EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/425/05

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/33/2014 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ — Κεντρική δράση 3: Ενίσχυση σε θέματα μεταρρύθμισης πολιτικής — Μελλοντικές πρωτοβουλίες — Ευρωπαϊκά μελλοντοστραφή σχέδια συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και της νεολαίας

OJ C 425, 27.11.2014, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 425/4


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ — EACEA/33/2014

στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Κεντρική δράση 3: Ενίσχυση σε θέματα μεταρρύθμισης πολιτικής — Μελλοντικές πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά μελλοντοστραφή σχέδια συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και της νεολαίας

2014/C 425/05

1.   Περιγραφή, στόχοι και θεματικές προτεραιότητες

Τα μελλοντοστραφή σχέδια συνεργασίας είναι σχέδια συνεργασίας τα οποία προτείνει και διαχειρίζεται μια σύμπραξη βασικών ενδιαφερομένων με σκοπό τον προσδιορισμό, τη δοκιμή, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση νέων καινοτόμων προσεγγίσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, οι οποίες μπορούν δυνητικά να ενσωματωθούν στις πολιτικές και να συμβάλουν στη βελτίωση των πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας.

Τα σχέδια πρέπει να εστιάζουν στην καινοτομία όσον αφορά τις πρακτικές και πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας. Ο ειδικός σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι να προσφέρουν εις βάθος γνώση σχετικά με τις ομάδες-στόχους, τη μάθηση, τη διδασκαλία, την κατάρτιση ή τις καταστάσεις εργασίας με νέους και αποτελεσματικές μεθοδολογίες και εργαλεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικών, καθώς και να εξαχθούν συμπεράσματα που μπορεί να είναι χρήσιμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε όλα τα επίπεδα.

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:

να προτείνει και να υποβάλει σε επιτόπιο έλεγχο καινοτόμες λύσεις για τρέχουσες ή μελλοντικές προκλήσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας οι οποίες μπορούν δυνητικά να βελτιώσουν και/ή να αναδιαμορφώσουν πολιτικές και πρακτικές και να έχουν αειφόρο και συστημικό αντίκτυπο στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας της Ευρώπης,

να προσδιορίσει, να υποβάλει σε δοκιμή, να αναπτύξει και να αξιολογήσει νέες καινοτόμες προσεγγίσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, οι οποίες μπορούν δυνητικά να ενσωματωθούν στις πολιτικές,

να υποστηρίξει τη διακρατική συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση σε μελλοντοστραφή ζητήματα μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων με στόχο την παροχή λύσεων σε τρέχουσες προκλήσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και την επίδραση στον σχεδιασμό νέων πολιτικών στους εν λόγω τομείς,

να διευκολύνει τη συλλογή και ανάλυση ουσιαστικών στοιχείων τα οποία θα παράσχουν στις αρμόδιες δημόσιες αρχές τη δυνατότητα να αναπτύσσουν νέες, καινοτόμες και αποτελεσματικές πολιτικές και πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στον τομέα της νεολαίας και να επεξεργάζονται συγκεκριμένες μεθοδολογίες για την πρακτική εφαρμογή τους στο μέλλον,

να προσφέρει εις βάθος γνώση σχετικά με τις ομάδες-στόχους, τη μάθηση, τη διδασκαλία, την κατάρτιση ή τις καταστάσεις εργασίας με νέους και αποτελεσματικές μεθοδολογίες και εργαλεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικών, καθώς και να εξάγει συμπεράσματα που μπορεί να είναι χρήσιμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε όλα τα επίπεδα,

να συμβάλει ώστε να ενισχυθεί η προσοχή που αποδίδεται στην καινοτομία των πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων υποστηρίζει σχέδια που εντάσσονται σε δύο σκέλη.

Οι προτεραιότητες για την παρούσα πρόσκληση είναι οι εξής:

Σκέλος 1 — Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

1.

μείωση των αποκλίσεων στα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στους εκπαιδευόμενους που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα

2.

αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα από τη χρήση της ανάλυσης της μάθησης και της σημασιολογίας της μάθησης

3.

προώθηση της καινοτόμου συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης

4.

