Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0384

Ενίσχυση της Eurojust και τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ * Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας με σκοπό την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για την ενίσχυση της Eurojust και την τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 149–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 295/149


Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008
Ενίσχυση της Eurojust και τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ *

P6_TA(2008)0384

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας με σκοπό την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για την ενίσχυση της Eurojust και την τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

2009/C 295 E/39

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας (5613/2008),

έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, σημείο β), της Συνθήκης ΕΕ,

έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0076/2008),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0293/2008),

1.

εγκρίνει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκε·

2.

καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3.

καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας·

5.

καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, να δώσουν προτεραιότητα σε κάθε μελλοντική πρόταση τροποποίησης της απόφασης δυνάμει της Δήλωσης αριθ. 50 που αφορά το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου περί μεταβατικών διατάξεων που πρέπει να επισυναφθούν ως παράρτημα στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

6.

είναι αποφασισμένο να εξετάσει κάθε τέτοια μελλοντική πρόταση δια της διαδικασίας κατεπείγοντος δυνάμει της διαδικασίας που μνημονεύεται στην παράγραφο 5 και σε στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια·

7.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ 14 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Τροπολογία 1

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

 

(5α)

Λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 86 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να συνταχθεί Πράσινη Βίβλος για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής.

Τροπολογία 2

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5β (νέα)

 

(5β)

Τα δικαιώματα των εναγομένων και των θυμάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που ενδείκνυται περισσότερο για την λήψη άλλων μέτρων εφαρμογής του νόμου.

Τροπολογία 3

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

 

(8α)

Οι δέουσες δικονομικές διασφαλίσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των ερευνών, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων επί ποινικών θεμάτων. Θα πρέπει ιδίως να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν απόφαση πλαίσιο για τα δικονομικά δικαιώματα, προκειμένου να καθορισθούν ορισμένοι ελάχιστοι κανόνες σχετικά με την παροχή νομικής συνδρομής σε άτομα στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 4

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8β (νέα)

 

(8β)

Είναι επίσης αναγκαίο το Συμβούλιο να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατόν απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, η οποία θα παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν στην εθνική τους νομοθεσία επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τουλάχιστον ίσο με το παρεχόμενο στο πλαίσιο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων όσον αφορά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 28ης Ιανουαρίου 1981 και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της 8ης Νοεμβρίου 2001 και, ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σύσταση αριθ. R (87) 15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη ρύθμιση της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αστυνομικές υποθέσεις καθώς και να διασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων που δεν τυγχάνουν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Τροπολογία 5

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8γ (νέα)

 

(8γ)

Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η δέουσα προστασία των προσωπικών δεδομένων σε κάθε είδους συστήματα καταγραφής προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιεί η Eurojust. Προς τον σκοπό αυτόν, ο Κανονισμός επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Eurojust (1) πρέπει επίσης να ισχύει για τα μη αυτοματοποιημένα διαρθρωμένα αρχεία, ήτοι φακέλους υποθέσεων που καταρτίζονται «με το χέρι» από εθνικά μέλη ή βοηθούς και έχουν λογική διάρθρωση

Τροπολογία 6

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8δ (νέα)

 

(8δ)

Κατά την επεξεργασία δεδομένων σχετιζόμενων με την λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δυνάμει του άρθρου 14, παράγραφος 1, η Eurojust οφείλει να μεριμνά ώστε να μην αποκαλύπτονται το περιεχόμενο και οι τίτλοι των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Τροπολογία 7

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8ε (νέα)

 

(8ε)

Τα άτομα που απετέλεσαν αντικείμενο ποινικής έρευνας θεμελιωμένης σε αίτηση της Eurojust χωρίς να τους ασκηθεί δίωξη, θα πρέπει να ενημερώνονται για την έρευνα αυτή εντός το αργότερο ενός έτους από την έκδοση της απόφασης για μη άσκηση δίωξης.

Τροπολογία 8

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8στ (νέα)

 

(8στ)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παροχή ενδίκων μέσων όταν διενεργείται έρευνα κατόπιν αιτήσεως της Eurojust βάσει προδήλως αβασίμων λόγων.

