την ανάπτυξη μικρών αλυσίδων εφοδιασμού, τη βιολογική γεωργία και την υγειονομική πτυχή της ζωικής παραγωγής.».

(18)

Το σημείο (310) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(310)

Οι ενισχύσεις καλύπτουν τις πραγματικές δαπάνες αντικατάστασης ενός κατόχου εκμετάλλευσης, ενός φυσικού προσώπου το οποίο είναι μέλος του νοικοκυριού της εκμετάλλευσης, ή γεωργικού εργάτη, κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την εργασία λόγω ασθένειας, συμπεριλαμβανομένης της ασθένειας των παιδιών τους, διακοπών, άδειας μητρότητας και γονικής άδειας, υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή σε περίπτωση θανάτου.».

(19)

Το σημείο (311) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(311)

Η συνολική διάρκεια της αντικατάστασης θα πρέπει να περιορίζεται σε τρεις μήνες ετησίως ανά δικαιούχο, με εξαίρεση την αντικατάσταση για άδεια μητρότητας και γονική άδεια και την αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Για την άδεια μητρότητας και τη γονική άδεια, η αντικατάσταση περιορίζεται σε έξι μήνες σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει μεγαλύτερη περίοδο. Για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, η διάρκεια της αντικατάστασης περιορίζεται στη διάρκεια της θητείας.».

(20)

Το σημείο (334) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(334)

Τα καθεστώτα ενισχύσεων πρέπει να θεσπίζονται εντός τριών ετών από την ημερομηνία επέλευσης του γεγονότος και η ενίσχυση πρέπει να καταβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία αυτή. Για μια συγκεκριμένη θεομηνία ή έκτακτο συμβάν, η Επιτροπή θα εγκρίνει χωριστά τις κοινοποιηθείσες ενισχύσεις που παρεκκλίνουν από τον κανόνα αυτό σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για παράδειγμα λόγω της φύσης και/ή της έκτασης του συμβάντος, ή της υστερόχρονης εμφάνισης ή της συνεχιζόμενης φύσης των ζημιών.».

(21)

Στο στοιχείο (347), η μνεία στο «σημείο (35).31» αντικαθίσταται από μνεία στο «σημείο (35).34».

(22)

Στο σημείο (374), η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στην περίπτωση των μέτρων πρόληψης (δηλαδή μέτρων σχετικά με ασθένεια των ζώων ή επιβλαβή για τα φυτά οργανισμό που δεν έχει ακόμη εμφανιστεί), η ενίσχυση μπορεί να καλύπτει τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:».

(23)

Στο σημείο (375), η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στην περίπτωση των μέτρων ελέγχου και εξάλειψης (δηλαδή μέτρων σχετικά με ασθένειες των ζώων για τις οποίες η αρμόδια αρχή έχει αναγνωρίσει επίσημα την ύπαρξη εστίας, ή με επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς για τους οποίους η αρμόδια αρχή έχει αναγνωρίσει επίσημα την παρουσία τους), η ενίσχυση μπορεί να καλύπτει τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:».

(24)

Στο σημείο (454) προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Η δραστηριότητα προώθησης μπορεί να υλοποιείται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες.».

(25)

Το σημείο (456) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(456)

Η εκστρατεία προώθησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και, κατά περίπτωση, με τους ειδικούς κανόνες για την επισήμανση.

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).»."

(26)

Το σημείο (465) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(465)

Στις δραστηριότητες προώθησης που αναφέρονται στο σημείο (464) στοιχείο γ) και στις εκστρατείες προώθησης που αναφέρονται στο σημείο (464) στοιχείο δ), και ιδίως στις δραστηριότητες προώθησης γενικού χαρακτήρα και προς όφελος όλων των παραγωγών του συγκεκριμένου είδους προϊόντων, δεν πρέπει να γίνεται αναφορά σε καμία συγκεκριμένη επιχείρηση, εμπορική επωνυμία ή προέλευση. Οι εκστρατείες προώθησης που αναφέρονται στο σημείο (464) στοιχείο δ) δεν πρέπει να αφορούν προϊόντα μιας ή περισσότερων συγκεκριμένων εταιρειών. Η Επιτροπή δεν θα κηρύσσει συμβιβάσιμες κρατικές ενισχύσεις για προώθηση, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις πωλήσεις ή να δυσφημήσουν προϊόντα άλλων κρατών μελών.».