άνοιγμα των (εικονικών ή φυσικών) υποδομών των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην παροχή ευκαιριών σπονδυλωτής πιστοποιημένης μάθησης

5.

βελτίωση της ποιότητας και προώθηση της αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

6.

μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο να καταστεί πιο διαφοροποιημένη, ευέλικτη και ανταγωνιστική

Σκέλος 2 — Τομέας Νεολαίας

7.

χρήση της ηλεκτρονικής συμμετοχής ως μέσου για την ενδυνάμωση και την ενεργή συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο

Στο πλαίσιο του σκέλους 1, οι προτάσεις μπορεί να αφορούν μία ή περισσότερες προτεραιότητες. Εάν ένας αιτών υποβάλει πρόταση για περισσότερες προτεραιότητες, μία από αυτές πρέπει να έχει επιλεγεί ως η «κύρια προτεραιότητα» και πρέπει να καλύπτεται ικανοποιητικά (1). Οι αιτήσεις που δεν καλύπτουν ικανοποιητικά την «κύρια προτεραιότητα» δεν θα λαμβάνονται υπόψη για χρηματοδότηση.

2.   Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Ο όρος «αιτούντες» αναφέρεται σε όλους τους οργανισμούς και τα ιδρύματα που συμμετέχουν σε μια πρόταση ανεξαρτήτως του ρόλου τους στο σχέδιο.

Επιλέξιμοι αιτούντες είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με ενεργό δράση στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, ή οργανισμοί που υλοποιούν διατομεακές δράσεις.

Επιλέξιμοι αιτούντες για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση είναι:

δημόσιες αρχές σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο αρμόδιες για την πολιτική στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας,

μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ιδιωτικές ή δημόσιες,

ερευνητικά κέντρα,

πανεπιστήμια,

εμπορικά επιμελητήρια,

δίκτυα,

κέντρα αναγνώρισης,

ινστιτούτα αξιολόγησης,

εμπορικές οργανώσεις και κοινωνικοί εταίροι,

σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και πολιτιστικοί οργανισμοί,

εταιρείες,

διεθνείς οργανισμοί.

Επιλέξιμες θεωρούνται μόνον αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μία από τις εξής επιλέξιμες χώρες:

τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τα κράτη ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,

οι υποψήφιες για ένταξη χώρες: Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM).

Η απαίτηση σύνθεσης ελάχιστης σύμπραξης για την παρούσα πρόσκληση είναι τρεις οργανισμοί οι οποίοι εκπροσωπούν τρεις επιλέξιμες χώρες.

3.   Επιλέξιμες δαστηριότητες και διάρκεια σχεδίου

Οι δραστηριότητες πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2015 και 1ης Ιανουαρίου 2016 και η διάρκεια του σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 36 μηνών. Ωστόσο, εάν μετά την υπογραφή της συμφωνίας και την έναρξη του σχεδίου οι δικαιούχοι αδυνατούν, για απολύτως δικαιολογημένους λόγους που βρίσκονται πέραν του ελέγχου τους, να ολοκληρώσουν το σχέδιο εντός της προγραμματισμένης περιόδου, είναι δυνατό να δοθεί παράταση στην περίοδο επιλεξιμότητας. Χορηγείται κατά το μέγιστο παράταση 6 ακόμη μηνών, εφόσον ζητηθεί πριν από την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης. Η μέγιστη διάρκεια μπορεί επομένως να ανέλθει στους 42 μήνες.

Οι προς χρηματοδότηση δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν (μη εξαντλητικός κατάλογος):

ανάλυση, μελέτες, αποτύπωση αναγκών,

ερευνητικές δραστηριότητες,

δραστηριότητες κατάρτισης,

σύνταξη έκθεσης (εκθέεων), συμπερασμάτων έργου, συστάσεων πολιτικής,

εργαστήριο(-α),

συνέδρια/σεμινάρια,

ανταλλαγές/κινητικότητα,

συγκεκριμένες δοκιμές και αξιολογήσεις καινοτόμων προσεγγίσεων στην πράξη,

δράσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης,

δράσεις με στόχο τη δημιουργία και βελτίωση δικτύων, ανταλλαγές ορθών πρακτικών,

ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ [λογισμικό, πλατφόρμες, εφαρμογές (apps) κ.λπ.] ή μαθησιακών πόρων,

ανάπτυξη άλλων πνευματικών προϊόντων.