Τροπολογία 9

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 3

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 5α — παράγραφος 1

1.   Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, η Eurojust θα συστήσει «μονάδα συντονισμού καταστάσεων έκτακτης ανάγκης» (ECC).

1.   Προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, η Eurojust θα συστήσει «μονάδα συντονισμού καταστάσεων έκτακτης ανάγκης» (ECC), η επικοινωνία με την οποία θα πραγματοποιείται μέσω ενός και μόνου συνδέσμου .

Τροπολογία 10

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 3

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 5α — παράγραφος 2

2.   Η μονάδα αυτή απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο ανά κράτος μέλος, ο οποίος μπορεί να είναι το εθνικό μέλος, ο αναπληρωτής ή η αναπληρώτριά του, ή βοηθός που δικαιούται να αντικαταστήσει το εθνικό μέλος. Θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τη μονάδα καθώς και δυνατότητα ανάληψης δράσης εκ μέρους της σε καθημερινή 24ωρη βάση.

2.   Η μονάδα αυτή απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο ανά κράτος μέλος, ο οποίος μπορεί να είναι το εθνικό μέλος, ο αναπληρωτής ή η αναπληρώτριά του, ή βοηθός που δικαιούται να αντικαταστήσει το εθνικό μέλος. Ο αντιπρόσωπος θα μπορεί να αναλαμβάνει δράση σε καθημερινή 24ωρη βάση.

Τροπολογία 11

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 3

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 5α — παράγραφος 3

3.   Όταν, σε επείγουσες περιπτώσεις, πρέπει να εκτελεσθεί αίτηση δικαστικής συνεργασίας σε διάφορα κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή μπορεί να τη διαβιβάζει στην ECC μέσω του αντιπροσώπου του κράτους μέλους της στην ECC. Ο αντιπρόσωπος του οικείου κράτους μέλους στην ECC διαβιβάζει την αίτηση στις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών για εκτέλεση. Όταν δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη αρμόδια εθνική αρχή ή δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος προσδιορισμός της , το μέλος της ECC θα έχει την εξουσία να εκτελεί το ίδιο την αίτηση.

3.   Όταν, σε επείγουσες περιπτώσεις, πρέπει να εκτελεσθεί αίτηση δικαστικής συνεργασίας σε διάφορα κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή μπορεί να τη διαβιβάζει στην ECC μέσω του αντιπροσώπου του κράτους μέλους της στην ECC. Ο αντιπρόσωπος του οικείου κράτους μέλους στην ECC διαβιβάζει την αίτηση στις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών για εκτέλεση. Όταν δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος προσδιορισμός αρμόδιας εθνικής αρχής , το μέλος της ECC θα έχει την εξουσία να εκτελεί το ίδιο την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος της ECC οφείλει αμέσως να ενημερώσει εγγράφως το Συλλογικό Όργανο σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν και τους λόγους μη έγκαιρου προσδιορισμού της αρμόδιας εθνικής αρχής.

Τροπολογία 12

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 4

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 6 — παράγραφος 1 — στοιχείο α — σημείο vi

(vi)

να λάβουν ειδικά μέτρα για τη διεξαγωγή της έρευνας

Διαγράφεται

Τροπολογία 13

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 4

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 6 — παράγραφος 1 — στοιχείο α — σημείο vii

(vii)

να λάβουν κάθε άλλο δικαιολογημένο μέτρο για την έρευνα ή τη δίωξη.

Διαγράφεται

Τροπολογία 14

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 6

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 8

Αν οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών αποφασίσουν να μη συμμορφωθούν προς αίτηση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχεία α) και ζ), στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στοιχείο α) και στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3, ενημερώνουν την Eurojust για την απόφασή τους την οποία και αιτιολογούν.

1.    Αν οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών αποφασίσουν να μη συμμορφωθούν προς αίτηση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχεία α) και ζ), στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στοιχείο α) και στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3, ενημερώνουν την Eurojust για την απόφασή τους την οποία και αιτιολογούν.

