Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1024(01)

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

OJ C 256, 24.10.2006, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 256/2


Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2006/C 256/02)

Η παρούσα δημοσίευση δίνει το δικαίωμα ένστασης κατά της αίτησης τροποποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006. Η ένσταση πρέπει να περιέλθει στην Επιτροπή μέσα σε έξι μήνες από την παρούσα δημοσίευση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αίτηση τροποποίησης βάσει του άρθρου 9 και του άρθρου 17 παράγραφος 2

«ESROM»

Αριθ. ΕΚ: DK/PGI/117/0329

ΠOΠ ( ) ΠΓΕ (X)

Αιτούμενη τροποποίηση

Επικεφαλίδα(-ες) στη συγγραφή υποχρεώσεων:

Image

Ονομασία

X

Περιγραφή

Image

Γεωγραφική περιοχή

X

Απόδειξη προέλευσης

Image

Μέθοδος παραγωγής

X

Δεσμός

X

Επισήμανση

X

Εθνικές απαιτήσεις

Τροποποίηση(-εις):

Περιγραφή

Κατά το παρελθόν, τα είδη τυριού Esrom 20+ και Esrom 30+ παράγονταν σε μικρές ποσότητες και σχεδόν πάντα με βάση τις συγκεκριμένες παραγγελίες. Καθώς η παραγωγή των τυριών 20+ και 30+ ήταν τόσο περιορισμένη, αυτά τα είδη τυριών λησμονήθηκε να αναφερθούν στην αρχική αίτηση. Η ευρωπαϊκή αγορά, η οποία εν προκειμένω απαρτίζεται κυρίως από τη Δανία, τη Γερμανία και την Αυστρία, υπέστη τα τελευταία χρόνια ριζικές μεταβολές, χαρακτηριστικό σημείο της οποίας ήταν ιδίως η εντατικοποίηση της ζήτησης με στροφή του «κέντρου βάρους» της αγοράς προς τα τυριά χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Για το λόγο αυτό είναι επομένως αναγκαίο να συμπεριληφθούν στο επίσημο φάσμα τυριών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Esrom» και τα είδη τυριών με περιεκτικότητα σε λιπαρά 20+ και 30+.

Καθώς εξάλλου ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η παραγωγή ποικιλίας τυριών Esrom υψηλότερων προδιαγραφών, επιτυγχάνεται βελτίωση της ποιότητας όταν το ελάχιστο βάρος του τυριού ανέρχεται σε 2 kg και το ύψος του σε 7 cm.

Απόδειξη προέλευσης

Το σκέλος που αναφέρεται στην απόδειξη προέλευσης συμπληρώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που ισχύουν στα θέματα ιχνηλασιμότητας.

Δεσμός

Η ιστορική αναδρομή μετακινήθηκε από το σκέλος που αναφέρεται στην απόδειξη της προέλευσης στο σκέλος που αφορά τον δεσμό.

Οργανισμός ελέγχου

Εντάχθηκαν τα στοιχεία σχετικά με την πιστοποίηση του ιδιωτικού οργανισμού ελέγχου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN45011.

Επισήμανση

Το σκέλος για την επισήμανση διορθώθηκε, για να είναι πλέον υποχρεωτική στο σημείο αυτό η χρήση του όρου «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη» και στις διατάξεις που αφορούν την επισήμανση εντάχθηκαν τυριά με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά.

Εθνικές απαιτήσεις

Η τροποποίηση των εθνικών απαιτήσεων οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι τροποποιήθηκε η ίδια η κανονιστική ρύθμιση της Δανίας. Η τροποποίηση είχε ως αποτέλεσμα να πρέπει πλέον να γίνεται παραπομπή στις νέες οικείες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι διατάξεις που αφορούν το Esrom παρέμειναν αμετάβλητες.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«ESROM»

Αριθ. ΕΚ: DK/PGI/117/0329

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ (X)

Το δελτίο αυτό αποτελεί περίληψη που συντάσσεται για ενημερωτικούς λόγους. Για πλήρη ενημέρωση, μπορείτε να συμβουλεύεστε την πλήρη διατύπωση της συγγραφής υποχρεώσεων είτε στις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο τμήμα 1 είτε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1).

1.   Αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους:

Όνομα:

Fødevarestyrelsen

Διεύθυνση:

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Τηλέφωνο:

(45) 33 95 60 00

Φαξ:

(45) 33 95 60 01

E-mail:

fvst@fvst.dk

2.   Αιτούσα ομάδα:

Όνομα:

Foreningen af Danske Osteproducenter

Διεύθυνση:

Frederiks Allé 22

DK-8000 Århus C

Τηλέφωνο:

(45) 87 31 20 00

Φαξ:

(45) 87 31 20 01

Σύνθεση:

Παραγωγή/μεταποιητές (X) Άλλοι ( )

3.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.3. Τυρί

4.   Συγγραφή υποχρεώσεων (σύνοψη των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 2)

4.1   Ονομασία: «Esrom»

4.2   Περιγραφή: Τυρί από αποκορυφωμένο γάλα, ημίσκληρο έως σκληρό, το οποίο παρασκευάζεται από δανέζικο αγελαδινό γάλα.

Σύνθεση:

Esrom 20+: ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά στην ξηρά ύλη 20 %, τουλάχιστον 47 % ξηρά ύλη.

Esrom 30+: ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά στην ξηρά ύλη 30 %, τουλάχιστον 48 % ξηρά ύλη.

Esrom 45+: ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά στην ξηρά ύλη 45 %, τουλάχιστον 50 % ξηρά ύλη.

Esrom 60+: ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά στην ξηρά ύλη· τουλάχιστον 57 % ξηρά ύλη.

