Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IP0408

Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (2008/2007(INI))

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 74–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 295/74


Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008
Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια

P6_TA(2008)0408

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (2008/2007(INI))

2009/C 295 E/18

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (COM(2007)0616),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες» (CΟΜ(2006)0275),

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 για τη μελλοντική πολιτική ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της Ένωσης: μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των ωκεανών και των θαλασσών (1),

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11 Μαρτίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική της αειφόρου μεταφοράς, με βάση τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και το περιβάλλον (2),

έχοντας υπόψη την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 για την προστασία των αγρίων πτηνών (3),

έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών βιοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (4),

έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για την απαλλαγή των αποβλήτων (5),

έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (6),

έχοντας υπόψη το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0308/2008),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της πρόσβασης στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών υπήρξε θέμα συζήτησης στο Κοινοβούλιο και ότι, σε συνέχεια αυτής της συζήτησης, η Επιτροπή δρομολόγησε ευρεία διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη,

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια δεν εισηγείται νέα μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών,

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής διάσταση του τομέα αυτού προσφέρεται για τη χάραξη πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο για τους ευρωπαϊκούς λιμένες με την αξιοποίηση των γεωπολιτικών συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων,

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των λιμανιών όχι μόνο για τις θαλάσσιες, τις πλωτές και τις συνδυασμένες μεταφορές στην Ευρώπη, αλλά και για το ρόλο τους ως οικονομικών πόλων, πηγών απασχόλησης και παραγόντων ενσωμάτωσης του πληθυσμού,

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τους λιμένες, έχοντας ως στόχους την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλού επίπεδου, οφείλει να προωθήσει το τετράπτυχο «ασφάλεια — ταχεία εξυπηρέτηση — χαμηλό κόστος — σεβασμός στο περιβάλλον»,

ΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά τα ευρωπαϊκά λιμάνια, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος, της παγκοσμιοποίησης, της αειφόρου ανάπτυξης, απασχόλησης, και των κοινωνικών όρων, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και τη διά βίου μάθηση, της χρηματοδότησης καθώς και της πρόσβασης στην αγορά και των διοικητικών θεμάτων, και των αντιανταγωνιστικών και μεροληπτικών μέτρων που λαμβάνονται από χώρες εκτός της ΕΕ στις σχετικές γεωγραφικές αγορές,

Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη χώρων που προσφέρονται για την ανάπτυξη των λιμανιών στην Ευρώπη καθώς και ο μικρός αριθμός και η ευπάθεια των φυσικών βιοτόπων επιτείνουν την υποχρέωση του νομοθέτη να επιτύχει μια ισορροπία και μια νομική σαφήνεια όσον αφορά τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις,

Η.

λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των λιμανιών της Ευρώπης και τη ραγδαία ανάπτυξη του τομέα που προβλέπεται τα επόμενα χρόνια,

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της διεύρυνσης της Διώρυγας του Παναμά που θα οδηγήσει πιθανότατα σε περαιτέρω επίταση της σημερινής τάσης για κατασκευή πολύ μεγάλων σκαφών,

Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύγχρονες υποδομές και οι αποτελεσματικές συνδέσεις τους με την ενδοχώρα και τα νησιά είναι σημαντικές για τα λιμάνια,

1.

χαιρετίζει την υποβολή της προαναφερθείσας ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια·

2.

συγχαίρει την Επιτροπή για την προσέγγισή της κατά την εκπόνηση της ανακοίνωσης αυτής, ιδίως δε για τη διαδικασία ευρείας διαβούλευσης·

3.

επικροτεί την έμφαση που δίνει η Επιτροπή σε μέτρα ενδοτικού δικαίου όπως η δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών και η άρση διοικητικών εμποδίων·

4.

τονίζει την κομβική σημασία του τομέα των λιμανιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από οικονομικής, εμπορικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και στρατηγικής πλευράς·

5.

πιστεύει ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι σημαντικός προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί λιμένες είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους·

6.

επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση έργων ανακατασκευής των λιμανιών και των υποδομών τους, με κύριο στόχο την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των χώρων που περιβάλλουν τους λιμένες· παροτρύνει την Επιτροπή να δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές πριν από τα τέλη του 2008·

7.

θεωρεί ότι τα λιμάνια και η φύση μπορούν να συνυπάρξουν με αειφόρο τρόπο, καθώς η καταστροφή της φύσης συχνά προκαλεί οικονομική ζημία σε άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός, η γεωργία και η αλιεία, και καλεί συνεπώς τον Επίτροπο Μεταφορών να συνεργαστεί στενά με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος στην κατάρτιση και επιβολή της νομοθεσίας και των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους λιμένες και το περιβάλλον·

8.

