Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1669

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” »

OJ C 277, 13.9.2012, p. 125–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 277/125


Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”»

2012/C 277/12

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η ευρωπαϊκή πολιτική στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών υποδομών, ως βασικό μέσο που εξασφαλίζει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πόλεων και των περιφερειών και της συμβολής στην επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της ΕΕ·

υποστηρίζει τη δημιουργία της νέας διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), ως κοινού νομικού πλαισίου και ως ενιαίου μέσου χρηματοδότησης για τους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών·

επικροτεί την εστίαση της Επιτροπής στη συμπλήρωση των ελλειπουσών ζεύξεων, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και στην παροχή κατάλληλων διασυνοριακών συνδέσεων, καθώς και στην εισαγωγή καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα μόχλευσης των δημόσιων δαπανών, που αποφέρει την υψηλότερη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ·

ζητά να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις αυτοδιοικητικές αρχές και τους τοπικούς παράγοντες, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

ζητά η εφαρμογή να συνάδει επίσης με τους στόχους τόσο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσο και της πολιτικής συνοχής, ενώ θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και συνεκτική με τα ταμεία της πολιτικής συνοχής·

τονίζει ότι η χρηματοδότηση πρέπει να κατανεμηθεί δίκαια μεταξύ όλων των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ και ότι πρέπει να συνεκτιμώνται οι ιδιαίτερες καταστάσεις των διαφόρων περιοχών της ΕΕ·

ζητά από την Επιτροπή να διευκρινίσει ότι οι πιστώσεις των 10 δισ. ευρώ που θα μεταφερθούν από το Ταμείο Συνοχής θα κατανεμηθούν με τήρηση του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής, περιλαμβανομένων των εθνικών ποσοστώσεων που ισχύουν για τα κράτη μέλη.

Εισηγητής

ο κ. Ivan ŽAGAR (SI/PPE), Δήμαρχος Slovenska Bistrica

Έγγραφα αναφοράς

 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

COM(2011) 665 final/3 – 2011/0302 (COD)

 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τροποποιητικού της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

COM(2011) 659 final/2 – 2011/0301 (COD)

I.   ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Γενικές παρατηρήσεις

1.

υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών υποδομών θα πρέπει να σχεδιαστεί ως βασικό μέσο για την εξασφάλιση της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των πόλεων και των περιφερειών, της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και προσώπων, της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ και τη σύνδεση αυτής με τον υπόλοιπο κόσμο·

2.

επικροτεί το δυνητικό ρόλο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης (1) και στηρίζει την εστίαση της Επιτροπής στη συμπλήρωση των ελλειπουσών ζεύξεων, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και στην παροχή κατάλληλων διασυνοριακών συνδέσεων·

3.

υποστηρίζει τη δημιουργία της νέας διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), ως κοινού νομικού πλαισίου και ως μέσου χρηματοδότησης για τους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών·

4.

ζητά να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις αυτοδιοικητικές αρχές και τους τοπικούς παράγοντες, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

5.

απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια και συνοχή και για μια απλοποιημένη προσέγγιση της χρηματοδότησης της ΕΕ με τρόπο που να επιτρέπει την προσέλκυση ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων, οι οποίοι είναι σήμερα αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ·

6.

θεωρεί ότι η εφαρμογή της ΔΣΕ θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση των στόχων οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και ότι θα πρέπει να διασυνδέεται με τα ταμεία της πολιτικής συνοχής με αμοιβαία συμπληρωματικό και συνεκτικό τρόπο·

7.

χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για τη δέσμευση 10 δισεκατομμυρίων Ευρώ από το ταμείο συνοχής στη ΔΣΕ για τη στήριξη της συντονισμένης υλοποίησης έργων μεταφορικών υποδομών στο πλαίσιο του δικτύου ΔΕΔ-Μ στα κράτη μέλη συνοχής· τονίζει την ανάγκη τήρησης ει δυνατόν των εθνικών πιστώσεων του Ταμείου συνοχής προκειμένου να διασφαλισθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για όλα τα είδη επιλέξιμων έργων, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών οδικών έργων, όπως προβλέπεται στο Ταμείο συνοχής·

8.

θεωρεί ότι τα έργα της ΔΣΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τις προτεραιότητες της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης —τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

9.

υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη προκειμένου να αναπτύξουν μόνα τους πολύπλοκα διασυνοριακά έργα υποδομής των μεταφορών, ενώ σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει κρίσιμη μάζα ζήτησης περισσότερων συνεργειών μεταξύ διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και τομέων πολιτικής, η οποία πρέπει να εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα μόχλευσης των δημόσιων δαπανών, που αποφέρει την υψηλότερη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ·

Νομικό πλαίσιο

ΔΣΕ – Γενικό πλαίσιο

10.