Μορφή και βάρος:

Εξωτερική εμφάνιση: Λεπτή, ελαστική, υποκίτρινη έως πορτοκαλιά-κίτρινη βρώσιμη φλούδα, καλυμμένη από ένα επιφανειακό στρώμα λίπους που είναι σχεδόν στεγνό, λεπτό, και το οποίο εμφανίζει ενιαίο χρώμα από φαιοκίτρινο έως φαιοκόκκινο. Τα τυριά μεγαλύτερης διάρκειας ωρίμανσης εμφανίζουν μια ελαφρά λιπαρή επιφάνεια λόγω του σχηματισμού νέων στρωμάτων λίπους.

Χρώμα: Ενιαίο κίτρινο έως λευκό.

Δομή: Ισομερώς κατανεμημένες τρύπες με ακανόνιστη μορφή και με μέγεθος σπυριού ρυζιού

Υφή: ενιαία σε όλο το τυρί. Λεπτή, που επιτρέπει όμως τον τεμαχισμό.

Οσμή και γεύση ήπια, όξινη, αρωματική εμφανίζοντας τη γεύση της επιφανειακής ωρίμανσης. Όσο παλαιότερο είναι το τυρί, επικρατούν η οσμή και η γεύση που οφείλονται στην επιφανειακή ωρίμανση.

Χρόνος ωρίμανσης: τουλάχιστον 2 εβδομάδες.

4.3   Γεωγραφική περιοχή: Δανία

4.4   Απόδειξη προέλευσης: Το τυρί «Esrom» παρασκευάζεται αποκλειστικά από γάλα που προέρχεται από τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Τα σχετικά δικαιολογητικά εξετάζονται από τον οργανισμό ελέγχου ο οποίος υποχρεούται να στοιχειοθετήσει τη διενέργεια των ελέγχων αυτών έναντι του οργάνου πιστοποίησης. Για όλους τους προμηθευτές τηρούνται επακριβή διεξοδικά στοιχεία, ακριβώς επειδή αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό των οφειλόμενων ποσών για την παράδοση του γάλακτος. Πριν το τυρί εγκαταλείψει τη γαλακτοκομική μονάδα, επικολλάται η προβλεπόμενη επισήμανση σύμφωνα με τις οικείες ρυθμίσεις, για να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα έως την αντίστοιχη γαλακτοκομική μονάδα. Η επισήμανση τελεί υπό τον επίσημο έλεγχο των αρχών.

4.5   Μέθοδος παραγωγής: Το ακατέργαστο αγελαδινό γάλα Δανίας, του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες τυποποιείται, υποβάλλεται σε παστερίωση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στη συνέχεια προστίθενται ζυμωτικές ουσίες και πυτιά. Μόλις έχει επιτευχθεί η επιθυμητή υφή, το τυρόπηγμα θρυμματίζεται με ένα μηχανισμό κοπής. Τα επόμενα βήματα είναι η ανάδευση, η στράγγιση του ορού γάλακτος και η θέρμανση. Τα θρύμματα τυριού διοχετεύονται κατόπιν στα εκμαγεία και η μάζα του τυριού συμπιέζεται ελαφρά. Το ακατέργαστο τυρί αφήνεται να κρυώσει, αλατίζεται και η επιφάνειά του υφίσταται σχετική επεξεργασία με καλλιέργειες που οδηγούν στην ανάπτυξη του λιπαρού στρώματος. Η ωρίμανση γίνεται υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας. Όταν έχει τελειώσει το χρονικό διάστημα της ωρίμανσης, τα τυριά πλένονται, στεγνώνονται και συσκευάζονται.

4.6   Δεσμός: Το τυρί διαμορφώθηκε από τους μοναχούς στο μοναστήρι του Esrom τον 11ο και 12ο αιώνα. Η περαιτέρω εξέλιξή του οφείλεται στις ενέργειες της κρατικής πειραματικής γαλακτοκομικής μονάδας (Statens Forsøgsmejeri) στα μέσα της δεκαετίας του 1930, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Η παραγωγή άρχισε στη γαλακτοκομική μονάδα Midt-sjællands Herregårdsmejeri και συνεχίστηκε αργότερα σε άλλες μονάδες.

Τόσο σε ενδοκοινοτικό, όσο και σε εξωκοινοτικό επίπεδο, το τυρί «Esrom» επιβλήθηκε ως ιδιοτυπία δανικής προέλευσης. Η φήμη του είναι αποτέλεσμα τόσο των νομοθετικών μέτρων, όσο και των επιτυχημένων προσπαθειών σε θέματα ποιότητας που κατέβαλε επί σαράντα και περισσότερα χρόνια ο σύνδεσμος παραγωγών, που οδήγησαν στην κατοχύρωση των παραδοσιακών στοιχείων και της ιδιοτυπίας του προϊόντος.

4.7   Οργανισμός ελέγχου:

Όνομα:

Steins Laboratorium A/S, Mejeridivisionen

Διεύθυνση:

Hjaltesvej 8

DK-7500 Holstebro

Τηλέφωνο:

(45) 76 60 40 00

Fax:

(45) 76 60 40 66

E-mail:

info@steins.dk

4.8   Επισήμανση: Esrom 20+, Esrom 30+, Esrom 45 + ή Esrom 60+, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες με την προσθήκη «beskyttet geografisk betegnelse» ή «BGB» («Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ή ΠΓΕ»).

4.9   Εθνικές απαιτήσεις: Οι προδιαγραφές για το τυρί Esrom περιλαμβάνονται στην «Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 335 af 10. maj 2004 om mælkeprodukter m.v» (κανονισμός αριθ. 335 της Διεύθυνσης Τροφίμων της 10ης Μαΐου 2004 για τα γαλακτοκομικά προϊόντα).


(1)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, πολιτική για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, B-1049 Bρυξέλλες.


Top