θεωρεί ότι στόχος αυτών των κατευθυντήριων γραμμών πρέπει να είναι η αποφυγή της νομικής ασάφειας που απορρέει από ορισμένες οδηγίες στον τομέα του περιβάλλοντος και, ταυτόχρονα, η πραγματική προσέγγιση της περιβαλλοντικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των λιμανιών στην Ένωση·

9.

υπογραμμίζει την ανάγκη συμμετοχής των λιμενικών και τοπικών αρχών στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών καθώς και των θαλάσσιων λιμένων όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ·

10.

εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να υποστηρίζουν οι αρχές περιφερειακής αυτοδιοίκησης τις προσπάθειες για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από πλοία και από τις επίγειες και εναέριες μεταφορές, καθορίζοντας σχέδια διαχείρισης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τηρώντας τη σύμβαση Marpol και την οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου, της27ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (7)

11.

υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα ενισχύσει την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και την εδαφική συνοχή λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές και τις πτυχές ασφάλειας στο σύνολο της επικράτειας μέσω της εφαρμογής διοργανικών, διατομεακών και πολυεδαφικών εταιρικών σχέσεων·

12.

επισημαίνει ότι η Επιτροπή ανησυχεί για την κατανομή των ροών κυκλοφορίας στην Ευρώπη και επισημαίνει τη διαφοροποίηση του τομέα των λιμανιών και την ανάπτυξη των λιμανιών μικρού και μεσαίου μεγέθους στην Ευρώπη· θεωρεί, εξάλλου, ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τις σημαντικές αλλαγές που αναμένονται στη διεθνή κυκλοφορία στις θάλασσες εν συνεχεία των τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα, της διεύρυνσης της Διώρυγας του Παναμά και της αύξησης του όγκου και της χωρητικότητας των πλοίων, παραγόντων που θα έχουν αναμφίβολα σημαντικές συνέπειες στον εν λόγω τομέα·

13.

εφιστά την προσοχή στην εδαφική διάσταση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών λιμένων, και ιδίως στην ανάγκη διασυνοριακής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των γειτονικών λιμενικών περιφερειών· υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της περιφερειακής στρατηγικής για τη Μεσόγειο, τη Βαλτική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να καταρτιστεί κατάλογος των σημείων συμφόρησης μεταξύ των λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λιμένων των κρατών που συνορεύουν με την Ένωση·

14.

καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε συστηματική παρακολούθηση της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης που εφαρμόζονται διεθνώς στους λιμένες και στους σταθμούς εξυπηρετήσεων πλοίων, φορτίων, επιβατών και χερσαίων μεταφορικών μέσων με στόχο την προώθηση πολιτικών και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των κοινοτικών λιμένων και για βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητάς τους προς όφελος των ιδίων και των χρηστών·

15.

φρονεί ότι οι τεχνολογικές αλλαγές που απαιτούνται για να μπορέσουν οι ενδιάμεσοι λιμένες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας αυξημένης κυκλοφορίας θα έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες στις οικείες περιοχές· θεωρεί ότι οι περιοχές αυτές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, για τον σκοπό αυτό, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως για να χρηματοδοτήσουν την απόκτηση προηγμένων τεχνολογικών εγκαταστάσεων, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στους καινοτόμους τομείς και να αποκαταστήσουν τις αστικές περιοχές που θα απελευθερωθούν με την απομάκρυνση των λιμενικών δραστηριοτήτων εκτός πόλεων·

16.

θεωρεί ότι η ασφάλεια δικαίου του κοινοτικού νομικού πλαισίου στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, που απορρέει από το διεθνές νομικό πλαίσιο, εξαρτάται από την ταχεία έγκριση της δέσμης μέτρων Erika III για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα·

17.

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμένων· υπογραμμίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο που διαδραματίζουν οι λιμένες στο επίπεδο της περιφερειακής οικονομίας της ενδοχώρας τους· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι η αρμονική ανάπτυξη των λιμένων αποτελεί βασικό στοιχείο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης·

18.

επισημαίνει τον κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο των λιμανιών για τον πληθυσμό της ενδοχώρας και θεωρεί απαραίτητη την καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την σπουδαιότητα των λιμένων ως μέσων ανάπτυξης·

19.

