Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AA0007

Γνωμοδότηση αριθ. 7/2003 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων

OJ C 318, 30.12.2003, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AA0007

Γνωμοδότηση αριθ. 7/2003 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 318 της 30/12/2003 σ. 0001 - 0004


Γνωμοδότηση αριθ. 7/2003

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων

(δυνάμει του άρθρου 248 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ)

(2003/C 318/01)

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 248 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 279 παράγραφος 2,

την απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, για την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων(2),

την πρόταση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2003(3),

την απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2003, να ζητήσει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εν λόγω πρόταση, που ελήφθη από το Συνέδριο στις 17 Ιουλίου 2003, σύμφωνα με το άρθρο 279 παράγραφος 2 της συνθήκης,

ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία επαναλαμβάνει τμήμα προγενέστερων παρόμοιων προτάσεων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

- προσαρμογή των διαδικασιών που αφορούν τη λογιστική Β, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να διαγράφουν ποσά των παραδοσιακών ιδίων πόρων οι οποίοι δεν έχουν ανακτηθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (πέντε έτη) έπειτα από την ημερομηνία κατά την οποία η απαίτηση πληρωμής κατέστη οριστικά εκτελεστή, καθώς και βελτιωμένες διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση,

- μεταβολές σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τους ιδίους πόρους της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, ιδίως όσον αφορά το ποσό (συγκεκριμένα 25 % αντί του 10 %) που τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν ως έξοδα είσπραξης για τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους,

- απλούστερο ορισμό της μεθόδου υπολογισμού των τόκων για τους ιδίους πόρους που αποδίδονται με καθυστέρηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2. Σε γενικές γραμμές το Συνέδριο θεωρεί ευπρόσδεκτες τις τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή, αρκετές από τις οποίες απαντούν στους προβληματισμούς που έχει εκφράσει το Συνέδριο σε ετήσιες εκθέσεις του(4).

3. Το Συνέδριο φρονεί ότι δίδεται η ευκαιρία να βελτιωθεί ο κανονισμός όσον αφορά την εμβέλεια του ελεγκτικού έργου σχετικά με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα [άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000], καθώς και όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη για τις ελεγκτικές δραστηριότητές τους σχετικά με την ετήσια βάση ΦΠΑ και το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4. Υφίστανται διαφορές μεταξύ της γαλλικής και της αγγλικής έκδοσης της πρότασης της Επιτροπής, και το Συνέδριο προτείνει να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις προκειμένου και οι δύο εκδόσεις να αναφέρονται στις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών στο άρθρο 11 παράγραφος 3, καθώς και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται μη ανακτήσιμες με την εφαρμογή της πενταετούς προθεσμίας πρέπει να υποβάλλονται στη διαδικασία κοινοποίησης που περιγράφεται στο προτεινόμενο νέο άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 4.

5. Ολόκληρος ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000, καθώς και η εν λόγω προτεινόμενη τροποποίηση, αναφέρεται στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ). Το Συνέδριο σημειώνει ότι το άρθρο 2 παράγραφος 7 της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τους ιδίους πόρους της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 διευκρινίζει ότι ως ΑΕΠ θεωρείται το ΑΕΕ (ακαθάριστο εθνικό εισόδημα), και επαναλαμβάνει την άποψη που εξέφρασε στη γνωμοδότησή του αριθ. 8/1999(5), ότι θα ήταν χρήσιμο να αντικατασταθούν όλες αυτές οι αναφορές από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ).

6. Στον πίνακα του παραρτήματος το Συνέδριο αναφέρει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού σχετικά με τις οποίες επιθυμεί να διατυπώσει παρατηρήσεις.

Η παρούσα γνωμοδότηση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2003.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Juan Manuel Fabra Vallés

Πρόεδρος

(1) ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42.

(2) ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 1.

(3) Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/EΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων [COM(2003) 366 τελικό·- 2003/0131 (CNS)].

(4) Βλέπε ιδιαίτερα την ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2001, σημείο 1.26, και την ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 1999, σημείο 1.16.

(5) Γνωμοδότηση αριθ. 8/1999 για πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 310 της 28.10.1999, σ. 1), σημεία 9-10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top