2.     Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η απόφαση της αρμόδιας εθνικής αρχής να μπορεί να αναθεωρηθεί δικαστικά προτού κοινοποιηθεί στην Eurojust

Τροπολογία 15

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 7 — στοιχείο γ

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 9 — παράγραφος 4

4.   Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Eurojust, το εθνικό μέλος έχει πλήρη πρόσβαση:

4.   Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Eurojust, το εθνικό μέλος έχει πλήρη πρόσβαση ή τουλάχιστον μπορεί να ενημερωθεί για

(α)

στις πληροφορίες που περιέχονται:

τις πληροφορίες που περιέχονται στις παρακάτω κατηγορίες μητρώων, εφόσον υπάρχουν στο δικό του κράτος μέλος:

(i)

στο εθνικό ποινικό μητρώο,

(i)

το ποινικό μητρώο,

(ii)

στα αρχεία συλληφθέντων,

(ii)

τα αρχεία συλληφθέντων,

(iii)

στα αρχεία ερευνών,

(iii)

τα αρχεία ερευνών,

(iv)

στα αρχεία DΝΑ·

(iv)

τα αρχεία DΝΑ·

(β)

σε τυχόν άλλα μητρώα , πλην των προβλεπομένων στο στοιχείο α), του κράτους μέλους του, τα οποία περιέχουν πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(v)

τυχόν άλλα μητρώα του κράτους μέλους του, τα οποία περιέχουν πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Τροπολογία 16

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 8

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 9α — παράγραφος 3

3.   Τα εθνικά μέλη δύνανται, σε επείγουσες περιπτώσεις και όταν δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη εθνική αρχή ή δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος προσδιορισμός της , να εξουσιοδοτούν και να συντονίζουν ελεγχόμενες παραδόσεις.

3.   Τα εθνικά μέλη δύνανται, σε επείγουσες περιπτώσεις και όταν δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος προσδιορισμός αρμόδιας εθνικής αρχής , να εξουσιοδοτούν και να συντονίζουν ελεγχόμενες παραδόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το εθνικό μέλος οφείλει αμέσως να ενημερώσει εγγράφως το Συλλογικό Όργανο σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν και τους λόγους μη έγκαιρου προσδιορισμού της αρμόδιας εθνικής αρχής.

Τροπολογία 17

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 11 — στοιχείο - α (νέο)

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 13 — παράγραφος 1

 

(- α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να ανταλλάσσουν με την Eurojust κάθε πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, κατά τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Τροπολογία 18

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 11 — στοιχείο β

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 13 — παράγραφος 5

5.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό τους μέλος να ενημερώνεται εγκαίρως, σε αρχικό στάδιο και αμέσως μόλις υπάρξουν διαθέσιμες πληροφορίες, για όλες τις ποινικές έρευνες που αφορούν τρία ή περισσότερα κράτη, όταν δύο ή πλέον είναι κράτη μέλη, τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της εντολής της Eurojust και στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της Eurojust, ιδίως όταν απαιτείται η ταυτόχρονη υποβολή αιτήσεων συνδρομής σε διάφορα κράτη ή όταν υπάρχει ανάγκη συντονισμού από την Eurojust ή σε περιπτώσεις θετικής ή αρνητικής σύγκρουσης δικαιοδοσίας. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η υποχρέωση υποβολής αναφοράς να ελέγχεται σε εθνικό επίπεδο .

5.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό τους μέλος να ενημερώνεται εγκαίρως, σε αρχικό στάδιο και αμέσως μόλις υπάρξουν διαθέσιμες πληροφορίες, για κάθε υπόθεση που αφορά άμεσα τρία ή περισσότερα κράτη μέλη και για την οποία έχουν διαβιβασθεί σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη αιτήσεις ή αποφάσεις για δικαστική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 19

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 11 — στοιχείο β

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 13 — παράγραφος 6

6.   Ως πρώτο βήμα, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παράγραφο 5 όσον αφορά υποθέσεις σχετικές με τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις:

6.   Ως πρώτο βήμα, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παράγραφο 5 όσον αφορά υποθέσεις σχετικές με τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις:

α)

εμπορία ναρκωτικών·

α)

εμπορία ναρκωτικών·

 

αα)

σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία·

β)

εμπορία ανθρώπων και όπλων·

β)

εμπορία ανθρώπων και όπλων·

γ)

εμπορία πυρηνικών αποβλήτων·

γ)