υποστηρίζει τη δημιουργία της νέας διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), ως κοινού νομικού πλαισίου και ως ενιαίου μέσου χρηματοδότησης για τους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών·

11.

υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των έργων στον τομέα των μεταφορών, θα πρέπει να εξεταστούν οι διασυνδέσεις τους με άλλους τρόπους μεταφοράς που σχετίζονται με κόμβους, όπως οι αεροπορικές μεταφορές, ο υπόγειος σιδηρόδρομος/μετρό κλπ. Πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε γρήγορο ευρυζωνικό δίκτυο και σε υπηρεσίες, ιδίως σε περιοχές που δεν είναι εμπορικά ελκυστικές, όπως οι αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές, όπου οι ΤΠΕ μπορούν να διευκολύνουν την παροχή των δημόσιων υπηρεσιών και να συμβάλουν στη διατήρηση του πληθυσμού και στην εδαφική συνοχή·

12.

ζητά να διευκρινιστεί η μεταχείριση των περιφερειών με διαφορετικό δείκτη ανάπτυξης, έτσι ώστε να συνεκτιμώνται τόσο οι ιδιαίτερες καταστάσεις των διαφόρων περιοχών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα δημογραφικά και φυσικά μειονεκτήματα, όσο και η διάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών και να καλύπτονται με ισόρροπο τρόπο οι ευρωπαϊκές περιφέρειες·

Ειδικοί στόχοι ανά τομέα

13.

υποστηρίζει τις προσπάθειες προώθησης καθαρών και βιώσιμων συστημάτων μεταφορών και ιδιαίτερα των σιδηροδρομικών και των θαλάσσιων μεταφορών, αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών μέσων που πρέπει να διαθέτουν επαρκείς υποδομές και οργανωμένες υπηρεσίες. Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία αυτών των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, είναι επίσης απαραίτητο να αναπτυχθούν εσωτερικοί πολυτροπικοί κόμβοι εφοδιαστικής που θα επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη δυνατή λειτουργία του συνολικού συστήματος·

14.

τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των διαφόρων περιοχών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών των νέων κρατών μελών, τα οποία διαθέτουν ελάχιστα αναπτυγμένες υποδομές και ανεπαρκείς πόρους χρηματοδότησης, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτό αποφέρει σημαντική περιφερειακή πρόσθετη αξία, π.χ. στις διασυνοριακές μεταφορές·

15.

τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην ΕΕ, να αναγνωριστεί η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της νέας διευκόλυνσης και να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού·

16.

τονίζει ότι οι επενδύσεις στο δίκτυο ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών και στις πλατφόρμες υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Ψηφιακού Θεματολογίου της ΕΕ και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και στην παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών·

Δημοσιονομικά θέματα

17.

επικροτεί τη δημιουργία της ΔΣΕ, όπως και τις πιστώσεις που προβλέπονται για την χρηματοδότησή της, οι οποίες δεν πρέπει να αμφισβητηθούν αν θέλουμε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διευκόλυνσης και η μοχλευτική της επίδραση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, προειδοποιεί ενάντια σε κάθε απόπειρα που θα μπορούσε να αποβεί σε βάρος των διαρθρωτικών ταμείων·

18.

λόγω της κατάστασης που επικρατεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές, διακατέχεται από ανησυχίες σχετικά με τον αναμενόμενο αντίκτυπο και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα των χρηματοδοτικών μέτρων της ΔΣΕ επί της περιφερειακής και τοπικής δημόσιας χρηματοδότησης που προβλέπεται για επενδύσεις σε έργα υποδομής·

19.

τονίζει ότι η χρηματοδότηση πρέπει να κατανεμηθεί δίκαια μεταξύ όλων των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ και ότι πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των χρηματοδοτούμενων από τη ΔΣΕ έργων στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για τις ασθενέστερες περιφέρειες, περιλαμβανομένων εκείνων που πλήττονται από μόνιμα γεωγραφικά και φυσικά μειονεκτήματα ή είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες, καθώς και στις νησιωτικές, τις διασυνοριακές και τις ορεινές περιοχές, με τη δέουσα προσοχή στην αποτελεσματικότητα και τη μόχλευση των προτεινόμενων έργων·

20.

ζητά από την Επιτροπή να διευκρινίσει ότι οι πιστώσεις των 10 δισ. ευρώ που θα μεταφερθούν από το Ταμείο Συνοχής θα κατανεμηθούν με τήρηση του κανονισμού του Ταμείου Συνοχής, περιλαμβανομένων των εθνικών ποσοστώσεων που ισχύουν για τα κράτη μέλη·

21.

