Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0879

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία των ζώων (COM(2008) 545 τελικό)

OJ C 277, 17.11.2009, p. 125–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 277/125


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία των ζώων»

(COM(2008) 545 τελικό)

(πρόσθετη γνωμοδότηση)

(2009/C 277/26)

Εισηγητής ο κ.NIELSEN

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε, στις 24 Φεβρουαρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 29Α των διατάξεων εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού της, να καταρτίσει πρόσθετη γνωμοδότηση με θέμα:

«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία των ζώων»

(COM(2008) 545 τελικό).

Το ειδικευμένο τμήμα «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκαν οι σχετικές εργασίες της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 17 Απριλίου 2009 με βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Nielsen.

Κατά την 453η σύνοδο ολομέλειας της 13ης και 14ης Μαΐου 2009 (συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2009), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση με 189 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 11 αποχές.

1.   Συμπέρασμα

1.1.   Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την εφαρμογή της στρατηγικής για την υγεία των ζώων και αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έλαβε ευρύτατα υπόψη τις παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ οι οποίες διατυπώθηκαν επ' ευκαιρία της παρουσίασης της πρότασης για τη νέα στρατηγική. Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την προτροπή της για την ενίσχυση των δράσεων της Ε.Ε. όσον αφορά την πρόληψη, την επιτήρηση και την καταπολέμηση των σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών των ζώων, πολλές από τις οποίες συνεχίζουν να εγκυμονούν κινδύνους σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι οι μελλοντικοί κανόνες της Ε.Ε. θα επηρεάσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ η Επιτροπή πρέπει να συμβάλει ώστε να κατανοηθεί η νέα νομοθεσία της Ε.Ε. στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες και να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη η εμπειρογνωμοσύνη και οι πόροι για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Οι δράσεις πρέπει να ενταθούν όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες και πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην κατάρτιση δεικτών, δεδομένης της θεμελιώδους σημασίας τους. Επίσης, είναι σημαντικό να διατηρηθεί το κτηνιατρικό ταμείο και να εναρμονισθεί η συγχρηματοδότηση των κρατών μελών ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

2.   Ιστορικό

2.1.   Η ΕΟΚΕ συμφώνησε το 2007 με την πρόταση της Επιτροπής για μια νέα στρατηγική με αντικείμενο την υγεία των ζώων για την περίοδο 2007-2013 (1). Το υπό εξέταση πρόγραμμα δράσης αποτελεί ανάλυση της στρατηγικής με χρονοδιάγραμμα για 31 λεπτομερείς δράσεις (2), που θα εφαρμοστούν μέχρι το 2013, σε τέσσερις τομείς (προτεραιότητα, νομοθετικό πλαίσιο, πρόληψη και έρευνα, κ.λπ.). Τα σημαντικότερα στοιχεία είναι ένας νέος νόμος της Ε.Ε. για την υγεία των ζώων καθώς και η επανεξέταση των δαπανών και της κατανομής ευθυνών. Στα ανωτέρω προστίθενται η πρόθεση της ΕΕ να καταστεί, μακροπρόθεσμα. μέλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE), τα μέτρα για τα υγειονομικά εμπόδια στις εξαγωγές, η κατάταξη σε κατηγορίες και η προτεραιότητα στους κινδύνους που εγκυμονούν οι ασθένειες των ζώων και στους χημικούς κινδύνους, οι κατευθυντήριες γραμμές για τη βιοασφάλεια σε σχέση με τις αγέλες στα σύνορα, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης, η ενίσχυση των τραπεζών αντιγόνων και εμβολίων της ΕΕ, η ανάπτυξη νέων φαρμάκων και εμβολίων καθώς και η επιτήρηση της αντίστασης των ζωονοσογόνων μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά. Ο απώτερος στόχος είναι η απλοποίηση και η βελτίωση της ισχύουσας και της νέας νομοθεσίας, καθώς και η διασφάλιση πιο αποτελεσματικών κανόνων. Συνεπώς, η Επιτροπή θα αξιολογεί συστηματικά κάθε πρόταση και βάσει αυτής θα εξετάζει τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις, για να διασφαλιστεί μια καλύτερη και απλούστερη νομοθεσία.

3.   Γενικές παρατηρήσεις

3.1.   Το πρόγραμμα δράσης είναι σημαντικό και καλά μελετημένο, η δε ΕΟΚΕ εκτιμά το μεγάλο βαθμό διαφάνειας και τη βούληση για συνεργασία, που χαρακτήρισαν μέχρι τώρα τη διαδικασία, και το γεγονός ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ. Όμως, τώρα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των τομέων που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα δράσης και την προτεραιότητα που δίδεται σε αυτούς Αυτό πρέπει να γίνει με βάση τη σύγκριση των κινδύνων που εγκυμονούν για τον άνθρωπο οι ζωονόσοι, του πόνου που προκαλούν στα ζώα καθώς και τη συνεκτίμηση των οικονομικών συνεπειών για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις.

