Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IP0385

Αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου (2007/2262(INI))

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 295/4


Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008
Αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου

P6_TA(2008)0385

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου (2007/2262(INI))

2009/C 295 E/02

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας («Κανονισμός Δουβλίνου») (1),

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» σχετικά με τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων για την ουσιαστική εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου («Κανονισμός Eurodac») (2),

έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελαχίστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο της προστασίας αυτής (3),

έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, που προβλέπει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο (4) («Οδηγία Υποδοχής»),

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (5),

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην Eurodac της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών των κρατών μελών καθώς και της Europol (6),

έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», και με την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου (7),

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2006 σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα στρατόπεδα προσφύγων στη Μάλτα (8),

έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε κέντρα κράτησης αρκετών κρατών μελών,

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το άσυλο: Πρακτική συνεργασία, ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (9),

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008: σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (10),

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την περίπτωση του Ιρανού πολίτη Μεχντί Καζεμί (11),

έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0287/2008),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άτομο που ζητεί άσυλο δικαιούται ατομικής και πλήρους εξέτασης της αίτησής του,

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία και η πρακτική περί ασύλου εξακολουθούν να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα και ότι, συνεπεία τούτου, όσοι ζητούν άσυλο τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης στα διάφορα κράτη που συμμετέχουν στη συμφωνία του Δουβλίνου,

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα του Δουβλίνου βασίζεται σε προϋποθέσεις όπως η αμοιβαία εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και ότι στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, όπως όταν υπάρχουν σοβαρά κενά στη συλλογή στοιχείων ή ασυνέπειες σε σχέση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ορισμένα κράτη μέλη, το σύστημα πάσχει συνολικώς,

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ορισμένα κράτη μέλη δεν διασφαλίζουν ουσιαστική πρόσβαση σε διαδικασία για τον προσδιορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα,

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν ουσιαστικά την οδηγία υποδοχής, είτε σε σχέση με όσους ζητούν άσυλο που αναμένουν μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου είτε στο σημείο της επιστροφής στο αρμόδιο κράτος μέλος,

ΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη θέτουν συστηματικά υπό κράτηση τα άτομα που υπάγονται στο σύστημα του Δουβλίνου,

Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό επίπεδο των πολλών αιτήσεων και το χαμηλό επίπεδο των μεταφορών που πραγματοποιούνται είναι δείκτες των ανεπαρκειών του συστήματος του Δουβλίνου και της αναγκαιότητας θέσπισης κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου,

Η.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου μπορεί σαφώς να έχει ως αποτέλεσμα την άνιση κατανομή των ευθυνών για τα άτομα που ζητούν προστασία, εις βάρος ορισμένων κρατών μελών που εκτίθενται ιδιαίτερα στα μεταναστευτικά ρεύματα απλώς λόγω της γεωγραφικής τους θέσης,

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση της Επιτροπής αποκαλύπτει ότι, το 2005, τα δεκατρία κράτη μέλη στα σύνορα της Ένωσης χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν αυξανόμενες προκλήσεις εξαιτίας του συστήματος του Δουβλίνου,

Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νότια κράτη μέλη αναγκάζονται να δέχονται αιτήσεις ασύλου από παράνομους μετανάστες οι οποίοι διασώζονται σε κατάσταση κινδύνου ενώ βρίσκονται καθ' οδόν για την Ευρώπη,

ΙΑ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νότια κράτη μέλη αναγκάζονται να δέχονται αιτήσεις ασύλου από παράνομους μετανάστες οι οποίοι δεν λαμβάνουν βοήθεια από τρίτες χώρες οι οποίες υποχρεούνται να την παράσχουν βάσει του διεθνούς δικαίου,

ΙΒ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη ενδέχεται να μην έχουν συμφέρον να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταχώρισης των παρανόμως εισερχομένων στην τράπεζα δεδομένων Eurodac, δεδομένου ότι τούτο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για παροχή ασύλου με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθούν,