τονίζει ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας θα πρέπει να επεκταθούν σε ό,τι αφορά τις διοικητικές δαπάνες·

Μορφές χρηματοδότησης και χρηματοδοτικές διατάξεις

22.

υποστηρίζει μια πιο διαφανή, συνεκτική και απλουστευμένη προσέγγιση της χρηματοδότησης της ΕΕ, προκειμένου να προσελκυσθούν πόροι από τον ιδιωτικό τομέα· ζητά, ως εκ τούτου, να προστεθούν οι διοικητικές δαπάνες στις επιλέξιμες δαπάνες, έτσι ώστε οι στόχοι να μπορούν να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά, τονίζει δε ότι οι νέες πηγές χρηματοδοτικών πόρων δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση την παραδοσιακή χρηματοδότηση από την ΕΕ, αλλά μάλλον τη συμπληρώνουν·

23.

χαιρετίζει την καθιέρωση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, ιδιαίτερα με τη χρήση των ευρωπαϊκών ομολόγων έργου, τα οποία θα προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές και θα τονώσουν τις συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δεδομένη την κατάσταση των χρηματοπιστωτικών αγορών, η εγγύηση για αυτά τα ομόλογα θα πρέπει να εναπόκειται στην Επιτροπή·

24.

καλεί την Επιτροπή να προβλέψει μέτρα δημιουργίας ικανοτήτων για τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, προκειμένου να υποστηριχθεί η συμμετοχή των δημόσιων αρχών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· χαιρετίζει την υιοθέτηση, στις 6 Ιουλίου 2012, του κανονισμού που προβλέπει την έναρξη της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για τα ενωσιακά ομόλογα έργων για το 2012-2013, η οποία έχει ως στόχο την κινητοποίηση έως και 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για καίρια στρατηγικά έργα υποδομών (2)· θεωρεί επίσης ότι εάν είναι επιτυχής η πιλοτική φάση, θα πρέπει να συνεχιστεί με μία επιχειρησιακή φάση κατά το 2014-2020 υπό τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» της ΕΕ·

Επιχορηγήσεις

25.

επικροτεί τα προγράμματα εργασίας ως μέσα που χρησιμοποιούνται με τη μορφή επιχορηγήσεων στην περίπτωση ειδικών μέτρων·

26.

τονίζει ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών, όπως ορίζεται από τη ΔΣΕ, μπορεί να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας στην υλοποίηση των έργων. Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι ημερομηνίες επιλεξιμότητας και συγκεκριμένα στοιχεία των επιλέξιμων δαπανών, όπως τα έξοδα προετοιμασίας, ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ και η αγορά γης·

27.

ανησυχεί για το γεγονός ότι όλες οι προτάσεις επιχορήγησης θα υπόκεινται στη συμφωνία αποκλειστικά των κρατών μελών. Συνεπώς, η Επιτροπή των Περιφερειών ζητά να συμμετέχουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στη διαδικασία επιλογής κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις νομοθετικές τους αρμοδιότητες·

28.

τονίζει ότι, με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι δικαιούχοι δεν θα μπορέσουν να αρχίσουν τα έργα τους εγκαίρως. Συνεπώς, οι διατάξεις σχετικά με την ακύρωση έργων δεν πρέπει να είναι υπερβολικά περιοριστικές· πρέπει δε να προβλέπουν προθεσμία τριών ετών, αντί των δύο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Συμβάσεις

29.

υπενθυμίζει πως τα 10 δισεκατομμύρια Ευρώ που θα δεσμευθούν από το Ταμείο συνοχής θα διέπονται από τους κανόνες της άμεσης διαχείρισης και όχι από την αρχή της «εξυπηρέτησης όποιου εμφανισθεί πρώτος» και τονίζει ότι η προσέγγιση με βάση την αρχή της «εξυπηρέτησης όποιου εμφανισθεί πρώτος» ενέχει τον κίνδυνο να επιτείνει την ανισορροπία των χωρών συνοχής της ΕΕ, οι οποίες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά τους διοικητικούς, τους ανθρώπινους και τους οικονομικούς πόρους, πράγμα που μπορεί να εμποδίσει ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες να υποβάλουν ώριμα έργα·

30.

προτείνει να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό που ισχύει για το Ταμείο Συνοχής οι κανόνες επιλεξιμότητας για τα 10 δισ. ευρώ που θα μεταφερθούν από αυτό το ταμείο·

Χρηματοδοτικά μέσα

31.