εμπορία πυρηνικών αποβλήτων·

δ)

εμπορία έργων τέχνης·

δ)

εμπορία έργων τέχνης·

ε)

εμπορία ειδών υπό εξαφάνιση·

ε)

εμπορία ειδών υπό εξαφάνιση·

στ)

εμπορία ανθρώπινων οργάνων·

στ)

εμπορία ανθρώπινων οργάνων·

ζ)

νομιμοποίηση εσόδων·

ζ)

νομιμοποίηση εσόδων·

η)

απάτη, συμπεριλαμβανομένης απάτης στρεφόμενης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας,

η)

απάτη, συμπεριλαμβανομένης απάτης στρεφόμενης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας,

θ)

παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ,

θ)

παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ,

ι)

τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ι)

τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

κ)

εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος,

ια)

εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος,

λ)

άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος .

ιβ)

άλλες αξιόποινες πράξεις εφόσον υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις για συμμετοχή εγκληματικής οργάνωσης ή διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων .

Τροπολογία 20

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 11 — στοιχείο β

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 13 — παράγραφος 8

8.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό τους μέλος να ενημερώνεται επίσης για:

8.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό τους μέλος να ενημερώνεται επίσης για:

(α)

όλες τις αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας όσον αφορά πράξεις θεσπιζόμενες δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, οι οποίες αποστέλλονται από τις αρμόδιες αρχές τους σε περιπτώσεις που αφορούν τουλάχιστον τρία κράτη, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον είναι κράτη μέλη,

α)

περιπτώσεις στις οποίες έχουν προκύψει ή ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις δικαιοδοσίας·

(β)

όλες τις ελεγχόμενες παραδόσεις και τις μυστικές έρευνες που επηρεάζουν τουλάχιστον τρία κράτη, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον είναι κράτη μέλη,

β)

όλες τις ελεγχόμενες παραδόσεις και τις μυστικές έρευνες που επηρεάζουν τουλάχιστον τρία κράτη, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον είναι κράτη μέλη,

(γ)

κάθε άρνηση εκτέλεσης αίτησης δικαστικής συνδρομής όσον αφορά πράξεις θεσπιζόμενες δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης , συμπεριλαμβανομένων πράξεων με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης,

γ)

επανειλημμένες δυσκολίες ή αρνήσεις σχετικά με την εκτέλεση αιτήσεων και αποφάσεων για δικαστική συνεργασία , συμπεριλαμβανομένων πράξεων με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης,

(δ)

όλες τις αιτήσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής που προέρχονται από κράτος μη μέλος, όταν προκύπτει ότι οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στο πλαίσιο έρευνας η οποία αφορά άλλες αιτήσεις αποσταλείσες από το εν λόγω κράτος μη μέλος σε τουλάχιστον άλλα δύο κράτη μέλη.

 

Τροπολογία 21

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 11 — στοιχείο β

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 13 — παράγραφος 9

9.     Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στο εθνικό μέλος τυχόν άλλες πληροφορίες τις οποίες αυτό θεωρεί απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Διαγράφεται

Τροπολογία 22

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 11 — στοιχείο β

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 13 — παράγραφος 10α (νέα)

 

10α.     Έως … (2), η Επιτροπή, βάσει πληροφοριών που της διαβιβάζει η Eurojust, συντάσσει έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συνοδευόμενη ενδεχομένως από οιαδήποτε συγκεκριμένη εισήγηση, καθώς και προτάσεις σχετικά με την προσθήκη και άλλων αξιόποινων πράξεων εκτός των περιλαμβανομένων στην παράγραφο 6.

Τροπολογία 23

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 13

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 14, παράγραφος 4 και άρθρο 16, παράγραφος 1

13)

Στο άρθρο 14 παράγραφος 4 και 16 παράγραφος 1 οι όροι «πίνακα των δεδομένων» αντικαθίστανται από τους όρους «Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα» .

Διαγράφεται

Τροπολογία 24

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 14

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 15, παράγραφος 4 και άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 2

(14)

Στα άρθρα 15 παράγραφος 4, 16 παράγραφος 1 και 16 παράγραφος 2, ο όρος «πίνακας» αντικαθίσταται από τους όρους «Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων» .