4.   Κριτήρια ανάθεσης

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογούνται με βάση τον αποκλεισμό, την επιλογή και τα κριτήρια ανάθεσης (2).

Τα κριτήρια ανάθεσης για τη χρηματοδότηση μιας αίτησης είναι τα εξής:

1.

Συνάφεια (30 %)

2.

Ποιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης του σχεδίου (30 %)

3.

Ποιότητα της σύμπραξης και των διευθετήσεων συνεργασίας (20 %)

4.

Αντίκτυπος, διάδοση και βιωσιμότητα (20 %)

Μόνον οι προτάσεις που επιτυγχάνουν τα ελάχιστα όρια ποιότητας, συγκεκριμένα:

τουλάχιστον το όριο του 50 % για κάθε κριτήριο (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς για τη «Συνάφεια» και την «Ποιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης του σχεδίου» αντίστοιχα, 10 βαθμούς για την «Ποιότητα της σύμπραξης και των διευθετήσεων συνεργασίας» και τον «Αντίκτυπο, διάδοση και βιωσιμότητα» αντίστοιχα), και

τουλάχιστον το όριο του 70 % της συνολικής βαθμολογίας (δηλαδή του αθροίσματος της βαθμολογίας στα 4 κριτήρια ανάθεσης)

θα ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση από την ΕΕ. Οι αιτήσεις που δεν επιτυγχάνουν αυτά τα ελάχιστα όρια θα απορρίπτονται.

5.   Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 17 000 000 ευρώ και επιμερίζεται ως εξής:

Σκέλος 1 — Εκπαίδευση και κατάρτιση: 15 000 000 ευρώ

Σκέλος 2 — Νεολαία: 2 000 000 ευρώ

Η χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της ΕΕ δεν θα καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

Η μέγιστη επιχορήγηση ανά σχέδιο θα ανέρχεται σε 500 000 ευρώ.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να μη διαθέσει το σύνολο των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.

6.   Διαδικασία υποβολής και προθεσμίες

Πριν από την υποβολή μιας αίτησης, οι αιτούντες θα πρέπει να καταχωρίσουν τον οργανισμό τους στην πύλη συμμετεχόντων στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών μέσων, του πολιτισμού, της συμμετοχής των πολιτών και του εθελοντισμού (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal) και να λάβουν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης φορέα (PIC). Ο PIC θα απαιτείται στο έντυπο της αίτησης.

Η πύλη συμμετεχόντων είναι το εργαλείο μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαχείριση όλων των νομικών και οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με τους οργανισμούς. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης διατίθενται στην πύλη, στην εξής διεύθυνση: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται διαδικτυακά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό έντυπο αίτησης.

Παρακαλούνται οι αιτούντες να διαβάσουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τη διαδικασία υποβολής και να χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα που αποτελούν μέρος της αίτησης (πλήρης φάκελος υποβολής αίτησης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/prospective-initiatives/forward-looking-cooperation-projects-2014_en

Ο πλήρης φάκελος υποβολής αίτησης πρέπει να υποβάλλεται διαδικτυακά διά του σωστού ηλεκτρονικού εντύπου, σωστά συμπληρωμένου, και να περιλαμβάνει όλα τα σχετικά και κατάλληλα παραρτήματα και δικαιολογητικά.

Έντυπα αίτησης τα οποία δεν περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και δεν υποβάλλονται πριν από την καταληκτική ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 24 Φεβρουαρίου 2015 - 12.00 (μεσημέρι) ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET)

7.   Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευθείτε τις Κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσκληση και ο πλήρης φάκελος υποβολής αίτησης διατίθενται στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/prospective-initiatives/forward-looking-cooperation-projects-2014_en

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Ο αριθμός των υποδεικνυόμενων προτεραιοτήτων δεν επηρεάζει τη βαθμολογία του κριτηρίου της συνάφειας.

(2)  Πρβλ. Κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες, ενότητες 7, 8 και 9.


Top