ΙΓ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου θεσπίζει σύστημα το οποίο είναι σχεδιασμένο για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που θα είναι υπεύθυνο για την διεκπεραίωση μιας αίτησης, αλλά δεν δημιουργήθηκε, και επομένως δεν λειτουργεί ως μηχανισμός επιμερισμού του φόρτου εργασίας,

ΙΔ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο οποιαδήποτε αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου να συνοδεύεται από συγκεκριμένο, μόνιμο, δίκαιο και λειτουργικό μηχανισμό επιμερισμού του φόρτου εργασίας,

ΙΕ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια της πρώτης χώρας εισόδου του συστήματος του Δουβλίνου ασκούν μεγάλη πίεση στα συνοριακά κράτη μέλη,

ΙΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά αναγνώρισης των υποψηφίων για καθεστώς πρόσφυγα κυμαίνονται για ορισμένους υπηκόους τρίτων χωρών από σχεδόν 0 % έως 90 % μεταξύ των κρατών μελών,

ΙΖ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδους σημασίας τα άτομα που υποβάλλουν αιτήσεις να ενημερώνονται πλήρως για τη διαδικασία του Δουβλίνου και για τις πιθανές συνέπειές της, σε γλώσσα που κατανοούν,

ΙΗ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 24, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι σε όλες τις ενέργειες σχετικά με το παιδί, είτε αναλαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικά ιδρύματα, το συμφέρον του παιδιού πρέπει να προέχει,

ΙΘ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και η ενότητα της οικογένειας αναφέρεται ως πρώτη στην ιεράρχηση των κριτηρίων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου, η διάταξη αυτή συχνά δεν εφαρμόζεται,

Κ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται προφανής έλλειψη ακριβείας στα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις μεταφορές, δεδομένου ότι δεν δείχνουν π.χ.το ποσοστό των αιτήσεων για την αναδοχή ατόμου που ζητεί άσυλο μετά από παράνομη διέλευση των συνόρων, ή την αναλογία μεταξύ των αιτήσεων για «αναδοχή» και των αιτήσεων για «εκ νέου ανάληψη»,

ΚΑ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005, εννέα από τα νέα κράτη μέλη δήλωναν περισσότερες «εισερχόμενες» μεταφορές κατ' εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου και ότι τα κράτη μέλη που δεν είχαν εξωτερικά χερσαία σύνορα της Ένωσης δήλωναν περισσότερες «εξερχόμενες» μεταφορές,

ΚΒ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το κόστος του συστήματος του Δουβλίνου και ότι πρόκειται για σημαντικό δεδομένο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του,

ΚΓ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο στις 12 και 13 Ιουνίου 2007 κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν τροποποίηση στον κανονισμό Eurodac, με σκοπό να μπορούν οι αστυνομικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη καθώς και η Europol να έχουν πρόσβαση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στο Eurodac, την τράπεζα δεδομένων που σχεδιάστηκε αρχικά ως εργαλείο για την εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου,

Αποτελεσματικότητα του συστήματος και επιμερισμός ευθυνών

1.

πιστεύει ακράδαντα ότι, αν δεν επιτευχθεί ικανοποιητικό και συνεπές επίπεδο προστασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα του Δουβλίνου θα έχει πάντοτε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο από τεχνικής όσο και από ανθρώπινης πλευράς και ότι όσοι ζητούν άσυλο θα εξακολουθήσουν να έχουν ισχυρούς λόγους να επιθυμούν να καταθέσουν την αίτησή τους σε συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκότερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

2.

πιστεύει ακράδαντα ότι ελλείψει πραγματικού κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και ενιαίας διαδικασίας, το σύστημα του Δουβλίνου θα συνεχίσει να είναι άδικο τόσο για όσους ζητούν άσυλο όσο και για ορισμένα κράτη μέλη·

3.