ζητά, με την επιφύλαξη των θεμάτων αρμοδιότητας, τη συμμόρφωση της οικονομικής υποστήριξης των έργων κάτω από το επίπεδο των διευρωπαϊκών δικτύων με την αρχή της επικουρικότητας·

Προγραμματισμός, εφαρμογή και έλεγχος

32.

υποστηρίζει τα πολυετή προγράμματα εργασιών που θα γνωστοποιούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σύμφωνα με τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στην προετοιμασία αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να συμμετέχουν εταίροι από όλα τα επίπεδα·

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

33.

τονίζει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι νομικά υπεύθυνες για πολλά από τα πεδία που καλύπτονται από τη ΔΣΕ και επηρεάζονται άμεσα από τα προτεινόμενα μέτρα για τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να τηρηθούν οι αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη·

34.

φρονεί ότι η πρόταση ΔΣΕ δεν εγείρει ζήτημα συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας (3)· υπενθυμίζει ότι λόγω του μεγέθους και του αντικτύπου τους, τα έργα ΔΣΕ ενδέχεται να περιέχουν υπερεθνική διάσταση και κατά συνέπεια πρέπει να υλοποιηθούν στο καταλληλότερο επίπεδο: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό·

35.

τονίζει ότι οι αυτοδιοικητικές αρχές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συμπεριληφθούν στην εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων και προγραμματισμού σχετικά με τον ενδεικτικό κατάλογο έργων της ΔΣΕ που θα μπορούσαν πιθανώς να χρηματοδοτηθούν·

36.

τονίζει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να ενημερώνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα για τις προτάσεις της ΔΣΕ και να στηριχτεί ενεργά η συμμετοχή τους στην προετοιμασία των έργων και στις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης. Εξαιρετικά σημαντική είναι, επίσης, η συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών από τις επιμέρους περιφέρειες στην προετοιμασία και την υλοποίηση των μελλοντικών έργων της ΔΣΕ·

37.

είναι της γνώμης ότι πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικά μέτρα για να ενθαρρυνθούν οι περιφερειακές και οι εθνικές αρχές να προετοιμάσουν τους καταλόγους των προτεινόμενων επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών μέχρι το τέλος του 2012, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τα μεμονωμένα κράτη μέλη αρκετό χρόνο για να προετοιμάσουν την τεκμηρίωση του έργου που προτείνουν·

Διαχείριση και εφαρμογή

38.

τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες (π.χ. υποδομές για εναλλακτικά καύσιμα) έχουν μεγαλύτερους φραγμούς εισόδου στην αγορά από ό,τι οι παραδοσιακές υποδομές όπως οι οδικές και σιδηροδρομικές, κατά συνέπεια θα επιτραπεί η χρηματοδότηση μέχρι του 50 % αντί του 20 %·

39.

τονίζει ότι η εφαρμογή της ΔΣΕ από εκτελεστικό οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως διαχειριστική αρχή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές. Θα πρέπει να αποφευχθούν πρόσθετες δαπάνες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του οργανισμού αυτού·

40.

υπογραμμίζει ότι πρέπει να οριστούν κανόνες για τους πόρους της ΔΣΕ, όταν οι επιμέρους εταίροι από διαφορετικά κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου·

41.

κατά συνέπεια, προτείνει να αναλύσει η Επιτροπή τη χρησιμότητα του ΕΟΕΣ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν στην υλοποίηση διασυνοριακών έργων υποδομής λόγω διαφορών στις εθνικές νομοθεσίες και του συνδυασμού διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης που διέπονται από διαφορετικούς κανονισμούς·

Συμμόρφωση με άλλες πολιτικές της ΕΕ – Πολιτική συνοχής

42.

τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί συνεκτική συμβατότητα μεταξύ των έργων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και τη ΔΣΕ, αφενός, και του αναμενόμενου αντίκτυπου της ΔΣΕ σε μικρότερα έργα, αφετέρου·

43.

ζητά από την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή μέτρα που να εγγυώνται τον συντονισμό και τη συμβατότητα μεταξύ των κανονισμών που ισχύουν για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ιδίως όταν πρόκειται για τη χάραξη του κοινού στρατηγικού πλαισίου και των συμβάσεων εταιρικής σχέσης, αλλά και σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας και την πιθανή αλληλεπικάλυψη χρηματοδοτούμενων έργων·

44.

εφιστά την προσοχή στον αντίκτυπο της ΔΣΕ στη χωροταξία και στις στρατηγικές περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και υποστηρίζει τη θέσπιση μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων που θα επιτρέψουν στις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για να προτείνουν ώριμα έργα προς χρηματοδότηση μέσω της ΔΣΕ·

45.