3.2.   Όπως έχει επισημανθεί παλαιότερα από την ΕΟΚΕ, έχει καθοριστική σημασία για την αξιοπιστία της ΕΕ να τηρούν τα θεσμικά της όργανα και τα κράτη μέλη τις προθεσμίες υποβολής, έγκρισης και εφαρμογής, που όρισαν τα ίδια, για συγκεκριμένα μέτρα, πράγμα που δυστυχώς αποτελεί συχνότερα την εξαίρεση παρά τον κανόνα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ταχθούν τουλάχιστον από την Επιτροπή ρεαλιστικές προθεσμίες, για την υποβολή των προτάσεων και των εκθέσεων της και να τηρηθούν έμπρακτα.

3.3.   Συνεπώς, όσον αφορά τις προθεσμίες για μεμονωμένα μέτρα, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το προτεινόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα νομοθετικών πρωτοβουλιών/ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην υποβολή της πρότασης και όχι στην οριστική απόφαση, που θα είναι το αποτέλεσμα της χρονοβόρας διαδικασίας η οποία θα ακολουθήσει. Η δήλωση ότι οι ειδικές δράσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, που περιγράφονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα δράσης για το 2006 (3), αποτελούν τώρα αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής για την υγεία των ζώων είναι πολύ ασαφής, εφόσον το σχετικό χρονοδιάγραμμα παραβιάστηκε, ήδη, σοβαρά αμέσως μετά την υποβολή του.

3.4.   Ένα στοιχείο που έχει καθοριστική σημασία είναι να συμβάλουν τα μεμονωμένα μέτρα στην αύξηση του επιπέδου προστασίας, και να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να τηρείται πάντα η αρχή της αναλογικότητας και να γίνουν προσπάθειες για τη βελτίωση και την απλοποίηση των νομοθετικών πλαισίων. Είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθείται η στρατηγική για την υγεία των ζώων σε ανοικτή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, μεταξύ άλλων, μέσω του προγράμματος επικοινωνίας και της συμβουλευτικής επιτροπής για την υγεία των ζώων.

4.   Ειδικές παρατηρήσεις

4.1.   Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τον γενικό στόχο για τη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου, που θα θεσπίζει κοινές αρχές και απαιτήσεις στον τομέα της υγείας των ζώων και θα παραπέμπει στην ισχύουσα νομοθεσία σε τομείς όπως η ευημερία των ζώων, η επισιτιστική ασφάλεια, η δημόσια υγεία, η γεωργική πολιτική, κλπ. Η απλούστευση και η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας θα συμβάλλουν συγχρόνως στη δημιουργία ενός πιο κατανοητού και διαφανούς τομέα πολιτικής, συγχρόνως όμως προϋποθέτουν μια διακλαδική προσέγγιση και συνεκτίμηση όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία των ζώων και την προστασία από τις μεταδοτικές ασθένειες. Είναι ανάγκη να αξιοποιηθούν οι συμπράξεις στους εν λόγω τομείς. Παράλληλα, η καλή μεταχείριση των ζώων πρέπει να αποτελέσει, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής για την υγεία των ζώων, όπου αυτό είναι ενδεδειγμένο.

4.2.   Η κατάταξη σε κατηγορίες των ασθενειών των ζώων και ο ορισμός του αποδεκτού επιπέδου κινδύνου συνιστούν μεγάλη πρόκληση για την εταιρική σχέση. Η εργασία πρέπει, καταρχήν, να υλοποιηθεί σε επιστημονική βάση, έτσι ώστε να κατηγοριοποιηθούν οι ασθένειες με βάση την επιδημιολογία και τις δυνατότητες ελέγχου. Συνεπώς, είναι συγχρόνως απαραίτητο να συνεκτιμώνται οι οικονομικές και οι εμπορικές συνέπειες των ασθενειών.

4.3.   Οι παρεμβάσεις και οι πόροι, στα πλαίσια του σχεδίου δράσης, θα επικεντρώνονται στις ασθένειες που αφορούν ιδιαίτερα το κοινό. Πρόκειται στην ουσία για ασθένειες που αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία, όμως η «σχέση με το κοινό» και η σχετική χρηματοδότηση πρέπει να περιλαμβάνουν και τις ασθένειες που έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρηματικές δράσεις και, κατά συνέπεια, για την οικονομία των κρατών μελών.