τονίζει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη για βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της συνέπειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· είναι πεπεισμένο ότι η δημιουργία ευρωπαϊκής υπηρεσίας υποστήριξης σε θέματα ασύλου θα μπορούσε να διαδραματίσει πολύτιμο ρόλο σχετικά, επί παραδείγματι στην παροχή κατάρτισης σε υψηλές κοινές προδιαγραφές και ειδικών ομάδων υποστήριξης·

4.

ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τους τρόπους παροχής άμεσης χρηματοδότησης στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UΝΗCR) συμπληρωματικά προς τη βάσει προγραμμάτων χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορέσει η τελευταία να ενισχύσει τον έλεγχό της και το συμβουλευτικό της έργο στην ΕΕ και να εξακολουθήσει να αναπτύσσει μεθόδους με στόχο την υποστήριξη των εθνικών αρχών στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν την ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που ακολουθούν·

5.

ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με μηχανισμούς επιμερισμού του φόρτου εργασίας, που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προκειμένου να αμβλυνθεί το δυσανάλογο βάρος που ενδεχομένως πέφτει σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως τα συνοριακά κράτη μέλη, το οποίο όμως δεν εντάσσεται στο σύστημα του Δουβλίνου·

6.

ζητεί από την Επιτροπή, εν αναμονή της θέσπισης ευρωπαϊκών μηχανισμών επιμερισμού του φόρτου, να εξετάσει το ενδεχόμενο άλλων, μη χρηματοδοτικών μηχανισμών στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου, προκειμένου να διορθωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της εφαρμογής του για τα μικρά κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης·

7.

ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει δεσμευτικό μηχανισμό για την παύση των μεταφορών όσων ζητούν άσυλο σε κράτη μέλη που δεν διασφαλίζουν πλήρη και δίκαια αντιμετώπιση των αιτήσεών τους και να λάβει με συστηματικό τρόπο μέτρα έναντι των εν λόγω κρατών·

8.

καλεί την Επιτροπή να συνάψει ουσιαστικές διμερείς σχέσεις εργασίας με τρίτες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία και να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες πληρούν τις διεθνείς νομικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και τη θαλάσσια διάσωση·

Δικαιώματα των αιτούντων

9.

ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει στο νέο κανονισμό σαφέστερες και αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα ενημερώνονται τα άτομα που ζητούν προστασία για τις επιπτώσεις του κανονισμού του Δουβλίνου και να εξετάσει το ενδεχόμενο σύνταξης τυποποιημένου φυλλαδίου που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ορισμένες γλώσσες και να διανέμεται σε όλα τα κράτη μέλη, και το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τα επιμέρους επίπεδα αλφαβητισμού·

10.

ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει τα άρθρα 19 και 20 του κανονισμού του Δουβλίνου περί «αναδοχής και εκ νέου ανάληψης» εις τρόπον ώστε να παρέχεται στους αιτούντες αυτόματο δικαίωμα αναστολής σε σχέση με απόφαση μεταφοράς της ευθύνης σε άλλο κράτος μέλος βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου·

11.

τονίζει εκ νέου ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης θα πρέπει να παραμείνει ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους οιουδήποτε κοινού συστήματος ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιμένει ότι η εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου ουδέποτε θα έπρεπε να οδηγεί στο κλείσιμο της εξέτασης μιας αίτησης για διαδικαστικούς λόγους και να μην επανεξετάζεται πλήρως η αρχική αίτηση μετά από μεταφορά βάσει της διαδικασίας του Δουβλίνου· θεωρεί ότι τούτο θα πρέπει να καταστεί σαφές στον κανονισμό·

12.

θεωρεί ότι η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως σε σχέση με την ειδική ιατρική φροντίδα που χρειάζονται οι μεταφερόμενοι·

13.

ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς στη χώρα προέλευσης των ατόμων που μεταφέρονται προς άλλο κράτος μέλος κατ' εφαρμογή του συστήματος του Δουβλίνου, αποκλειστικά κατόπιν ρητού αιτήματός τους και με πλήρη συμμόρφωση προς τα δικονομικά δικαιώματα·

Επανένωση οικογενειών και αρχή του πρωταρχικού συμφέροντος του παιδιού

14.