τονίζει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα και οι κανονισμοί για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 πρέπει να εγκριθούν εγκαίρως, ώστε να επιτραπεί η έναρξη της εφαρμογής των έργων στις αρχές του 2014·

Γενικές και τελικές διατάξεις

46.

υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να υιοθετηθεί μια περισσότερο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση, με σαφείς και προσυμφωνημένους μετρήσιμους στόχους και δείκτες αποτελεσμάτων. Πρέπει να οριστούν λίγοι, σαφείς και αξιόπιστοι δείκτες που θα πρέπει να είναι γενικοί, δίκαιοι, αναλογικοί και να στηρίζονται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ως εκ τούτου, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν μέσα στρατηγικού προγραμματισμού, με σκοπό την αποφυγή πρόσθετης διοικητικής επιβάρυνσης με την υποβολή εκθέσεων, που προσθέτει την ανάγκη αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει και τον αντίκτυπο στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

47.

ζητά από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρήση της τεχνικής υποστήριξης που προσφέρεται για τα επιχειρησιακά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των τοπικών και περιφερειακών φορέων και των άλλων συμμετεχόντων για την άντληση κοινοτικών πόρων. Στο πλαίσιο της ΔΣΕ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη να προετοιμάζουν επίσης έργα ποιότητας με τη βοήθεια των πηγών τεχνικής υποστήριξης και να μπορούν, ως εκ τούτου, να θέτουν υποψηφιότητα επί ίσοις όροις με τα άλλα κράτη μέλη όταν συμμετάσχουν σε στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ·

48.

ζητά πιο λεπτομερή ορισμό όσον αφορά την προετοιμασία της τεκμηρίωσης των έργων, την προετοιμασία των έργων, την κίνηση των διαδικασιών και τις αιτήσεις των επιμέρους συμμετεχόντων (κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των εθνικών φορέων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών) στο πλαίσιο της ΔΣΕ.

II.   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

COM(2011) 665 τελικό/3

Τροπολογία 1

Να προστεθεί νέα αιτιολογική σκέψη μετά την αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

 

Αιτιολογία

Η κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρώπης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της ΕΕ να εξισορροπήσει τις διάφορες περιφέρειες μεταξύ τους και να εξασφαλίσει άρτια επικοινωνία μεταξύ τους. Η διάρθρωση της ευρωπαϊκής επικράτειας μέσω μεγάλων βιώσιμων δικτύων μεταφορών, από περιβαλλοντική άποψη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ των ήδη ανεπτυγμένων περιοχών: οι άξονες σύνδεσης πρέπει επίσης να χρησιμεύουν από μόνοι τους ως στοιχείο οργάνωσης που θα δίνει ώθηση στις πιο μειονεκτικές από κοινωνικο-οικονομική άποψη περιοχές. Η εφαρμογή μηχανισμών διασύνδεσης της Ευρώπης πρέπει επίσης να αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη χωροταξική οργάνωση και τη διαπεριφερειακή ισορροπία.

Τροπολογία 2

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, τα οποία θα προσφέρουν επομένως οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των τομέων.

συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, τα οποία θα προσφέρουν επομένως οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των τομέων. ·

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 12 της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Με αυτά τα χρηματοδοτικά κονδύλια για την εκτέλεση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» επιτρέπεται να καλύπτονται δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες απαιτούνται άμεσα για τη διαχείριση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του, και συγκεκριμένα μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, δαπάνες συνδεόμενες με δίκτυα ΤΟ εστιασμένα στην ανταλλαγή πληροφοριών, μαζί με όλες τις λοιπές δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που ενδέχεται να απαιτηθούν για τη διαχείριση του προγράμματος.

Με αυτά τα χρηματοδοτικά κονδύλια για την εκτέλεση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» επιτρέπεται να καλύπτονται δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού ελέγχου αξιολόγησης οι οποίες απαιτούνται άμεσα για τη διαχείριση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του, και συγκεκριμένα μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, δαπάνες συνδεόμενες με δίκτυα ΤΟ εστιασμένα στην ανταλλαγή πληροφοριών, μαζί με όλες τις λοιπές δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που ενδέχεται να απαιτηθούν για τη διαχείριση του προγράμματος.