είναι της γνώμης ότι οι θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές δεν μπορούν να εξετασθούν χωριστά από τις χερσαίες και εναέριες μεταφορές, ότι η σύνδεση με την ενδοχώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εμπορική επιτυχία ενός λιμανιού και ότι, συνεπώς, απαιτείται να δημιουργηθούν διασυνδέσεις μεταξύ λιμένων, οργανωτικών βάσεων της ενδοχώρας και «στεγνών λιμένων»· με βάση τα προαναφερθέντα, πιστεύει επίσης ότι η συν-τροπική συμμετοχή των λιμένων είναι αναγκαία τόσο σε σχέση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών όσο και με τους μελλοντικούς πράσινους διαδρόμους της Κοινότητας, προκειμένου να διασφαλισθεί καλύτερη αξιοποίηση των μεταφορικών ικανοτήτων στον τομέα του καμποτάζ και των ποτάμιων μεταφορών, καθώς και σε σχέση με τις συνδέσεις με τις χερσαίες και εναέριες μεταφορές, προκειμένου να διασφαλισθεί συνεπής και γνήσια πολιτική μεταφορών·

20.

υποστηρίζει, συνεπώς, την πρόθεση της Επιτροπής να εκτιμήσει το καθεστώς των συνδέσεων των λιμένων με την ενδοχώρα και τις ανάγκες και τις επιπτώσεις τους στην ισορροπία του δικτύου κυκλοφοριακών ροών επ' ευκαιρία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του δικτύου διευρωπαϊκών μεταφορών το 2010 (8)

21.

θεωρεί ότι ένας από τους στόχους της ενδιάμεσης εξέτασης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών του 2010 πρέπει να είναι η ενοποίηση των θαλάσσιων και των πλωτών μεταφορών μαζί με τις χερσαίες μεταφορές μέσω των ευρωπαϊκών λιμανιών·

22.

καλεί τις ενδιαφερόμενες περιφερειακές αρχές να εφαρμόσουν πιο πολυτροπική πολιτική μεταφορών που θα καθιστά δυνατή την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών και των πλωτών μεταφορών, παράλληλα με τις οδικές, και λειτουργικότερη σύνδεση των λιμένων με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και με την ενδοχώρα, ιδίως μέσω του σιδηροδρόμου και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών·

23.

διαπιστώνει ότι τα λιμάνια της ΕΕ αναπτύσσουν ανταγωνισμό με τα λιμάνια των τρίτων χωρών που δεν υπόκεινται συχνά στους ίδιους κανόνες, και αντιμετωπίζουν επίσης από τις γειτονικές χώρες της ΕΕ μορφές οικονομικής πολιτικής που εισάγουν διακρίσεις, για παράδειγμα με μεροληπτική δασμολογική πολιτική·

24.

καλεί την Επιτροπή να μελετήσει εκ νέου τα θέματα ασφάλειας των λιμένων και να συνεκτιμήσει το αυξανόμενο κόστος σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων·

25.

χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τους ευρωπαϊκούς λιμένες στον τομέα αυτό και καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την κατάρτιση καταλόγου αυτών των προβλημάτων για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που προκύπτουν από τον ανταγωνισμό με τα λιμάνια εκτός ΕΕ και αντιανταγωνιστικά και μεροληπτικά μέτρα που λαμβάνονται από γειτονικές χώρες της ΕΕ·

26.

υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών με τρίτες χώρες για την προετοιμασία και υποβολή κοινών προγραμμάτων για την ανάπτυξη, συντονισμό και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα σε γειτονικούς λιμένες·

27.

θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να καταρτίσει ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανανέωση του στόλου των εμπορευματικών πλοίων και ιδίως όσων προορίζονται για το καμποτάζ και τις πλωτές μεταφορές·

28.

θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες, και ιδίως οι τεχνολογίες της πληροφορίας, αποτελούν στοιχεία-κλειδιά που επιτρέπουν στα ευρωπαϊκά λιμάνια, τα οποία ήδη υφίστανται πιέσεις από τον ανταγωνισμό με λιμάνια τρίτων χωρών αλλά σε μερικές περιπτώσεις και από την έλλειψη χώρου για την ανάπτυξή τους, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία τους·

29.

παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν, μέσω των αρμόδιων φορέων, την εφαρμογή των συστημάτων πλοήγησης εξ αποστάσεως προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια στη διαχείριση της κυκλοφορίας στους λιμένες καθώς και σε περιοχές αγκυροβολίου·

30.

ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα αυτόν μέσω προγραμμάτων-πλαισίων της Ένωσης και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα στους τομείς της ασφάλειας για να περιορισθούν όσο γίνεται περισσότερο τα ατυχήματα καθώς και στον τομέα της διοικητικής μέριμνας για να βελτιωθεί η χρησιμοποίηση των διαθέσιμων χώρων στα λιμάνια, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος για να περιορισθούν μεταξύ άλλων οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η ρύπανση από τα απόβλητα·

31.