4.4.   Είναι επίσης σημαντικό να επιδιωχθεί μεγαλύτερη συμφωνία μεταξύ των νόμων της ΕΕ και των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, εφόσον η ισχύουσα στον τομέα νομοθεσία πρέπει να απλουστευθεί και να αναθεωρηθεί. Πρέπει επίσης να αποφεύγονται περιττοί περιορισμοί όσον αφορά τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Κατά την προπαρασκευή της νέας νομοθεσίας για τον κτηνιατρικό τομέα και για την καλή μεταχείριση των ζώων, η ΕΕ πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την κατανόησή της σε τρίτες χώρες, επιδιώκοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση.

4.5.   Το επιδιωκόμενο «αποτελεσματικό και υπεύθυνο πρότυπο για την κατανομή των δαπανών» πρέπει να συνεχίσει να βασίζεται στην κοινή χρηματοδότηση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, πρέπει όμως να συνεκτιμά και την ευθύνη του κλάδου και τις μέχρι σήμερα δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την πρόληψη ασθενειών και την καταπολέμησή τους. Η χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του κτηνιατρικού ταμείου πρέπει να διατηρηθεί, ενώ πρέπει να εναρμονισθεί η συγχρηματοδότηση των κρατών μελών, για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω των διαφορών κατανομής μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Θα πρέπει να είναι δυνατή η καταβολή αποζημίωσης για την κάλυψη τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων δαπανών, έτσι ώστε να διατηρηθούν τα κίνητρα για τη δήλωση των περιπτώσεων εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών των ζώων, ανεξάρτητα από την μελλοντική στρατηγική για την υγεία των ζώων. Όπως αναφέρθηκε από την Επιτροπή, χρειάζεται να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη ανάλυση των υφισταμένων δυνατοτήτων πριν να καταρτισθεί πρόταση για ένα εναρμονισμένο πρότυπο όσον αφορά την κατανομή των δαπανών.

4.6.   Ο τομέας των τροφίμων έχει μεγάλη σημασία για την υγεία των ζώων, και ως εκ τούτου, η διαχείριση των ζωοτροφών είναι σημαντική όσον αφορά την προστασία από την διάδοση των ασθενειών. Η ΕΟΚΕ φρονεί, όμως, ότι η αιτιολόγηση της πρότασης για τη συμπερίληψη οικονομικών εγγυήσεων δεν είναι εμπεριστατωμένη. Προφανώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα συμπεράσματα της παρούσας έκθεσης για τις οικονομικές εγγυήσεις στον τομέα των τροφίμων (4).

4.7.   Όπως έχει τονίσει παλαιότερα η ΕΟΚΕ, μεταξύ άλλων για λόγους αποδοχής του από τον πληθυσμό, ο εμβολιασμός πρέπει να πραγματοποιείται για την καταπολέμηση της εκδήλωσης ασθενειών, εάν μπορεί επωφελώς να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει τη σφαγή υγιών ζώων. Όπως έχει τονίσει και η Επιτροπή, πρέπει να πραγματοποιείται αφού ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη κατάσταση και να βασίζεται σε αρχές και παράγοντες αναγνωρισμένους, όπως στην ύπαρξη εμβολίων και την αποτελεσματικότητά τους, σε έγκυρα πειράματα, σε διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και πιθανά εμπορικά εμπόδια, στη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας καθώς και σε πιθανούς κινδύνους σε σχέση με τον εμβολιασμό.

4.8.   Επιπλέον, είναι ανάγκη να συνεχισθούν οι προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως είναι επίσης σημαντικό να φροντίσει η Επιτροπή ώστε να γίνει ευρύτερα και γενικότερα κατανοητή η πολιτική εμβολιασμού της ΕΕ και πέραν των συνόρων της, με σκοπό να μειωθεί ο αριθμός των περιπτώσεων αμφιβολίας στις εξαγωγές.

4.9.   Μέχρι τώρα, η αντιμετώπιση των σοβαρών κρίσεων ήταν, σε μεγάλο βαθμό, υπόθεση του κράτους μέλους και της σχετικής τρίτης χώρας, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό ώστε και στο μέλλον να λύνονται τα προβλήματα μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Ο σημερινός καταμερισμός εργασίας υπήρξε επιτυχής και, κατά συνέπεια, πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα των ατομικών διαπραγματεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα ενημερώνεται συνεχώς.

4.10.   Οι περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις εφαρμόζουν σήμερα πολλά μέτρα, που αποτελούν συνδυασμό συγκεκριμένων δράσεων, στερεότυπων πράξεων και κοινής λογικής. Όμως αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής νομικής ανασφάλειας, στην περίπτωση που αυτά τα εθελοντικά μέτρα για την προστασία από τη διάδοση των ασθενειών, που πολύ συχνά υλοποιούνται κατόπιν πρωτοβουλίας των παραγωγών ή κατόπιν συμβουλών οργανώσεων, πρέπει να εφαρμοσθούν στα πλαίσια της επεξεργασίας ενός προτύπου για την κατανομή των δαπανών.