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 22 της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 4

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Στον τομέα των μεταφορών, επιλέξιμες για στήριξη με ενωσιακή ενίσχυση υπό μορφή συμβάσεων και χρηματοδοτικών μέσων βάσει του παρόντος κανονισμού είναι μόνον δράσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ] και υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος. Επιλέξιμες για ενωσιακή ενίσχυση υπό μορφή επιχορήγησης με βάση τον παρόντα κανονισμό είναι μόνον οι ακόλουθες δράσεις:

Στον τομέα των μεταφορών, επιλέξιμες για στήριξη με ενωσιακή ενίσχυση υπό μορφή συμβάσεων και χρηματοδοτικών μέσων βάσει του παρόντος κανονισμού είναι μόνον δράσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ] και υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος. Επιλέξιμες για ενωσιακή ενίσχυση υπό μορφή επιχορήγησης με βάση τον παρόντα κανονισμό είναι μόνον οι ακόλουθες δράσεις:

α)

δράσεις υλοποίησης του κεντρικού δικτύου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

α)

δράσεις υλοποίησης του κεντρικού δικτύου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

β)

μελέτες για έργα κοινού ενδιαφέροντος, κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

γ)

υποστηρικτικές δράσεις για έργα κοινού ενδιαφέροντος, κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

)

μελέτες για έργα κοινού ενδιαφέροντος, κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

δ)

υποστηρικτικές δράσεις των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

δ)

υποστηρικτικές δράσεις για έργα κοινού ενδιαφέροντος, κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

ε)

υποστηρικτικές δράσεις των εμπορευματικών μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

ε)

υποστηρικτικές δράσεις των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

στ)

δράσεις για τη μείωση του θορύβου από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος τροχαίου υλικού·

στ)

υποστηρικτικές δράσεις των εμπορευματικών μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

ζ)

υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος.

ζ)

δράσεις για τη μείωση του θορύβου από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος τροχαίου υλικού·

 

η)

υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος.

[…]

[…]

Τροπολογία 5

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όλες οι δράσεις υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος και οι υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για την Κοινωνία της Πληροφορίας] είναι επιλέξιμες για ενωσιακή ενίσχυση υπό μορφή επιχορήγησης, σύμβασης και χρηματοδοτικών μέσων με βάση τον παρόντα κανονισμό.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όλες οι δράσεις υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος και οι υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για την Κοινωνία της Πληροφορίας] είναι επιλέξιμες για ενωσιακή ενίσχυση υπό μορφή επιχορήγησης, σύμβασης και χρηματοδοτικών μέσων με βάση τον παρόντα κανονισμό.

 

Αιτιολογία

Στο άρθρο 2 (9) της πρότασης κανονισμού διευκρινίζεται ότι και οι δημόσιες αρχές μπορούν να θεωρηθούν (άμεσοι) δικαιούχοι ενισχύσεων. Αυτό αξιολογείται θετικά. Οι διαθέσιμοι πόροι θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων υποστήριξης της ευρυζωνικότητας

Τροπολογία 6

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση ενίσχυσης. [Δαπάνες δράσεων που απορρέουν από έργα περιλαμβανόμενα στο πρώτο πολυετές πρόγραμμα είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2014].

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση ενίσχυσης. [Δαπάνες δράσεων που απορρέουν από έργα περιλαμβανόμενα στο πρώτο πολυετές πρόγραμμα είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2014].

 

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 26 της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 7

Άρθρο 8 παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για την αγορά γης.

δαπάνες για την αγορά γης

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 26 της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 8

Άρθρο 8 παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο κόστος.

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμο κόστος.

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 26 της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 9

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Προτάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς εγκατεστημένους σε κράτη μέλη.

Προτάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις , δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς εγκατεστημένους σε κράτη μέλη.

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 27 της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 10

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

όσον αφορά τις επιχορηγήσεις εργασιών:

i)

σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20 %του επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί σε 30 % για δράσεις εξάλειψης σημείων συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40 % για δράσεις που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

όσον αφορά τις επιχορηγήσεις εργασιών:

i)

σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20 %του επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί σε 30 % για δράσεις εξάλειψης σημείων συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40 % για δράσεις που αφορούν διασυνοριακά τμήματα ·

[…]

[…]