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προτάσεις ενώπιον του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την αντικατάσταση του τρέχοντος καυσίμου με ντίζελ έως το 2020, και το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών·

32.

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν ενεργά τη συνεχή βελτίωση του στόλου έρευνας και διάσωσης (SAR) και των άλλων λειτουργικών δυνατοτήτων SAR στους λιμένες, βάσει της σύμβασης SOLAS (για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα) και της σύμβασης SAR και να βελτιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των κέντρων Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης·

33.

θεωρεί αναγκαία την περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων «Clean-Ship» και «Clean port»·

34.

καλεί την Επιτροπή και τον τομέα να ενθαρρύνουν τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις να μειώσουν τον αριθμό των μεταφερομένων κενών εμπορευματοκιβωτίων και να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες μεταφοράς και να στηρίξουν πρωτοβουλίες προς τον σκοπό αυτόν (λ.χ. διά προγραμμάτων έρευνας), λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές και ειδικές ανάγκες των πελατών και μειώνοντας τον αντίκτυπο στο περιβάλλον·

35.

επικροτεί ένθερμα την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλασσίων μεταφορών χωρίς φραγμούς και θεωρεί ότι ο στόχος αυτής της πρότασης πρέπει να είναι η εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των θαλασσίων και των χερσαίων μεταφορών εντός της Ένωσης·

36.

προτείνει, συνεπώς, την εξαίρεση των εμπορευμάτων που έχουν εκτελωνιστεί για την Κοινότητα από κάθε τελωνειακό έλεγχο κατά τις θαλάσσιες μεταφορές σε μικρές αποστάσεις εντός της Κοινότητας και προτείνει επίσης, στο μέτρο του δυνατού, τη δημιουργία χωριστών λιμενικών ζωνών για το ενδοκοινοτικό εμπόριο και για το διεθνές εμπόριο καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών των εσωτερικών μεταφορών, την τυποποίηση και τη σήμανση ειδικών εμπορευματοκιβωτίων·

37.

καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και να βελτιώσει τις πολιτικές για την ανάπτυξη και τη στήριξη της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων·

38.

καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης ενιαίου εγγράφου μεταφοράς για τα εμπορευματοκιβώτια στην Κοινότητα για να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες·

39.

καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη για τα κονδύλια που χορηγούνται από τον δημόσιο τομέα προς τους εμπορικούς λιμένες της Ευρώπης για να εντοπίσει ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διευκρινίσει στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις ποιοι τύποι ενίσχυσης που δίδονται σε λιμενικές αρχές θα πρέπει να θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις· πιστεύει ότι οι πιθανές επενδύσεις από δημόσιες αρχές για την ανάπτυξη των λιμένων δεν πρέπει να θεωρούνται ως κρατική ενίσχυση όταν προορίζονται άμεσα για περιβαλλοντικές βελτιώσεις ή αποσυμφόρηση και μειωμένη χρήση των οδών για εμπορευματικές μεταφορές, ειδικά μάλιστα όταν κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (πχ. νησιά), εκτός εάν ωφελούν ένα μόνο χρήστη ή επιχειρηματία·

40.

ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ των λιμένων το 2008 και πιστεύει ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να διέπουν τον λιμενικό χώρο αυτόν καθαυτό, και να γίνεται διάκριση μεταξύ της υποδομής πρόσβασης και άμυνας, της υποδομής που σχετίζεται με το έργο και της υπερδομής και χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών λιμένων·

41.

εγκρίνει την επέκταση των υποχρεώσεων διαφάνειας που επιβάλλει η οδηγία 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής της16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τη διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και την οικονομική διαφάνεια σε ορισμένες επιχειρήσεις (9), καλεί όμως την Επιτροπή να εξετάσει τη θέσπιση χαμηλού ελαχίστου ορίου ετησίων εσόδων αντί της απόλυτης υποχρέωσης·

42.

τονίζει ιδιαίτερα την ανάλυση στην οποία προβαίνει η Επιτροπή όσον αφορά τις λιμενικές διευκολύνσεις και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη σημασία κάποιας ευελιξίας για τις λιμενικές αρχές στο θέμα αυτό, μεταξύ άλλων για την ανανέωση των διευκολύνσεων που συνδέονται με μεγάλες επενδύσεις, θεωρεί όμως ότι αυτή η ευελιξία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αφορμή για την αποτροπή του ανταγωνισμού στα λιμάνια·

43.

θεωρεί υψίστης σημασία τη διαφύλαξη ισορροπίας μεταξύ της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και των ειδικών αιτημάτων των λιμένων, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα για τον εκσυγχρονισμό των λιμένων·

44.