συνιστά την έγκριση σειράς κοινών κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τον υπολογισμό της ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι, σε περίπτωση αβεβαιότητας, να δίνεται στο παιδί το ευεργέτημα της αμφιβολίας·

15.

υπενθυμίζει ότι, σε όλες τις αποφάσεις σχετικά με τα παιδιά, πρέπει να υπερτερεί το πρωταρχικό συμφέρον του παιδιού· επιμένει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ουδέποτε θα πρέπει να κρατούνται ή να μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος, εκτός από τις περιπτώσεις επανένωσης οικογενειών, και ότι εφόσον η μεταφορά αυτή αποδειχθεί αναγκαία, το παιδί πρέπει να εκπροσωπείται δεόντως και να συνοδεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας· χαιρετίζει ως εκ τούτου την πρόθεση της Επιτροπής να διευκρινίσει περαιτέρω το εφαρμόσιμο των κανόνων του Δουβλίνου στους ασυνόδευτους ανήλικους·

16.

εκφράζει τη λύπη του γιατί ο ορισμός του μέλους οικογένειας βάσει του ισχύοντος κανονισμού είναι πολύ περιοριστικός και ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει τον ορισμό αυτό προκειμένου να περιλαμβάνει όλους τους στενούς συγγενείς και τους μακροχρόνιους συντρόφους και ιδίως όσους δεν έχουν άλλη οικογενειακή υποστήριξη και τα ενήλικα παιδιά που δεν είναι σε θέση να φροντίσουν τον εαυτό τους·

17.

χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού του Δουβλίνου προκειμένου να περιλαμβάνει επικουρική προστασία, δεδομένου ότι τούτο θα επιτρέψει στους αιτούντες επικουρική προστασία να επανενωθούν με την οικογένειά τους στην οποία έχει χορηγηθεί αυτός ο τύπος προστασίας ή την ζητούν σε ένα άλλο κράτος μέλος·

Κράτηση

18.

ζητεί από την Επιτροπή να προσθέσει διάταξη που θα περιορίζει την κράτηση των αιτούντων βάσει της διαδικασίας του Δουβλίνου ως ύστατο μέτρο, διευκρινίζοντας τους λόγους για τους οποίους θα μπορεί να υπάρξει κράτηση και τις διαδικαστικές διασφαλίσεις που θα πρέπει να προβλεφθούν για το σκοπό αυτό·

19.

ζητεί από την Επιτροπή να δηλώσει σαφώς στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου ότι οι αιτούντες βάσει του κανονισμού αυτού δικαιούνται να έχουν τις ίδιες συνθήκες υποδοχής με άλλους αιτούντες ασύλου, σύμφωνα με την οδηγία υποδοχής, άρθρο 3, παράγραφος 1, που θεσπίζει τους γενικούς κανόνες ιδιαίτερα σχετικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής, υγειονομικής περίθαλψης, ελευθερίας κίνησης και σχολικής εκπαίδευσης των ανηλίκων·

Ανθρωπιστικές ρήτρες και ρήτρες κυριαρχίας

20.

θεωρεί ότι η ανθρωπιστική ρήτρα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 15 του κανονισμού του Δουβλίνου παρέχει σημαντική ελαστικότητα στο σύστημα του Δουβλίνου, θα έπρεπε όμως να εφαρμόζεται ευρύτερα εις τρόπον ώστε να αποφεύγονται άσκοπες επιβαρύνσεις σε οικογένειες συνεπεία χωρισμών·

21.