Αιτιολογία

Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία, πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, με δεδομένη την αρχική κατάσταση, με διαφορετικό εύρος σιδηροτροχιών και διαφορετικό σύστημα ηλεκτροδότησης, μεταξύ άλλων. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στα μέτρα που θα επιτρέψουν να υπάρξει μια ουσιαστική αρχή για τη διαλειτουργικότητα με την εμφάνιση νέων φορέων από την πλευρά των επιχειρήσεων στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής, που θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα δίκτυα που δημιουργούνται, με την προμήθεια υπερσύγχρονου τροχαίου υλικού, οχημάτων και εξοπλισμού κλπ. Έτσι, υπάρχει η αίσθηση ότι έχει ήδη ξεκινήσει η εισαγωγή προηγμένων τεχνικών λύσεων, όπως η «Τρίτη γραμμή» (τρεις ράγες ανά τμήμα, που επιτρέπουν διπλό εύρος τροχιάς) σε υφιστάμενα δρομολόγια, η οποία θα δημιουργήσει διαλειτουργικές υπηρεσίες μεταφορών, χωρίς να χρειάζεται να αναμένουμε την ολοκλήρωση των διαδρόμων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά με αυτά τα πρότυπα, πράγμα που θα σήμαινε ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν θα ξεκινούσαν παρά μετά το 2020. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν ως πρωτοβουλίες «σποράς» για την επίτευξη της πλήρους διαλειτουργικότητας των αξόνων που θα ολοκληρωθούν μακροπρόθεσμα, γι’ αυτό και θα πρέπει να τους δοθεί προτεραιότητα στα χρηματοδοτικά μέσα. Μία λύση θα ήταν να δοθεί σε αυτές τις δράσεις το ίδιο καθεστώς με τα διασυνοριακά τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα πρόταση είναι σύμφωνη με το σημείο 17 των πολιτικών συστάσεων της παρούσας γνωμοδότησης, δεδομένου ότι, από άποψη σιδηροδρόμων, η Ισπανία είναι μία από τις «οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες και τις περιοχές με τα περισσότερα προβλήματα», λόγω του διαφορετικού εύρους της τροχιάς τους. Συνάδει επίσης με το σημείο 26, διότι, στο συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο, η Ισπανία ανήκει στην ομάδα των «περιφερειών που υστερούν» λόγω του διαφορετικού εύρους τροχιάς του συστήματός της.

Τροπολογία 11

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

δράσεις στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων: το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50 % του επιλέξιμου κόστους·

δράσεις στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων: το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το  % του επιλέξιμου κόστους·

Αιτιολογία

Η επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού απαιτεί σημαντική οικονομική επένδυση, ενώ το ενδιαφέρον των οικονομικών παραγόντων να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε αυτούς τους τομείς είναι χαμηλό έως ανύπαρκτο. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συγχρηματοδότησης που προτείνεται, θα είναι δύσκολο για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών να επιτύχει τους στόχους που καθορίζονται από το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη σχετικά με την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης.

Τροπολογία 12

Άρθρο 10 παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για δράσεις που έχουν συνέργειες μεταξύ τομέων, συντελούν στην επίτευξη των στόχων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, στην αύξηση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές ή στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων. Η εν λόγω αύξηση δεν εφαρμόζεται για τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 11.

Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για δράσεις που έχουν συνέργειες μεταξύ τομέων, συντελούν στην επίτευξη των στόχων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, στην αύξηση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές ή στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων. Η εν λόγω αύξηση δεν εφαρμόζεται για τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 11.

Αιτιολογία

Είναι απαραίτητο να καθιερωθεί μια διαφοροποιημένη μεταχείριση των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των περιοχών με σοβαρά και μόνιμα δημογραφικά και φυσικά μειονεκτήματα, καθώς όλα αυτά τα κριτήρια επηρεάζουν την περιφερειακή ανάπτυξη και συνεπώς πρέπει να ληφθούν εξίσου υπόψη κατά την αξιολόγηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης. Η Επιτροπή έχει περιλάβει στην πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού ειδικές διατάξεις, για να διασφαλίσει ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές δυσκολίες των περιοχών αυτών με ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά, βάσει του άρθρου 174 της ΣλΕΕ.

Τροπολογία 13

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό κανόνες για τον τομέα των μεταφορών. Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων αυτών, δίδεται η μέγιστη δυνατή προτεραιότητα σε έργα τα οποία πληρούν τα κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής.

Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό κανόνες για τον τομέα των μεταφορών. Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων αυτών τα κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής.

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 7 της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 14

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Η Επιτροπή ακυρώνει, εξαιρουμένων δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, το ποσό της ενίσχυσης που χορηγήθηκε για δράσεις οι οποίες δεν άρχισαν εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της δράσης που καθορίζεται στους όρους χορήγησης της το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης.

Η Επιτροπή ακυρώνει, εξαιρουμένων δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, το ποσό της ενίσχυσης που χορηγήθηκε για δράσεις οι οποίες δεν άρχισαν εντός από την ημερομηνία έναρξης της δράσης που καθορίζεται στους όρους χορήγησης της το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης.

Αιτιολογία

Θα εξασφαλιστεί έτσι μεγαλύτερη ευελιξία, που θα βοηθά τους δικαιούχους να υπερβούν τους περιορισμούς της υλοποίησης.