(27)

Στο σημείο (466) στοιχείο β), προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Η αναφορά στην προέλευση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, δεν πρέπει να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της κατανάλωσης οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος αποκλειστικά και μόνο λόγω της προέλευσής του, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ελεύθερης διακίνησης των γεωργικών προϊόντων κατά παράβαση του άρθρου 34 της Συνθήκης.».

(28)

Το σημείο (468) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(468)

Η ένταση της ενίσχυσης για εκστρατείες προώθησης που επικεντρώνονται σε προϊόντα που καλύπτονται από συστήματα ποιότητας, τα οποία αναφέρονται στο σημείο (464) στοιχείο δ) σε συνδυασμό με το σημείο (455), δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών της εκστρατείας ή το 80 % όσον αφορά την προώθηση σε τρίτες χώρες. Εάν ο τομέας καλύπτει τουλάχιστον το 50 % των δαπανών, με οιονδήποτε τρόπο, π.χ. με ειδικούς φόρους, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 100 % (7).

(7)  Υπόθεση T-139/09, Γαλλία κατά Επιτροπής, ECLI:EU:C:2012:496.»."

(29)

Ο τίτλος μετά το σημείο (469) αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

«Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013».

(30)

Το σημείο (470) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(470)

Η Επιτροπή θα θεωρεί τις εθνικές ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για τα μέτρα προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, εάν είναι σύμφωνες με τις κοινές αρχές αξιολόγησης που καθορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και με τους κανόνες σχετικά με τις ενισχύσεις για τα μέτρα προώθησης που καθορίζονται στο παρόν τμήμα, και ιδίως στα σημεία (453) δεύτερη περίοδος έως (469).».

(31)

Το σημείο (482) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(482)

Οι ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων στον γεωργικό τομέα θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (8).

(8)  ΕΕ C 249 της 31.7.2014, σ. 1.»."

(32)

Το σημείο (483) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(483)

Ωστόσο, όσον αφορά τις ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αντί για την περίοδο 10 ετών, που καθορίζεται στο τμήμα 3.6.1 σημείο (71) των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων, θα εφαρμόζεται περίοδος πέντε ετών.».

(33)

Το σημείο (535) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(535)

Δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, εκτός εάν χρησιμοποιείται ένα ελάχιστο ποσοστό της παραγόμενης θερμικής ενέργειας, το οποίο θα καθορίζεται από τα κράτη μέλη.».

(34)

Το σημείο (537) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(537)

Οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται σε ιδιώτες δασοκαλλιεργητές, δήμους και τις ενώσεις τους, καθώς και σε ΜΜΕ. Στις Αζόρες, τη Μαδέρα, τις Καναρίους Νήσους, τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, οι ενισχύσεις μπορούν επίσης να χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.».

(35)

Το σημείο (584) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(584)

Εάν η ενίσχυση χρηματοδοτείται αποκλειστικά με εθνικούς πόρους, οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν τη μίσθωση κατάλληλων εγκαταστάσεων, την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, τις δαπάνες διοικητικού προσωπικού, τα γενικά έξοδα και νομικές και διοικητικές αμοιβές. Σε περίπτωση αγοράς των κτηριακών εγκαταστάσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες για τις εγκαταστάσεις πρέπει να περιορίζονται στο κόστος μίσθωσης στις τιμές της αγοράς. Δεν πρέπει να καταβάλλεται ενίσχυση για δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά το πέμπτο έτος από την αναγνώριση της ομάδας ή της οργάνωσης παραγωγών από την αρμόδια αρχή με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο.».

(36)

Το σημείο (585) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(585)

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης ή ως πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση μέτρου αγροτικής ανάπτυξης υπολογίζονται με βάση τη μέση διατεθείσα στο εμπόριο παραγωγή της ομάδας ή της οργάνωσης. Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα για τη διατεθείσα στο εμπόριο παραγωγή της ομάδας ή της οργάνωσης, η στήριξη κατά το πρώτο έτος υπολογίζεται με βάση τη μέση διατεθείσα στο εμπόριο παραγωγή των μελών της ομάδας ή της οργάνωσης κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή. Η ενίσχυση πρέπει να καταβάλλεται ως κατ' αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις, για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης της ομάδας ή της οργάνωσης παραγωγών από την αρμόδια αρχή με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο, και να είναι φθίνουσα.».