ενθαρρύνει τη χρήση των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας της πολιτικής συνοχής, καθώς και των προγραμμάτων συνεργασίας της πολιτικής γειτονίας και διεύρυνσης της ΕΕ, αλλά παροτρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις οικείες περιφερειακές αρχές να εφαρμόσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό διασυνοριακή προσέγγιση όσον αφορά την αξιοποίηση της υφισταμένης δυναμικότητας στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης των λιμενικών υποδομών·

45.

υποστηρίζει σθεναρά το ρόλο των τοπικής ιδιοκτησίας, μη κερδοσκοπικών λιμενικών εταιρειών, και προτρέπει τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές να λάβουν μέτρα προκειμένου να τις προστατεύσουν από την εγκατάλειψη, καθώς το κοινωνικό, ψυχαγωγικό και τουριστικό τους όφελος για τις περιβάλλουσες κοινότητες υπερβαίνει την αρχική οικονομική τους λειτουργία·

46.

τονίζει με έμφαση ότι, προκειμένου να έχει επιτυχία οιαδήποτε συζήτηση για την Ευρώπη και τη ναυτιλιακή πολιτική της, πρέπει να περιλαμβάνει τον μείζονα ρόλο που διαδραματίζει η Ευρώπη της αναψυχής από τη σκοπιά της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι οι λιμένες αναψυχής αποτελούν αφενός προθήκη της ενδοχώρας, αφετέρου δε ισχυρό τουριστικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της ανακάλυψης του λιμένα και των περιχώρων του, καθώς επίσης και αναγκαία υπηρεσία ανεφοδιασμού των τοπικών εμπορικών καταστημάτων·

47.

επικροτεί την έμφαση που δίνεται στο διάλογο στον λιμενικό τομέα· ενθαρρύνει τη συγκρότηση ευρωπαϊκής επιτροπής κοινωνικού διαλόγου και θεωρεί ότι η επιτροπή αυτή θα πρέπει να εξετάζει όλα τα θέματα που αφορούν τα λιμάνια, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των διευκολύνσεων και της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αριθ. 152 του 1979 για την ασφάλεια και την υγεία στις λιμενικές εγκαταστάσεις·

48.

τονίζει τη σημασία της προστασίας και της διασφάλισης ύψιστου επιπέδου κατάρτισης των εργαζομένων στα λιμάνια· ενστερνίζεται τη βούληση της Επιτροπής να παράσχει στους εργαζόμενους στα λιμάνια βασική κατάρτιση αμοιβαία αναγνωριζόμενη για να προωθήσει την ευελιξία στον τομέα αυτό· εκτιμά ότι, εν προκειμένω και ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να γίνει σύγκριση μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων συστημάτων επαγγελματικών προσόντων για λιμενεργάτες· θεωρεί, ωστόσο, ότι η βασική αυτή κατάρτιση δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του μέσου επιπέδου κατάρτισης των λιμενεργατών στα κράτη μέλη·

49.

προτείνει το θέμα των επαγγελματικών προσόντων και της διά βίου κατάρτισης να εξεταστεί σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής επιτροπής κοινωνικού διαλόγου·

50.

ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των λιμανιών και ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα καινοτομίας, κατάρτισης των εργαζομένων για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, ανταγωνιστικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων·

51.

επικροτεί τη θέσπιση της ευρωπαϊκής ημέρας της ναυσιπλοΐας στις 20 Μαΐου και στηρίζει συγκεκριμένα την καθιέρωση «ημέρας ελεύθερης πρόσβασης» που θα μπορούσε να βοηθήσει το κοινό να αντιληφθεί καλύτερα τον τρόπο και τη σημασία του έργου που επιτελείται στον τομέα των λιμανιών·

52.

παροτρύνει την Επιτροπή, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της8ης Μαΐου 2008 σχετικά με το Υπερατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (10) να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο αμερικανικός κανονισμός για τον έλεγχο 100 % των εμπορευμάτων με προορισμό τις ΗΠΑ θα αλλάξει ώστε να διασφαλιστεί η συνεργασία βάσει της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και των προδιαγραφών ασφαλείας που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (C-TPAT, SAFE)· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το πιθανό κόστος στον όγκο εργασιών και στην οικονομία της ΕΕ, με έλεγχο του 100 % των θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό τις ΗΠΑ, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις του στις τελωνειακές εργασίες·

53.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


(1)  ΕΕ C 175 Ε της 10.7.2008, σ. 531.

(2)  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0087.

(3)  ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

(5)  ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55.

(8)  Βλ. άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (ΕΕ L 162 της 22.6.2007, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 318 της 17.11.2006, σ. 17.

(10)  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0192.


Top