Τροπολογία 15

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

μετά από αξιολόγηση της προόδου του έργου, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση της δράσης·

μετά από αξιολόγηση της προόδου του έργου, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση της δράσης

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 28 της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 16

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την επιστροφή της το ποσό της ενίσχυσης που χορηγήθηκε, εάν εντός δύο ετών από την ημερομηνία περάτωσης που καθορίζεται στους όρους χορήγησης της ενίσχυσης, δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της επιχορηγούμενης δράσης.

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την επιστροφή της το ποσό της ενίσχυσης που χορηγήθηκε, εάν εντός ετών από την ημερομηνία περάτωσης που καθορίζεται στους όρους χορήγησης της ενίσχυσης, δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της επιχορηγούμενης δράσης.

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 28 της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 17

Άρθρο 12 παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Προτού η Επιτροπή λάβει οιαδήποτε από τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, εξετάζει τη συγκεκριμένη περίπτωση και ενημερώνει τους δικαιούχους, ώστε να υποβάλουν ενδεχομένως τις παρατηρήσεις τους εντός τακτής προθεσμίας

Προτού η Επιτροπή λάβει οιαδήποτε από τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, εξετάζει τη συγκεκριμένη περίπτωση και ενημερώνει τους δικαιούχους, ώστε να υποβάλουν ενδεχομένως τις παρατηρήσεις τους εντός

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 28 της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 18

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετή και ετήσια προγράμματα εργασιών για κάθε τομέα. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει πολυετή και ετήσια προγράμματα εργασιών τα οποία καλύπτουν περισσότερους από έναν τομείς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 24 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετή και ετήσια προγράμματα εργασιών για κάθε τομέα. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει πολυετή και ετήσια προγράμματα εργασιών τα οποία καλύπτουν περισσότερους από έναν τομείς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 24 παράγραφος 2.

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 32 της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 19

Άρθρο 17 – νέο σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

 

Αιτιολογία

Οι νέες τεχνολογίες (π.χ. υποδομές για εναλλακτικά καύσιμα) έχουν μεγαλύτερους φραγμούς εισόδου στην αγορά από ό,τι οι παραδοσιακές υποδομές όπως οι οδικές και σιδηροδρομικές, Περιλαμβάνονται στις νέες κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ, ωστόσο δεν προβλέπεται ρήτρα χρηματοδότησης στη ΔΣΕ. Αυτά τα έργα είναι πιο δύσκολο να χρηματοδοτηθούν. Από την άλλη πλευρά, προωθούν την απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τους στόχους της Λευκής βίβλου για τις Μεταφορές περί μείωσης κατά το ήμισυ των οχημάτων συμβατικών καυσίμων στις πόλεις μέχρι το 2030. Κατά συνέπεια, δεν κρίνουμε συνεπή τον περιορισμό της καινοτομίας στις μεταφορές σε χρηματοδότηση 20 %, τη χαμηλότερη όλων των κατηγοριών.

Τροπολογία 20

Άρθρο 17 – νέο σημείο 9

Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

 

Τροπολογία 21

Άρθρο 26 παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Το αργότερο έως τα μέσα του 2018, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων όλων των μέτρων (ως προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις), την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία τους, προκειμένου να λάβει απόφαση ανανέωσης, τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η αξιολόγηση αφορά επίσης την έκταση της απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή της, τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των στόχων, καθώς και τη συμβολή των μέτρων στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για ευφυή και βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων που έχουν προηγηθεί.

Το αργότερο έως τα μέσα του 2018, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων όλων των μέτρων (ως προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις), την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία τους, προκειμένου να λάβει απόφαση ανανέωσης, τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η αξιολόγηση αφορά επίσης την έκταση της απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή της, τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των στόχων, καθώς και τη συμβολή των μέτρων στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για ευφυή και βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων που έχουν προηγηθεί.

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 46 της παρούσας γνωμοδότησης.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2012

Η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών

Mercedes BRESSO


(1)  Αυτός ο ρόλος επισημάνθηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28/29 Ιουνίου 2012 (σελίδα 11, «Η συμβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών στην ανάπτυξη»).

(2)  Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τροποποιητικός της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας.

(3)  Η γνωμοδότηση της ΕτΠ για τη ΔΣΕ λαμβάνει υπόψη τη διαβούλευση του Δικτύου παρακολούθησης της επικουρικότητας της Επιτροπής των Περιφερειών. Η έκθεση της διαβούλευσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΕτΠ: http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx.


Top