4.11.   Μολονότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται δικαιολογημένο να εκτιμάται κατά πόσον ο κτηνοτρόφος έλαβε, σε κάθε περίπτωση, τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει την έναρξη και την εξάπλωση μίας μεταδοτικής ζωονόσου, δημιουργείται, παρόλα αυτά, πρόβλημα όταν η εκτίμηση αυτή λαμβάνεται ως βάση για την απόφαση αποζημίωσης. Λόγω ανεπαρκών γνώσεων σχετικά με τις συνέπειες που έχει η λήψη προληπτικών μέτρων στα διάφορα είδη ζώων, είναι σήμερα πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη παρόμοιες ρυθμίσεις. Είναι επομένως απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια εργασία έρευνας και ανάπτυξης για να εντοπισθούν οι δυνατότητες και η πιθανότητα εφαρμογής τους στην πράξη.

4.12.   Οι βασικοί κανόνες για τη βιοασφάλεια πρέπει να θεσπισθούν με νόμο, ο οποίος θα μπορεί να συμπληρωθεί με ειδικότερους νόμους υπό μορφή κατευθυντήριων γραμμών προσαρμοσμένων στα διάφορα είδη ζώων ή στις μεθόδους παραγωγής (π.χ. ερασιτέχνες αγρότες). Επιπλέον είναι αναγκαίο να συνεχισθούν οι δράσεις πληροφόρησης σε συνεργασία με τις αρχές και τις επαγγελματικές οργανώσεις.

4.13.   Η έρευνα, η ανάπτυξη και η παροχή συμβουλών είναι σημαντικοί παράγοντες για την υλοποίηση του στόχου της στρατηγικής. Οι περισσότερες έρευνες είναι χρήσιμες μόνο από τη στιγμή που τα πορίσματά τους θα εφαρμοστούν στην παραγωγή, στην παροχή συμβουλών και στον έλεγχο. Συνεπώς, η μεταφορά γνώσεων αποτελεί σημαντικό πεδίο δράσης. Το «Θεματολόγιο στρατηγικής έρευνας» δεν εστιάζεται στην πρόληψη με τη μορφή δράσεων που δεν συνεπάγονται τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων. Οι οργανώσεις των κτηνοτρόφων πρέπει συνεπώς να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις ενέργειες για την εξεύρεση λύσεων από ό,τι φαίνεται να έχει πρόθεση η Επιτροπή.

4.14.   Σε πολλά κράτη μέλη, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να θεσπισθούν προδιαγραφές σύμφωνα με τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Κράτη μέλη που το επιθυμούν, πρέπει να μπορούν να πρωτοπορήσουν, εφόσον αυτό δεν βλάπτει τα συμφέροντα της Κοινότητας. Αυτό θα βοηθήσει στην απόκτηση εμπειριών οι οποίες θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια από τα λοιπά κράτη μέλη. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί ότι η Επιτροπή υπολογίζει να υποβάλει την πρόταση για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των βοοειδών για να αντικατασταθεί η ενώτια σήμανση το νωρίτερο το 2011, μετά την οποία θα ακολουθήσει μία χρονοβόρα διαδικασία λήψης απόφασης. Με δεδομένα τα σαφή πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος αυτή με τον περιορισμό του φόρτου εργασίας στις εκμεταλλεύσεις, τη βελτιωμένη καταγραφή των υποβληθέντων σε θεραπευτική αγωγή ζώων και, ως εκ τούτου, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των αναλύσεων καθώς τη βελτιωμένη ασφάλεια των προϊόντων, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για να επισπευστεί η καθιέρωσή της.

Βρυξέλλες 13 Μαΐου 2009

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Mario SEPI


(1)  Ανακοίνωση της Επιτροπής του 2007, σχετικά με μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013), σύμφωνα με την οποία «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία» COM(2007) 539 τελικό, και γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16.1.2008ΕΕ C 151 της 17.6.2008

(2)  Η Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2008)545) αναφέρεται σε 21 πρωτοβουλίες, αλλά ο εσωτερικός προγραμματισμός της Επιτροπής βασίζεται σε 31 πρωτοβουλίες. Βλ. http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/action_en.htm

(3)  COM (2006) 13 τελικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων, γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 26.10.2006, ΕΕ C 324 της 30.12.2006.

(4)  COM(2007) 0469 τελικό, σχετικά με τα εφικτά συστήματα οικονομικών εγγυήσεων στον κλάδο των ζωοτροφών με περιγραφή των υφισταμένων ρυθμίσεων.


Top