Διαγράφεται

Τροπολογία 25

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 15 — στοιχείο α — σημείο i

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 15 — παράγραφος 1 — εισαγωγικό μέρος

1.   Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, η Eurojust δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν πρόσωπα για τα οποία, κατά το εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών μελών, διενεργείται ποινική έρευνα ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μία ή περισσότερες από τις μορφές εγκληματικότητας ή αξιόποινες πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 4 , όπως :

1.   Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, η Eurojust δύναται να επεξεργάζεται μόνον τα εξής προσωπικά δεδομένα που αφορούν πρόσωπα για τα οποία, κατά το εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών μελών, διενεργείται ποινική έρευνα ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μία ή περισσότερες από τις μορφές εγκληματικότητας ή αξιόποινες πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 4:

Τροπολογία 26

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 15 — στοιχείο α — σημείο ii

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 15, παράγραφος 1 — σημείο 1

l)

αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα που σχετίζονται με τηλεφωνικές επικοινωνίες και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αρχεία DNA και φωτογραφίες.

l)

αποτυπώματα DNA, δηλαδή κώδικα γραμμάτων και αριθμών, που απεικονίζει σειρά χαρακτηριστικών στοιχείων αναγνώρισης του μη κωδικοποιητικού τμήματος αναλυθέντος ανθρώπινου δείγματος DNA, δηλαδή της ειδικής χημικής μορφής των διαφόρων θέσεων (loc) DNA,

lα)

φωτογραφίες,

lβ)

αριθμούς τηλεφώνου,

lγ)

δεδομένα που σχετίζονται με τηλεφωνικές επικοινωνίες και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με εξαίρεση τη διαβίβαση περιεχομένου,

lδ)

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

lε)

αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων.

Τροπολογία 27

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 15 — στοιχείο β

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 15 — παράγραφος 2

(β)

Στην παράγραφο 2 διαγράφεται η λέξη «μόνον» .

Διαγράφεται

Τροπολογία 28

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 17α (νέο)

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 23 — παράγραφος 12

 

17α)

Το άρθρο 23, παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής:

12.   Το κοινό εποπτικό όργανο υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μία φορά κατ’ έτος.

Τροπολογία 29

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 18 — στοιχείο α

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 26 — παράγραφος 1α

1α.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το Συλλογικό Σώμα να είναι πράγματι σε θέση να ανοίξει αρχείο δεδομένων εργασίας προς ανάλυση της Ευρωπόλ και να συμμετέχει στη λειτουργία του.

1α.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το Συλλογικό Σώμα να είναι πράγματι σε θέση να ανοίξει αρχείο δεδομένων εργασίας προς ανάλυση της Ευρωπόλ κατά το άρθρο 10 της Σύμβασης, βασιζόμενου στο άρθρο Κ.3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Europol) (3), και να συμμετέχει στη λειτουργία του.

Τροπολογία 30

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 18 — στοιχείο β

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 26 — παράγραφος 2 — στοιχείο β

β)

υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της απόφασης …/…/ΔΕΥ, οι σύνδεσμοι του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ενημερώνουν κατά περίπτωση την Eurojust σχετικά με υποθέσεις που αφορούν δύο κράτη μέλη και υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας της Eurojust:

σε περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να ανακύψει σύγκρουση δικαιοδοσίας,

ή

σε περιπτώσεις απόρριψης αιτήσεως δικαστικής συνεργασίας όσον αφορά πράξεις θεσπιζόμενες δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Οι σύνδεσμοι του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ενημερώνουν επίσης, κατά περίπτωση, την Eurojust σχετικά με όλες τις υποθέσεις που υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας της Eurojust και αφορούν τουλάχιστον τρία κράτη μέλη

β)

υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης …/…/ΔΕΥ, οι σύνδεσμοι του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ενημερώνουν κατά περίπτωση το εθνικό μέλος τους στην Eurojust σχετικά με όλες τις άλλες υποθέσεις οι οποίες θεωρείται ότι μπορούν καλύτερα να αντιμετωπισθούν μέσω της Eurojust:

Τα εθνικά μέλη ενημερώνουν, κατά περίπτωση, τους συνδέσμους του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για όλες τις υποθέσεις οι οποίες τεκμαίρεται ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν καλύτερα από το δίκτυο.