(37)

Το σημείο (586) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(586)

Στις περιπτώσεις που η ενίσχυση καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις, τα κράτη μέλη καταβάλλουν την τελευταία δόση μόνο εφόσον ελέγξουν την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.».

(38)

Το σημείο (587) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(587)

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο σημείο (584).».

(39)

Το σημείο (588) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(588)

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ.».

(40)

Το σημείο (594) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(594)

Η Επιτροπή θα θεωρεί ότι οι ενισχύσεις για φύτευση, κλάδευση, αραίωση και υλοτόμηση δένδρων και λοιπής βλάστησης σε υφιστάμενα δάση, απομάκρυνση των πεσμένων δένδρων, και για τα έξοδα σχεδιασμού των εν λόγω μέτρων, καθώς και οι ενισχύσεις για τις δαπάνες πρόληψης και αντιμετώπισης της διασποράς επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών των δένδρων και οι ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες των δένδρων συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, εάν είναι σύμφωνες με τις κοινές αρχές αξιολόγησης και τις κοινές διατάξεις που εφαρμόζονται στο μέρος II τμήμα 2.8 του παρόντος εγγράφου και εφόσον ο πρωταρχικός στόχος των μέτρων αυτών είναι η συμβολή στη διατήρηση ή την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας ή του παραδοσιακού τοπίου.».

(41)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο (594α):

«(594α)

Οι ενισχύσεις για τις δαπάνες πρόληψης και αντιμετώπισης της διασποράς επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών των δένδρων, καθώς και οι ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες των δένδρων μπορούν να χορηγούνται για τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:

α)

προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας του εδάφους για αναφύτευση, καθώς και τα προϊόντα, τις συσκευές και τα υλικά που είναι αναγκαία για τα μέτρα αυτά. Οι βιολογικές, φυσικές και άλλες μηχανικές μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης χωρίς χημικά μέσα πρέπει να προτιμούνται από τις μεθόδους με χημικά μέσα, εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί ότι οι μέθοδοι αυτές δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν επαρκή έλεγχο της συγκεκριμένης ασθένειας ή του επιβλαβούς οργανισμού (9)·

β)

για την απώλεια φυτικού κεφαλαίου και για την κάλυψη του κόστους ανασύστασής του με ανώτατο όριο την αγοραία αξία του φυτικού κεφαλαίου που καταστράφηκε με διαταγή των αρχών για την καταπολέμηση της συγκεκριμένης ασθένειας ή του επιβλαβούς οργανισμού. Κατά τον υπολογισμό του απολεσθέντος φυτικού κεφαλαίου, μπορεί να ληφθεί υπόψη η δυνητική προσαύξησή του μέχρι τη συνήθη ηλικία υλοτόμησης.

(9)  Η προσέγγιση αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών στην οδηγία 2009/128/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.»."

(42)

Το σημείο (619) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(619)

Οι ενισχύσεις πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως προβλέπονται στα σημεία (288), (289) και (303) έως (306). Πάροχος των υπηρεσιών θα είναι ο οργανισμός που καθορίζει το σχέδιο διαχείρισης δασών.».

(43)

Στο σημείο (635), η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εκτός εάν ορίζεται άλλως, οι επιλέξιμες δαπάνες για μέτρα επενδυτικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέρους II κεφάλαιο 3 του παρόντος εγγράφου πρέπει να περιορίζονται στις ακόλουθες δαπάνες:».

(44)

Στο σημείο (638), η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εκτός εάν ορίζεται άλλως, η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει:»

(45)

Στο σημείο (638) στοιχείο στ), η μνεία στο «σημείο (35)» αντικαθίσταται από μνεία στο «σημείο (35).31».

(46)

Το σημείο (686) στοιχείο β) σημείο iv) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«iv)

το σύστημα ποιότητας πρέπει να είναι διαφανές και να εξασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιμότητα των γεωργικών προϊόντων·».

(47)

Το σημείο (722) απαλείφεται.


(1)  ΕΕ C 204 της 1.7.2014, σ. 1.


Top