θεωρεί ότι εφόσον άτομο το οποίο ζητεί άσυλο βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση λόγω σοβαρής ασθενείας ή σοβαρής αναπηρίας, μεγάλης ηλικίας ή εγκυμοσύνης και εξαρτάται ως εκ τούτου από τη βοήθεια συγγενούς στο έδαφος κράτους μέλους διαφόρου από το κράτος μέλος της αναδοχής, το άτομο αυτό πρέπει να επανενώνεται, στο μέτρο του δυνατού, με τον συγγενή του· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστούν υποχρεωτικές οι σχετικές διατάξεις της ανθρωπιστικής ρήτρας στο άρθρο 15, παράγραφος 2·

22.

θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπισθεί, για οργανώσεις όπως ο Ερυθρός Σταυρός ή η Ερυθρά Ημισέληνος, το προορατικό καθήκον να προσπαθούν να εντοπίζουν τα μέλη των οικογενειών·

23.

χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διευκρινίσει καλύτερα τις περιστάσεις και τις διαδικασίες για την εφαρμογή της ρήτρας κυριαρχίας, ιδίως προκειμένου να καθιερωθεί η προϋπόθεση της συναίνεσης του ατόμου που αιτείται ασύλου·

Συλλογή δεδομένων και Eurodac

24.

εκφράζει την ανησυχία του για τις ασυμφωνίες και ανεπάρκειες στη συλλογή στοιχείων που αποκάλυψε η αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου εκ μέρους της Επιτροπής, ιδίως σε σχέση με την καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των λαθρομεταναστών στα σύνορα της Ένωσης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το κύρος του συστήματος· ευελπιστεί ότι ο προαναφερθείς κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 σχετικά με τα κοινοτικά στατιστικά στοιχεία και τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία θα παράσχει στους ενδιαφερόμενους ακριβέστερη εικόνα της λειτουργίας του συστήματος του Δουβλίνου και άλλων κοινοτικών μέσων σε σχέση με τη διεθνή προστασία·

25.

εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν είναι διαθέσιμη επί του παρόντος καμία εκτίμηση του κόστους του συστήματος του Δουβλίνου· ζητεί από την Επιτροπή να επιλύσει το πρόβλημα αυτό, διότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση του συστήματος·

26.

επισημαίνει με ενδιαφέρον τις ανησυχίες που διετύπωσε η Επιτροπή σχετικά με τη συλλογή και την ποιότητα δεδομένων που αποστέλλονται στην Κεντρική Μονάδα Eurodac, καθώς και σε σχέση με τη μη συμμόρφωση με την υποχρέωση να διαγράφονται ορισμένα δεδομένα και με τους κανόνες όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων· θεωρεί ότι οι παραλείψεις αυτές, που θέτουν εν αμφιβόλω την αξιοπιστία του Eurodac, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά τον δέοντα τρόπο προτού προβλεφθεί κάποια άλλη χρήση της τράπεζας αυτής δεδομένων·

27.

θεωρεί ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διευκρινίσει, σε κλειστό κατάλογο, τις υπηρεσίες και τις αρχές που έχουν πρόσβαση, και για ποιον σκοπό, στη βάση δεδομένων Eurodac, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν παράνομη χρήση δεδομένων·

28.

τονίζει ότι η εκτεταμένη πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων Eurodac εκ μέρους των αστυνομικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη, καθώς και της Europol εμπεριέχει τον κίνδυνο να περνούν οι πληροφορίες αυτές σε τρίτες χώρες, γεγονός που θα είχε αρνητικές συνέπειες για όσους ζητούν άσυλο και τις οικογένειές τους· είναι πεπεισμένο ότι τούτο θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο στιγματισμού όσων ζητούν άσυλο·

*

* *

29.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  ΕΕ L 50 της 25.2.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 316 της 15.12.2000, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 12.

(4)  ΕΕ L 31 της 6.2.2003, σ. 18.

(5)  ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23.

(6)  2807η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, 12 και 13 Ιουνίου 2007.

(7)  ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 1.

(8)  ΕΕ C 293 Ε της 2.12.2006, σ. 301.

(9)  ΕΕ C 146 Ε της 12.6.2008, σ. 364.

(10)  Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0012.

(11)  Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0107.


Top