Τα εθνικά μέλη ενημερώνουν, κατά περίπτωση, τους εθνικούς ανταποκριτές τους του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για όλες τις υποθέσεις οι οποίες τεκμαίρεται ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν καλύτερα από το δίκτυο.

Τροπολογία 31

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 19α (νέο)

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 27 — παράγραφος 4

 

19α)

Το άρθρο 27, παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

4.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Eurojust προς τις οντότητες, περί των οποίων η παράγραφος 1, στοιχείο β), και προς τις αρχές, περί των οποίων η παράγραφος 1, στοιχείο γ), των τρίτων κρατών τα οποία δεν υπάγονται στην εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, δύναται να λαμβάνει χώρα μόνον όταν εξασφαλίζεται ανάλογος επαρκής βαθμός προστασίας των δεδομένων, που αξιολογείται βάσει του άρθρου 28, παράγραφος 3 του Κανονισμού περί επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Eurojust.

Τροπολογία 32

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 19β (νέο)

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 27 — παράγραφος 5α (νέα)

 

19β)

Στο άρθρο 27, μετά την παράγραφο 5, προστίθεται η εξής παράγραφος:

5α.     Ανά διετία, το Κοινό Εποπτικό Όργανο μαζί με το αντίστοιχο τρίτο κράτος ή την οντότητα περί της οποίας η παράγραφος 1, εδάφια β) και γ), αξιολογούν την εφαρμογή των διατάξεων της αντίστοιχης συμφωνίας συνεργασίας περί προστασίας των ανταλλασσομένων δεδομένων. Η έκθεση η σχετική με την αξιολόγηση αυτή διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 33

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 22 — περίπτωση 1α (νέα)

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 32 — παράγραφος 1 — πρώτο εδάφιο

 

το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

1.   Ο Πρόεδρος, εξ ονόματος του συλλογικού οργάνου, λογοδοτεί κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εγγράφως, σχετικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση της Eurojust, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του προϋπολογισμού της.

Τροπολογία 34

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 22 — περίπτωση 1β (νέα)

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 32 — παράγραφος 1 — δεύτερο εδάφιο

 

το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

Για το σκοπό αυτό, το συλλογικό όργανο συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Eurojust και με τα προβλήματα της πολιτικής για το έγκλημα στο πλαίσιο της Ένωσης, τα οποία επισημάνθηκαν κατόπιν των ενεργειών της Eurojust. Στην έκθεση αυτή, η Eurojust συμπεριλαμβάνει αναλύσεις καταστάσεων στις οποίες τα εθνικά μέλη άσκησαν τις εξουσίες τους κατά την έννοια του άρθρου 5α, παράγραφος 3, και του άρθρου 9α, παράγραφος 3. Με την έκθεση μπορούν επίσης να υποβάλλονται προτάσεις για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Τροπολογία 35

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 22 — περίπτωση 1γ (νέα)

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 32 — παράγραφος 2

 

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

2.     Ανά έτος, ο εκπρόσωπος του Κοινού Εποπτικού Οργάνου υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινού Εποπτικού Οργάνου .

Τροπολογία 36

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας — τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 — σημείο 26

Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ

Άρθρο 42 — παράγραφος 2

2.   Η Επιτροπή εξετάζει κατά τακτά διαστήματα την εκ μέρους των κρατών μελών εφαρμογή της παρούσας απόφασης και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο καθώς και, εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες προτάσεις για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας και της λειτουργίας της Eurojust. Αυτό ισχύει ιδίως για τις ικανότητες της Eurojust να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας

2.   Η Επιτροπή εξετάζει κατά τακτά διαστήματα την εκ μέρους των κρατών μελών εφαρμογή της παρούσας απόφασης και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο καθώς και, εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες προτάσεις για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας και της λειτουργίας της Eurojust. Αυτό ισχύει ιδίως για τις ικανότητες της Eurojust να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας


(1)   ΕΕ C 68 της 19.3.2005, σ. 1.

(2)   Τρία έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης.

(3)   ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 2.


Top